slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jobcenter Århus Udbud af Beskæftigelsesfremmende tilbud til job- og indsatsklare borgere d. 26. august 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jobcenter Århus Udbud af Beskæftigelsesfremmende tilbud til job- og indsatsklare borgere d. 26. august 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Jobcenter Århus Udbud af Beskæftigelsesfremmende tilbud til job- og indsatsklare borgere d. 26. august 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 261 Views
 • Uploaded on

Jobcenter Århus Udbud af Beskæftigelsesfremmende tilbud til job- og indsatsklare borgere d. 26. august 2010. Processen. For mange tilbud! – uoverskuelige for borger og sagsbehandler Forbedre evalueringsmuligheder Forbedre effektmålingsmuligheder Forbedre økonomisk styring 2 Temadage

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jobcenter Århus Udbud af Beskæftigelsesfremmende tilbud til job- og indsatsklare borgere d. 26. august 2010' - benjamin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Jobcenter Århus Udbud afBeskæftigelsesfremmende tilbudtil job- og indsatsklare borgered. 26. august 2010
processen
Processen
 • For mange tilbud! – uoverskuelige for borger og sagsbehandler
 • Forbedre evalueringsmuligheder
 • Forbedre effektmålingsmuligheder
 • Forbedre økonomisk styring
 • 2 Temadage
 • Chefmøder
 • 2 hovedveje – Sygemeldte og øvrige ledige
 • Udførerafdeling er indgangstilbud for sygemeldte
 • Udbud er supplement til vores egne tilbud, bla. Straksafklaring, Virksomhedskonsulenter, Partnerskabsaftaler, Virksomhedscentre og Udførerafdeling
tilbudslinierne
Tilbudslinierne

Seks Tilbudslinier

 • Jobsøgningslinien
 • Joblinien
 • Uddannelseslinien
 • Rådighed og motivationslinien
 • Afprøvningslinien
 • Arbejdsevnelinien
m l og v rdier
Mål og værdier

En tidlig indsats giver den bedste effekt for borgeren

 • Der vælges den tilbudslinie, som hurtigst og rigtigst fører til selvforsørgelse – Intelligent aktivering.

Skabe en fleksibel og meget overskuelig tilbudsvifte, som letter sagsbehandler og borger i at iværksætte det rigtige tilbud

 • Færre tilbud
 • Færre aktører
m l og v rdier5
Mål og værdier

Skabe det nødvendige antal pladser

 • Prisen på markedet er gunstig for kommunen. Flere pladser for de samme penge. Maksimumpris på tilbud.

Intelligent aktivering, Grøn bølge og ingen ventetid på tilbud, bliver bestemmende for indsatsen og valg af aktører.

 • Ingen skift mellem forskellige aktører. Samme aktør løser hele opgaven
 • Ingen ventetid mellem de forskellige indsatser. Ingen ventelister
opgavefordeling
Opgavefordeling

Tilbudsindsatsen bygger på enkle arbejdsgange og en klar opgavefordeling mellem Jobcenter og aktør.

(særskilt for forsikrede ledige)

 • Sagsbehandler visiterer via Workbase.
 • Aktøren får en udstrakt myndighed og arbejder i workbase.
 • Jobcentrets Anden Aktør-afdeling er indgangen til Jobcenter Århus for aktører der varetager beskæftigelsesrettede opgaver for Jobcentret.
 • Anden Aktør Afdeling agerer på vegne af samme. Kontaktfladen mellem aktører vedrører den daglige drift samt det lovpligtige tilsyn – bla. overholdelse af lovgivning/myndighed.
opgavefordeling7
Opgavefordeling

Tilbud skal have den rigtige varighed.

 • Forventning om flere der aktiveres for samme budget
 • Sagsbehandler udarbejder social faglig indstilling
 • Bedre økonomisk styring

Jobcentret vil kvalificere effektmålinger og evaluering.

 • Tilbudslinierne forventes etableret i Udførerafdelingen hen over efteråret og hos private aktører fra 1.1.2011.
tilbudslinierne8
Tilbudslinierne

Tilbuddene vil som hovedregel skulle rummes indenfor de seks redskaber:

 • Vejledning og opkvalificering
 • Virksomhedspraktik
 • Løntilskud
 • Fleksjob
 • Mentor
 • Hjælpemidler m.v.

