Stát a hranice - PowerPoint PPT Presentation

barb
st t a hranice n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stát a hranice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stát a hranice

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Stát a hranice
96 Views
Download Presentation

Stát a hranice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Stát a hranice

  2. Atributy státu • základní • území • obyvatelstvo • vláda • ekonomický systém • komunikační sít • odvozené • jednotná vláda • mezinárodní uznání • + území státu pod kompletní kontrolou musí být

  3. Komplikované situace současnosti • SADR = Západní Sahara • Kosovo • Řád maltézských rytířů • Somálsko – není pod kompletní kontrolou vlády • Formativní státy – vyhrožují odtržením • Abcházie a Jižní Osetie – uznáno pouze Ruskem • Kde dál?

  4. Původ státu • organický původ státu • funkční původ státu • despotický původ státu • méně pravděpodobné

  5. Formy nabývání prostoru státu • obsazení • akcesí • akrescencí • rozvojem technologií • koupě • dobrovolné přistoupení • velvyslanectví • rozhodnutím arbitráže • vydržením • anexí – nabytí území za použití síly nebo hrozby jejího využití PRIMÁRNÍ ODVOZENÉ

  6. Formy pozbývání prostoru státu • derelikce • přirozenou cestou • umělou cestou • mezinárodní smlouvou • rozhodnutím mezinárodních institucí

  7. Zvláštní teritoria státu • enkláva • z pohledu B = z a x • exkláva • x a y • peneenkláva • enkláva, přes jejíž spoj se nedá projet • kvazienkláva • dočasné enklávy

  8. Pobřežní (teritoriální, výsostné) vody • vnitřní vody – přístavy zálivy (do 24 mil) • výsostné (teritoriální) vody • možnost volného plutí, ale nesmí se lovit, …. • max do 12 mil (také vody mezi souostrovími) • přilehlá zóna • do 24 mil • pašeráctví, zločinost => stát může kontrolovat, ale ne zakazovat a postihovat • výlučné ekonomické pásmo • do 200 mil • monopol pro ekonomickou aktivitu státu (ropa, ryby) • kontinentální šelf • až 350 mil, určeno pro průzkum a těžbu • volné moře • společné lidské dědictví, ale platí regulace lovu (velryby, tučňáci) • mořské dno • společné lidské dědictví, není ekonomikcy využíváno

  9. HraniceNAJDI PŘÍKLADY VE SVĚTĚ (KE KAŽDÉMU 2) přirozené umělé etnické historické geometrické • hřeben • řeka • rozvodnice • jezero