Ce u un ielu probl mas pa vald b s
Download
1 / 16

Ceļu un ielu problēmas pašvaldībās - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Ceļu un ielu problēmas pašvaldībās. Andris Jaunsleinis. Ceļu un ielu stāvoklis Ceļu un ielu loma pašvaldības funkciju īstenošanā Iespējamie risinājumi. Ceļu un ielu stāvoklis. Ceļu veids,km Asfaltēti Grantēti Kopā --------------------------------------------------------------

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ceļu un ielu problēmas pašvaldībās' - bayle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ce u un ielu probl mas pa vald b s

Ceļu un ielu problēmas pašvaldībās

Andris Jaunsleinis

Jaunsleinis - Pašvaldību ceļi un ielas


Jaunsleinis - Pašvaldību ceļi un ielas


Ce u un ielu st voklis
Ceļu un ielu stāvoklis

 • Ceļu veids,km Asfaltēti Grantēti Kopā

  --------------------------------------------------------------

 • Pašvaldību ceļi kopā 5140 35052 40192

  • Autoceļi 955 31957 32872

  • Ielas 4185 3135 7320

 • Valsts 2.šķiras 2492 10851 13347

 • Galvenie + 1.šķiras 5501 1435 6936

Jaunsleinis - Pašvaldību ceļi un ielas


Ministrijas viedoklis
Ministrijas viedoklis:

 • Valsts ceļu uzturēšanai tiek finansēts 40% no nepieciešamā

 • 30% valsts autoceļu ir ar sabrukušu melno segumu:

 • Pašvaldību ceļu uzturēšanai 2004.gadā vajadzēja 82 milj.Ls

 • Valsts ceļu uzturēšanai 2004.gadā vajadzēja 142,5 milj.Ls

 • Tātad: pašvaldību ceļu uzturēšanai vajadzētu 82/(82+142,5) = 36,5% no uzturēšanas līdzekļiem

Jaunsleinis - Pašvaldību ceļi un ielas


Ce u finans juma avoti un izlietojums milj ls nav iek autas ce u b ves par pa vald bu l dzek iem
Ceļu finansējuma avoti un izlietojums, milj.Ls (nav iekļautas ceļu būves par pašvaldību līdzekļiem)

Jaunsleinis - Pašvaldību ceļi un ielas


Ce u fonda likvid cijas un iest an s es ietekme
Ceļu fonda likvidācijas un iestāšanās ES ietekme:

 • Pieauguši līdzekļi valsts galveno ceļu un valsts 1.kategorijas ceļu attīstībai

 • Samazināti līdzekļi valsts un pašvaldību ielu un ceļu uzturēšanai

 • Pārtraukta valsts 2.šķiras ceļu un pašvaldību ceļu attīstības finansēšana

 • Radušās nepieļaujamas disproporcijas, kas nākotnē var novest pie pašvaldību ceļu pilnīga sabrukuma

Jaunsleinis - Pašvaldību ceļi un ielas


Ce u un ielu loma pa vald bas funkciju steno an
Ceļu un ielu loma pašvaldības funkciju īstenošanā

 • Funkcija – nodrošināt vietējo satiksmi

  • Iedzīvotāji, kuriem nevar organizēt satiksmi, pamet pašvaldības teritoriju

 • Līdzeklis pašvaldības pakalpojumu sniegšanā

  • Skolu optimizācija ir iespējama tikai nodrošinot pilnvērtīgu satiksmi

 • Līdzeklis investoru piesaistei

  • Investori nāks tikai tad, ja būs ceļi

Jaunsleinis - Pašvaldību ceļi un ielas


Iesp jamie risin jumi
Iespējamie risinājumi

 • Atjaunot iezīmēto akcīzes nodokli naftas produktiem

  • Neatkārtot iepriekšējo gadu kļūdas, kad pēc proporcijas 60% pieņemšanas nolēma aizņemties naudu valsts pamatbudžetam no Ceļu fonda

  • Lielāko daļu no iezīmētajiem ieņēmumiem novirzīt pašvaldību ceļiem un ielām

Jaunsleinis - Pašvaldību ceļi un ielas


Ieskats v stur
Ieskats vēsturē:

·1998. gadā tiek aktualizēta 1995. gadā izstrādātā Valsts autoceļa tīkla un attīstības programma, aktualizējot programmu jau 1999. gadā tiek norādīts, ka autoceļu periodiskai un ikdienas uzturēšanai vajag 97,0 miljonu latu.

