Download
otp adlak szolg ltat scsomag a lak sc l hitel t rleszt s hez ny jthat munk ltat i t mogat shoz n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag a lakáscélú hitel törlesztéséhez nyújtható munkáltatói támogatáshoz PowerPoint Presentation
Download Presentation
OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag a lakáscélú hitel törlesztéséhez nyújtható munkáltatói támogatáshoz

OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag a lakáscélú hitel törlesztéséhez nyújtható munkáltatói támogatáshoz

162 Views Download Presentation
Download Presentation

OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag a lakáscélú hitel törlesztéséhez nyújtható munkáltatói támogatáshoz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OTP ADLAKSzolgáltatáscsomag a lakáscélú hitel törlesztéséhez nyújtható munkáltatói támogatáshoz

 2. § Személyi Jövedelem Adó változása 2014. január 1-től lehetőség nyílt a munkáltatók számára, hogy adó és járulékmentesen 5 évente 5 millió Ft-ig vissza nem térítendő támogatást nyújthassanak munkavállalóiknak lakáscélú hitelük törlesztéséhez. Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete (NGM rendelet) § A támogatás nyújtásának szabályait a 2014. április 3-án megjelent 15/2014 (IV.3.) számú NGM rendelet tartalmazza, mely alapján • a munkavállalónak kell beszereznie az igazolásokat az adómentesség megállapításához, • a munkáltatónak kell megvizsgálnia és megállapítania az adómentességet.

 3. Adómentességi kritériumok • a támogatás folyósítása hitelintézeten keresztül, annak évenkénti utólagos igazolása alapján történik • a támogatás összege összesen nem több, mint az ingatlan vételárának, vagy építés, bővítés és korszerűsítés esetén a költségvetés30%-a • a folyósított támogatás összege 5 egymást követő évben nem több mint 5 millió forint (ide értve a korábban adott egyéb lakáscélú munkáltatói támogatásokat is, akár több munkáltatótól kapottat is) • a hitel, amelynek a törlesztéséhez a munkáltató támogatást nyújt, lakáscélú (vásárlási, építési, bővítési, korszerűsítési célú, vagy ilyen hitel kiváltására nyújtott hitel, vagy ilyen hitelhez kapcsolódó gyűjtőszámla hitel) - felújítás nem lehet • a lakás - amelynek a megvalósításához a munkavállaló hitelt igényelt - a saját tulajdona (vagy abban haszonélvező) és megfelel a méltányolható lakás fogalmának (szobaszám, méret, együttlakók tekintetében, vételárat/értéket nem kell vizsgálni) • a folyósított támogatást a munkavállaló a célszerinti hitel törlesztésére fordította 1. • A támogatás akkor tekinthető adó és járulékmentesnek, ha az alábbi 6 kritérium mindegyike teljesül. 2. 3. 4. 5. 6.

 4. Szereplők és feladataik Munkavállaló 1. • A támogatás igénylése a munkáltatótól. • Nyilatkoznia kell arról, hogy mely számlára kéri az összeg folyósítását, amely a rendelet szerint az alábbi lehet: • a hitelintézetnél vezetett fizetési számlája (hagyományos folyószámla) KOCKÁZATOS! • a hitelintézetnél vezetett hitelszámlája (a hitelszerződésben megjelölt számlaszám, amennyiben az utalás fogadására alkalmas – azaz GIRO képes) • a magánszemély javára a hitelintézet törlesztéshez használt központi elszámoló számlája (ilyen az OTP Bank gyakorlatában nincs, de egyes bankok ilyen központi elszámoló számlán keresztül bonyolítják le a lakáshiteleik törlesztését) • Az adómentesség vizsgálatához szükséges dokumentumok átadása a munkáltató részére. 2. 3.

