hitelm veletek ii hitelb r lat ad smin s t s a hitelez s folyamata l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hitelműveletek II. Hitelbírálat, adósminősítés – a hitelezés folyamata PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hitelműveletek II. Hitelbírálat, adósminősítés – a hitelezés folyamata

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Hitelműveletek II. Hitelbírálat, adósminősítés – a hitelezés folyamata - PowerPoint PPT Presentation


 • 267 Views
 • Uploaded on

Hitelműveletek II. Hitelbírálat, adósminősítés – a hitelezés folyamata . A hitel folyósítása. Cél: ne veszélyeztesse a betétesek érdekeit & biztosítson profitot a banknak A hitelügylet fő szakaszai: Kérelem benyújtása – kölcsön folyósítása (kérelem, bírálat, szerződéskötés, folyósítás)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hitelműveletek II. Hitelbírálat, adósminősítés – a hitelezés folyamata' - betty_james


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a hitel foly s t sa
A hitel folyósítása
 • Cél: ne veszélyeztesse a betétesek érdekeit & biztosítson profitot a banknakA hitelügylet fő szakaszai:
 • Kérelem benyújtása – kölcsön folyósítása (kérelem, bírálat, szerződéskötés, folyósítás)
 • Kölcsön gondozása (felhasználás, monitoring, biztosíték-ellenőrzés, kölcsön és kapcsolódó járulékok beszedése)
 • Kései fizetés vagy fizetéselmaradás miatti eljárások
a hitelez s folyamata
A hitelezés folyamata
 • Hitelkérelem előterjesztése
 • Hitelkérelem befogadása
 • Adósminősítés
 • Hitelbírálat
 • Cenzúra előterjesztés
 • Cenzúra döntés
 • Hitelkeret fenntartása (kölcsön-folyósítása)
 • Hitelmonitoring
1 hitelk relem el terjeszt se
1. Hitelkérelem előterjesztése
 • Cél, összeg, ütemezés, igénybevétel ideje, visszafizetés, fedezet (személyes v. tárgyi: jelzálog, kézizálog, óvadék, stb.)
 • Cég bemutatása: a cég (alapszabály, társ.-i.sz., tulajok, stb.), a múlt (beszámoló), a jövő (üzleti terv)
 • Beruházás-gazdaságossági számítások (cash-flow terv)

2. Hitelkérelem befogadása

A hitelügyintéző ellenőrzi a formai követelményeket. Hiánypótlásra van lehetőség meghatározott határidőn belül.

3 ad smin s t s gyf l min s t se
3. Adósminősítés (ügyfél minősítése)
 • Célja: a bank kockázatainak csökkentése
 • Limit szabályzat: egy adott minősítésű ügyfél számára mennyi a maximálisan adható hitelkeret
 • Fedezet-értékelési szabályzat: a felajánlott biztosítékot értékeli
 • Adósminősítési szabályzat: milyen paraméterek alapján pontozzák az adóst:
  • Objektív paraméterek (a beszámoló alapján számított mutatószámok) – 50-75%
  • Szubjektív paraméterek (piaci pozíció, menedzsment, fizetési fegyelem – BAR*: 90 / 30 nap, minimálbér / 1M, stb.) – 25-50%

* Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR)

4 konkr t hitelb r lat
4. Konkrét hitelbírálat
 • A tényleges pénzáramlás és a bank elvárt ütemezése összhangban van-e?
 • A hiteligény pénzügyileg és gazdaságilag is meg van-e alapozva, biztosított-e a törlesztés?
 • Biztosítékok újbóli átvizsgálása (hitelgarancia igénybevétele, fedezetértékelés)
 • Kockázatelemzés (beruházás életképességét kétségessé tevő tényezők feltárása)

5. Cenzúra előterjesztés

 • A hitelkérelemmel foglalkozó ügyintéző összefoglalást ír, melyet a cenzúrabizottság elé terjeszt. Ez a hitelkérelemmel kapcsolatos minden külső és belső információt tartalmazza. Elemei általában:
 • az ügylet rövid ismertetése
 • a hiteligény és a finanszírozási konstrukció rövid összefoglalása
 • az ügyfél gazdálkodásának bemutatása
 • a hitelnyújtás ügyfélkockázatának bemutatása (jogi, gazdasági, pénzügyi stb.)
 • javaslat, döntési indoklás
6 cenz ra d nt s
6. Cenzúra döntés

