slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krzysztof Choroszko PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krzysztof Choroszko

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation

Krzysztof Choroszko - PowerPoint PPT Presentation

bell
134 Views
Download Presentation

Krzysztof Choroszko

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Krzysztof Choroszko Nowoczesny system zintegrowanego planowania i harmonogramowania procesów produkcyjnych, na przykładzie wdrożenia w Aluminium Konin - Impexmetal SA

 2. SPIN S.A. • 15 lat na rynku • Jedna z największych firm IT na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie • Połączone kompetencje SPIN i Telmax – szeroka oferta produktowa • Blisko 700 pracowników (wraz ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi) • Lokalizacje: Katowice,Bydgoszcz, Warszawa, Gdańsk • Spółki zależne: WiedzaNet, Kom-Pakt, Galkom, Informa, PostInfo, Optix

 3. Oferta firmy SEKTOR PUBLICZNY ENERGETYKA MEDYCYNA PRZEMYSŁ TELEKOMUNIKACJA FINANSE BUSINESS INTELIGENCE KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE FINANSAMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI SCM CRM ZARZĄDZANIE OBIEGIEM PRACY I DOKUMENTÓW SYSTEMY BILLINGOWE CENTRALNA BAZA ODCZYTOWA INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA GIS SOLMED BANK KRWI REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA (RPI)

 4. Wybrane referencje • ENERGETYKA (utilities)PGNiG, Stoen (RWE), GZE (Vattenfall), ENEA, ZE PAK, ENION, PSG Gdańsk, MPWiK Warszawa, MEC Koszalin • SEKTOR PUBLICZNYNarodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, kilkadziesiąt szpitali, ZUS • TELEKOMUNIKACJATelekomunikacja Polska, Polkomtel • PRZEMYSŁPOCH Gliwice, ALUMINIUM KONIN - IMPEXMETAL S.A., Xella, Huta Łabędy, CMC Zawiercie • FINANSE ING Bank Śląski, Grupa PZU, BRE Bank, GE Money Bank Największy producent i dostawca systemów billingowych dla sektora energetycznego Ok. 11 milionów abonentów rozliczanych przez system billingowy

 5. APSAdvance Planning and Scheduling Oferta Spin SA dla przemysłu – rozwiązanie SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw) – system zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji Factory Planner firmy i2 Technologies Główne cechy systemów zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS): • systemy informatyczne używające do przygotowywania planów produkcyjnych modeli z wbudowanymi ograniczeniami (zdolności, dostępność materiałów, itp.) • do optymalizacji stworzonych planów są stosowane zaawansowane algorytmy rozwiązywania problemów z zakresu badań operacyjnych • system jest zdolny do analizy wszystkich powiązań pomiędzy dostawami, planami produkcyjnymi i dostępnymi zasobami. Dzięki temu daje możliwość analizowania wielu wariantów działań i pozwala natychmiast wychwytywać odchylenia od realizowanych planów. • wynikiem działania systemu APS jest optymalny plan produkcji uwzględniający wszystkie ograniczenia i i pozwalający zrealizować zamówienia klientów. • wszystkie działania planistyczne są prowadzone w czasie rzeczywistym. • planowanie jest prowadzone w ramach całego przebiegu procesu.

 6. Zespół Planowania i2 FP Tworzenie zleceń produkcyjnych Bazy danych System ERP Architektura systemu zaawansowanego planowania Urządzenia Marszruty Kompletacje Zamówienia Stany magazynowe Warunki dostaw Zamówienia od klientów Przyjmowanie zamówień Plan produkcji Plan produkcji na najbliższe X dni Rozliczanie zleceń produkcyjnych Raportowanieprodukcji …………..

 7. Aluminium Konin-Impexmetal S.A. - fakty • Produkcja – 70 000 ton/rok • Cykl produkcyjny 4-5 tygodni • System ERP – JD Edwards OneWorld • Hardware – AS400, baza DB2 • Wysoki poziom realizacji zamówień • Wykorzystanie maszyn na poziomie 85% • Odpowiedź na zapytanie 2-3 dni • Termin realizacji zleceń 4-5 tygodni Produkcja • 36 serii gatunkowych • 24 stany utwardzenia • 120 głównych grup produktowych • 7050 produktów • 1050 zleceń produkcyjnych/m-c • 50 zmian w zleceniach/miesiąc • Produkcja Klienci • 420 klientów końcowych • 188 dystrybutorów • taśmy gorącowalcowane • taśmy zimnowalcowane: • taśmy do głębokiego tłoczenia • taśmy na wymienniki ciepła • taśmy platerowane • taśmy wzorkowane • taśmy na opakowania • wyroby specjalne wyroby specjalne • blachy gorącowalcowane • blachy zimnowalcowane: • blachy do głębokiego tłoczenia • blachy żeberkowe • blachy wzorkowane • blachy na opakowania • wyroby specjalne

 8. Tlenek glinu Rafinacja i stopowanie metalu Frezowanie Nagrzewanie i Homogenizacja Aluminium pierwotne Odlewanie wlewków Walcowanie na gorąco Cięcie na bloki Walcowanie na zimno Obróbka cieplna Prostowanie, obróbka powierzchni Odpady i złomy aluminiowe Cięcie i pakowanie Opakowania Blachy i taśmy Procesy objęte system zaawansowanego planowania i harmonogramowania Tlenek glinu odlewnia walcownia elektroliza walcarka gorąca walcarki zimne obróbka końcowa Schemat systemu produkcyjnegow AKI Płynne aluminium

