t ty strednej ameriky guatemala belize honduras salv dor nikaragua kostarika panama n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Štáty Strednej Ameriky : Guatemala, Belize, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Štáty Strednej Ameriky : Guatemala, Belize, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama - PowerPoint PPT Presentation


 • 639 Views
 • Uploaded on

Štáty Strednej Ameriky : Guatemala, Belize, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama. Lucia Takáčová, 2MGmu Mariana Tobisová, 2MGmu. Poloha. Stret dvoch amerických kontinentov Spája S a J Ameriku 7 pevninských krajín Hranice

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Štáty Strednej Ameriky : Guatemala, Belize, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama' - gitano


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t ty strednej ameriky guatemala belize honduras salv dor nikaragua kostarika panama

Štáty Strednej Ameriky: Guatemala, Belize, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama

Lucia Takáčová, 2MGmu

Mariana Tobisová, 2MGmu

poloha
Poloha
 • Stret dvoch amerických kontinentov
 • Spája S a J Ameriku
 • 7 pevninských krajín
 • Hranice
 • S – Južná hranica Mexika - politicky (Tehuantepecká šija – fyzicko-geograficky)
 • J – Kolumbia - politicky (Panamská šija - fg)
 • Z – Tichý oceán
 • V – Karibské more
kr tka hist ria
Krátka história:
 • Predkolumbovské civilizácie sa rozvíjali na území tzv. Mezoameriky = (Teotihuacan, Toltékovia, Aztékovia, Mayovia, Olmékovia)
 • Po objavení Ameriky K. Kolumbom (1492) začiatok kolonizácie stredoamerického regiónu Európanmi
 • 1519 – 1521 – Hernando Cortés dobyl Aztécku ríšu
 • V r. 1535 ustanovené nové kráľovstvo NovéŠpanielsko (so sídlom v Mexiku); v jeho južnej časti vznikol Generálny kapitanát Guatemala (1609 – 1821)
  • Jeho severná časť po rozpade pripadla Mexickému cisárstvu, z Južnej vznikla Stredoamerická federatívna republika (1823 – 1838), z ktorej postupne vznikli dnešné stredoamerické štáty (viac na ďalšej snímke)
 • okrem Španielov sa v regióne presadzovali aj Angličania
 • Britsky Honduras a Pobrežie Moskytov častým predmetom sporu medzi nimi
slide4

1821 – v meste Ciudad de Guatemala – prijatie deklarácie nezávislosti mesta na Španielsku – štátny sviatok Deň nezávislosti

 • 1822 – územie anektované Mexickým cisárstvom na čele s Agustínon de Iturbide
 • 1823 nový štát Spojené provincie Strednej Ameriky.
 • 1838 až 1840 občianska vojna – rozpad štátu
 • 19. stor. a zač. 20. storočia – niekoľko pokusov o vytvorenie spoločného štátu
 • 20. stor. – občianske vojny (guatemalská občianska vojna, Nikaragujská revolúcia, Salvádorská občianska vojna)
 • 1903 sa odtrhla Panama od Kolumbie
 • 1907 – založený Stredoamerický súdny dvor
 • do roku 1934 – do záležitostí stredoamerických štátov pomerne výrazne zasahovali USA svojimi intervenciami v rámci tzv. banánových vojen.
 • 1981 – Belize získala nezávislosť

Poznámka: Britský Honduras – základ štátu Belize

povrch
Povrch
 • Najvýznamnejšie a najvyššie pohorie: Sierra MadredeChiapas (Centrálna kordiléra) s najvyšším vrchom Tajamulco (4210m.n.m)
 • CordilleraIsabeliav Nikarague (najvyšší bod Pico Mogoton 2107m.n.m na hranici s Hondurasom
 • CordilleradeTalamanca–nie je vulkanického pôvodu – najvyšší vrch Cerro Chirripó(3820 m.n.m) – jeden z najmenej narušených ekosystémov v Strednej Amerike – národné praky
 • Nížiny – Pacifické a Karibské
slide6

Cordillera Isabelia

Sierra Madre de Chiapas

(Centrálna kordiléra)

Cordillera de Talamanca

vodstvo
Vodstvo
 • krátke toky s dostatkom vody a režimom pasátových dažďov

Rieky:

 • Úmorie Tichého o.: Lempa (Guatemala, Honduras, S.Salvador - hydroelektráreň),
 • Úmorie karibského m.: Coco (Honduras a Nicaragua), r. San Juan, Rio Grande de Matalgalpa, Escondido
 • veľké jazera tektonického pôvodu: NICARAGUA (8 430 km2) – najväčšie v Strednej Amerike a MANAGUA 1 134 km2, IZABAL (Guatemala)
 • Spojnica medzi jazerami r. Tipitaca
 • najväčšia priehrada GATÚN na r. Charges – zaisťuje prevoz Panamského prieplavu
slide9

j. Izabal

r. Coco

r. Rio Grande de Matagalpa

r.Lempa

r. Escondido

j. Managua

r. San Juan

J. Nicaragua

r. Tipicapa

j. Gatún

fauna a fl ra
Fauna a flóra

Fauna

Flóra

Bohatá a druhovo pestrá

Tropické lesy, ihličnaté lesy kroviny

citrusové plody: banány

 • druhovo bohatá
 • jelene, jaguár, puma, ocelot, rôzne druhy mačiek a líšok, ploskonosé opice, dikobraz, leňochody, ai
 • z vtákov je typický sup kráľovský, moriak, veľa druhov papagájov a kolibríkov;
 • asi 600 druhov, z nich 60 endemických
 • Početné druhy plazov
n rodn park la amistad
Národný park La Amistad
 • medzinárodný park v pohraničnej oblasti medzi Kostarikou a Panamou
 • Kostarický park bol v r. 1982 vyhlásený za  biosféricku rezerváciu
 • V r.  1983 zapísaný do zoznamu  UNESCO
 • Panamská časť vznikla v r. 1988
 • v r. 1990 došlo k rozšíreniu zápisu
 • Súvislé a neporušené lesné porasty – väčšina prales
 • Výskyt:  jaguár, puma, ocelot, 500 druhov vtákov(z toho 49 endemických a 115 plazov a obojživelníkov
n rodn park tikal
Národný park Tikal
 • Najrozľahlejšie ruiny  mayského mesta
 • Na severe Guatemaly
 • Celá oblasť zapísaná do UNESCO
podnebie
Podnebie:
 • spadá do zóny TROPICKÉHO PODNEBIA

- Klíma veľmi podobná tej našej

− charakteristické vysoké teploty a trvalý vplyv SV pasátu

− priemerná ročná teplota v nížinách sa pohybuje od +22 do +26 °C na horách cca 15 - 17°C

− zrážky: max – od mája do októbra

- Na horách 2 000 – 6 500 mm/rok , tichomorské oblasti 2x až 4x menšie zrážky

 • náhorné plošiny 700 – 900 mm/rok
 • V lete sú častým javom na JV pevniny, ale hlavne na ostrovoch ničivé tornáda a hurikány.
obyvate stvo
Obyvateľstvo:
 • Počet obyvateľov (2011): cca 42 mil.

(tvorí necelé 1% svetovej populácie)

 • Priemerná hustota zaľudnenia: 101 obyv./ km2

(najviac zaľudnené štáty: Salvádor, Guatemala;

najmenej zaľudnené štáty: Belize, Panama

 • mestské obyvateľstvo: 56 %
 • priemerná dĺžka života: muži – 69 r., ženy – 74 r.
krajiny pod a po tu obyvate ov
Krajiny podľa počtu obyvateľov:
 • Guatemala  13,8 mil. obyv.
 • Honduras 7,9 mil. obyv.
 • Salvádor 7,3 mil. obyv.
 • Nikaragua 5,9 mil. obyv.
 • Kostarika 4,4 mil. obyv.
 • Panama 3,4 mil. obyv.
 • Belize 0,3 mil. obyv.
obyvate stvo1
Obyvateľstvo:

Rasové zloženie:

 • Mestici – 61 %

(najviac 90 % Honduras, Salvádor)

 • Belosi – 19 % (najviac 94 % Kostarika)
 • Indiáni – 10 % (najviac 41 % Guatemala)
 • Kreoli – 3 % (najviac 25 % Belize)
 • Mulati – 2 % (najviac 14 % Panama)
 • Garifunovia – 1 % (najviac 6 % Belize)
 • Černosi – 1 %
 • iní – 3 % (Ázijčania, Mayovia)
obyvate stvo2
Obyvateľstvo:

Náboženské zloženie:

 • Rím. katolíci – 61 % (najviac 97 % Honduras)
 • Protestanti – 13 % (najviac 27 % Belize – anglikánska cirkev vplyv britskej kolonizácie)
 • bez vyznania – 7 % (najviac 17 % Salvádor)
 • iní – 19 % (Jehovisti, Mayské náboženstvá a pod.)
ob yvate stvo
Obyvateľstvo:

Jazyková štruktúra:

 • prevládajúci úradný jazyk je Španielčina
 • Španielčina: Guatemala, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama
 • Angličtina: Belize
 • Mayské jazyky, Xinca, Garifuna: Guatemala
pohyb obyvate stva
Pohyb obyvateľstva:
 • Prirodzený pohyb v ‰ :
 • v štátoch strednej Ameriky

prevláda prirodzený prírastok

10 – 20 ‰

Migračný pohyb:

 • v štátoch strednej Ameriky

prevláda migračný úbytok, príp. majú približne vyrovnanú migračnú bilanciu

t tne zriadenie t tov strednej ameriky
Štátne zriadenie štátov Strednej Ameriky:
 • Konštitučná monarchia – Belize (súčasť Britského commonwealthu)
 • Republiky – Guatemala, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama

(modrá – moria, mariánska farba)

v znamn s dla hlavn mest t tov pamiatky unesco
Významné sídla (hlavné mestá štátov, pamiatky UNESCO):
 • Belize – Belmopan (v minulosti hl. mestom bolo Belize City - zničené hurikánom)
 • Guatemala – Guatemala, Quiriguá – staré mayské sídlo, obchodný uzol, Antigua, Tikal – najrozsiahlejšie ruiny starovekého mayského mesta
 • Honduras – Tegucigalpa, Copán – mayská kultúra
 • Salvádor – San Salvádor, Joya de Cerén – archeologická lokalita
 • Nikaragua – Managua, León – katedrála nanebovzatia Panny Márie
 • Kostarika – San José
 • Panama – Panama, Portobelo a San Lorenzo – pevnosti, španielskej vojenskej architektúry, Colón

Poznámka: hl. mestá v oblasti Karibiku sú vo vnútrozemí kvôli častým hurikánom

slide23

pozostatky Mayskej kultúry

archeologická lokalita

vojenská pevnosť

katedrála nanebovzatia Panny Márie

hospod rstvo
Hospodárstvo:
 • Väčšina týchto štátov je chudobná
 • Základom hospodárstva je poľnohospodárstvo a ťažba nerastných surovín
 • Najrozvinutejšou krajinou je Kostarika (má vysokú životnú úroveň, preto je aj mierne migračne prírastková)
 • Výhodnú dopravnú polohu má Panama (cez Panamskú šiju spája Atlantický a Tichý oceán)
po nohospod rstvo
Poľnohospodárstvo:
 • pestuje sa: bavlník, kávovník, banánovník, cukrová trstina, kukurica, pšenica, ryža, batáty, zemiaky, tabak, citrusy, manioky             
 • chovajú sa: ovce, hovädzí dobytok, hydina
 • lov rýb (Moskytí a Honduraský záliv), krabov (v okolí mysu Mariato), kreviet, mušlí a langúst (Honduraský záliv)
a ba nerastn ch surov n a priemysel
Ťažba nerastných surovín a priemysel:
 • ťažba zlata, striebra (Honduras, Nikaragua), železa, niklu (Guatemala), dreva (Salvádor), ropy (Guatemala), farebných kovov (Honduras)
 • rozvinutý textilný priemysel, podniky strojárskeho a elektrotechnického zamerania, chemický priemysel
v znamn export
Významný export:
 • kardamon – korenie (Guatemala)
 • tropické drevo (Salvádor, Guatemala)
 • mušle, kraby, krevety, langusty, homáre (Honduras, Guatemala, Salvádor)
 • hi-tech komponenty (Kostarika)
 • oriešky (Nikaragua)
 • melasa (Belize)
miera nezamestnanosti a chudoba menej ne 1 25 na de
Miera nezamestnanosti a chudoba:(menej než 1,25 $ na deň)
 • priemerná nezamestnanosť: 8,8 %
 • najvyššia nezamestnanosť- Honduras (27,8 %)
 • najnižšia nezamestnanosť- Guatemala (3,2 %)
 • ekonomická situácia je rozdielna (Kostarika a Panama – silnejšie ekonomiky)
 • najviac chudobných – Nikaragua, Honduras
 • najmenej chudobných – Kostarika
cestovn ruch
Cestovný ruch:
 • v súčasnosti sa neustále rozvíja sektor služieb
 • významný podiel- CR
 • CR – najmä pozostatky mayskej kultúry, pamiatky UNESCO, národné parky
 • najviac turistov: Kostarika (1,5 mil.)
panamsk prieplav
Panamský prieplav:
 • 77 km dlhý prieplav, spájajúci Atlantický a Tichý oceán)
 • veľký význam pre lodnú dopravu (cesta z NY do SF sa skrátila približne o 13 000 km)
 • zisky z prieplavu tvoria podstatnú časť príjmov Panamy (v roku 2005 – preplavenie 279 mil. ton tovaru)
 • v súčasnosti jeho rozširovanie: http://www.sme.sk/c/3467503/panamsky-prieplav-bude-sirsi.html
pou it literat ra
Použitá Literatúra:
 • Zubrický, G., Geografia štátov sveta, 1.vydanie, Bratislava: Mapa Slovakia Plus, 2009
 • http://centralamerica.com/
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Amerika#Historie
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Central_america
 • http://www.statnevlajky.sk/kontinent/