dr okay zer om tf hastal klar anabilim dal n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GÜNLÜK PRATİKTE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
GÜNLÜK PRATİKTE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

GÜNLÜK PRATİKTE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 433 Views
 • Uploaded on

Dr.OKAY ÖZER OMÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalı. GÜNLÜK PRATİKTE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. TARİHÇE. 1950 Lökosit ve eritrosit sayımı 1960 Tam kan sayımı (7 parametrelik) WBC, RBC, Hgb, Htc, MCV, MCH, MCHC 1970 Trombosit sayımı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GÜNLÜK PRATİKTE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ' - belle


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dr okay zer om tf hastal klar anabilim dal
Dr.OKAY ÖZER

OMÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalı

GÜNLÜK PRATİKTE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr.OKAY ÖZER

tar h e
TARİHÇE
 • 1950 Lökosit ve eritrosit sayımı
 • 1960 Tam kan sayımı (7 parametrelik)

WBC, RBC, Hgb, Htc, MCV, MCH, MCHC

 • 1970 Trombosit sayımı
 • 1980 RDW, MPV

Dr.OKAY ÖZER

son olarak geli tirilen parametreler
Son olarak geliştirilen parametreler;
 • Hemoglobin dağılım genişliği (HDG, HDW) ve hücresel hemoglobin yoğunluğu ortalaması (HHYO, CHCM)'dir.
 • Retikülosit sayımı, retikülosit hacmi ve yoğunluğu gibi paramaterlerde artık günlük klinik kullanımda yerlerini bulmaktadırlar.
 • Yeni jenerasyon OTKSC'lerde flöresans yöntemi ile hücre canlılığı (viyabilite) bakılması da gerçekleştirilebilmektedir.

Dr.OKAY ÖZER

otksc larinin ali ma prens pler 1
OTKSC’ LARININ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ-1
 • Empedans, radyo dalgası ve optik saçılma (scatter) yöntemleriyle ölçüm yapılmaktadır.
 • Alınan kanın bir kısmı parçalanarak HB ve WBC sayılmaktadır.
 • Kanın diğer kısmı ise parçalanmadan seyreltilerek eritrosit ve trombosit sayımı yapılmaktadır.
 • Elde edilen diğer sonuçlar direk sayımlardan yapılan hesaplamalarla bulunmaktadır.

Dr.OKAY ÖZER

otksc larinin ali ma prens pler 2
OTKSC’ LARININ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ-2
 • Hemoglobin; lökosit ölçümü için alınan kanda parçalanmış eritrositlerin fotometrik yöntemle potasyum ferrosiyanid tarafından siyanomethemoglobine dönüşmesi ile ölçülmektedir.
 • Hematokrit ise eritrosit sayısının ortalama eritrosit hacmi ile çarpımından elde edilmektedir. Hemoglobin direk ölçüldüğü için hematokrite göre çok daha güvenilirdir.

Dr.OKAY ÖZER

eritrosit say s ndeksleri 1
Eritrosit Sayısı İndeksleri-1
 • MCV (Ortalama eritrosit hacmi):

Direkt olarak empedans veya ışık saçılması yöntemiyle ölçülmektedir. Normal eritrositlerin hacimleri 80-100 fl’dir. 80 fl’nin altındaki eritrositler mikrositik, 100 fl’nin üzeridekiler makrositik kabul edilir. Anemilerin sınıflamasındaki en faydalı parametredir.

 • Anemi ve MCV düşüklüğünde hipokrom ve mikrositer anemiler akla gelir. Bu tip anemilerin en sık görülen nedenleri; demir eksikliği, talessemi, kronik hastalık anemileridir.
 • Anemi ve MCV yüksekliğinde megaloblastik anemiler ve myelodisplastik sendromlar düşünülmelidir.

Dr.OKAY ÖZER

eritrosit say s ndeksleri 2
Eritrosit Sayısı İndeksleri-2
 • MCH (Ortalama eritrosit hemoglobini): normal değeri 30-34 pikogramdır. Anemi sınıflamasında MCV ile paralellik arzeder. Mikrositik anemilerde hacmi küçük olan eritrositlerin ihtiva ettiği hemoglobin az olduğundan MCH de düşüktür.