Ha a döntés pozitív → kölcsönszerződés:

 • Hitelösszeg, kölcsön célja, igénybevétel időtartama
 • Saját erő (min. 30%): elkülöníteni és először ezt kell felhasználni
 • Kamat és egyéb díjak meghatározása (THM)
 • Törlesztés üteme (türelmi idő hossza)
 • Biztosítékok elismerése
 • Kötelezettség-vállalások (mutatók betartása)
7 hitelkeret fenntart sa k lcs n foly s t sa
7. Hitelkeret fenntartása / kölcsön folyósítása

8. Hitelmonitoring (hitelgondozás)

A kölcsön életét a kiutalástól a lejáratig figyelemmel kíséri a bank, csakúgy, mint az adós gazdálkodását. Probléma (csőd, kései fizetés, stb.) esetén a bank módosíthatja a hitelszerződést, sőt el is állhat tőle.

a v llalkoz s hitelk pess g t befoly sol t nyez k
A vállalkozás hitelképességét befolyásoló tényezők

Jövedelemtermelő képesség: bevétel és költség vizsgálat

Likviditás: fizetőképesség vizsgálata

Adósságviselő képesség: eladósodottsági szint vizsgálata

Tevékenység hatékonysága: költségek és készletek befolyásolási képességének vizsgálata

a v llalkoz s hitelk pess g nek meg t l se p nz gyi mutat k seg ts g vel
A vállalkozás hitelképességének megítélése pénzügyi mutatók segítségével
 • Vagyoni helyzet elemzésének mutatói: eszköz- és forrás-összetétel vizsgálat
 • Pénzügyi helyzet elemzésének mutatói:
  • Likviditási mutatók (Current Ratio, Quick Ratio)
  • Adóssági- és hitelképesség mutatók (kamatfedezettség, DSCR)
  • Tőkeszerkezeti mutatók (D/E, tőkeáttétel, fedezet foka)
 • Jövedelmezőségi mutatók (ROS, ROE, ROI, ROA)
 • Hatékonysági, eszközhasznosítási mutatók (teljesítmény ésforgási sebesség mutatók)
 • Piaci értékelés mutatói (EPS, P/E, osztalékfizetési ráta, osztaléhozam)
eredm nykimutat s income statement
Eredménykimutatás/IncomeStatement
 • Üzemi tevékenység eredménye/Operating Income(ért. bevétele és költségei – összköltség tipusúnál: saját teljesítmény, költségnemek)
 • Pénzügyi műveletek eredménye (árfolyamnyereség/veszteség, osztalék, kamat, stb.)
 • Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)
 • Rendkívüli eredmény
 • Adózás előtti eredmény/EBIT (±C±D)

- Adó

 • Adózott eredmény/NetEarnings (±E-adó)

- Osztalék + Eredménytartalék osztalékra

 • MSZE/Profit or Loss for the year (±F-osztalék)
vagyoni helyzet elemz s nek mutat i forr sok elemz se
Vagyoni helyzet elemzésének mutatói: Források elemzése
 • Tőkeerősség = ST / összes forrás (mérlegfőösszeg)
  • > 30-35%
 • Kötelezettségek részaránya (eladósodottsági mutató) = idegen forrás / összes forrás
  • < 65-70%
  • Tőkeerősség + kötelezettségek aránya = 1
 • ST növekedésének mértéke = MSZE / ST
p nz gyi helyzet elemz s nek mutat i
Pénzügyi helyzet elemzésének mutatói
 • Likviditás
  • Current Ratio (likviditási arány) = forgóeszközök / RLK
   • E (vagyon) – F (tőke) lejárati egyezőség vizsgálata
   • RLK kifizetésének képességét vizsgálja
   • > 1,3 elfogadható, 2 körül jó (minél nagyobb annál likvidebb a cég)
  • Quick Ratio (likviditási. gyorsráta) = (forgóeszk. – készletek) / RLK
   • Korrigál: a készletek likviditási foka alacsonyabb
   • A vállalat pénzügyi „erejének” kifejezése (milyen gyorsan lehet a vállalat eszközeit készpénzzé tenni)
   • 0,7 < QR < 1 elfogadható, 1 fölött jó
   • < 0,7 fizetésképtelenség veszélye
 • Fedezeti mutatók
  • Kamatfedezetségi mutató = EBIT / kamatráfordítások
   • Hosszú távú likviditást vizsgálja; 2 < ok, 4 < nagyon jó
  • Debt Service Coverage Ratio (DSCR) – Adósságszolgálati fedezeti mutató = Nettó működési bevételek / Adósságszolgálat
   • Adósságszolgálat (IT+kamat) visszafizetésének képessége
   • 1 < vagy 1,5 <
p nz gyi helyzet elemz s nek mutat i15
Pénzügyi helyzet elemzésének mutatói

