sis inen tarkastus ja riskienhallinta liiketoimen johtokuntien koulutus 19 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta, liiketoimen johtokuntien koulutus 19.2. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta, liiketoimen johtokuntien koulutus 19.2.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta, liiketoimen johtokuntien koulutus 19.2. - PowerPoint PPT Presentation


 • 294 Views
 • Uploaded on

Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta, liiketoimen johtokuntien koulutus 19.2. Sisäinen tarkastus tarkastusjohtaja Keijo Lappalainen . KUNNAN VALVONTA. Valtion valvonta, Eu-valvonta. Ulkoinen valvonta. Sisäinen valvonta. Johdon ja luottamushenkilöiden valvonta (tarkastustoimikunta).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta, liiketoimen johtokuntien koulutus 19.2.' - denise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sis inen tarkastus ja riskienhallinta liiketoimen johtokuntien koulutus 19 2

Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta, liiketoimen johtokuntien koulutus 19.2.

Sisäinen tarkastus

tarkastusjohtaja Keijo Lappalainen

kunnan valvonta
KUNNAN VALVONTA

Valtion valvonta, Eu-valvonta

Ulkoinen valvonta

Sisäinen valvonta

Johdon ja luottamushenkilöiden valvonta

(tarkastustoimikunta)

Tarkastus-

lautakunta

Tilintarkastaja

JHTT

Sisäinen

tarkastus

Esimiesten

päivittäinen

valvonta

Tarkastussuunnitelma

(koordinointi ja yhteensovitus)

KUNTALAISET

hyv johtamis ja hallintaj rjestelm
Hyvä johtamis- ja hallintajärjestelmä
 • Johtamis- ja hallintojärjestelmällä tarkoitetaan toiminnan ja talouden johtamiseen ja ohjaukseen liittyvää läpinäkyvää tilivelvollisuus- ja vastuujärjestelmää
 • Tilivelvollisuus
  • tilivelvolliset toimielimet (kunnanhallitus, lautakunnat, johtokunnat ja toimikunnat), joiden jäsenet ovat tilivelvollisia luottamushenkilöitä ja
  • tilivelvolliset viranhaltijat (lähinnä toimielinten esittelijät).
 • Järjestelmän perusta
  • kuntakonsernin toimintaa ohjaavat hyvän hallinnon periaatteet,
  • strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet,
  • asiakkaiden tarpeet, eri sidosryhmien odotukset,
  • toiminnan ja tuloksellisuuden arvioinnin menettelyt ja raportointi
kuntien sis inen valvontaj rjestelm
KUNTIEN SISÄINEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ
 • Järjestelmän asianmukaisesta toiminnasta vastaa kunnanhallitus ja konsernijohto
  • liikelaitosten, tuotantoalueiden ja toimintayksikköjen vastuulliset: TILIVELVOLLISUUS
 • Ei yleensä erillisiä toimielimiä – Tampereella tarkastustoimikunta (audit committee)
 • Suurissa kaupungeissa johdon apuna sisäinen tarkastus
 • Erillinen ”Sisäisen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa (yleis) ohje” (mm. suuret kaupungit)
 • konserniohje ja/ tai corporate governance ohje
  • toimialueilla omat ohjeet
tampereen kaupungin sis inen tarkastus 1 1 2009
TAMPEREEN KAUPUNGIN SISÄINEN TARKASTUS 1.1.2009

KAUPUNGINHALLITUS

TARKASTUS-

TOIMIKUNTA

(Audit Committée)