 5. Szereplők és feladataik Munkáltató 1. • Megvizsgálni az összes adómentességi feltételt • Átutalnia támogatás összegét a munkavállaló által megjelölt számlára • A pénzforgalmi számláját vezető hitelintézet felé (melyről a támogatás folyósítása/utalása történne) - a támogatás folyósításával kapcsolatban - bejelentési kötelezettsége van. 2. 3. Hitelintézet • A munkáltatók pénzforgalmi számláját vezető hitelintézet (tehát nem feltétlenül a hitelszámlát vezető bank) feladata, hogy a rajta keresztül átutalt támogatásokról igazolást adjon ki, és a NAV felé adatszolgáltatást teljesítsen tárgyévet követő év január 31-ig. 1.

 6. Adó- és járulékfizetési kötelezettség 100 Ft-nyi NEM adómentes támogatás után • ADÓBÜNTETÉS! Munkavállaló Munkáltató Adóalap 120 Ft + 20% adóalap korrekció (+20 Ft) 27 % EHO 16 % SZJA 19,2 Ft 32,4 Ft 100 Ft támogatás 10 % Nyugdíj járulék 12 Ft 1,5 % Szakképzési h. 1,8 Ft 8,5 % Egészség-biztosítási és Munkaerő piaci járulék 10,2 Ft 34,2 Ft Összesen Összesen: 41,4Ft Bérjellegű kifizetés szabályai szerint kell eljárni! Állam bevétele: 75,6 Ft

 7. OTP ADLAK a munkáltatóknak

 8. OTP ADLAK – többszintű szolgáltatás Az NGM rendelet lehetőséget ad a munkáltatónak arra, hogy a rászabott feladatokat kiszervezze. Az OTP Bank OTP ADLAKnéven az alábbi többszintű szolgáltatást nyújtó csomaggal lépett elsőként a piacra: A munkáltató az OTP Banknál vezetett pénzforgalmi számlájáról utalja át a támogatást, továbbá az adómentességi kritériumokat is saját maga ellenőrzi. Jellemzően eseti utalásokról van szó. Alap-szolgáltatás A támogatások átutalását szintén a munkáltató végzi, de az előzetesen vizsgálható adómentességi kritériumok vizsgálatát professzionális szolgáltatóra bízná. Kiegészítő szolgáltatás A SZÉP kártyához hasonlóan a teljes adminisztrációs, eljárási, átutalási és igazolási feladatkört lefedi. Teljes körű szolgáltatás

 9. Munkáltató megvizsgálja az adómentességi kritériumokat ALAP-SZOLGÁLTATÁS Munkáltató bejelenti az OTP Banknál a támogatás folyósítását Munkáltató átutalja a saját számlájáról a támogatásokat Lépésről lépésre OTP Bank tárgyévet követő év január 31-ig • Igazolást Munkáltatónak • Adatszolgáltatást NAV-nak

 10. 1. NGM rendelet szerinti bejelentési kötelezettség elindítása A www.otpbank.hu\vnt oldalon az alábbi linkre kattintva indíthatja el az adatszolgáltatás feltöltését.

 11. Munkáltató szerződést köt az OTP Bankkal KIEGÉSZÍTŐ-SZOLGÁLTATÁS OTP Bank megvizsgálja az adómentességi kritériumokat Munkáltató bejelenti az OTP Banknál a támogatás folyósítását Adómentességi kritérium vizsgálat Munkáltató átutalja a saját számlájáról a támogatásokat OTP Bank tárgyévet követő év január 31-ig ad • Igazolást Munkáltatónak • Adatszolgáltatást NAV-nak

 12. Támogatás bejelentése és folyósítása Az alapszolgáltatással megegyezően kell a támogatás folyósítását bejelenteni, a támogatást átutalni. A Bank mindezek alapján fog tárgyévet követő év január 31-ig az átutalt támogatásokról igazolást küldeni és adatszolgáltatást teljesíteni a NAV felé.

