Download
1 / 19

navázání spolupráce s příhraničními regiony Horního a Dolního Rakouska, Dolního Bavorska – realizace společných projekt - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Činnost JCCR v roce 2004. navázání spolupráce s příhraničními regiony Horního a Dolního Rakouska, Dolního Bavorska – realizace společných projektů navázání spolupráce s touroperátory provoz Informačního systému cestovního ruchu realizace projektu „Jihočeské vítání léta“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' navázání spolupráce s příhraničními regiony Horního a Dolního Rakouska, Dolního Bavorska – realizace společných projekt' - berg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ČinnostJCCRv roce 2004

 • navázání spolupráce s příhraničními regiony Horního a Dolního Rakouska, Dolního Bavorska – realizace společných projektů

 • navázání spolupráce s touroperátory

 • provoz Informačního systému cestovního ruchu

 • realizace projektu „Jihočeské vítání léta“

 • vytvoření turistického produktu „Jihočeské pivní stezky“

 • prezentace na výstavách cest. ruchu

 • dotazníkové šetření v letní sezóně 2004

 • organizace konference „Cestovní ruch a regionální rozvoj“


StrategieprezentacedestinacejižníČechy


Strategieprezentace- témata

 • byla vybrána témata, která jsou pro jižní Čechy typická:

  • cykloturistika

  • gastronomie

  • historické památky a turistické atraktivity

  • lázně – wellness - zdraví

  • pěší turistika

  • rodinná dovolená

  • zima

 • prezentace bude realizována na úrovni propagačních materiálů, na výstavách a veletrzích, v rámci Informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje


 • Zážitkovéproduktycestovníhoruchu

  • cílem tvorby produktů je využití mimosezónního období a prodloužení délky pobytu turistů

  • jsou plně kompatibilní se strategií prezentace jižních Čech

  • produkty jsou koncipovány jako jednodenní až týdenní pobyty s programovým zaměřením


  Zážitkovéproduktycestovníhoruchu

  • při realizaci produktů je počítáno se zapojením jihočeských měst, obcí i podnikatelů v oblasti cestovního ruchu

  • JCCR realizuje produkt „Výlov jihočeského rybníka“a „Jihočeské pivní stezky“

  • v roce 2005 bude započato s realizací produktu „Golfová dovolená“

  • JCCR vedle produktů, které sama vytváří, podporuje produkty již vzniklé či vznikající z aktivity obcí i podnikatelů


  Dotazníkovéšetření- sezóna 2004

  • proběhlo během letní sezóny ve vybraných jihočeských infocentrech

  • cílem bylo získat informace o tom, odkud k nám turista přijíždí, co je motivem jeho pobytu v regionu, jak se o regionu dozvěděl apod.

  • výstupy dotazníkového šetření jsou pro destinační management důležitým zdrojem informací, ze kterých pak vychází při tvorběplánu činnosti na následující rok

  • obdobné šetření je připravováno ve spoluprácis agenturou CzechTourism i na rok 2005

  • hodnotící zpráva je k dispozici na www.jiznicechy.cz


  Dotazníkovéšetření- sezóna 2004

  Vybrané výsledky

  • dotazníkového šetření se zúčastnilo 183 respondentů z České republiky a 303 respondentů ze zahraničí

  • největší zastoupení měli návštěvníci z Německa (93), dále pak z Nizozemí (28), z Velké Británie, z USA a Austrálie (shodně 24)

  • 91,52% českých turistů přijelo do jižních Čech individuálně, 8,48% pak přijelo s cestovní kanceláří, v případě zahraničních turistů přijelo individuálně 88,55 %,11,45 % dotázaných navštívilo jižní Čechy s cestovní kanceláří

  • český turista strávil v regionu průměrně 4,4 dne, průměrná délka pobytu dotázaných zahraničních turistů činila 6,92 dne


  Dotazníkovéšetření- sezóna 2004

  Vybrané výsledky

  • nejčastějším důvodem k návštěvě jižních Čech bylo trávení dovolené(ČR 64,61%, zahraničí 72,21%)

  • k hlavním atraktivitám, kvůli kterým dotazovaní turisté do jižních Čech přijeli, patří příroda(ČR 22,96%, zahraničí 22,85%) a historické památky(ČR 22,18%, zahraničí 25,08%)

  • důležitým zdrojem informací o regionu jsou především reference od přátel(ČR 40,91%, zahraničí 31,19%), významným způsobem je zastoupen i Internet(ČR 15,91%, zahraničí 23,01%).


  Dotazníkovéšetření- sezóna 2004

  Vybrané výsledky

  • nejrozsáhlejší blok otázek byl věnován hodnocení kvality a dostupnosti základních služeb cestovního ruchu jako jsou ubytování, stravování, parkování, turistické informace a nabídka kulturního a sportovního vyžití

  • většina dotázaných byla s poskytovanými službami až na drobné výjimky (např. dlouhodobě známý problém s nedostatkem parkovacích míst) spokojena

  • poslední otázka pak byla zaměřena na poptávku, respektive využívání předem připravených balíčků služeb během dovolené. V tomto případě většina respondentů (ČR 89,36%, zahraničí 91,97%) odpověděla, že hotové produkty v průběhu své dovolené nevyužívá, což je ovšem dle našeho názoru způsobeno především absencí nabídek tohoto druhu a to jak ze strany turistických informačních center tak i podnikatelských subjektů.  ČinnostJCCRv roce 2005

  • koordinace aktivit s regionálními aktéry cestovního ruchu v Jihočeském kraji

  • produkty cestovního ruchu

  • propagace a poskytování informací

  • spolupráce, komunikace

  • projektová činnost


  ČinnostJCCRv roce 2005

  • koordinace aktivit s regionálními aktéry cestovního ruchu v Jihočeském kraji

  • komunikace s kmenovými členy JCCR

  • zapojení do činnosti euroregionů

  • poradní skupina

  • komunikace s informačními centry, podnikateli

  • vzdělávání


  ČinnostJCCRv roce 2005

  2. produkty cestovního ruchu

  • golfová dovolená

  • pivní stezky

  • agroturistika

  • vytvoření akreditačních pravidel


  ČinnostJCCRv roce 2005

  3. propagace a poskytování informací

  • informační systém cestovního ruchu

  • výstavy a veletrhy

  • média (tiskové konference...)


  ČinnostJCCRv roce 2005

  4. spolupráce, komunikace

  • zahraniční partneři (Horní a Dolní Rakousko, Bavorsko)

  • agentura CzechTourism

  • incomingové cestovní kanceláře

  • školy se zaměřením na cestovní ruch


  ČinnostJCCRv roce 2005

  5. projektová činnost (vybrané projekty)

  • odborná konference „Cestovní ruch a regionální rozvoj“

  • společná prezentace turistických aktivit na území jižních Čech a Horního Rakouska

  • podpora rozvoje přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu, podpora incomingu

  • Jihočeské vítání léta 2005


  Kontaktní adresa

  Jihočeská centrála cestovního ruchu

  Jírovcova 1, P.O.Box 80

  370 21 České Budějovice

  Tel.: 386 358 727-8

  Fax: 386 358 728

  E-mail: [email protected]

  Internet: www.jiznicechy.cz


  ad