Nic v ivot k es ana nep sob takov nepokoj jako odb van modlitba jan xxiii
Download
1 / 45

- PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

Nic v životě křesťana nepůsobí takový nepokoj, jako odbývaná modlitba. (Jan XXIII.). Modlitba – odpověď na Boží volání. Písmo svaté =. Malé opakování. Písmo svaté = Boží zjevení. Malé opakování. Písmo svaté = Boží zjevení Proč se Bůh zjevuje?. Malé opakování.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - derron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nic v ivot k es ana nep sob takov nepokoj jako odb van modlitba jan xxiii

Nic v životě křesťana nepůsobí takový nepokoj, jako odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)

Modlitba – odpověď na Boží volání


P smo svat

Písmo svaté = odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)

Malé opakování


P smo svat bo zjeven

Písmo svaté = Boží zjevení odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)

Malé opakování


P smo svat bo zjeven pro se b h zjevuje

Písmo svaté = Boží zjevení odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)

Proč se Bůh zjevuje?

Malé opakování


Mal opakov n

Písmo svaté = Boží zjevení odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)

Proč se Bůh zjevuje?

Lidské poznání je narušené hříchem.

Bůh si přeje, abychom Ho poznávali více, než bychom toho byli schopni svým rozumem.

Malé opakování


Vrchol zjeven

Vrchol zjevení = odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)

Malé opakování


Mal opakov n1

Vrchol zjevení = Ježíš Kristus odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)

Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? (Jan 17,9n)

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)

Malé opakování


Star z kon neboli nov z kon neboli

Starý zákon neboli odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)

Nový zákon neboli

Malé opakování


Star z kon neboli star smlouva nov z kon neboli nov smlouva

Starý zákon neboli Stará smlouva odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)

Nový zákon neboli Nová smlouva

Malé opakování


Mal opakov n2

Starý zákon neboli Stará smlouva odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)

Mojžíš – při východu z egyptského otroctví - hora Sinaj – platnost skončila Ježíšovou smrtí

Nový zákon neboli Nová smlouva

Ježíš – Poslední večeře – uzavřená Ježíšovou krví na kříži

Malé opakování


Modlitba odpov na bo vol n

_ _ _ odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

S kým bůh uzavřel smlouvu?


Noe abraham moj je

NOE odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)

ABRAHAM

MOJŽÍŠ

JEŽÍŠ

S kým bůh uzavřel smlouvu?


Pro b h uzav r smlouvu

Proč bůh Uzavírá smlouvu? odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)


Aby spasil lov ka chce aby mu lov k d v oval bel znetvo il lov ku bo obraz

ABY SPASIL ČLOVĚKA odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)

CHCE ABY MU ČLOVĚK DŮVĚŘOVAL

ĎÁBEL ZNETVOŘIL ČLOVĚKU BOŽÍ OBRAZ

Proč bůh Uzavírá smlouvu?


Pro b h uzav r smlouvu1

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. (2 Moj 20, 2)

Izraelité si byli vědomi, že byli otroky a Bůh je vede ke svobodě, dá jim zemi a budoucnost.

Proč bůh Uzavírá smlouvu?


Pro b h uzav r smlouvu2

Jak chápeme Boží přikázání? z egyptské země, z domu otroctví. (2

Jsme si vědomi, že nás Bůh vede ke svobodě?

Rozvoj krásy a harmonie lidské osobnosti, aby nebyla zotročená nezdravými vztahy, které ji spoutávají.

Že nás Bůh vede k budoucnosti věčného života.

Možná bychom SZ text mohli parafrázovat:

„Já jsem tvůj Bůh, který tě křtem zachránil ze hříchu, vedu tě ke štěstí věčného života a proto tedy: … jednotlivá Boží přikázání …

Proč bůh Uzavírá smlouvu?


Nic v ivot k es ana nep sob takov nepokoj jako odb van modlitba jan xxiii1

Nic v životě křesťana nepůsobí takový nepokoj, jako odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)

Modlitba – odpověď na Boží volání


Modlitba vych z z

Modlitba vychází z … odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)


Modlitba vych z z v ry pokory kdo v ten se modl

Modlitba vychází z … odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)víry (+pokory)Kdo věří ten se modlí


Modlitba vych z z v ry kdo v ten se modl je to odpov na bo vol n

Modlitba vychází z … odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)víryKdo věří ten se modlíJe to odpověď na Boží volání


Modlitba odpov na bo vol n

Modlitba vychází z … odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)víryKdo věří ten se modlíJe to odpověď na Boží volánísnaha upravovat svůj život podle božích požadavků


Co p edch z a n sleduje dobrou modlitbu 1 2 3 4

Co předchází a následuje dobrou modlitbu? odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)1.2.3.4.