Tőkeszerkezet (adósság mutatók) – A hitelezői kockázat átfogó mérőszámai

 • Eladósodottsági együttható (Debt / Equity Ratio) = HLIT / ST; (D/E)
  • Total liabilities / shareholders’ equity
  • Max. 65:35
 • Pénzügyi tőkeáttétel = HLIT / (ST + HLIT)
  • A teljes tőkelekötésben hány %-ot képvisel a hosszú lejáratú adósságállomány
  • Nagy tőkeáttétel → eladósodottság (0,65 >=)
 • Fedezet foka = (ST + HLIT) / tartós befektetések
  • 1 =< (ekkor E és F lejárata megegyezik)
  • Illeszkedési elv: F-ok lejárata legyen összhangban az E-ök megtérülésével → a hosszú távon lekötött eszközeiket tartós forrásokkal (ST és HLIT), az átmenetileg szükséges forgóeszközöket pedig, rövid lejáratú forrásokkal finanszírozzák.
j vedelmez s gi mutat k
Jövedelmezőségi mutatók
 • ROS (árbevétel arányos eredményráta) = AE / értékestés nettó árbevétele (net income / sales)
  • A bevétel mekkora része marad a vállalatnál a költségek levonása után
  • Működési hatékonyság mutatója (hasznos a menedzsmentnek)
 • ROA (eszközarányos nyereség) = AE / összes eszköz (net income / total assets)
  • A cég nyereség-realizálási képessége
  • Képes-e olyan megtérülést produkálni, mely min. a kamatot (tőke költségét) fedezi
  • A befektetett eszközök hozamát mutatja (néha ROI-ként emlegetik)
 • ROE (saját tőke arányos eredményráta) = AE / ST (net income / shareholders’ equity)
  • A ST 1 Ft-jával mennyi Ft eredményt érünk el
  • A befektetés várható hozama (a részvényesek szempontjából)
  • Részvényesek pénzét hogyan „kamatoztattuk”
 • ROI = befektetés hozama / befektetett tőke
piaci rt kel s mutat i
Piaci értékelés mutatói
 • Tőzsdén jegyzett cégek esetében
 • EPS(Earnings per Share) = (AE – elsőbbségi részvények osztaléka) / forgalomban lévő részvények száma
  • A vállalat nyereségességét mutatja (1 törzsrészvényre vetítve)
 • P/E(Price-Earnings Ratio) = részvény aktuális piaci árfolyama / EPS (részvény ár / részvényre eső profit)
  • A befektetők mennyit hajlandóak fizetni a cég nyereségének 1 forintjáért
  • Magas P/E → jó növekedési kilátások, vagy túlértékelt?
  • Nem mond túl sokat a cégről, összehasonlításokra alkalmas
  • Hány év alatt térül meg elvileg a befektetésem?
 • Osztalékfizetési ráta = törzsrészvényekre fizetendő osztalék / (AE – elsőbbségi rv.-ekre fizetendő osztalék) vagy osztalék / EPS
  • Minél magasabb a vállalat annál kevesebb tőkét forgat vissza
 • Osztalékhozam = egy részvényre jutó osztalék / egy részvény piaci árfolyama
  • Az osztalékfizetés mértéke befolyásolja az árfolyamot