Download
l illa dels 5 fars n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
L’illa dels 5 fars PowerPoint Presentation
Download Presentation
L’illa dels 5 fars

L’illa dels 5 fars

136 Views Download Presentation
Download Presentation

L’illa dels 5 fars

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. L’illa dels 5 fars FERRAN RAMON - CORTÉS Alejandra González Jordi Morote Helena Minoves Ed. Física M4

  2. 5 claus de la comunicació • Un únic missatge • Deixar empremta • Llenguatge adequat als oients • Fixar-se en el que capta la gent • Compartir i no obligar

  3. 1. Un únic missatge (Far de Favàritx) • Cal tenir clara la ideaprincipal que es vol transmetre. • L’exposició gira al voltant del mateix missatge.

  4. 2. Deixar empremta (Far d’Artrutx) • Per comunicar cal explicar d’una forma diferent perquè destaqui el missatge i perpetuar-lo. • Les històries són un bon mètode per a aconseguir aquest resultat.

  5. 3. Llenguatge adequat als oients (Far de Punta Nati) • Cal utilitzar un llenguatge que els nostres interlocutors reconeguin i entenguin. • El conjunt de l’exposició ha de ser l’adequat (to, duració, vocabulari, ritme...) a qui ens escolta.

  6. 4. Fixar-se en el que capta la gent (Far de Cavalleria) • El missatge que reben els nostres oients pot variar en funció de com l’expliquem. • Cal fixar-se en un mateix, com reacciona la gent al escoltar-nos i ser capaços de rectificar.

  7. 5. Compartir i no obligar (Far de l’illa de l’aire) • Donar el missatge de forma convençuda però des del respecte mutu. • Escoltar, deixar opinar i reflexionar-ho. • No defendre la nostra opinió de forma taxativa, respectant la llibertat del oient a seguir el nostre camí.

  8. Sobretot cal intentar provocar emocions. • Durant la nostra exposició hem de tenir clar que el que perdura a la gent són els sentiments. • S’ha de ser capaç “d’arribar” al oient, de fer-li sentir quelcom diferent que faci que el que diem hoentengui però que alhora li provoqui un sentiment.

  9. Mùsica: Los ojos del faro, Algiva