Aktøren skal altså kunne arbejde med disse

tilbudslinierne9
Tilbudslinierne

Seks Tilbudslinier

 • Jobsøgningslinien
 • Joblinien
 • Uddannelseslinien
 • Rådighed og motivationslinien
 • Afprøvningslinien
 • Arbejdsevnelinien
tilbudslinierne10
Tilbudslinierne

Sagsbehandlers opgave ved visitation

 • Udarbejde social faglig beskrivelse- hovedproblemstilling.
 • Opgave der skal arbejdes med
 • Visitere til rigtigt tilbud (intelligent aktivering)
 • Godkender oplæg til revalidering/uddannelse
tilbudslinjerne
Tilbudslinjerne

Jobcentrets Anden Aktør afdelings opgaver

 • Indgang til Jobcentret for Anden aktør
 • Daglig kontaktflade
 • Agerer på vegne af Jobcentret
 • Følger op på om tilbuddet er rigtigt
 • Tager stilling til evt. forlængelse
 • Lovpligtigt tilsyn – lovgivning og myndighed
tilbudslinierne12
Tilbudslinierne

Varighed af tilbud

 • Varighed fra 1 – 13 uger
 • Timetal – lovens minimum

Hvilken tilbudslinie?

 • Borgerens hovedproblemstilling
 • Opgaven gøres færdig hos samme aktør
tilbudslinierne13
Tilbudslinierne

Jobsøgningslinien (særskilt orientering)

Joblinien

 • Afdækning, udvikling og optræning af kompetencer
 • Afklaring af beskæftigelsesmål
 • Hurtigst mulig vej til ordinær beskæftigelse
 • Formidling/opkvalificering
tilbudslinierne14
Tilbudslinierne

Uddannelseslinien

 • Afklaring i forhold til uddannelse
 • Afklaring af kompetencer, uddannelsesmål og retning.
 • Evt. kort praktik
tilbudslinierne15
Tilbudslinierne

Rådighed og motivationslinie

 • Vurdere/afdække borgerens rådighed og motivation.
 • Afdække og udvikle kompetencer
 • Opnå motivation til at søge job
tilbudslinierne16
Tilbudslinierne

Afprøvningslinien

 • Udvikle eller afdække borgerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer
 • Særlig støtte på vejen mod arbejdsmarkedet eller uddannelse, herunder frigørelse af fastlåst situation også som følge af sygdom feks. stress, fobi, depression o.l.
tilbudslinierne17
Tilbudslinierne

Arbejdsevnelinien

 • Afklare og vurdere borgerens arbejdsevne evt. mhp. revalidering eller fleksjob
 • Særlig støtte på vejen mod arbejdsmarkedet eller uddannelse, herunder i relation til frigørelase af fastlåst situation også som følge af sygdom feks. stress, fobi, depression o.l.
 • Kan omhandle arbejdsprøvning på eget værksted eller afprøvning i virksomhed med særlig opfølgning.
udbudsproces
Udbudsproces

Annoncering – udbudsbekendtgørelse - 11. august

Informationsmøde for andre aktører - 26. august

Prækvalifikation – begrænset udbud

 • anmodning om prækvalifikation – 14. september kl. 12.00
 • udvælgelse af prækvalificerede - (september, uge 38)

-udvælgelseskriterier fremgår af annonceringen

Udsendelse af udbudsmateriale - (oktober, uge 40)

udbudsproces19
Udbudsproces

Spørgsmål/ Svar til udbudsmateriale – (oktober, uge 41/42)

Modtagelse af tilbud – (oktober, uge 45) 

Udvælgelse af aktører – (november, uge 47)

– tildelingskriterier fremgår nærmere af udbudsmaterialet

Kontrakter – (december) 

I drift sætning – leverandørmøder - (december)

Idriftsat 1. januar 2011

udbudsmateriale
Udbudsmateriale

Vejledning og vilkår (Udbudsbetingelser)

- formål med udbuddet

- udbudsmateriale og tidsplan

- formelle betingelser til tilbudsgivers tilbud

- tildelingskriterier for kontrakt

Ydelsesbeskrivelse (Kravspecifikation)

-beskrivelse af opgaven

-krav til leverandøren

-målsætninger og målepunkter

udbudsmateriale21
Udbudsmateriale

Dialogbaseret samarbejde og kontrolbaseret

tilsyn

Priser

-prismodel

-faktureringsbetingelser 

Tilbudsskema

Kontrakter

Ramme- og delaftale

Databehandlings- og tilslutningsaftale