eg e stolte av arbeidsplassen min l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EG E STOLTE AV ARBEIDSPLASSEN MIN PowerPoint Presentation
Download Presentation
EG E STOLTE AV ARBEIDSPLASSEN MIN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

EG E STOLTE AV ARBEIDSPLASSEN MIN - PowerPoint PPT Presentation


 • 281 Views
 • Uploaded on

EG E STOLTE AV ARBEIDSPLASSEN MIN. TA ET SKRITT AV GANGEN MEN OGSÅ HA FLERE BALLER I LUFTEN. Stine K. Bjelland 1997: Sykepleier Karmøy 1998-99: HTV Karmøy 1999-2001: Avd.leder Karmøy 2002-2005: Personalrådg. Karmøy 2006: Personalsjef HSR AS 2007: Stabsleder personal Karmøy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

EG E STOLTE AV ARBEIDSPLASSEN MIN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Stine K. Bjelland1997: Sykepleier Karmøy1998-99: HTV Karmøy1999-2001: Avd.leder Karmøy2002-2005: Personalrådg. Karmøy2006: Personalsjef HSR AS2007: Stabsleder personal Karmøy

slide6

STYRINGSRETT:Arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet innen de rammer som følger av de arbeidsrettslige rammer- lydighets- og underordningsforholdetableres gjennom arbeidsavtalen(NB! Arbeidstakers medvirkningsplikt HMS,AML § 2-3)

slide7

ARBEIDSGIVERPOLITIKKKARMØYBrukerorientering - brukernes behov for færre antall ansatteMyndiggjorte medarbeidere - som tar ansvar for egen arbeidstid og uønska deltidTilretteleggende og tydelige ledere - som tilstreber fleksibilitet, våger å tenke nytt og stå i prosesser - balanse

slide8

5. MAI 1998 - KOMMUNESTYREVEDTAKDet er et mål for Karmøy kommune at ingen nyopprettede stillinger er mindre enn 37,4% (14 timer pr uke). Ved ledighet i stilling skal ansatte som har mindre enn 37,4% få mulighet til å utvide sine stillinger

slide9

TILBAKEBLIKK:90-tallet: Mye prat og lite handlingHøst 2001: Vi bestemte oss for å gjøre noeFra 2002: FokusVår 2003: Konkret handling 2004/05/06: Resultatene blir bedre og bedre

slide10

SAMMENLIGN. HELGEARBEID:Kommunen/helsevesenet - 35,5 timers arbeidsuke240 timer (2 av 6 helger)300 timer (2 av 5 helger)Industri - 33,6 timers arbeidsuke450 timer (5 skift)384 timer (6 skift)

hotell og restaurant maaaaaaange timer olje shipping intenst n r det st r p l nnsforskjeller
Hotell- og restaurantMaaaaaaange timer……Olje/shippingIntenst når det står påLønnsforskjeller?
slide12
HVA GJORDE VI I KARMØY?Kartlegging 2004230 ønsker økt still.72 ønsker 90-100%124 ønsker 70-80%34 ønsker 40-60%2006 NY KARTLEGGING!
slide13
HVA GJORDE VI I KARMØY?SAMARBEID MED ORGANISASJONENEProtokollFokus på målNy arbeidstidHandlingsplaner
slide14

PROTOKOLLENHovedmål: 75-100% stillingerStillinger under 40% reduseres til 50 stk innen utløp av 2006Frihet til å velge arbeidstidsordning i hver virksomhet - mer helg og økt fleksibilitetOpplæring X 2 pr årStyringsgruppe som følger opp

slide15

HVA GJORDE VI I KARMØY?Vakante stillinger ble spartIntern utlysning av ledige ressurserNy arbeidstidsordning med økt helgearbeid Ansatte fikk høyere stilling

slide16

HVA GJORDE VI?Vi lyste IKKE ut stillinger under 40%5 (10,15) ukers turnus (2 av 5)12 ukers turnus (5 av 12)Lange vakter (2 av 6)3-3 turnusHver 2. helgMer helg kombinert med fleksibilitetTILLATT MANGFOLD - ULIKHET

nsketurnus tja min p stand ansatte som jobber i helse norge har alltid hatt nsketurnus
ØNSKETURNUS - tja…?Min påstand:Ansatte som jobber i helse-Norgehar alltid hatt ønsketurnus!
slide18

