Prosjekt identitet sj lr derett og tilh righet bakgrunn
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

PROSJEKT ”IDENTITET, SJØLRÅDERETT OG TILHØRIGHET” - BAKGRUNN. FLERE HENVISNINGER AV UNGDOM MED LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING UTFORDRINGER MED OPPMØTE Mangel på motivasjon Tilbudet passer ikke Ubekvem med pasientrollen BEHOV FOR FOREBYGGENDE TILTAK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - faustus-marlas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prosjekt identitet sj lr derett og tilh righet bakgrunn

PROSJEKT ”IDENTITET, SJØLRÅDERETT OG TILHØRIGHET”- BAKGRUNN

FLERE HENVISNINGER AV UNGDOM MED LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

UTFORDRINGER MED OPPMØTE

Mangel på motivasjon

Tilbudet passer ikke

Ubekvem med pasientrollen

BEHOV FOR FOREBYGGENDE TILTAK

Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ, Prosjekt "IST"


Prosjekt identitet sj lr derett og tilh righet bakgrunn

PROSJEKTTITTEL:”Identitet, sjølråderett og tilhørighet”Et prosjekt for ungdommer/unge voksne med lettere psykisk utviklingshemming som har store utfordringer i forhold til sin ungdomstid og overgangen til et myndig voksenliv.

 • Problemer i hovedsak knyttet til overgangen fra

  • Umyndig til myndig person

  • Fra skole til arbeidsliv

  • Fra å bo hos foreldre til å bo for seg selv

  • Og å finne sosial tilhørighet og fellesskap

Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ, Prosjekt "IST"


Problemforst else
PROBLEMFORSTÅELSE

 • Identitet et gjennomgående og grunnleggende tema

  • En utfordring for alle, men spesielt utfordrende for de som har ulike funksjonsnedsettelser

 • Ønsker seg en ungdomstid som andre de kan sammenligne seg med (søsken, skolekamerater, naboungdom mv)

 • Vil ikke ha hjelp

 • Når ting ikke blir som de ønsker seg

  • Frustrasjoner

  • Aggressivitet

  • Uakseptabel seksuell atferd

  • Psykiske lidelser

  • Sosial isolasjon

  • Rusmisbruk

  • Kriminalitet

Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ, Prosjekt "IST"


M lsettinger
MÅLSETTINGER

 • FORMÅL: Bidra til at den enkelte får utviklet en god plattform for sitt ungdoms- og voksenliv med tilpasset bistand og som er basert på trygghet, deltakelse og tilhørighet.

 • HOVEDMÅL: At vi i voksenhabiliteringen gjennom prosjektet utvikler en metode for et bedre faglig tilbud til målgruppen gjennom identitetsskapende tiltak

 • DELMÅL:

  • Fremme deltakelse i utvikling av innholdet i prosjektet hos de som får tilbud om å være med

  • Fremme bedre psykisk helse og forebygge sykehusinnleggelser

  • At den enkelte skal få en bedre og tryggere opplevelse av seg selv

  • Skape arenaer for aktivitet, deltakelse og tilhørighet

  • Få alle deltakere etablert i et aktivitetsmiljø i løpet av prosjektperioden

  • Få til møteplasser med andre ungdommer

Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ, Prosjekt "IST"


Tiltaksstrategier
TILTAKSSTRATEGIER

 • Behov for å forebygge og bryte negative utviklingsspiraler

 • Behov for hjelp og støtte:

  • Bli kjent med andre i samme situasjon

  • Jobbe med sosialt nettverk

  • Aktivitet og tilhørighet

  • Bidra til å finne løsninger og muligheter (info skole, arbeid, fritid)

  • Individuell oppfølging

   ►VEKT PÅ MESTRING OG IDENTITETSSKAPENDE TILTAK

Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ, Prosjekt "IST"


Arbeidsform tiltak
ARBEIDSFORM/TILTAK

 • Samtalegruppe/studiesirkel

 • Aktiviteter

 • Forankring i miljøer som kan videreføre tiltak

 • Individuell oppfølging, evt individuell plan

Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ, Prosjekt "IST"


Samarbeidsmodell felles ansvar
SAMARBEIDSMODELL (felles ansvar)

