Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Egzamin maturalny z jezyka polskiego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Egzamin maturalny z jezyka polskiego

Egzamin maturalny z jezyka polskiego

262 Views Download Presentation
Download Presentation

Egzamin maturalny z jezyka polskiego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Egzamin maturalny z jezyka polskiego w 2009 roku

  3. Podstawa prawna

  4. Standardy maturalne

  5. Informator

  6. .

  7. .

  10. SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO

  12. CZESC USTNA

  13. Wazne terminy

  14. Wzr planu prezentacji ustnej (na 1str. A4 !)

  15. Ramowy plan wypowiedzi

  16. .

  17. Slowniczek

  18. Zasady oddawania bibliografii i planu ramowego w V Liceum w Gdyni

  19. Struktura ustnej czesci egzaminu

  20. CZESC USTNA SKLAD ZESPOLU PRZEDMIOTOWEGO

  21. Kryteria oceniania prezentacji ustnej

  22. CZESC PISEMNA z j.p.

  23. CZESC PISEMNA

  24. Pisemna czesc egzaminu sklada sie z dwch czesci:

  25. Decyzja Dyrektora CKE z dnia 10.05.2006 r.

  26. Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej (Pp)

  27. Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej (Pr)

  28. WARUNKI ZDANIA EGZAMINU

  29. .