Od informacji do innowacji - PowerPoint PPT Presentation

od informacji do innowacji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Od informacji do innowacji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Od informacji do innowacji

play fullscreen
1 / 8
Od informacji do innowacji
169 Views
Download Presentation
beata
Download Presentation

Od informacji do innowacji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Od informacji do innowacji PrezentacjaOśrodka Przetwarzania Informacjina potrzeby projektu FuturICT Krzysztof Lipiec Warszawa, 25 maja 2011r.

  2. Zakres działalności • Podlega Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego • Kontynuuje działania Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej CINTE (1960) • Jednostka badawczo-rozwojowa (1990) • Instytut Badawczy (2010)

  3. Dział Baz Danych • Pozyskiwanie i opracowywanie informacji dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych (bazy danych), instytucji naukowych i uczonych, • Rozwijanie informacji naukowo-technicznej, • Obsługa informacyjna nauki polskiej, • Raporty i analizy statystyczne.

  4. Dział Studiów i Analiz • Polityka innowacyjna państwa: badania, analizy, ewaluacje, • Modelowanie zagadnień transferu wiedzy i technologii oraz komercjalizacji wyników badań naukowych, • Procesy społeczne towarzyszące rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy, • Analiza stanu i trendów w rozwoju kadry naukowej, • Usprawnianie zarządzania badaniami naukowymi.

  5. Laboratorium Technologii Interaktywnych • Rozwiązania technologiczne wspomagające naukę, • Systemy współzarządzania obywatelskiego, • Technologie redukujące procesy biurokratyczne, • Wykorzystanie technologii interaktywnych w nauce i edukacji, • Pomiar nauki w Polsce i na świecie, • Badania użyteczności i userexperience.

  6. Laboratorium Inteligentnych Systemów Informacyjnych • Projektowanie, wdrażanie i eksploatowanie systemów informacyjnych, • Systemowe narzędzia zarządzania szkolnictwem wyższym, • Narzędzia wspomagające procesy oceny dorobku materialnego i niematerialnego polskiej nauki, • Obsługa informatyczna strumieni finansowania.

  7. Pion Funduszy Europejskich • Wdrażanie wybranych działań POIG, POIŚ i pełnienie funkcji operatora funduszy:polsko-norweskiego i polsko-szwajcarskiego

  8. www.opi.org.pl krzysztof.lipiec@opi.org.pl Dziękujęi zapraszam do zadawania pytań