 • Bodø kommune

  • Informasjon

  • Utvelgelse av deltakere

  • Representasjon i hele prosjektorganisasjonen

  • Ulike aktivitetstilbud

  • Oppfølgingsarbeid

 • Videregående skoler

  • Informasjon

  • Utvelgelse av deltakere

  • Fellesmøte med aktuelle deltakere

  • Foreldremøte

  • Representasjon i prosjektgruppe og styringsgruppe

  • Oppfølgingsarbeid

 • NAV

  • Informasjon

  • Deltakelse i styringsgruppe

  • Ansvar for tema om arbeid i møte med deltakerne

 • Brukerorganisasjonene

  • Informasjon

  • NFU med i styringsgruppe

  • FFO og SAFO med i referansegruppe

 • Frivillige organisasjoner

  • Gjennomføring av aktivitetstilbud

 • Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ, Prosjekt "IST"


  Gjennomf ring
  GJENNOMFØRING

  Prosjektet har vært gjennomført som en studiesirkel med vekt på

  • Informasjon, opplæring

  • Sosial trening

  • Deltakelse og utprøving i ulike aktiviteter

   Prosjektet har vært gjennomført slik:

   Dato Tema Aktivitet

   8. april Felles planlegging av innholdet i prosjektet Bowling

   21. april Presentasjoner, å fortelle om seg selv Biljard

   8. mai Om å skaffe seg egen bolig Klatring, fotball

   23. mai Om å bli myndig, selvbestemmelse ATV-kjøring

   4. juni Om deltakelse, evaluering Kanopadling

   2. september Om individuell plan Freesbe-golf

   16. September Om arbeid RCL-kjøring

   13. Oktober Om venner og kjærester Bueskyting

   27. Oktober Om venner og kjærester Innebandy, El-innebandy

   6. November Om seksualitet Teppecurling, Boccia

   19. November Om seksualitet, om eksponering på nett, mobiltelefon Bordtennis

   3. Desember Avslutningstur til VestvatnVillmarksenter Friluftsaktiviteter, snøscootertur mv

  Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ, Prosjekt "IST"


  Prosess individuelt og i gruppe
  PROSESS INDIVIDUELT OG I GRUPPE

  • For oss var noen kjente, andre ukjente. Valgte ikke å innhente mye detaljert informasjon (unngå ”diagnostisk overskygging”).

  • Etablering av nødvendig trygghet i gruppa – etter hvert større aktivitet og engasjement

  • Temaenes aktualitet treffer ulikt – noen temaer skaper engasjement hos alle (Om venner, kjærester, seksualitet)

  • Lunsj og aktivitet viktig for samhandling (toleranse og ivaretakelse), relasjonsbygging, større selvtillit og bedre selvoppfatning.

  • Behov for individuell tilrettelegging – det vil alltid bli større eller mindre ulikheter

  • Behov for rammer og struktur

  Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ, Prosjekt "IST"


  Hva har skjedd underveis med deltakerne
  HVA HAR SKJEDD UNDERVEIS MED DELTAKERNE ?

  • Vi begynte med 9 og avsluttet med 7

  • Relativt stor forskjell i funksjon og modning, dermed også stor forskjell i mestringsnivå

  • Sårbarhetsproblematikk

  • Behov for litt ekstra innsats for fortsettelse etter sommerferien

  • Generelle utviklingstrekk i gruppa:

   • Større grad av trygghet – en annen opplevelse av seg selv

    • Bedre selvtillit på noen områder

    • Bedre selvfølelse generelt

    • Følelse av tilhørighet

    • Etablering av nye vennskap

   • Mer aktiv deltakelse i temabolkene

   • Mer uformell samhandling mellom deltakerne etter hvert

   • Bedre kommunikasjon

   • Mer kunnskap

   • Flere tanker om ønsker og behov videre

  Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ, Prosjekt "IST"


  Sitater fra ungdommene
  Sitater fra ungdommene.

  • ” Jeg vil flytte i egen leilighet sammen med andre”

  • ” Egentlig er jeg ganske røff. Jeg bare ikke visste om det og ingen andre vet det heller”

  • ” Visste ikke at jeg kunne dette ”

  • ” ungdomsgruppen har vært så godt for meg. Jeg er så glad for at jeg fikk være med”.

   ……” jeg får sånn selvtillit og folk ser meg”

   ……” de er interessert i meg på en ordentlig måte. Har opplevd før å få være sammen med folk jeg ikke kjenner så godt og de er ikke interessert i meg i det hele tatt. Her blir jeg kjent med nye”.

  Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ, Prosjekt "IST"


  Avsluttende arbeid
  AVSLUTTENDE ARBEID

  • Samarbeid med Artic Biljardklubb, Nordland Idrettskrets og Bodø kommune

  • Samarbeid med Bodø kommune

   • Tildelingskontoret (helse- og sosialavdelingen)

    • Stedlig støttekontakt i biljardklubben

    • Individuelle samtaler

    • Videre samarbeid om oppfølgingsprosjekt

   • Aktiv Hverdag (oppvekst- og kulturavdelingen)

  • Avslutningskurs: ”Utviklende dialoger – samtale- og kommunikasjon med mennesker med utviklingshemming og hjerneskade” v/psykolog Tove Svendsen

  Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ, Prosjekt "IST"


  Evaluering i fht prosjektets m lsettinger
  EVALUERING: I fht prosjektets målsettinger

  • Deltakerne/ungdommene:

   • Ungdommene har vært med å utforme innholdet i prosjektet

   • Vi opplever at den enkelte har utviklet seg og blitt tryggere

   • Det er skapt arenaer for aktivitet, tilhørighet og deltakelse

   • Alle har fått tilbud om å bli med i et aktivitetsmiljø (Aktiv Hverdag og biljardklubben)

   • Møteplass med andre ungdommer

   • Vi kan ikke trekke noen konklusjoner knyttet til bedring av psykisk helse og forebygging av sykehusinnleggelser

  Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ, Prosjekt "IST"


  Evaluering tilbakemeldinger fra deltakere og p r rende
  EVALUERING: Tilbakemeldinger fra deltakere og pårørende

  • Organisering og innhold har vært motiverende for deltakelse

  • Ungdommene synes det har vært nyttig og morsomt å være med

  • Alle gir uttrykk for at hadde ønsket å kunne fortsette

  • Noen ønsker å få mer oppfølging individuelt (om seksualitet) og vi har fått nye henvisninger i hht dette.

  Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ, Prosjekt "IST"


  Prosjekt identitet sj lr derett og tilh righet bakgrunn

  OPPFØLGINGSPROSJEKT ”Felles ansvar og samhandling for risikoutsatt ungdom med generelle lærevansker” (Arbeidstittel: ”Idenitetsskapende tiltak”)

  • Støtte fra Helsedirektoratet

  • Forankret i Bodø kommune

  • Formalisert samarbeid mellom

   • Kommune

   • Videregående skoler

   • Habiliteringstjenesten

   • NAV

 • Oppfølgingsprosjektet er en del av et større prosjekt i regi av Helsedirektoratet som heter Familieveiviser (et pilotprosjekt for utvikling av modeller som kan bedre tjenestetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier)

 • Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ, Prosjekt "IST"


  Oppf lgingsprosjekt
  OPPFØLGINGSPROSJEKT risikoutsatt ungdom med generelle lærevansker” (Arbeidstittel: ”Idenitetsskapende tiltak”)

  • Kommunen:

   • Prosjekteier (Prosjektleder med mer)

   • Ansvar for aktivitetsdelen

 • Videregående skole:

  • Ansvar for temabolkene

  • Deltar i prosjektorganisasjonen

 • Habiliteringsteamet for voksne:

  • Deltar/gir veiledning i prosjektgruppa

 • NAV:

  • Deltar i styringsgruppa

 • Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ, Prosjekt "IST"


  Oppf lgingsprosjekt1
  OPPFØLGINGSPROSJEKT risikoutsatt ungdom med generelle lærevansker” (Arbeidstittel: ”Idenitetsskapende tiltak”)

  • Ungdomsgruppe med 8 deltakere

  • Møtes 1 hel dag hver 3. uke (temabolk, lunsj, aktivitet)

  • Mål å få alle inn i et eller flere aktivitetsmiljø

  • Kommunen og videregående skoler ønsker 2 grupper til neste år

  • Ønske om at samarbeidsmodellen blir permanent

  • Nye elementer i oppfølgingsprosjektet:

   • Aktiv foreldregruppe som ønsker å møtes

   • Videregående skole forbereder ungdommene på de temaer som blir tatt opp i gruppa og har oppfølging av temaer i etterkant

  Habiliteringsteamet for voksne, NLSH, WJJ, Prosjekt "IST"