KAUPUNGINVALTUUSTO

TARKASTUSLAUTAKUNTA

PORMESTARI

SISÄINEN TARKASTUS JA RISKIENHALLINTA

Tarkastussihteeri

Pirjo Nummela

Tarkastusjohtaja

Keijo Lappalainen, JHTT

SISÄINEN TARKASTUS

RISKIENHALLINTA

Tarkastuspäällikkö

Pirjo Toivo, JHTT

sivistyspalvelut, hyvinvointipalvelut

Riskienhallintapäällikkö

Jarmo Salmi

ATK-tarkastaja

Irja Peltoniemi

henkilöstöhallinto,

palvelukeskukset ja

atk-avusteinen tarkastus

Sisäinen tarkastaja

Piritta Haapahuhta, JHTT

sosiaali- ja

terveyspalvelut

Sisäinen tarkastaja

Jukka Piirto, HTM

liikelaitokset

Tietojärjestelmätarkastaja

Kaj Palenius, CISA

tietojärjestelmät,

tietohallinto ja

tietotekniikkakeskus

Riskienhallinnan

asiantuntija

Janne Kotilahti

Tarkastaja

Marja Pärssinen

palkat

Tarkastaja

Anne Perttala

projektit

sis inen valvonta ja riskienhallinta
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
 • Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntakonsernin hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista, jonka tavoitteena on varmistaa

1. lain, viranomaisohjeiden ja johdon päätösten noudattaminen

2. strategisten sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista,

3. moitteetonta varainhoitoa l. resurssien asianmukaisesta käyttöä ja hoitoa sekä

4. päätöksenteossa käytettävän tiedon oikeellisuutta, riittävyyttä sekä ajantasaisuutta ja luotettavaa raportointia

kunnan johtaminen
Kunnan johtaminen
 • Pormestari johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin (kuntalaki 24§):
  • hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Konsernijohto (kuntalaki 25a§):

 • Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset.
 • Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.
kuntalaki liikelaitos 87 c
Kuntalaki: liikelaitos (87 c §)
 • Liikelaitoksella on johtokunta
 • Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa
 • Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.
 • Liikelaitoksella on johtaja (87 d§: … huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan järjestämisestä)
hallitus ja tilivelvolliset toimielimet
Hallitus ja tilivelvolliset toimielimet
 • Toimielinten velvollisuus on arvioida, seurata ja valvoa riskien arvioinnin ja hallinnan menettelyiden toimivuutta.
 • Hallitukselle ja muille toimielimille tulee raportoida suoritetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden arvioinneista ja niiden perusteella toteutettavien toimenpiteiden vaikuttavuudesta.
 • Tilivelvollisten viranhaltijoiden tulee asiantuntijoina omalla vastuualueellaan järjestää sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimintoihin ja prosesseihin hallituksen ohjeistamalla tavalla ja valvoa niiden tehokkuutta.
johdon valvonta johtokunta
JOHDON VALVONTA/ Johtokunta
 • hyväksyä strategian
 • hyväksyä liikelaitoksen talousarvio, taloussuunnitelma ja vuosisuunnitelma sekä valvoa niiden toteuttamista
 • hyväksyä vuosiraportit ja konsernihallinnon ohjeiden mukaiset väliraportit
 • hyväksyä ehdotus tilinpäätökseksi toimintakertomuksineen
 • hyväksyä hyvään johtamis- ja hallintotapaan, riskienhal- lintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät menettelytavat
 • päättää palvelujen ja suoritteiden hinnoitteluperusteista
 • päättää liikelaitoksen investoinneista, lainan otosta
 • päättää toimitusjohtajan ottamisesta ja erottamisesta
 • päättää henkilöstösuunnitelmasta
 • tilivelvollisen vastuu
 • poliittinen vastuu
johdon valvonta viranhaltijavalvonta varmistaa
JOHDON VALVONTAviranhaltijavalvonta varmistaa
 • toiminta-ajatus ja tavoitteet toteutuvat
  • toimitaan lakien, määräysten ja ohjeiden mukaan
  • informaatiojärjestelmä on luotettava
  • sisäinen valvontajärjestelmä on kunnossa
  • hyvä hallinto- ja johtamistapa asianmukainen
  • riskit tiedossa, ennakoidaan ja hallitaan
  • organisoi toiminnan – päättää toimintasäännöstä
  • virkavastuu
  • tilivelvollisvastuu
hyv johtamis ja hallintotapa johtos nn t 1 1 2009
Hyvä johtamis- ja hallintotapa / johtosäännöt 1.1.2009

Kaupunginhallituksen johtosääntö:

 • Kaupunginhallituksen tehtävänä on 5§ 22:
  • hyväksyä hyvään johtamis- ja hallintotapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät menettelytavat sekä 5 § 14:
  • vastata kaupunkikonsernin konserniohjauksen täytäntöönpanosta ja konsernivalvonnasta
 • Pormestarin tehtävänä on 11§ 5:
  • vastata hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä kaupunginhallituksen hyväksymien menettelytapojen mukaisesti
liikelaitosten johtokunta
Liikelaitosten johtokunta
 • ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa.
 • vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä
 • vastaa valtuuston ja kaupunginhallituksen asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä
 • konsernimääräysten noudattamisesta alaisensa toiminnan osalta.
 • vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaista
tilivelvollisuus
Tilivelvollisuus

Kuntalain mukaisia tilivelvollisia ovat ainakin:

 • kaupunginhallituksen jäsenet
 • lautakuntien jäsenet
 • johtokuntien jäsenet
 • toimikuntien jäsenet
 • kunnan muiden toimielinten jäsenet
 • pormestari ja apulaispormestarit
 • konsernihallinnon johtajat
 • Toimielimien alaisten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat (yleensä esittelijät)
tilivelvollisuus1
Tilivelvollisuus
 • tilivelvollisella henkilökohtainen vastuu
 • kuntalaki 75 §
 • vastuuvapaus ja muistutus
  • tilivelvollisen toiminta valtuuston arvioitavaksi
  • tilivelvolliseen voidaan kohdistaa muistutus tilintarkastuskertomuksessa
  • tilivelvolliselle voidaan myöntää vastuuvapaus
 • Muistutus ja vastuuvapaus sekä omasta että alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä
 • tilintarkastajalla harkintavalta
  • (toimittu vastoin lakia tai valtuuston päätöstä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen)
tilivelvollisuus2
Tilivelvollisuus
 • arvioinnin taustalla
 • Kuntalaki (valtuusto arvioi)
  • jos ei vastuuvapautta myönnetä niin joko:
 • Vahingonkorvauslaki (tuomioistuin) tai
 • Rikoslaki (tuomioistuin)
miten vastuuta arvioidaan
MITEN VASTUUTA ARVIOIDAAN
 • ONKO VIRANOMAINEN TÄYTTÄNYT LAIN VAATIMUKSET (kuntalaki tai erityislaki esim. hyvinvointipalvelut)
 • ONKO VIRANOMAINEN TOIMINUT VALTUUSTON HYVÄKSYMÄN JOHTOSÄÄNNÖN MUKAISESTI
 • ONKO VIRANOMAINEN TOIMINUT VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN PÄÄTÖSTEN MUKAISESTI
  • arviointityökaluna esim. arviointimalli:
kunnan toimintakertomus
KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS
 • Kilan kuntajaoston yleisohje kunnan tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, sen mukaan siinä:
 • 1) On annettava arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista
 • 2) on annettava selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja
 • 3) konsernivalvonnan järjestämisestä
 • Selonteko pakolliseksi vuoden 2008 toimintakertomukseen (siis keväällä 2009)
 • ANNETTAVA MYÖS LIIKELAITOSTEN TOIMINTAKERTOMUKSESSA
johtokunnan selonteko
Johtokunnan selonteko
 • Sisäisen valvonnan kohdealueita, joihin selonteossa on Kilan mukaan aiheellista ottaa kantaa:
  • Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
  • Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
  • Riskienhallinnan järjestäminen
  • Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
  • Sopimustoiminta
  • Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä
 • Jos kunnan sisäisessä valvonnassa on havaittu puutteita ja virheitä, on niistä tehtävä selkoa ja esitys niiden korjaamisesta.
sis isen valvonnan arviointi
Sisäisen valvonnan arviointi

Työkaluna ns. “Arviointimalli”, jota sisäinen tarkastus on kehittänyt ja soveltaa kaupungin eri yksiköissä.