·1998. gadā Saeima pieņem lēmumu par 60% akcīzes nodokļa ieskaitīšanu ceļa nozares vajadzībām

·1999. gadā savu darbību uzsāk Lauku ceļu attīstības programma

·1999. gadā 10% no akcīzes nodokļa izmantoja valsts pamatbudžeta dotācijai!!!

·2000. gadā Lauku ceļu attīstības programma tiek apturēta , jo nav finansējuma

Jaunsleinis - Pašvaldību ceļi un ielas


Ieskats v stur1
Ieskats vēsturē:

·2001.gadā Satiksmes ministrija aktualizē Lauku ceļu attīstības programmu, kura sāk saņemt daļēju finansējumu. Paredz, ka tās realizācijai vajag 450 miljons latu. Taču tiek izstrādāta sākotnēja programma 2002 –2004. gadam.

·2002. gadā Saeima pieņem lēmumu par 85% akcīzes nodokli piesaisti ceļu nozarei

2003. gadā tiek pieņemts lēmums par specialo fondu, t.sk. Valsts autoceļu fonda likvidēšanu un ar 2004. gadu tas beidz pastāvēt.

Jaunsleinis - Pašvaldību ceļi un ielas


Ieskats v stur2
Ieskats vēsturē

·2005. gadā savu darbību aptur Lauku ceļu attīstības programma, tiek uzstrādāta Valsts 2. šķiras autoceļu programma. Rezultātā pilnīga “0” 2005. gadā, jo finansējuma nav nevienai programmai. Lauku ceļa programma trijos gados realizējusi savu darbību nedaudz vairāk par 30 miljoniem latu, 2/3 no šī finansējuma ir saņēmuši valsts pirmās šķiras ceļi

·

Jaunsleinis - Pašvaldību ceļi un ielas


Ieskats v stur3
Ieskats vēsturē

2005. gada 20.oktobrī izdarīti grozījumi likumā “Par autoceļiem”, kas paredz 60% akcīzes nodokļa piesaisti autoceļiem un līdz 2010. gadam sasniegt 80% piesaisti ceļiem ,ko savukārt augstākminētā programma paredzēja ieviest 2006. gadā.

·2006. gadā Valsts otrās šķiras ceļu programma, kas paredz 12 miljonus nākamos 15. gados valsts 2. kautrīgi uzsāk savu darbību 12 miljonu vietā, paredzot 3,2 miljonus.

Jaunsleinis - Pašvaldību ceļi un ielas


Kas notiks 2007 gad p c saeimas v l an m
Kas notiks 2007.gadā pēc Saeimas vēlēšanām?

Jaunsleinis - Pašvaldību ceļi un ielas


Iesp jamie risin jumi1
Iespējamie risinājumi

 • Iekļaut valsts 2.šķiras ceļu un pašvaldību ceļu finansējumu NSID operacionālajās programmās

  • Nav taisnība, ka ES pieļauj attīstīt tikai galvenos ceļus

  • Pašvaldību ielas un ceļus var finansēt citu programmu (ārpus Kohēzijas fonda) ietvaros

Jaunsleinis - Pašvaldību ceļi un ielas


Iesp jamie risin jumi2
Iespējamie risinājumi

 • Samazināt šķēršļus publiskās-privātās partnerības attīstībai

 • Atjaunot pašvaldību brīvu pieeju kapitālu tirgum

Jaunsleinis - Pašvaldību ceļi un ielas


Atteiksimies no orientācijas uz ceļu sabrukumu!

Paldies par uzmanību!

Jaunsleinis - Pašvaldību ceļi un ielas


ad