 9. Stan systemu planowania produkcji w AK-I styczeń 2005 • Brak możliwości optymalizacji kolejności wykonania zleceń produkcyjnych • Brak możliwości bilansowania mocy produkcyjnych i potrzeb materiałowych • Brak harmonogramu zmianowego czyli kolejnych zadań na centra • Brak możliwości prognozowania i realnego planowania w miesiącach i kwartałach • Niemożliwe szybkie reagowanie na zmiany warunków produkcyjnych • Brak możliwości komasacji zleceń na wyroby i składniki • Analiza mocy produkcyjnych centrów i bilansu metalu – poza systemem • Grupowanie zamówień i ustalanie daty realizacji zamówień – poza systemem • Wszystkie elementy planowania i harmonogramowania są przygotowane ręcznie (Excel) • Wprowadzanie w JDE* papierowych raportów z centrów produkcyjnych * JDE – JD Edwards – system klasy ERP firmy Peoplesoft, użytkowany w Aluminium-Konin Impexmetal SA

 10. odlewnia walcownia klienci Walcarka gorąca Walcarki zimne Obróbka końcowa Wymagania postawione przed systemem • Możliwość łatwego i szybkiego (automatycznego) generowania harmonogramów • Możliwość optymalizacji harmonogramów w oparciu o wymagania planistyczne, techniczne i technologiczne • Wizualizacja zmian oraz wpływu podejmowanych decyzji planistycznych na wygenerowane harmonogramy • Możliwość szybkiego wykrycia i reakcji na powstające odchylenia • Przegląd stanu realizacji zleceń produkcyjnych – na wszystkich etapach procesu produkcyjnego w powiązaniu z zaharmonogramowanymi datami operacji i kompletacji zlecenia. Planowanie globalne

 11. Założone wymierne efekty wdrożenia systemu APS • Możliwość potwierdzenia w ciągu 24 godzin terminów realizacji specjalnych zamówień klientów. • Zwiększenie zdolności produkcyjnych wyrobów o 4 % • Utrzymanie wiarygodności dostaw powyżej 90% przy wzroście produkcji w najbliższych latach do 100tys t/rok.

 12. Oferta SPIN S.A. i LOGIS dla AKI • Czas trwania 10 miesięcy • Specyfika wdrożeń APS • Moduł i2 Factory Planner - planowanie i harmonogramowanie produkcji • dobre referencje • gotowy, w pełni konfigurowalny produkt, • zaawansowane algorytmy optymalizacji • doświadczeni, polskojęzyczni konsultanci • Autorska aplikacja raportowania produkcji • pisana pod potrzeby AK-I • pozwalająca na szczegółowe śledzenie produkcji • umożliwia dystrybucję harmonogramów na stanowiska • Integracja systemu planowania z JDE OW • Szczegółowa metodyka wdrożenia • Podział prac na 4 etapy

 13. Istotne aspekty projektu w AK-I • Silne wsparcie kierownictwa • Aktywny Komitet Sterujący • Wsparcie członków Komitetu Sterującego dla Kierowników Projektu • Porządek w infrastrukturze informatycznej • Bardzo sprawny Zespół Projektowy (5 osób ze strony zamawiającego) • Przeprowadzona analiza strategii informatyzacji • Zweryfikowanie strategii w aspekcie prowadzonych prac • Zaproponowanie zmian i nowych rozwiązań • Implementacja MS BizTalk

 14. Plan prac projektowych BR1 – 1 miesiąc • Instalacja technologii • Szkolenie użytkowników • Opis rozwiązania • Wstępny model planowania BR2 – 3 miesiące • Podstawowy model planowania • Globalny przegląd stanu obciążenia mocy produkcyjnych i wpływu zmian na to obciążenie BR3 – 3 miesiące • Rozwój modelu planowania - planowanie produkcji na danych rzeczywistych • Integracja • Raportowanie produkcji BR4 – 4 miesiące • Zawansowany model planowania • Integracja • Określanie realnego terminu dostawy • Finansowa ocena planu • Optymalizacja waskich gardeł • Analiza „What if“ • Natychmiastowa reakcja na zmiany • Podstawowe używanie systemu

 15. System Planowania, Harmonogramowania i Zarządzania Produkcją Zespół Planowania [Zespół Projektowy] UżytkownicyJDE/OW Punkt zarządzania i raportowania mistrz odlewni koordynator walcowni Punkty raportowania urządzenia produkcyjne Schemat architektury rozwiązania w AK-I i2 Factory Planner Dane systemu planowania i harmonogramowania JDE/OW Aplikacja zarządzania i raportowania produkcji

 16. Architektura informatyczna rozwiązania

 17. Przegląd obciążenia urządzeń

 18. Przegląd obciążenia urządzeń

 19. Tworzenie planów i harmonogramów

 20. Szybkie reagowania na zmiany zamówień

 21. Efekty projektu Testy systemu – koniec listopada 2005 • Możliwość natychmiastowego ustalania terminu realizacji zamówienia • Automatyzacja procesu planowania • Tworzenie zoptymalizowanych planów produkcyjnych • Ułatwiona reakcja na zmiany w zamówieniach • Łatwo dostępna informacja o stanie realizacji zamówień • Pełny przegląd obciążeń urządzeń produkcyjnych, planów w horyzoncie dni, tygodni i miesięcy • Możliwość urealnienia czasów planistycznych • Raportowanie produkcji w czasie rzeczywistym

 22. Dziękuję za uwagękrzysztof.choroszko@spinsa.plwww.spinsa.pl