Dr.OKAY ÖZER

eritrosit say s ndeksleri 3
Eritrosit Sayısı İndeksleri-3
 • MCHC (Ortalama eritrosit hemoglobinkonsantrasyonu): Eritrositlerde bulunan hemoglobinin yüzde olarak ifadesidir. %30-36 arasındaki değerlere sahiptir.
 • %36’yı geçmesi mümkün olmadığından anemi sınıflamasından ziyade cihazların kontrol parametresi olarak olarak kullanılır.

Dr.OKAY ÖZER

eritrosit say s ndeksleri 4
Eritrosit Sayısı İndeksleri-4
 • RDW (Ortalama eritrosit dağılım genişliği): Eritrositlerin büyüklüklerinin dağılım genişliğini gösterir. Histogramlardan elde edilen istatistiki bir sonuçtur.
 • Anizositozun objektif bir göstergesidir. MCV’den sonra anemilerin ayrımında en faydalı tetkiktir. Özellikle hipokrom–mikrositer anemilerin ayrımında faydalıdır. Demir eksikliğinde RDW artarken talessemide normaldir.

Dr.OKAY ÖZER

l kosit say s ve form l
Lökosit sayısı ve formülü
 • Empedans ve optik saçılma yöntemi ile sayılır. Lökosit formülünü cihazlar yaptıkları grafiklerden hesaplamaktadır.
 • Formül bazı cihazlarda lenfosit, monosit ve granüllü hücreler olarak verilir. Bazı cihazlarda ise ayrıca bazofil ve eozinofil sonuçlarıda ilave olarak bakılır.

Dr.OKAY ÖZER

trombosit say s ve indeksleri
Trombosit sayısı ve indeksleri
 • Empedans veya optik saçılma ile sayılır. Ortalama trombosit hacmi (MPV) 7,8-11 fl’dir. Kan sayımı sonuçlarında en fazla kullandığımız parametreler trombosit sayısı ve MPV’dir. Trombosit sayısının 150.000/ml altında olması trombositopeni, 400.000/ml’nin üzerinde olması trombositoz olarak değerlendirilir.
 • MPV myeloproliferatif hastalıklarda ve periferde trombosit yıkımı ile seyreden hastalıklarda artar.

Dr.OKAY ÖZER

hangi tam kan say m sonu lar n n periferik yayma ile beraber de erlendirilmesi gereklidir

Hangi tam kan sayımı sonuçlarının periferik yayma ile beraber değerlendirilmesi gereklidir?

Dr.OKAY ÖZER

slide17

CBC SONUÇLARINI

NASIL YORUMLAMALIYIZ?

Dr.OKAY ÖZER

slide18

ANEMİ

MCV

ERİTROSİT

MORFOLOJİSİ

MCV>100

MCV 80-100

MCV<80

MAKROSİTİK

NORMOSİTİK

MİKROSİTİK

Dr.OKAY ÖZER

cbc sonu larini nasil yorumlamaliyiz
CBC SONUÇLARINI NASIL YORUMLAMALIYIZ?
 • Hastanın anemi bulguları yoksa düşük hemoglobin, hematokrit ve diğer eritrosit parametrelerinin cihaz hatası veya başka bir hastaya ait olabileceği unutulmamalı (Bu durumun tam tersi de doğrudur).
 • Anemisi olan hastada bakılacak ilk parametre MCV. Eğer MCV düşükse mikrositik anemi söz konusudur ve RDW değerine bakılmalıdır. RDW değeri yüksekse demir eksikliği normalse talessemi olabilir. Talassemide RBC değeri yüksektir.
 • Kronik kan kaybına bağlı demir eksikliği anemisinde ılımlı lökositoz ve trombositoz olabilir.
 • Eritrosit sayısı ile birlikte Hb, Hct yüksekliği dışında anormallik yoksa sekonder eritrositoz yapan nedenler düşünülmeli. Ancak eşlik eden beyaz küre ve trombosit sayısındaki artışlar akla myeloproliferatif hastalıkları özelliklede polisitemia vera’yı getirmelidir.

Dr.OKAY ÖZER

cbc sonu larini nasil yorumlamaliyiz1
CBC SONUÇLARINI NASIL YORUMLAMALIYIZ?
 • Anemisi olan bir hastada lökositoz da varsa akut veya kronik lösemi olabilir. Bu durumda trombosit sayısı önemlidir. Trombosit sayısı da düşükse akut lösemi olma olasılığı daha fazladır. Kronik lösemilerde trombosit sayısı yüksek veya normaldir.
 • Sadece trombosit sayısının düşük olduğu durumlarda trobositopeni yapan hastalıklar, özelliklede immüm trombositopeniler düşünülmelidir. Lökosit ve eritrosit parametrelerinde anormallik olmadan en sık görülen trombositopeni nedeni İTP’dir.
 • Pansitopeni durumunda aplastik anemi, akut lösemi, myelodisplastik sendrom, megaloblastik anemiler akla gelmelidir.

