Organisering med oppgave og ansvarsfordeling p prosjekt
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 294 Views
 • Uploaded on

Organisering med oppgave- og ansvarsfordeling på prosjekt. NESOs Formannskole 18 2013 - 2014. Målet med forelesningen. Gi kunnskaper om hvilke oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt Gi kunnskaper og forståelse om organisering og oppgave- og ansvarsfordeling av et byggeprosjekt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hugh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

M let med forelesningen
Målet med forelesningen

 • Gi kunnskaper om hvilke oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt

 • Gi kunnskaper og forståelse om organisering og oppgave- og ansvarsfordeling av et byggeprosjekt

 • Presentere metoder og verktøy for oppgave- og ansvarsavklaring og fordeling


Faser i et byggeprosjekt
Faser i et byggeprosjekt

 • Programmering - Mål, rammer, organisering, brukere, tidsplan, myndigheter

 • Prosjektering - Idéskisse, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt

 • Kontrahering - Prekvalifisering, anbudsinnbydelse, anbud, kontrakt

 • Produksjonsplanlegging - Kvalitetsplan, HMS-plan, fremdriftsplan, produksjonsplan, oppstartmøte


Faser i et byggeprosjekt forts
Faser i et byggeprosjekt (forts.)

 • Produksjon - Oppstart, gjennomføring og oppfølging

 • Overlevering - Sluttbefaring, FDV-dok., sluttoppgjør

 • Forvaltning og drift - Service, garanti, erfaring (FDV)


Organisasjonsplan for storlia boligfelt

Storlia Boligbyggelag

Byggeleder

Arkitekt

Byggeteknisk

konsulent

AS Entreprenør

Prosjektleder

Verksted/

Lagerleder

Kontorleder

Anleggsleder

Byggeplassleder

Formann

Formann

 • Underentr.:

 • Grunnarb.

 • Taktekking

 • VVS

 • El

 • Maling

 • Belegg

Maskinkjørere/

Håndverker

tømmer

Maskinkjørere/

Håndverker

betong

Organisasjonsplan for Storlia Boligfelt


Oppgaver som m ivaretas i et byggeprosjekt en hovedentreprise
Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt – en hovedentreprise

 • Kontrahering

  • Anbudsregning

  • Kontraktsforhandlinger


Oppgaver som m ivaretas i et byggeprosjekt forts
Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.) hovedentreprise

 • Produksjonsforberedelse

  • Prosjektgjennomgang

  • Organisering, ansvar- og oppgavedeling

  • Innhenting av tillatelser

  • Fremdriftsplan og ressursplan

  • Rigg- og utstyrsplan

  • Driftsopplegg

  • Budsjett

  • Innkjøpsplan

  • Kontrakt underentreprenører/leverandører

  • Kvalitetsplan / HMS-plan / Kontrollplan

  • Ansettelser


Oppgaver som m ivaretas i et byggeprosjekt forts1
Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.) hovedentreprise

 • Produksjon

  • Produksjonsplan – ukeplan/dagsplan

  • Innkjøp

  • Arbeidsledelse og tilrettelegging for produksjon

  • Varemottak og fakturakontroll

  • Oppfølging og kontroll av utførelse og fremdrift

  • Vernearbeid og HMS

  • Kvalitetssikring


Oppgaver som m ivaretas i et byggeprosjekt forts2
Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.) hovedentreprise

 • Produksjon (forts.)

  • Masseberegning

  • Fakturering

  • Regnskap, lønninger og økonomistyring

  • Vedlikehold av maskiner og utstyr

  • Byggemøter

  • Rapportering og arkivering


Oppgaver som m ivaretas i et byggeprosjekt forts3
Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.) hovedentreprise

 • Overlevering, garanti

  • Overlevering

  • Byggdokumentasjon

  • Sluttoppgjør

  • Garantiarbeid