HVORDAN FIKK VI RESULTATER?ÅpenhetTett samarbeid med organisasjonene - vi møtte motstand sammenInnså at saken tok tidKonkrete målHoldt fokus

slide19

UTFORDRINGER:Ledere - som innser at saken er viktig og som har ryggrad til å stå i prosesseneØkt helgejobbing Oppfølging- holde orden på alle hjemleneGi og ta kulturFleksibilitetKonkurranse pga ulike løsninger (negativt - positivt!?)

slide20

POSITIVE EFFEKTER:Fornøyde brukere – KVALITETFærre og mer fornøyde ansatteMindre administrasjonRedusert sykefravær? - pga større stillinger?KontinuitetBedre rekruttering på sikt –75-100% stillinger - flere søkere

slide21

RESULTATER – KONKRETE TALL:Utgangspunkt 01.01.02 h/s-etat220 stillinger under 40%665 årsverk fordelt på 1084 personerArbeid hver 3. helgGj.snittlig stillingsstørrelse h/s ca 61% oms.tj.: 55%

slide22

RESULTATER – KONKRETE TALL:Status jan 06 h/s-etat:100 stillinger under 40% (reellt 45 ansatte)770 årsverk fordelt på 1120 ansatteØkt helgearbeid kombinert med økt grad av fleksibilitetGj.snittlig stillingsstørrelse: ca 67,6%oms.tj.: 64,2%

slide23

RESULTATER – KONKRETE TALL:Ca 150 ansatte har fått økt stillingene sine med fra 5% til 25%85 av disse fikk fast stillingsutvidelse, 65 midlertidig utvidelseDe midlertidige ble faste etterhvert- prøveprosjekter

slide24

VIDERE FRAMDRIFT KARMØY:31.12.06: 50 still. under 40% - dersom målet nås: gj.snitt. st.str.: 70% (oms.tj)Alle 20 virksomheter endrer arbeidstidsordningEvaluering i 2006Hva med veien videre? Utvikling?Hver 2. Helg? Eller nok nok?

slide25

UTFORDRINGER KOMMUNER:Mange stillinger under 40%Tid til å følge oppMidlertidige prosjekterMangler politisk forankringTydelige ledereSamarbeid med organisasjonene – gjensidig forpliktende avtale

slide26

UTFORDRINGER KOMMUNER:Motstand fra ansatte med høye stillingerLø/sø-tillegget for lavtFor mange midlertidige løsningerNord Norge: sysselsette flest muligUnderskrift på turnuser - arbeidstilsyn”Et ork” å sette igang

slide27

MINE RÅD:Politisk forankringStøtte/stab - forankring – hos noen som brenner for sakenForpliktende avtaleKlare tydelige mål (langsiktige og kortsiktige)HandlingsplanerStart med stillinger under 40%

slide28

MINE RÅD:Opprette styringsgruppe som har faste møter og stiller opp på personalmøterInngå allianser med ledere som lykkes - fokus på gode eksempler og kloke grepSett saken på agendaen - ofte Opplæring – bruk god tidÆrlighet og tydelighet på konsekvenseneSett brukerne i sentrum - alltidVÆR ARBEIDSGIVER! – GI OG TA KULTUR

slide29

BEHOVET FOR ARBEIDSKRAFT:Færre antall ansatte i høyere stillinger - en måte å sikre generasjonsvekslingenVi må kunne tilby de nye helsefagarbeiderne (og andre) en respektabel stillingsbrøkHOLDNINGER

slide30

12 UKERS TURNUSTurnusen ses over lengre periode - lettere å tilfredsstille ønsker Arbeid 5 av 12 helger4 ekstra helger pr år i forhold til hver 3. HelgFår kvittet stillinger under 40%Bra for brukerne

resultater sykehjem 12 ukers turnus
RESULTATER SYKEHJEM 12 UKERS TURNUS
 • Helt likt 5 ukers turnus i.f.t. antall timer helg pr år
 • 2003: 16 årsverk 25 ansatte (64% still)
 • 2004: 16 årsverk 22 ansatte (72% still)
slide32

