Barns lek i barnehagen - De voksnes rolle - PowerPoint PPT Presentation

benjamin
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barns lek i barnehagen - De voksnes rolle PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barns lek i barnehagen - De voksnes rolle

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Barns lek i barnehagen - De voksnes rolle
635 Views
Download Presentation

Barns lek i barnehagen - De voksnes rolle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Barns lek i barnehagen - De voksnes rolle Kurs RKK Ofoten Narvik 17.04.2008 Jon Olaf Berg - hgskolelektor

  3. Hvorfor lek i barnehagen? Hvorfor ikke? Hvorfor leker barn, og hva erfarer/lrer barn i lek? Lek det naturligste av verden for barn? Barn leker fordi det er artig! Ikke for lre noe! Likevel lrer barn utrolig mye av leke. Leken er naturens egen fiffige mte lre p (B.K. Olofsson) En lekende innstilling: Her og n; leken et ml i seg sjl. Mens voksne ofte(st) har ml for alt vi gjr? Barn i lek, er i en flytsone (Cszikszentmihaliy). Dvs at de er i en tilstand der de er fullt engasjert i det de holder p med, opplever mestring og er indre motivert (og glemmer verden utenfor, for en stund).

  4. Andre kjennetegn p lek (og lekende barn) Frivillighet. Ingen kan tvinges til leke! (Dvs de kan tvinges til utfre handlinger som andre definerer som lek.) Det er bare p liksom! (Lek suspensjon av virkeligheten) Lek forutsetter kommunikasjon! Lekende barn er glade barn! Men det betyr ikke at lekens tema er glade eller positive. Lek kan vre en mte ta opp og bearbeide negative og truende erfaringer/inntrykk. Er dette hele sannheten? Neppe. Lek kan ogs innebre konkurranse, om bestemme, om f vre sammen med noen. Lekende barn kan ekskludere andre barn fra leken. Den onde lek? Kan lekende barn bli s oppslukt av en farlig lek, at de overser andre barns signaler om at de ikke er med p leken?

  5. Hva lrer barn av leke? Motoriske ferdigheter. Sprklige ferdigheter. (Muntlige, og skriftlige?) Kommunikasjon p flere niver: Ved signalet Dette er lek (metakommunikasjon) skilles det mellom lek og ikke-lek. Kunnskap om/kjennskap til seg selv, i relasjon til andre. Kunnskap om virkeligheten/verden? Barn som leker rollelek, lrer de bli buss-sjfrer, brannmenn, mdre og fedre? Eller lrer de om en kompleks verden med ulike roller? (Lekende lring i skolen?) takle konflikter/samarbeide. Dels ved leke ut opplevde konflikter og bearbeide frykt; dels ved samarbeide om utvikling av leken. kommentere negative/kritiske erfaringer?

  6. Voksenrollen i forhold til barns lek Leken fdes p stellebordet. (Olofsson) I det tidlige samspillet barn omsorgsperson, lrer barn grunnleggende samhandlingsferdigheter: Gjensidig forstelse, intensjon og fokusering. Formidling av mening og flelse av entusiasme. Turtaking i kommunikasjon. (Fra Orion/Marte Meo) Disse samsvarer med grunnleggende lekferdigheter: Enighet, gjensidighet og turtaking. (Olofsson) Voksne sttte/beskytte barns lek i barnehagen, ved gi rom og tid for lek; Vre til stede som trygg base; Delta i lek, og slik vise at leken er viktig, - p barns premisser, men ogs for bidra til utvikling av lektema; Stimulere lek ved formidling av historier med mer

  7. Hvordan kan voksne vre/bli gode lekpartnere? M vi vre lekne for delta i barns lek? Kan voksne gi slipp p kontrollen, for g inn i leken p lekens og barnas premisser, uten styre/kontrollere den? Egenskaper hos lekende voksne: Kreativitet, fantasi, humor, selv-u-hytidelighet, evne til tro p en fiksjon. Lydhrhet, evne til konsentrere seg/vre i leken. Evne til se og hre alle barna, og respondere p alles leksignaler. (Dvs som voksen: Ivareta alle barn som deltakere i leken, og slik kanskje motvirke uheldige maktrelasjoner mellom barna?) Opprette lekverdener i barnehagen, bruke lrer i rolle som arbeidsmte. (Lindqvist)

  8. Barn som ikke leker Er det alvorlig at ikke alle barn leker/fr vre med/vil vre med i (god) lek sammen med andre barn? Barn som ikke leker ? en risikogruppe, for utvikle sosiale og psykiske problemer. Ulike grunner til at barn ikke leker/ikke kommer inn i lek: Mangler lekferdigheter/forstr ikke leksignaler Er redde/usikre, har lav selvoppfatning (usynlige barn) Foretrekker vre sammen med voksne (veslevoksne) Holdes utenfor leken fordi de oppleves som dominerende Brkmakerne/deleggerne, som har kommet inn i en vond sirkel i f.h.t. andre barn Voksnes store betydning for skape gode sirkler, av gode lekerfaringer, styrket selvoppfatning, bedre relasjoner til bde voksne og andre barn. Krever tlmodighet og fokus.

  9. Fokus p lring i barnehagen, i konflikt med lekens plass i barnehagepedagogikken? Syn p lring: Lrer barn best/mest ved formelle eller uformelle lringsprosesser? Hvordan fremmer man best grunnleggende lese-, skrive- og matematikk-ferdigheter? Viktig sprsml: Hva skal vi bruke tid p i barnehagen? Vil fokus p formelle lringsprosesser g ut over tid og rom for den unyttige leken? Gr det an tenke at ved vektlegge leken, vil barna ogs gjre erfaringer som fremmer glsm? Srlig kanskje hvis voksne deltar i og viser at leken har verdi? Lek og kreative prosesser: Lek som forutsetning for arbeid med estetiske lringsprosesser (a la Reggio Emilia). Dvs at fantasien er en viktig kraft i lring ved hjelp av sanser og dokumentasjon av lringsprosesser.