slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon - PowerPoint PPT Presentation

beck
144 Views
Download Presentation

Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon • Hva er ei stereolupe? • Hva er et mikroskop? • Hva kan studeres i lupa og hva i mikroskopet? • Hvordan lager vi et preparat?

  2. Okular Objektiver Fokuserings-ratt Overlys Objektklips Objektbord Fot med underlys Brytere for over- og underlys

  3. Okular Grovfokusering Objektiver Objektbord Blender og filter Objektflytterskrue Lyskilde Finfokusering

  4. Preparater • Preparat for stereolupe • Objektet plasseres på objektbordet og festes eventuelt med objektklips • Preparatet flyttes med penn, pinsett eller lignende • Preparat for mikroskop • Objektglass • Dekkglass • Vann • Eventuelt fargestoff