Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reassurancel sninger Jakob Olsen Vejle 11. marts 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reassurancel sninger Jakob Olsen Vejle 11. marts 2008

Reassurancel sninger Jakob Olsen Vejle 11. marts 2008

233 Views Download Presentation
Download Presentation

Reassurancel sninger Jakob Olsen Vejle 11. marts 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1 Reassurancelsninger Jakob Olsen Vejle 11. marts 2008

  2. 2 Reassurance og solvens Reassurance og solvens hnger meget tt sammen; kun de frreste klarer sig uden reassurance. Quick Fix: Reassurance tilbyder en hurtig, fleksibel og ofte relativt billig mde at skabe get solvensmargin. Brugen af reassurance sikrer umiddelbart en hjere grad af selvstndighed for forsikringsselskabet end hvad der normalt tilbydes af udefrakommende konventionelle kapitaludbydere. Ulempen er at dkninger ofte er for kortere perioder end ln/kapital.

  3. 3 Reassurance servicecheck Kritisk gennemgang af samtlige reassurance dkninger og vurdering af deres effektivitet i forhold til Solvens II. Vurdering af kreditkvaliteten af de reassurandrer, der anvendes. Forslag til forbedringer og alternative lsninger, hvor det er passende og konomisk forsvarligt.

  4. 4 Alternative risk transfer (ART) (finite reinsurance) Et begreb, som anvendes til at beskrive et bredt spektrum af reassurancelsninger, som tilvejebringer reassurance til en lavere margin for reassurandren end traditionel reassurance imod en lavere sandsynlighed for at reassurandren kommer i en tabsposition. Sdanne dkninger er ofte flerrige og finansielt orienterede og giver mulighed for finansiel styring i hjere grad end hvad traditionel reassurance kan. Reinsurance Association of America

  5. 5 Alternative risk transfer (ART) (finite reinsurance) Eller sagt p jvnt dansk: En metode til at udjvne resultater over flerrige perioder ved hjlp at skadesfinansiering og begrnset risiko-overfrsel.

  6. 6 Relevante kapitalkrav i reassurancediskussion Kapitalkrav for Forsikringsrisici Kapitalkrav for Katastroferisici Kapitalkrav for Kreditrisici

  7. 7 Mulige reassurancemodeller Proportionale Dkninger Stop Loss / Dobbelt Trigger Stop Loss Netto Stop Loss Top Eksponering (Cat XOL og Risk XOL) Aggregate XOL / Cat Aggregate XOL Afgivelse af skadesporteflje Dkning imod negativ udvikling i skadesreserver Protected Cell Company

  8. 8 Proportionale dkninger Letter primrt kapitalkrav for forsikringsrisici. Navnlig nyttig v. langhalet forretning. Mange strke reassurandrer tilbyder denne type dkninger Traditionel QS vs. ART. ART lsninger er typisk billigst, men har begrnsninger Generelt lav prisvolatilitet. Generelt langtidsholdbart.

  9. 9 ART quota share eksempel Motor Porteflje Provision: 27%, justeres 1:1 imellem 65% og 81% SK-% Minimum: 17% ved 81% SK-% eller hjere Maximum: 33% ved 65% SK-% eller lavere Maximal SK-%: 94% Margin: 2% ved SK-% imellem 65% og 81%. Max Tab for Reassurandr: 111% SK-%

  10. 10 ART quota share eksempler

  11. 11 Stop loss Letter primrt kapitalkrav for forsikrings-, og katastroferisici. Beskytter resultatet efter XXX% skadesprocent. I teorien den ultimative lsning. Hele portefljen eller enkelte linier dkkes. Hvis kun enkelte linier dkkes kan SL knyttes til det samlede resultat for hele portefljen (Dobbelt Trigger -se eksempel) Fordel i forhold til QS at man ikke ofrer profit i samme grad hvis man kber til rette pris. Meget begrnset traditionelt marked, isr for ren Whole Account Stop Loss. Afspejles i priserne. ART kan tilbyde bredere muligheder.

  12. 12 Dobbelt trigger stop loss eksempel Motor beskyttes med 50% xs 100% Net SK-%. Krav for dkning at net SK-% for samlede porteflje (incl. Motor) > 90%. Billigere at beskytte, hvis stabilt gode resultater kan demonstreres. Egnet for ART lsninger.