 • Malli perustuu “Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa”- ohjeeseen, jossa viisi asiakokonaisuutta
  • (1. Johtamistapa- ja valvontakulttuuri, 2. Riskienhallinta, 3. Valvontatoimenpiteet, 4.Raportointi ja tiedonvälitys sekä 5. Seuranta)
 • Arviointimallin avulla arvioidaan johtajan/johdon vastuulla olevaa toimintaa sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan näkökulmasta
 • Arviointi antaa mahdollisuuden kehittämistoimenpiteiden kartoittamiseen
 • Arviointimalli toimii myös vastuuhenkilön itsearvioinnin välineenä
 • Arviointimalli, lukittu.doc
sis inen valvonta ja hyv johtamis ja hallintotapa ohje
VALVONTAJÄRJESTELMÄ:

JOHDANTO

JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

SISÄINEN VALVONTA

VALVONTAJÄRJESTELMÄ

TOIMIVALTA JA VASTUUT

TOIMINNALLISET PROSESSIT:

PÄÄTÖKSENTEKO

HENKILÖSTÖASIAT

TALOUS JA STRATEGIA

KIRJANPITO JA MAKSULIIKENNE

OMAISUUDEN HALLINNOINTI

OMISTAJAOHJAUS

TIETOHALLINTO ja TIETOTURVA

MUUT ASIAT

Väärinkäytösten ehkäisy

Avustukset

Sopimuksen ja niiden valvonta

Projektitoiminta

Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa- ohje
sis inen valvonta ja hyv johtamis ja hallintotapa ohje1
Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa- ohje
 • Antaa yhtenäiset toiminnalliset ja “eettiset” periaatteet, vastuuttaa toiminnot
 • Hyvä hankintatapa
  • Lahjusten otto/ antokielto, hankinnat logistiikan kautta
  • Kilpailulainsäädäntöä noudatettava, suorahankinta perusteltava poikkeus
  • Rala ry rakentamisessa, Maanrakennusalan omat ohjeet, liiketoimen lahjonnan vastaiset ohjeet, isot sopimukset aina lakimiesten kautta
 • Esteellisyys
  • Muista jäävätä itsesi, esteellinen ei saa olla mukana valmistelussakaan
 • Väärinkäytösten estäminen
  • Johto näyttää esimerkin, poikkeamiin suhtautuminen, toimiva valvonta- ja riskienhallintajärjestelmä ehkäisee itse väärinkäytöksiä
suunnitelmat kunnan tasolla
Suunnitelmat kunnan tasolla

Kuntalaisen hyvinvoinnin ja

turvallisuuden varmistaminen

Alueellinen/paikallinen

turvallisuussuunnitelma

Varautuminen häiriötilan-

teisiin ja poikkeusoloihin

Oman toiminnan

varmistaminen

Valmiussuunnitelma

Riskienhallintasuunnitelma

Talouden ja toiminnan

riskienhallinta

hyv esimies kyselyn tuloksia heky
Hyvä esimies – kyselyn tuloksia(heky)
 • oikeudenmukainen, läsnä, luotettava, hyväkäytöksinen
 • ei suosikkijärjestelmää, rehellinen ja avoin,
 • säännölliset yhteydet alaisiin, välittää informaation reaaliaikaisesti
 • pitää alaisten puolta, antaa palautetta: sekä positiivista että negatiivista, ottaa myös itse vastaan palautetta
 • tietää mitä muutoksia on menossa ja kuinka ne vaikuttavat omaan yksikköön
 • ei pidä kiinni vanhoista rutiineista vaan kannustaa uusiin toimintatapoihin
 • kannustaa koulutukseen ja kursseille – eikä mitätöi niitä
 • tuntee alaisensa nimeltä
hyv luottamushenkil sitar
Hyvä luottamushenkilö – sitar
 • oikeudenmukainen, läsnä, luotettava, hyväkäytöksinen
 • tutustuu asioihin, ottaa selvää, lukee listat ennakkoon
 • säännöllinen yhteys toimitusjohtajaan, välittää informaation reaaliaikaisesti
 • pitää oman yksikön puolta, antaa palautetta: sekä positiivista että negatiivista, ottaa myös itse vastaan palautetta
 • tietää mitä muutoksia on menossa ja kuinka ne vaikuttavat omaan yksikköön
 • ei pidä kiinni vanhoista rutiineista vaan kannustaa uusiin toimintatapoihin
 • luottamushenkilö on päättäjä – johtaa asioita, ei organisaatiota
 • tuntee hyvän hallintotavan perusteet ja toimii niiden mukaisesti