Hoe geef ik een “klinische” les? - PowerPoint PPT Presentation

azure
hoe geef ik een klinische les n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoe geef ik een “klinische” les? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoe geef ik een “klinische” les?

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Hoe geef ik een “klinische” les?
664 Views
Download Presentation

Hoe geef ik een “klinische” les?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hoe geef ik een “klinische” les?

 2. Van Gelder

 3. Wat is dit? • <iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/e9zd2Tj8GjQ?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 4. Begin dus altijd met een aandachttrekker

 5. Onderwerp • Ga uit van de wens en de behoefte van de mensen die de klinische les bijwonen. • Het is dus verstandig om een behoeftepeiling bij de collega’s te doen

 6. Doelstelling • Vraag je af wat je wilt bereiken met de klinische les:- kennis overdragen- vaardigheden aanleren (methode skillslab)- bewustwording van een bepaald onderwerp- meningsvorming over een bepaald onderwerp- bijdrage leveren aan een besluitvormingsproces

 7. Beginsituatie Bij de voorbereiding van de klinische les moet je rekening houden met: • Wat is de doelgroep en hoeveel personen • Wat weten de toehoorders wel/ niet • Ruimte, beschikbare tijd, tijdstip en dagdeel die is afgestemd op de les die je gaat geven • Aanwezige hulpmiddelen/ materialen

 8. Lesstof en werkvormen • Houdt rekening met de doelstelling en de doelgroep • Kies een passende werkvorm:Doceren: de opleider praat, de cursisten luisteren en maken aantekeningenOnderwijsleergesprek: opleider en cursisten voeren met elkaar een gestructureerd gesprek, waarbij de opleider de cursisten stapsgewijs en geleidelijk tot bepaalde kennis en inzichten brengtDemonstratie en oefening: de opleider doet een bepaalde handeling stapsgewijs voor en de cursisten doen deze handeling naOpdrachten: de cursisten maken zelfstandig (individueel of in groepen) door de opleider aangeboden opdrachtenDiscussievorm: opleider en cursisten voeren met elkaar een meningsvormend of probleemoplossend gesprek over een specifiek onderwerp

 9. Hulpmiddelen en materialen Is afhankelijk van inhoud en werkvorm klinische les: • Beamer, laptop en scherm • Whiteboard/ flap-over • Hand-outs van de klinische les • Video’s • Stencils (naslagwerk), oefenmateriaal

 10. Afsluiting en evaluatie Sluit je les af met een korte samenvatting aan de hand van de doelstelling en de highlights Bedenk hoe je de les gaat evalueren: • Toetsvragen • Thuisopdracht • Enquete • Scorelijst

 11. Vaardigheidsoefening De heer van Straaten is erg gesteld op zijn kleding. Hij draagt altijd een pak met daarbij een stropdas. De heer van Straaten heeft ten aanzien van zijn stropdas de wens dat deze in de “windsor” knoop wordt geknoopt. Een aantal collega’s weten niet hoe dat moet. Hoe zou je het aanpakken om ze het te leren?

 12. Vaardigheidsoefening