  13. 13 Dobbelt trigger stop loss

  14. 14 Netto stop loss Stop Loss som tager finansindtgter/tab i betragtning ved beregning af selvbehold og dkning. Under normale omstndigheder designet til kun at dkke, hvis der er finanstab og underwriting tab i samme r. Er isr egnet for ART lsninger. Nsten ingen traditionel kapacitet p grund af korrelationsrisiko.

  15. 15 Netto stop loss eksempler Stop Loss: 40% net SK% xs 110% net SK%

  16. 16 Dkninger for top eksponering Letter kapitalkrav for katastroferisici. Excess of Loss dkninger, som reducerer eller eliminerer top eksponering ved enkelte skadesbegivenheder. Naturkatastrofer og store enkeltrisici. Simpelt og masser af kapacitet for det. Kreditrisiko kan elimineres ved brug af markeder, som stiller fuld sikkerhed ved kontraktens indgelse for deres eventuelle forpligtelser i tilflde af skade.

  17. 17 Aggregate xol / cat aggregate xol Letter primrt kapitalkrav for katastrofe-, og forsikringsrisici. Dkker uforudset hj frekvens af stor-skader eller skadesbegivenheder. Bde naturkatastrofe (flere selvbehold) og enkeltrisici. Fordel i forhold til QS at man ikke ofrer s meget profit hvis man kber til rette pris. Kan designes til at hndtere frste skade hvis Cat XOL gennembrydes (se eksempel). Begrnset traditionelt marked, men bredere muligheder v. ART.

  18. 18 Cat aggregate xol eksempel Aggregate XOL Dkning: DKK30MM in the Agg xs DKK30M in the Agg. Frste Skade Dkning: Aggregate XOL giver dkning for et layer p DKK30M xs DKK20M xs DKK 100M.

  19. 19 Cat aggregate xol eksempel Aggregate XOL Dkning: DKK30MM in the Agg xs DKK30M in the Agg. Anden Skade Dkning: Aggregate XOL giver dkning for et layer p DKK30M xs DKK10M xs DKK 100M.

  20. 20 Cat aggregate xol eksempel Aggregate XOL Dkning: DKK30MM in the Agg xs DKK30M in the Agg. Tredie Skade Dkning: Aggregate XOL giver dkning for et layer p DKK30M xs DKK10M.

  21. 21 Cat aggregate xol eksempel Aggregate XOL Dkning: DKK30MM in the Agg xs DKK30M in the Agg. Dkker fra DKK 0 efter brugen af 3 selvbehold.

  22. 22 Afgivelse af skadesporteflje Letter kapitalkrav for forsikringsrisici. Reducerer eller eliminerer risikoen for aflbstab p grund af underreservering. Reducerer eller eliminerer chancen for aflbsgevinst p grund af overreservering. Den overtagende part har muligheden for at diskontere reserverne og investere friere og dermed potentielt skabe en gevinst p aflbet. Uden god information og aktuaranalyse kan det blive kostbart for den afgivende part, da eventuel usikkerhed vil blive indregnet i prisen.

  23. 23 Dkning imod negativ udvikling i skadesreserver Letter kapitalkrav for forsikringsrisici. Anvendes til at indhegne skadesreserver. Sdvanligvis Stop Loss. Enten ren traditionel dkning, hvor prmie betales for risiko, eller. Reserver overfres til reassurandren, som kan diskontere dem og en del af gevinsten betaler for dkningen. Krver nje aktuarisk analyse.

  24. 24 Protected cell company En selvstndigt kapitaliseret enhed delvis kontrolleret af den afgivende part tilbyder proportional dkning for en smallere ellere bredere del af portefljen. Formlet med enheden er ALENE at give reassurance til klienten, som kan have en ejerandel ved siden af investorer. Strukturen kendes under mange navne: Protected Cell Company (PCC), Special Purpose Vehicle (SPV), Captive, Side-Car. Alle dkker over stort set den samme lsning. Da den afgivende part kan have en vis kontrol, er afgivelsen af profit potentielt mindre.

  25. 25 Protected cell company Krver en vis volumen for at dkke relativt hje initialomkostninger. PCC kan deles af flere. Kan lbe i mange r. Er ikke markedsvolatil. Kan isr finde sttte blandt pensionskasser, som kan investere over mange r.

  26. 26 Protected cell company

  27. 27 SPRGSML?

  28. 28 TAK! Jakob Selmer Olsen Scandinavian Capital Solutions Ltd. Jakob.olsen@Scandinaviancs.com Tel. +45 33 31 55 33 Mob. +45 40 28 97 51