Dr.OKAY ÖZER

vaka sunumlari
VAKA SUNUMLARI

Dr.OKAY ÖZER

slide22
WBC 238

NEU 9.82

LYM 223

MON 5.16

EO .327

BA .176

RBC 4.93

HB 12.7

HCT 41.1

MCV 83.3

MCH 25.7

MCHC 30.9

RDW 15.9

PLT 84.7

MPV 10.2

Vaka-1: 44y, erkek hasta boyunda şişlik, ateş, terleme, kilo kaybı şikayeti ile başvurdu. FM’de boyunda LAP ve splenomegalisi mevcut.

?

Dr.OKAY ÖZER

vaka 2 64y erkek hasta halsizlik ikayeti ile ba vurdu fm de solukluk ve skleralarda subikteri vard
WBC 4.0

NEU 2.1

LYM 1.6

MON 0.2

EO 0.1

BA -

RBC 1.17

HB 4.6

HCT 12.8

MCV 109.8

MCH 34.0

MCHC 36.0

RDW 36.2

PLT 192

MPV 10.0

Vaka–2:64y, erkekhasta halsizlik şikayeti ile başvurdu. FM’de solukluk ve skleralarda subikteri vardı.

?

Dr.OKAY ÖZER

vaka 3 24y bayan hasta halsizlik ikayeti ile ba vurdu fm de solukluk vard
WBC 7.7

NEU 4.2

LYM 2.6

MON 0.6

EO 0.2

BA 0.1

RBC 2.99

HB 8.8

HCT 26.6

MCV 65.0

MCH 21.8

MCHC 28.0

RDW 18.0

PLT 542

MPV 9.4

Vaka–3:24y, bayan hasta halsizlik şikayeti ile başvurdu. FM’de solukluk vardı.

?

Dr.OKAY ÖZER

slide29
WBC 54

NEU -

LYM -

MON -

EO -

BA -

RBC 2.07

HB 7.0

HCT 20.4

MCV 98.5

MCH 33.7

MCHC 34.2

RDW 21.2

PLT 47

MPV 6.6

Vaka–456 y, kadınhasta yüzünde şişlik ateş, terleme ve ciltte kanama şikayeti ile başvurdu. FM’de ağız içinde, ciltte peteşiler, boyunda LAP’leri ve splenomegalisi vardı.

?

Dr.OKAY ÖZER

vaka 5 25y erkek hasta ate k rg nl k ikayeti ile ba vurdu bo az nda tonsilliti mevcuttu
WBC 10.9

NEU 3.1

LYM 7.6

MON 0.4

EO 0.0

BA 0.0

RBC 5.42

HB 16.5

HCT 49

MCV 90.3

MCH 30.5

MCHC 33.8

RDW 13.6

PLT 246

MPV 9.1

Vaka–5:25y, erkek hasta ateş, kırgınlık şikayeti ile başvurdu. Boğazında tonsilliti mevcuttu.

?

Dr.OKAY ÖZER

vaka 6 23y kad n hasta alt ekstremitelerde pete i tarz nda kanama ikayeti ile ba vurdu
WBC 4.9

NEU 3.5

LYM 0.6

MON 0.7

EO 0.1

BA 0.0

RBC 4.36

HB 12.4

HCT 37.0

MCV 90.0

MCH 33.7

MCHC 34.2

RDW 11.0

PLT 18

MPV 12.4

Vaka–6:23y, kadınhasta alt ekstremitelerde peteşi tarzında kanama şikayeti ile başvurdu.

?

Dr.OKAY ÖZER

vaka 7 hasta halsizlik yorgunluk ikayeti ile ba vurdu fm de solukluk d nda bulgu yok
WBC 1.2

NEU 0.2

LYM 0.4

MON 0.1

EO 0.1

BA 0.4

RBC 2.26

HB 7.1

HCT 20.1

MCV 88.8

MCH 31.5

MCHC 35.4

RDW 14.5

PLT 25

MPV 7.3

Vaka–7:Hasta halsizlik yorgunluk şikayeti ile başvurdu. FM’de solukluk dışında bulgu yok.

?

Dr.OKAY ÖZER