Valstyb s ekonomikos kryptys siekiant darnios pl tros
Download
1 / 18

Valstyb?s ekonomikos kryptys siekiant darnios pl?tros - PowerPoint PPT Presentation


  • 165 Views
  • Updated On :

Valstybės ekonomikos kryptys siekiant darnios plėtros. Demografija ir būstas . Per 17 nepriklausomybės metų Lietuva prarado 0,5 mln. gyventojų – tiek pat, kiek Antrojo Pasaulinio karo metu. Kasmet prarandame po Pakruojo rajoną. . Šaltinis: DNB NORD bankas, LB finansinio stabilumo apžvalga 2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Valstyb?s ekonomikos kryptys siekiant darnios pl?tros' - baylee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Slide2 l.jpg

Demografija ir būstas

Per 17 nepriklausomybės metų Lietuva prarado 0,5 mln. gyventojų – tiek pat, kiek Antrojo Pasaulinio karo metu. Kasmet prarandame po Pakruojo rajoną.


Ar si lomas b stas yra perkamas l.jpg

Šaltinis: DNB NORD bankas, LB finansinio stabilumo apžvalga 2006

Ar siūlomas būstas yra įperkamas?


Urbanizacijos eros prad ia l.jpg
Urbanizacijos eros pradžia apžvalga 2006

Kaime – 40%

Mieste – 37%

Mieste – 47%

Mieste – 60%

Kaime – 63%

Kaime – 63%

Kaime – 53%

1970

2000

2030

Miesto ir kaimo gyventojų santykio kaita pasaulyje:

Šaltinis: UN-HABITAT (www.unhabitat.org)Slide6 l.jpg

Įvertinant urbanizacijos, energetikos ir klimato atšilimo tendencijas:

kompleksinis plėtros valdymas valstybės ir savivaldybių lygyje;

vidinė miestų darni plėtra;

socialinės atskirties mažinimas;

esamų gyvenamųjų rajonų kompleksinė renovacija;

viešojo transporto plėtra ir taršos mažinimas;

darnią plėtrą skatinantys mokesčiai ir finansų politika.

XXI a. urbanistikos iššūkiai


Slide7 l.jpg

Energetin tendencijas:ė priklausomybė

Lietuvos šilumos energijos suvartojimas pagal sektorius:

Kiti

vartotojai

10%

Verslo

Gyventojų

įmonės

būstai

6%

70%

Pastato šilumos laidumas

Biudžetinės

įmonės

14%

Šaltinis: Lietuvos Šilumos tiekėjų asociacija, 2006 m.


Didel s energetikos s naudos kyje l.jpg
Didelės energetikos sąnaudos ūkyje tendencijas:

Šaltinis: EUROSTAT


Slide9 l.jpg

Perkamos naftos kainos Lietuvoje nuo 2000 iki 2005 m. pakilo nuo USD 179/t iki 372,2 USD/t

Energijos išteklių vartojimas

Energijos sąnaudos Lietuvoje

2000 – 2006 m. išaugo 23,8%

Šaltinis: Lietuvos energetikos institutas


Slide10 l.jpg

Sektorinis plėtros valdymas; nuo USD 179/t iki 372,2 USD/t

Savivaldybės nedisponuoja žeme ir ištekliais planams įgyvendinti;

Nelankstus planavimas ir valdymas (2004 m. detaliojo plano tvirtinimas per 6 mėn.; 2007 m. – per 22 mėn.);

Neapibrėžta urbanistinės plėtros dalyvių atsakomybė.

Politiniai interesai viršesni už ilgalaikius profesionalius, mokslu ir žiniomis pagrįstus sprendimus.

Urbanistinėsplėtros tikrovė


Slide11 l.jpg

Kokio norime miesto? nuo USD 179/t iki 372,2 USD/t

Kompaktiško, atnaujinančio senstančias teritorijas, kuriose yra sukurta infrastruktūra;

Palankaus ir saugaus kuriančiam ir versliam žmogui;

Žalio, ekolologiško ir kultūringo;

Viešojo transporto, pėsčiųjų ir dviratininkų miesto

(240 žmonių į darbą keliauja 177 automobiliais arba 3 autobusais, arba 1 tramvajumi)


Nauja valstyb s urbanistin politika l.jpg
Nauja valstybės urbanistinė politika nuo USD 179/t iki 372,2 USD/t

Atnaujinti ilgalaikę valstybės darnios urbanistinės plėtros politiką ir ja vadovautis, tobulinant teisinę bazę;

Numatyti ilgalaikių urbanistinių sprendinių, paremtų pasaulio tendencijomis, mokslu ir žiniomis, viršenybę trumpalaikio politikavimo atžvilgiu.


Efektyvus urbanistin s pl tros valdymas l.jpg
Efektyvus urbanistinės plėtros valdymas nuo USD 179/t iki 372,2 USD/t

Būtina valdymo reforma:

integruotas plėtros valdymas,

urbanistinės politikos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas ir kontrolė;


Savivaldyb pagrindinis miesto vystytojas l.jpg
Savivaldybė – pagrindinis miesto vystytojas nuo USD 179/t iki 372,2 USD/t

Savivaldybėms suteikti teises ir pareigas įgyvendinti darnios urbanistinės plėtros politiką, kaip numatyta bendruosiuose planuose;

Savivaldybėms perduoti žemės klausimų sprendimą ir išteklius, reikalingus visuomeninei infrastruktūrai;

Stiprinti savivaldybių administracinius gebėjimus

Skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę.


Ma inti socialin atskirt l.jpg
Ma nuo USD 179/t iki 372,2 USD/tžinti socialinę atskirtį

Jaunų, darbingų žmonių migraciją iš Lietuvos gali sustabdyti ir įperkamo būsto pasiūla;

Siekti kompleksinės kvartalų, atskirų gyvenamųjų rajonų renovacijos („taškinė“ gyvenamųjų namų renovacija (kurie suvartoja 70% šilumos išteklių), nukreipta į vieną pastatą, nepritrauks vystytojų lėšų;

Naujus miesto rajonus plėtoti atsižvelgiant į socialinę integraciją.

Socialinė darna, geresnė gyvenimo kokybė neatsiras tik rinkos dalyvių investicijų dėka:


Apibr ti visuomen s interes l.jpg
Apibrėžti visuomenės interesą nuo USD 179/t iki 372,2 USD/t

Apibrėžti visuomenės interesą miestų plėtros atžvilgiu ir nustatyti prioritetus (pvz. viešasis transportas, socialinė infrastruktūra, viešos erdvės, paveldas);

Užtikrinti operatyvų žemės išpirkimą visuomenės interesui įgyvendinti;

Užtikrinti visuomenės informavimą ir konsultavimą (įsteigti integruotus urbanistinės plėtros informacinius centrus);


Darniai pl trai palank s mokes iai finans politika l.jpg
Darniai plėtrai palankūs mokesčiai, finansų politika nuo USD 179/t iki 372,2 USD/t

Mokesčių politika turi skatinti darnią urbanistinę plėtrą (spekuliacija žeme, nekilnojamojo turto mokestis);

Skirti atitinkamą finansavimą visuomeninės infrastruktūros vystymui.


Pagrindin vertyb mogus l.jpg
Pagrindinė vertybė – žmogus nuo USD 179/t iki 372,2 USD/t

“Naujasis pasaulis, kaip ir senasis, didžia dalimi priklausys nuo žmonių kūrybiškumo, o kūryba klesti ten, kur

žmonės bendrauja vienas su kitu”.

Peter Hall, 1997