LANGTURNUS - OLJETURNUS11-13 timers vakterTotal oljeturnus eller kun langvakter i helgBoliger og bokollektiv for dementeBra for brukerne - kontinuitet - red.skaderAnsatte meget fornøydeLite fleksing - ansattes ønsker

resultater bolig pu 4 brukere

RESULTATER BOLIG PU 4 BRUKERE:

1998: 19 personer 9 årsverk

47% still

2006: 13 personer 9,8 årsverk

75% still

boliger pu brukere
BOLIGER PU-BRUKERE
 • Hadde for få år siden 29 stillinger under 45%
 • 2006: Kun 1 stilling under 45%
slide35

3-3 TURNUS01.04.02-31.12.03Mål: Redusere sykefraværetGodt arbeidsmiljø (kontinuitet, kompetanseheving, bevare helsen, medbestemmelse)Var ment som en ”gavepakke” til de ansatte ved en sykehjemsavdeling - gode erfaringer fra Sverige

slide36

3-3Dårlig prosess i forkantvedtak fra politikerneansatte følte seg uthengt pga høyt sykefraværliten medbestemmelse provoserende med politiske vedtak flere ønsket ikke endringer

slide37

3-3Krevde tilførte ressurser 1,5 årsverkLik bemanning helg og ukedagerBunden og ubunden tidMå tilpasses norsk arbeidsmiljølovVåre erfaringer:sykefraværet steg, uro, vanskelig å legge om arbeidsoppgavene m.m.Jeg forstår likevel ikke hvorfor vi mislyktes

slide38

5 UKERS TURNUSArbeid 2 av 5 helgerFår kvittet stillinger under 40%3-4 helger mer pr år i forhold til hver 3.helgKombineres med økt innflytelse fra de ansatte - fleksibilitetBra at brukerne slipper 10% stillinger

bakgrunn for ny arbeidstidsordning

Bakgrunn for ny arbeidstidsordning

Helgevaktstillinger, under 20%

Stort forbruk av ekstra innleie

Stor belastning på personalet

Behov for å øke stillingene

prosess 5 ukers turnus

PROSESS – 5 UKERS TURNUS

Politisk vedtak om å øke stillingsandelene

Felles protokoll om å øke stillingsandelene

INTERNE PROSESSER I VIRKSOMHET

Etablering av turnusgruppe, ønsketurnus

Vurdering av alternative arbeidstidsordninger

Turnusprogram – utprøving av turnusalternativ

Avtale om evaluering av avtalt turnus

utfordringene omstillingsprosessen ny arbeidstidsordning

UTFORDRINGENE omstillingsprosessen – ny arbeidstidsordning

Gjelder endringen alle virksomheter i kommunen?

Hvilken virksomhet starter først med ny arbeidstidsordning?

Konsekvensen av å øke stillingene = mer arbeid i helgene

Sykefravær – oppfølging og dokumentasjon

argumentasjon i omstillingsprosessen

ARGUMENTASJONi omstillingsprosessen

Mulighet for å øke stillinger

Kvalifisert personell tilstede 24 timer i døgnet

Mindre antall personell i bruker kontakt

Ønske turnus i grunnturnus

Avtaler, turnusprotokoll

Evaluering og vurdering av turnus - fortløpende

resultater i en turnus med 20 ansatte

RESULTATERi en turnus med 20 ansatte

8 av 20 ansatte har fått øket stillingen

Redusert helgevaktstillinger – 6 stillinger

Redusert ekstrainnleie

Ro i personalgruppen – fagkompetansen øket

Færre ansatte – mindre administrasjon

resultat aldershjem 10 ukers turnus
RESULTAT ALDERSHJEM 10 UKERS TURNUS
 • Helt likt 5 ukers turnus i.f.t. antall timer helg pr år
 • Enklere å få gjennomslag for
 • 2004: 14 årsverk 24 ansatte 58% still
 • 2005: 14 årsverk 20 ansatte 70% still
resultat sykehjem 10 ukers
RESULTAT SYKEHJEM 10 UKERS
 • 2005: 20,1 årsverk 37 ansatte 54% still
 • 2006: 20,1 årsverk 33 ansatte 61% still