slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANINY MAJKOWSKIEJ W SIERADZU NA LATA 2011-2016 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANINY MAJKOWSKIEJ W SIERADZU NA LATA 2011-2016

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANINY MAJKOWSKIEJ W SIERADZU NA LATA 2011-2016 - PowerPoint PPT Presentation


 • 242 Views
 • Uploaded on

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANINY MAJKOWSKIEJ W SIERADZU NA LATA 2011-2016. OBSZAR KSZTAŁCENIE. OBSZAR WYCHOWANIE I OPIEKA. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. OBSZAR KSZTAŁCENIE. CEL: POPRAWA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANINY MAJKOWSKIEJ W SIERADZU NA LATA 2011-2016' - babette


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA

I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANINY MAJKOWSKIEJW SIERADZUNA LATA2011-2016

slide2

OBSZAR

KSZTAŁCENIE

OBSZAR

WYCHOWANIE

I OPIEKA

ORGANIZACJA

I ZARZĄDZANIE

slide3

OBSZAR

KSZTAŁCENIE

slide5
REALIZACJA PROGRAMU

DOSKONALĄCO-

NAPRAWCZEGO

slide8

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO ORAZ PRZYROSTU WIEDZY UCZNIA DO POPRAWY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

slide9

POSZERZANIE OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW

ORAZ ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

slide11

INSPIROWANIE NAUCZYCIELI DO OPRACOWANIA I WDRAŻANIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

PROMOWANIE NOWATORSTWA

slide13

EFEKTYWNE

WYKORZYSTANIE

ISTNIEJĄCEJ BAZY,

TWORZENIE NOWEJ

slide14

PRZYGOTOWANIE PLACÓWKI DO OBNIŻENIA WIEKU OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

slide15

PRZYGOTOWANIE PLACÓWKI

DO REALIZACJI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

slide16

MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

 • UTWORZENIE MULTIMEDIALNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ
 • ZMODERNIZOWANIE PRACOWNI PRZYRODNICZEJ
 • ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH
 • UTWORZENIE PLACU ZABAW
 • UTWORZENIE OGRÓDKA SZKOLNEGO
slide18

ORGANIZOWANIE WEWNĄTRZSZKOLNYCH I MIĘDZYSZKOLNYCH ROZGRYWEK SPORTOWYCH

 • WYKORZYSTANIE TABLICY INTERAKTYWNEJ W PRACY Z DZIECKIEM
slide20

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY- UTWORZENIE

BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ

 • ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY- UTWORZENIE
 • BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ
slide21

BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ

 • BUDOWA SKOCZNI DO SKOKU W DAL
 • UTWORZENIE ŚCIEŻKI EKOLOGICZNO-PROZDROWOTNEJ:

- ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA

- STACJA METEOROLOGICZNA

- PLAC ZABAW

- „IZBA LEKCYJNA” NA ŚWIEŻYM

POWIETRZU

- OGRÓDEK SZKOLNY

slide22

SKUTECZNE

POZYSKIWANIE SOJUSZNIKÓW

slide25

ZACIEŚNIENIE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI WSPOMAGAJĄCYMI PRACĘ DYDAKTYCZNĄ NAUCZYCIELA

slide26

OBSZAR

WYCHOWANIE

I OPIEKA

slide31

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY- UTWORZENIE

BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ

 • UTWORZENIE OGRÓDKA SZKOLNEGO
 • PIELĘGNACJA DRZEWOSTANU
 • WYMIANA OGRODZENIA PLACÓWKI
 • UTWORZENIE GABINETU POMOCY MEDYCZNEJ ( I STOMATOLOGICZNEJ)
slide37

DOSKONALENIE PRACY W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ ŚRODOWISKA I EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA WYNIKÓW

slide39

ZACIEŚNIENIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ZAKRESIE WYCHOWANIA

 • PEDAGOGIZACJA RODZIACÓW
 • TWORZENIE DOBREGO KLIMATU, PRZYJAZNEGO RODZICOM
slide40

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPOMAGAJĄCYMI NAUCZYCIELI W PRACY WYCHOWAWCZEJ

slide42

SZERSZE WŁĄCZENIE WSZYSTKICH ORGANÓW SZKOŁY DO WSPÓŁDECYDOWANIA W ISTOTNYCH SPRAWACH PLACÓWKI

slide43

ORGANIZACJA

I ZARZĄDZANIE

slide44

CEL: DOSKONALENIE PRACY SZKOŁY W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

DOSKONALENIE PRACY SZKOŁY W ZAKRESIE PROMOCJI

WDRAŻANIE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

DOSKONALENIE PRACY SZKOŁY JAKO ORGANIZACJI

slide46

DĄŻENIE DO SPEŁNIENIA PRZEZ SZKOŁĘ WYMAGAŃ UJĘTYCH W ROZPORZĄDZENIU NA POZIOMIE A

slide47

EWALUACJA WEWNĘTRZNA- PRAKTYCZNE BADANIE OCENIAJĄCE PRACĘ SZKOŁY W ZAKRESIE:

- REALIZACJI NOWEJ PODSTAWY

PROGRAMOWEJ

- EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ,

WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ

- DIAGNOZOWANIA DOJRZAŁOŚCI

SZKOLNEJ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

slide48

KONTROLA:

 • - STOSOWANIA PRAWA OŚWIATOWEGO/
 • WEWNĄTRZSZKOLNEGO
 • - WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW
 • NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY
slide49
WSPOMAGANIE W ZAKRESIE:

- EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA

WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO

I BADAŃ PRZYROSTU WIEDZY UCZNIA,

- DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

- DOSKONALENIA PRACY W ZAKRESIE

PRZEPROWADZANIA EWALUACJI

WEWNĄTRZSZKOLNEJ

- WYKORZYSTANIA TABLICY INTERAKTYWNEJ

W PRACY Z DZIECKIEM

- REALIZACJI NOWEJ PODSTAWY

PROGRAMOWEJ

slide51

DOSKONALENIE PRACY ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH I ZADANIOWYCH

 • RÓWNOMIERNE PRZYDZIELANIE DODATKOWYCH ZADAŃ NAUCZYCIELOM
 • DOSKONALENIE PRACY W ZAKRESIE MOTYWOWANIA I NAGRADZANIA
slide53

DOSKONALENIE PRACY RZECZNIKA PRASOWEGO SZKOŁY

 • ZAPRASZANIE I MOTYWOWANIE MEDIÓW DO ODWIEDZIN W PLACÓWCE
 • DOSKONALENIE PRACY W ZAKRESIE PROMOWANIA PLACÓWKI NA SZKOLNEJ STRONIE WWW
 • ORGANIZOWANIE IMPREZ ŚRODOWISKOWYCH:
 • - HAPPENINGI
 • - FESTYNY
slide54

DZIĘKUJĘ

ZA

UWAGĘ

OPRACOWAŁA:

Izabela Żuberek