matura z j zyka polskiego 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2011 . Co warto wiedzieć o maturze ustnej z języka polskiego?. Część ustna. To nie tylko prezentacja!. Część ustna. Prezentacja Rozmowa. Gdzie szukać informacji?. Gdzie szukać informacji?. Część ustna - przebieg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2011' - baylee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
matura z j zyka polskiego 2011

MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2011

Co warto wiedzieć o maturze ustnej z języka polskiego?

cz ustna
Część ustna

To nie tylko prezentacja!

cz ustna1
Część ustna
 • Prezentacja
 • Rozmowa
cz ustna przebieg
Część ustna - przebieg

Egzamin trwa około 25 minut i składa się z dwóch części:

W części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Projekcja filmu lub odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu przeznaczonego na prezentację tematu. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu.

cz ustna przebieg1
Część ustna - przebieg

Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i  przedłożonej wcześniej bibliografii. Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, lub nie dostarczy bibliografii w wyznaczonym terminie, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.

cz ustna bibliografia
Część ustna - bibliografia

Uczeń/absolwent przekazuje bibliografię przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem.

Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się.

cz ustna materia y pomocnicze
Część ustna – materiały pomocnicze

Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji, a następnie ustala z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

cz ustna materia y pomocnicze1
Część ustna – materiały pomocnicze

Odradzam korzystanie z prezentacji przygotowanych w programie PowerPoint.

Wykorzystanie tego programu jest celowe tylko, gdy zdający chce pokazać obrazy, ilustracje, wykresy…

cz ustna rozmowa
Część ustna - rozmowa

Cele rozmowy:

 • sprawdzenie znajomości przygotowanego materiału,
 • sprawdzenie samodzielności przygotowania,
 • upewnienie się, że maturzysta biegle posługuje się językiem mówionym,
 • potwierdzenie, że potrafi bronić własnego stanowiska.
cz ustna2
Część ustna

Prezentacja i rozmowa natemat wybrany ze szkolnej listy tematów przygotowanej na dany rok szkolny.

cz ustna3
Część ustna

Nauczyciel – przygotowuje szkolną listę tematów.

Uczeń – ma prawo zgłosić w terminie własną propozycję tematu; temat musi spełniać wymagania stawiane tematom maturalnym; po akceptacji i umieszczeniu na liście szkolnej temat mogą wybrać również inni zdający.

slide19

Jeżeli nie zaproponowałeś tematu w ubiegłym roku, wybierałeś temat ze szkolnej listy.

slide24

POKUSIE ulegać NIE WARTO,

bo to nie gwarantuje sukcesu!

slide25

Egzamin ustny nie jest sprawdzianem pamięciowego opanowania jakiegokolwiek tekstu.

A co się stanie, jeżeli zapomnisz, jak brzmi kolejny fragment?

slide26

Egzamin ustny nie jest „odpytywaniem przy tablicy” z tego, co udało ci się zapamiętać.

Chyba wolisz dyskutować i przekonywać innych do swojego zdania?

dlaczego warto postawi na samodzielno
Dlaczego warto postawić na samodzielność?
 • Bo tylko w ten sposób zdasz na pewnoegzamin ustny.
 • Bo będziesz miał satysfakcję, że zrobiłeś to sam!
dlaczego warto postawi na samodzielno1
Dlaczego warto postawić na samodzielność?
 • Bo przygotowując prezentację, zdobędziesz i udoskonalisz bardzo ważne i potrzebne w życiu umiejętności, takie jak:
    • wygłaszanie dłuższej wypowiedzi,
    • właściwe jej komponowanie,
    • gromadzenie argumentów,
    • formułowanie wniosków,
    • branie udziału w dyskusji.
slide29

Jeden temat można zrealizować na wiele sposobów.

Oto przykład:

Różne realizacjemotywu wędrówkiw literaturze polskiej. Porównaj je, analizując wybrane utwory.

Zaproponowany temat został zapisany wieloma kolorami, które pomagają w jego analizie i właściwym zrozumieniu.

Różne realizacje

motywu wędrówki

w literaturze polskiej, wybrane utwory

porównaj je, analizując

w dr wka1
wędrówka

Co to takiego?

 • chodzenie, jeżdżenie gdzieś, w jakimś celu,
 • podróż, podróżowanie w różne miejsca,
 • wycieczka, spacer,
 • odwiedzanie kolejno wielu miejsc w poszukiwaniu czegoś,
 • pielgrzymka do miejsca świętego,
 • podróż w głąb wyobraźni,
 • reinkarnacja dusz.

