atgad jumu zi o anas sist ma n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Atgadījumu ziņošanas sistēma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Atgadījumu ziņošanas sistēma

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Atgadījumu ziņošanas sistēma - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Atgadījumu ziņošanas sistēma. Aigars Krastiņš Vecākais inspektors Drošības statistikas nodaļa Civilās aviācijas aģentūra. Saturs. Vispārīgi Atgadījums 1:600 likums Ziņojumu veidi Ziņošanas shēma – MOR ECCAIRS Ziņošanas mērķi Principi Ziņojuma nosūtīšana. Vispārīgi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Atgadījumu ziņošanas sistēma' - basil-fry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
atgad jumu zi o anas sist ma

Atgadījumu ziņošanas sistēma

Aigars Krastiņš

Vecākais inspektors

Drošības statistikas nodaļa

Civilās aviācijas aģentūra

saturs
Saturs
 • Vispārīgi
 • Atgadījums
 • 1:600 likums
 • Ziņojumu veidi
 • Ziņošanas shēma – MOR
 • ECCAIRS
 • Ziņošanas mērķi
 • Principi
 • Ziņojuma nosūtīšana

Civilās aviācijas aģentūra, 2007

visp r gi
Vispārīgi
 • Likuma “Par aviāciju” 64. pants
 • 27.12.2005 MK noteikumi Nr. 1033 "Ziņošanas kartība par atgadījumiem civilajā aviācijā“
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 13.06.2003 direktīva 2003/42/EC
 • CAA 05.01.2006 informatīvs materiāls – Obligātās ziņošanas shēma (MOR)

Civilās aviācijas aģentūra, 2007

atgad jums
Atgadījums
 • darbības pārtraukums, defekts, nepilnība vai kādi citi ārkārtas apstākļi, kas ir ietekmējuši vai var ietekmēt lidojumu drošību, bet ne tādā veidā, ka to dēļ noticis nelaimes gadījums vai nopietns incidents.

Civilās aviācijas aģentūra, 2007

1 600 likums
1:600 likums*

Fatāls nelaimes gadījums

Nelaimes gadījumi ar

cietušajiem

Nopietni incidenti

Atgadījumi jeb incidenti

* - ICAO Lidojumu drošības rokasgrāmata - 2006, 1969. gada statistika

Civilās aviācijas aģentūra, 2007

zi ojumu veidi
Ziņojumu veidi
 • Obligāti ziņojami
   • Ja ir šaubas – ziņojiet!
 • Brīvprātīgi ziņojami

Civilās aviācijas aģentūra, 2007

zi o anas sh ma mor
Ziņošanas shēma - MOR

* - Saskaņā ar MK 27.12.2005 noteikumu Nr. 1033 - 5. punktu

Civilās aviācijas aģentūra, 2007

eccairs
ECCAIRS*
 • Datu bāze
 • Datu avots lidojumu drošības situācijas novērtēšanai

* - Atgadījumu ziņošanas Eiropas koordinācijas centra sistēma

Civilās aviācijas aģentūra, 2007

zi o anas m r i
Ziņošanas mērķi
 • Noteikt atgadījuma cēloņus un sakarības, lai novērstu līdzīgu atgadījumu atkārtošanos
 • Rekomendāciju izstrāde un iesaistīto pušu informēšana
 • Informācijas apmaiņa ar aviācijas organizācijām (EASA, ICAO, citu valstu CAA u.c.)

Civilās aviācijas aģentūra, 2007

principi
Principi
 • Uzticība
 • Ziņotājam netiek piemērotas sankcijas
  • “just-culture”
 • Visaptveroša ziņošanas bāze
 • Vienkāršotas ziņošanas iespējas
 • Savlaicīga de-identificētas informācijas izplatīšana

Civilās aviācijas aģentūra, 2007

zi ojuma nos t ana
Ziņojuma nosūtīšana

MK 27.12.2005 noteikumu Nr. 1033

5. punktā minētajām personām ziņojums ir jāsūta

72 h no atgadījuma apzināšanas brīža uz Latvijas CAA:

 • E-pasts: SIDD@latcaa.gov.lv
 • FAX: +371 67 507910
 • Mājas lapā: www.caa.lv
 • Tālrunis darba laikā: +371 67 830 970

Civilās aviācijas aģentūra, 2007