Modlitba odpov na bo vol n

Co předchází a následuje dobrou modlitbu? odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)1. slyšení božího slova (víra je ze slyšení srovnej Řím 10,17)2. 3.4.


Co p edch z a n sleduje dobrou modlitbu 1 sly en bo ho slova 2 rozj m n bo ho slova 3 4

Co předchází a následuje dobrou modlitbu? odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)1. slyšení božího slova 2. rozjímání božího slova3.4.


Modlitba odpov na bo vol n

Co předchází a následuje dobrou modlitbu? odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)1. slyšení božího slova2. rozjímání božího slova3. rozhovor s Bohem o svém životě4.


Modlitba odpov na bo vol n

Co předchází a následuje dobrou modlitbu? odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)1. slyšení božího slova2. rozjímání božího slova3. rozhovor s Bohem o svém životě4. snaha o uskutečňování božíhoslova ve svém životěModlitba odpov na bo vol n

Modlitba není především záležitostí techniky, ale vztahuv modlitbě si na nic nemůžeme hrát, předstupujeme před boha takovými jakými jsme


Modlitba odpov na bo vol n

Modlitba není především záležitostí techniky, ale vztahuv modlitbě si na nic nemůžeme hrát, předstupujeme před boha takovými jakými jsmemodlitba je úzce propojena s životem – jak žijeme (hodnoty, postoje, názory), tak se modlímeModlitba pot ebuje p pravu 1 vzd lenou 2 bl zkou co to znamen

Modlitba potřebuje přípravu: vztahu1. vzdálenou2. blízkouCo to znamená?


Modlitba odpov na bo vol n

Modlitba potřebuje přípravu: vztahu1. vzdálenou – prožívání víry ve svém životě – postoje, skutky, názory2. blízkou – bezprostřední ztišení a uvědomění si setkání s bohemModlitba je propojen s 1 postem sebez porem modlitbu prohlubuje in ji v ce opravdovou

Modlitba je propojená s … vztahu1. Postem (sebezáporem) – modlitbu prohlubuje, činí ji více opravdovou


Modlitba odpov na bo vol n

Modlitba je propojená s … vztahu1. Postem (sebezáporem) – modlitbu prohlubuje, činí ji více opravdovou2. Almužnou (dobrými skutky) – vztah lásky k bohu se nutně musí projevovat vztahem lásky k bližním
T i z kladn druhy modlitby 1 stn nau en kr sn my lenky hloubka nebezpe povrchn ho od k v n

Tři základní druhy modlitby vztahu1. Ústní naučená – krásné myšlenky, hloubka, nebezpečí povrchního odříkávání


Modlitba odpov na bo vol n

Tři základní druhy modlitby vztahu1. Ústní naučená – krásné myšlenky, hloubka, nebezpečí povrchního odříkávánívlastními slovy – osobní, ale může se stát mělkou


Modlitba odpov na bo vol n

Tři základní druhy modlitby vztahu1. Ústní naučená – krásné myšlenky, hloubka, nebezpečí povrchního odříkávánívlastními slovy – osobní, ale může se stát mělkouStřelná – krátké pozdvižení mysli k Bohu


Modlitba odpov na bo vol n

Tři základní druhy modlitby vztahu1. Ústní naučená – krásné myšlenky, hloubka, nebezpečí povrchního odříkávánívlastními slovy – osobní, ale může se stát mělkouStřelná – krátké pozdvižení mysli k BohuModlitba ústní je základní a nepostradatelný projev modlitby


Modlitba odpov na bo vol n

Tři základní druhy modlitby vztahu1. Ústní 2. Rozjímání – Meditace zbožné přemýšlení o Bohu a pravdách víry, rozvažování a snaha o porozumění a vnitřní uchopení daných skutečností


Modlitba odpov na bo vol n

Tři základní druhy modlitby vztahu1. Ústní 2. Rozjímání – Meditace3. Modlitba vnitřní - kontemplace niterné prožívání vztahu k Bohu – k milované osobě bez slov a rozumového uvažování


Modlitba odpov na bo vol n

Ještě vztahuNemodlíme se jen srdcem, ale i svým tělemBůh si přeje, abychom se modlili společněvhodné doby pro modlitbu:ránovečer (spojené s zpytování svědomí)před jídlem (po jídle)těžké a rozhodující chvíle našeho života


Nic v ivot k es ana nep sob takov nepokoj jako odb van modlitba jan xxiii2

Nic v životě křesťana nepůsobí takový nepokoj, jako odbývaná modlitba. (Jan XXIII.)

Modlitba – odpověď na Boží volání