Od ciebie i twoich zainteresowań będzie zależało, o czym będziesz mówić.

jak opracowa temat
Jak opracować temat?
 • Sporządź listę lektur, które można wykorzystać do przygotowania prezentacji. Zwróć uwagę na:
    • ich ścisły związek z tematem,
    • ich różnorodność, by nie powielały tego samego ujęcia interesującego nas zagadnienia.
jak opracowa temat1
Jak opracować temat?
 • Zdecyduj, które utwory wykorzystasz w prezentacji i uwzględnisz w literaturze podmiotu, a następnie:
   • uważnie je przeczytaj,
   • czytając, zwróć szczególną uwagę na sposoby realizacji motywu wędrówki w utworach (zaznacz fragmenty, które poddasz wnikliwej analizie),
   • zastanów się, na czym polegają różnice w realizacji literackiej motywu wędrówki w różnych utworach oraz z  czego one wynikają.
slide34

PAMIĘTAJ!Nie należy wybierać zbyt dużej liczby tekstów. Ograniczenie czasu wymusi bardzo powierzchowną analizę, co wpłynie niekorzystnie na jakość prezentacji.

slide35

Wybierzliteraturę przedmiotu, to znaczy:

 • wybierz teksty krytycznoliterackie, dotyczące utworów, które postanowiłeś wykorzystać w swojej prezentacji (znajdziesz je we wstępach lub posłowiach do wydań tych utworów, pozycjach poświęconych historii literatury, artykułach prasowych, na stronach internetowych itd),
 • uważnie je przeczytaj,
 • zwróć uwagę na obrane przez autorów kierunki interpretacji.
slide36

PAMIĘTAJ!Nie należy literatury przedmiotu tworzyć wyłącznie z tzw. „ściąg”, haseł ze słowników oraz pojedynczych stron z artykułów krytycznoliterackich lub podręczników.

analiza tematu
Analiza tematu

Różne realizacjemotywu wędrówkiw literaturze polskiej. Porównaj je,analizując wybrane utwory.

Sformułuj pytanie (jedno lub kilka), na które będziesz chciał odpowiedzieć w swojej prezentacji, lub postaw tezę. Umieść je (ją) we wstępie.

 • Jakie realizacjemotywu wędrówki odnajdujemy w literaturze polskiej?
 • Jakie były przyczyny różnorodności realizacjimotywu wędrówki w literaturze polskiej?
 • Jaką funkcjępełnił motyw wędrówkiw poszczególnych utworach?
analiza tematu1
Analiza tematu
 • Poddaj analizie i interpretacji wybrane utwory.
 • Wykorzystaj w interpretacji utworów wybrane konteksty (istotne dla tematu), np.:
  • historyczny,
  • biograficzny,
  • kulturowy,
  • psychologiczny,
  • filozoficzny,
  • literacki, itp.
 • Sformułuj wnioski wynikające z porównania różnych ujęć tematu oraz analizy i interpretacji utworów.
analiza tematu2
Analiza tematu

Wiesz, o czym mówić, ponieważ wybrałeś to, co Cię interesuje i czym chcesz zainteresować innych!

Jesteś gotowy do sporządzenia bibliografii i planu prezentacji.

plan prezentacji
Plan prezentacji

W czasie egzaminu zdający może korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, w tym ramowego planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (objętość planu nie powinna przekraczać jednej strony formatu A-4; nie jest wymagane wcześniejsze złożenie planu).

prezentacja
Prezentacja

W czasie prezentacji:

 • koncentruj się na temacie (korzystaj z planu),
 • dbaj o utrzymanie kontaktu wzrokowego z egzaminatorami,
 • mów jak najprościej, będzie Ci łatwiej zadbać o poprawność języka,
 • mów w pierwszej osobie,
 • dbaj o mowę ciała – panuj nad nią,
 • kontroluj czas,
 • zakończ.
rozmowa jest najwa niejsza
Rozmowa jest najważniejsza

Rozmowa czyli:

 • wzajemna wymiana myśli,
 • konwersacja

- o tym, czego nie zdążyłeś przekazać w czasie prezentacji,

- o innych aspektach poruszanych przez ciebie problemów.

rozmowa jest najwa niejsza1
Rozmowa jest najważniejsza

Od rozmowy w dużej mierze zależy, czy ustny egzamin maturalny zakończy się sukcesem.

rozmowa jest najwa niejsza2
Rozmowa jest najważniejsza

PAMIĘTAJ!

To ty jesteś ekspertem i znawcą tematu, który prezentowałeś!

Od ciebie zależy, czy będziesz partnerem w rozmowie, czy będziesz tylko odpytywany!

Samodzielność = sukces

slide46

Zapraszam do oglądana kolejnych filmów: o maturze pisemnej z języka polskiego oraz, w niedalekiej przyszłości, o maturze ustnej – jak opracować temat językowy.