 13. Munkáltató ON-LINE szerződést köt az OTP Bankkal TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS OTP Bank megvizsgálja az adómentességi kritériumokat OTP Bank átutalja a támogatást Minden egy helyen OTP Bank tárgyévet követő év elején leigazolja a tárgyévi támogatás adómentes felhasználását OTP Bank tárgyévet követő év január 31-ig küld • Igazolásokat Munkáltatónak • Adatszolgáltatást NAV-nak 13

 14. Szolgáltatás tartalma SZÉP kártyához hasonlóan teljes körű adminisztrációs és folyósítási folyamat lebonyolítás, külön portálon keresztül. • On-line szerződéskötés • Munkavállalói törzsadatok egyszeri feltöltése • Adómentességi kritérium vizsgálat a Munkáltató által kijelölt dolgozóira • Havonta analitika feltöltése a portálra (kinek mekkora összeget) • A támogatás kifolyósításához szükséges összeg rendelkezésre bocsátása • OTP Bank átutalja a célszámlákra a támogatásokat • Megvizsgálja a célszerinti felhasználást • Igazolásokat készít, adatszolgáltatást teljesít NAV felé

 15. Szerződéskötés elindítása Az OTP ADLAK internetes portálról a munkáltatói adatok megadásával on-line elindítható a szerződéskötési folyamat

 16. Adómentességi kritériumok ellenőrzése A törzsadatokban megadott személyekre a Bank a vizsgálati díj megfizetése esetén elvégzi az ellenőrzést az alábbiak szerint: • Felveszi a kapcsolatotamunkavállalókkal. • A munkavállalók a kért dokumentumokat bármely OTP Bankfiókban leadhatják. • A Bank elvégzi a vizsgálatot. • A Bank az eredmény alapján az OTP Adlak portálon keresztül a munkáltatónak elektronikus formában igazolja, hogy kinek és maximálisan mekkora összegben nyújtható a támogatás. • Amennyiben a munkavállaló valamely feltételnek nem felel meg, további egyeztetés céljából a Bank ismét megkeresi a megadott elérhetőségeken. 1. 2. 3. 4. 5.

 17. Támogatások folyósítása • A munkáltató minden egyes folyósítás előtt egy excel fájlt tölt fel arról, hogy kinek, mekkora összeget kell utalni. • A megadott lista alapján a Bank a lebonyolítási díjról kiállított számlát a Portálon keresztül és postai úton is megküldi. • A munkáltató a lebonyolítási díjat és a támogatás kifolyósításához szükséges összeget (fedezetet) átutalja az OTP Adlak központi számlájára. • A rendelkezésre álló fedezetből azOTP Bank tárgyó 20-án kifolyósítja a támogatásokat a megfelelő célszámlákra. • Átutalást követően a Bank a támogatást igazoló számviteli bizonylatot a Portálon keresztül és postai úton is eljuttatja a munkáltatónak. 1. 2. 3. 4. 5.

 18. Munkáltatói előnyök • A teljes körű ADLAK szolgáltatással leveszi a Bank a támogatás nyújtásával járó terhet a munkáltató válláról. • Minimálisra csökkenthető annak kockázata, hogy ne a cél szerint kerüljön felhasználásra a támogatás (adóbüntetés). • Év közben is bevezethető. • Az OTP Csoport biztonságos és stabil hátteret biztosít a szolgáltatáshoz. • Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően minimálisra csökkenthető a munkáltatói adminisztrációs teher. 1. 2. 3. 4. 5.

 19. Díjak és költségek

 20. A 3 szolgáltatási szint esetén fizetendő díjak Adómentességi feltétel vizsgálata Támogatás átutalásának díja Alap-szolgáltatás Alapszolgáltatásnál nem érhető el a kifizetéssel érintett bankszámlára vonatkozó eseti, állandó, értéknapos vagy csoportos átutalási díjon felül + 3,9% A plusz 3,9%-os díj a tárgyévet követő év január 31-én válik esedékessé egy összegben OTP csoport által folyósított hiteleknél:19.990 Ft + ÁFA Idegen bank által folyósított hiteleknél: 29.990 Ft + ÁFA Kiegészítő szolgáltatás OTP csoport által folyósított hiteleknél: 9.990 Ft + ÁFA Idegen bank által folyósított hiteleknél: 19.990 Ft + ÁFA Teljes körű szolgáltatás

 21. Köszönöm a figyelmet !