1 / 9

ZŠ a MŠ Olšovec, přísp . org . Autor : Zuzana Klumparová

ZŠ a MŠ Olšovec, přísp . org . Autor : Zuzana Klumparová. ZKOUŠÍM, BÁDÁM, VYRÁBÍM. ROSTLINY. VY_32_INOVACE_15. Ahoj kluci a holky. Jmenuji se Amálka a dnes si povíme něco o rostlinách a jejich členění. Hodně zdaru, právě začínáme !!!. ROSTLINY:

baba
Download Presentation

ZŠ a MŠ Olšovec, přísp . org . Autor : Zuzana Klumparová

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ZŠ a MŠ Olšovec, přísp. org. Autor : Zuzana Klumparová ZKOUŠÍM, BÁDÁM, VYRÁBÍM ROSTLINY VY_32_INOVACE_15

  2. Ahoj kluci a holky. Jmenuji se Amálka a dnes si povíme něco o rostlinách a jejich členění. Hodně zdaru, právě začínáme !!!

  3. ROSTLINY: 3) okrasné rostliny (zahradní a pokojové) Všechny rostliny rostly volně v přírodě. Člověk začal některé z nich šlechtit a pěstovat pro okrasu. Těmto rostlinám říkáme okrasné. Okrasné rostliny pěstujeme na zahradě – zahradní rostliny, nebo doma – pokojové rostliny.

  4. ZAHRADNÍ ROSTLINY růže tulipán narcis

  5. POKOJOVÉ ROSTLINY dracena vánoční kaktus africká fialka

  6. Znáš nějaké zahradní rostliny? Napiš je do tabulky.

  7. Obr. tulipán: [cit. 2011-08-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tulip%C3%A1n_28.jpg Obr. narcis: [cit. 2011-08-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Narcis.jpg Obr. růže: [cit. 2011-08-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C5%AF%C5%BEe.jpg Obr. vánoční kaktus: [cit. 2011-08-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_kaktus.jpeg Obr. dracena: [cit. 2011-08-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pol_dracena_sanderiana.jpg Obr. africká fialka: [cit. 2011-08-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2007-04-20Saintpaulia_ionantha04.jpg

  8. Číslo sady: 3Číslo DUM v sadě: 15Téma sady: Zkouším, bádám, vyrábímNázev DUM: Rostliny Autorka: Klumparová Zuzana Vytvořeno: srpen 2011DUM slouží žákům k seznámení se se skupinou rostlinné říše a jejím členěním. Žáci se seznámí se skupinou okrasných rostlin a rozdělí je na zahradní a pokojové.

  9. Popis prezentace: Kliknutím myší na obláček se objeví text (list č. 2, 3) Kliknutím myší na obrázek se objeví název rostliny (list č. 4, 5) K listu č. 6 je třeba použít interaktivní tabuli. Kliknutím myší na šipku v pravém dolním rohu se vrátíte zpět

More Related