Download
modlitba cez de n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modlitba cez deň PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modlitba cez deň

Modlitba cez deň

135 Views Download Presentation
Download Presentation

Modlitba cez deň

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Modlitba cez deň Veľký piatok

  2. Bože, príď mi na pomoc.Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Sláva Otcu. Ako bolo.  HYMNUS  Kríž, požehnanie pre náš svet, bez teba šťastia, spásy niet; kedysi kliatba, záhuba, teraz si bránou do neba.

  3. Na tebe Svätá obeť pnie, čo k sebe všetkých privinie; knieža zla strojí úklady, lež cúvne s hanbou bez rady. Ježišu, tebe, Otcovi sláva aj Tešiteľovi, že smieme v Božej láske žiť, víťazstvo kríža zakúsiť. Amen.

  4. Žalm 54 R: Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Pane, zachráň ma pre svoje meno *    a svojou mocou obráň moje právo.Bože, vyslyš moju modlitbu *    a vypočuj slová mojich úst. Lebo pyšní povstávajú proti mne †    a násilníci mi striehnu na život, *    nechcú mať Boha na očiach. R

  5. (R: Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní.) Ale mne Boh pomáha *    a môj život udržiava Pán.S radosťou ti prinesiem obetu; *    meno tvoje, Pane, budem velebiť, lebo si dobrý;lebo ma vyslobodzuješ zo všetkých súžení *    a na svojich nepriateľov môžem hľadieť zvysoka. R

  6. Čítanie z Knihy proroka Izaiáša A on niesol naše neduhy, vzal na seba naše bolesti. No my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. Ale on bol prebodnutý pre naše neprávosti, pre naše zločiny strýznený. On pre náš pokoj znášal trest a jeho rany nás uzdravili.

  7. V. Ježišu, spomeň si na mňa, R. Keď prídeš do svojho kráľovstva. Modlime sa. Prosíme ťa, Bože, zhliadni na túto svoju rodinu, za ktorú sa náš Pán Ježiš Kristus neváhal vydať do rúk zločincov a podstúpiť muky kríža.  Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Amen.