slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 35
barry-hudson

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG - PowerPoint PPT Presentation

257 Views
Download Presentation
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Em hãy cho biết quá trình ra đời và phát triển, mục đích của EU ? * Sự ra đời & phát triển: - Số lượng các thành viên tăng liên tục. Năm 1957: 6 thành viên, đến năm 2007 là 27 thành viên - EU được mở rộng theo các hướng khác nhau của không gian địa lý. - Mức độ liên kết, thống nhất ngày càng cao. *Mục đích của EU là hình thành và phát triển 1 khu vực tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn giữa các nước thành viên, tăng cường hợp tác, liên kết toàn diện.

 2. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (tt) HỢP TÁC LIÊN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN

 3. Bài 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (tt)Tiết 2:EU – HỢP TÁC, LIÊN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN I.Thị trường chung Châu Âu 1. Tự do lưu thông - Hãy cho biết nội dung của tự do lưu thông là gì? Thảo luận nhóm 1 và 2 Thảo luận nhóm 3 và 4 - Hãy phân tích nội dung và mục đích của 4 mặt tự do lưu thông trong EU ? - Cho những ví dụ cụ thể thể hiện nội dung và mục đích của 4 mặt tự do lưu thông trong EU ?

 4. Tự do di chuyển: Tự do đi lại, làm việc, cư trú. Lợi ích • Xóa bỏ nhũng trở ngại trong phát triển kinh tế • Thực hiện chung một chính sách thương mại đối với các nước ngoài EU. • Tăng cường sức mạnh về kinh tế và khả năng cạnh tranh của EU. Tự do lưu thông dịch vụ : vận tải,TTLL, du lịch... TỰ DO LƯU THÔNG Tự do lưu thông hàng hóa Tự do lưu thông tiền vốn: chọn nơi đầu tư có lợi nhất Sơ đồ 4 mặt tự do lưu thông của EU và lợi ích của nó

 5. Bài 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (tt)Tiết 2:EU – HỢP TÁC, LIÊN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN I- Thị trường chung Châu Âu 1. Tự do lưu thông 2. Euro (ơ-rô) – đồng tiền chung của EU • Từ 1 – 1 – 1999, 11 nước thành viên bắt đầu sử dụng đồng Euro như là đồng tiền chung của EU nhưng dưới dạng không phải là tiền mặt. • Tới năm 2004, 13 nước EU đã sử dụng đồng Euro như là đồng tiền của quốc gia Lợi ích Nâng cao sức cạnh tranh, tránh rủi ro, tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn và dơn giản hóa công tác kế toán của các Cty đa quốc gia.

 6. Bài 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (tt)Tiết 2:EU – HỢP TÁC, LIÊN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN I. Thị trường chung Châu Âu II. Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ

 7. Đường hầm Biển Măng xơ Nối hầm với đường sắt

 8. Bài 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (tt)Tiết 2:EU – HỢP TÁC, LIÊN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN I. Thị trường chung Châu Âu II- Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ

 9. Bài 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (tt)Tiết 2:EU – HỢP TÁC, LIÊN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN I. Thị trường chung Châu Âu II. Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ

 10. Sơ đồ hợp tác giữa các nước EU trong sản xuất máy bay E-bớt

 11. Quá trình sản xuất máy bay E-bớt

 12. Quá trình sản xuất máy bay E-bớt

 13. Bài 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (tt)Tiết 2:EU – HỢP TÁC, LIÊN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN I- Thị trường chung Châu Âu II- Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ

 14. Bài 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (tt)Tiết 2:EU – HỢP TÁC, LIÊN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN I- Thị trường chung châu Âu II- Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ

 15. Sơ đồ đường hầm giao thông dưới biển Măng

 16. Trạm xe con qua hầm

 17. Trong đường hầm

 18. Bài 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (tt)Tiết 2:EU – HỢP TÁC, LIÊN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN I- Thị trường chung Châu Âu II. Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ III Liên kết vùng châu Âu (Euroregion) 1. Khái niệm liên kết vùng châu Âu a - Khái niệm b- Ý nghĩa: - Tăng cường liên kết và nhất thể hóa Châu Âu - Ở vùng biên giới có thể thực hiện các dự án an ninh chung về kinh tế, văn hóa, giáo dục nhằm tận dụng lợi thế của mỗi nước. - Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân các nước trong khu vực biên giới.

 19. Bài 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (tt)Tiết 2:EU – HỢP TÁC, LIÊN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN I- Thị trường chung Châu Âu II. Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ III Liên kết vùng châu Âu (Euroregion) 1. Khái niệm liên kết vùng châu Âu 2.Liên kết vùng Mac sơ Rai - nơ -Vị trí: khu vực biên giới 3 nước Hà Lan, Đức và Ba lan Lợi ích + Hàng ngày có khoảng 30.000 người sang nước láng giềng làm việc. + Các trường đại học tổ chức... + Các con đường xuyên biên giới được xây dựng

 20. CỦNG CỐ

 21. CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI Câu 1: Đồng tiền chung Euro được sử dụng từ năm nào Em hãy xem lại! A. 1997 Em hãy xem lại! B. 1998 Em hãy xem lại! C. 2000 Em nào chọn đúng! D. 1999

 22. CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI Câu 2: Ý nào sau đây không phải là lợi ích khi sử dụng đồng tiền chung Ơ - rô A. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung Châu Âu. Rất tiếc! B. Trong buôn bán không phải trả thuế giá trị gia tăng giữa các nước. Chúc mừng! C. Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia Rất tiếc! D. Tạo thuận lợi trong việc chuyển giao vốn trong EU. Rất tiếc!

 23. CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI Câu 3: Liên kết vùng Ma xơ Rai nơ diễn ra ở khu vực biên giới của những nước nào: Rất tiếc! A. Pháp, Đức, Italia Rất tiếc! B. Hà Lan, Pháp, Đức Chúc mừng! C. Đức, Bỉ, Hà Lan Rất tiếc! D. Ba Lan, Đan mạch, Bỉ

 24. CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI Câu 4: Liên kết vùng Châu Âu bên trong biên giới EU, không xảy ra bên ngoài biên giới EU. Rất tiếc! A. Đúng Chúc mừng! B. Sai

 25. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC • Về nhà trả lời câu hỏi sau: - Vì sao EU thiết lập thị trường chung trong khối? Việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền Ơ – rô có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU ? - Tìm hiểu trước bài thực hành.

 26. BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

 27. Hà Lan ĐẠI TÂY DƯƠNG BIỂN BẮC Bỉ CHLB Đức BIỂN ĐEN ĐỊA TRUNG CHAÂU AÙ HẢI CHÂU PHI Ma xơ Rai nơ Liên kết vùng Mac xơ Rai-nơ

 28. Một góc của vùng Ma xơ Rai nơ

 29. ĐẠI TÂY DƯƠNG BIỂN BẮC BIỂN ĐEN ĐỊA TRUNG CHÂU ÂU HẢI CHÂU PHI Phần lan Ailen Hà Lan Bæ Đức Lúc-xem- bua Pháp AÙo Bồ Đào Nha Xloâvenia Tây Ban Nha Italia Hy Lạp Bản đồ các nước sử dụng đồng Euro

 30. ĐẠI TÂY DƯƠNG BIỂN BẮC BIỂN ĐEN ĐỊA TRUNG CHÂU ÂU HẢI CHÂU PHI Phần lan Ailen Hà Lan Bæ Đức Lúc-xem- bua Pháp AÙo Bồ Đào Nha Xloâvenia Tây Ban Nha Italia Hy Lạp Bản đồ các nước sử dụng đồng Euro