T ma ekolabeling v r a green marketing
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Téma: EKOLABELING V ČR A GREEN MARKETING. Vypracovali: Jan Draksl Petra Janoušková Libor Kasl Rostislav Řezníček Josef Trach. Obsah:. Úvod Ekolabeling Green Marketing Cause related marketing Návrh cause related licensingu Závěr. Ekolabeling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - azia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T ma ekolabeling v r a green marketing

Téma: EKOLABELING V ČR A GREENMARKETING

Vypracovali:

Jan Draksl

Petra Janoušková

Libor Kasl

Rostislav Řezníček

Josef Trach


Obsah
Obsah:

 • Úvod

 • Ekolabeling

 • Green Marketing

 • Cause related marketing

 • Návrh cause related licensingu

 • Závěr


Ekolabeling
Ekolabeling

Programy označování výrobků, jež jsou vůčiživotnímu prostředí šetrnější než výrobky používané k témuž účelu.


V hody ekolabelingov ho syst mu
Výhody ekolabelingového systému

 • 1.Široký rozsah možností jak snižovat negativní vliv naživotní prostředí

 • 2.Neustálý tlak na vývoj produktů šetrných k

 • životnímu prostředí

 • 3.   Možnost využít velkého informačního potenciálu

 • ekolabelingu ke vzdělávání obyvatelstva

 • 4.   Ovlivnění celého dodavatelského řetězce

 • 5.   Zdůraznění nutnosti změn společenské povahy


Ekolabeling v r
Ekolabeling v ČR

Národní program označování výrobků ochrannou známkou "Ekologicky šetrný výrobek"


Pravidla pou v n ochrann zn mky
Pravidla používání ochranné známky

 • Licenční smlouva uzavřená s Agenturou

 • Černé nebo zelené provedení, povinné identifikační číslo

 • Výrobky musí být předmětem licenční smlouvy

 • Použita pouze k přímé reklamě výrobků podle licenční smlouvy

 • Známka nesmí být přenechána třetí osobě

 • Pokud nelze umístit známku přímo na výrobek, může být po dohodě s Agenturou použita jiným způsobem

 • O významu známky je uživatel povinen poskytovat pravdivé informace


C le programu
Cíle programu

 • Státní garance spotřebitelům, že u takto označeného výrobku jsou nepříznivé vlivy na životní prostředí minimální

 • Zajištění orientace ekologicky uvědomělého zákazníka v široké škále výrobků

 • Zvýšení odbytu těchto výrobků


Ot zka
Otázka

Do jaké míry tyto výrobky skutečně životní prostředí šetří?


Green marketing
Green marketing

Využití skutečnosti, že do vývoje a konstrukce výrobku byly zapracovány požadavky ochrany životního prostředí.

Doplňujícím prvkem může být i vysvětlení jak se tato skutečnost odrazí v životním prostředí a v životě jedince či společnosti.


Green marketing1
Green marketing

Podniky uplatňující tuto koncepci se neřídí jen krátkodobými finančními cíly.

Snahou těchto podnikůje zároveň „vychovávat“ spotřebitele a přispět ke změně chápání ochrany životního prostředí ve společnosti.


Cause related marketing a licensing
Cause related marketing a licensing

Společnost se svými produkty, image nebo službami na trhu vytvoří spolupráci nebo vztah s neziskovými organizacemi za účelem oboustranného prospěchu.


D vody pro crm
Důvody pro CRM:

 • podpora spotřebitelů,

 • zájem výkonných pracovníků,

 • nástroj konkurenceschopnosti.


Crm z pohledu firmy
CRM z pohledu firmy:

 • Podniky si připouští odpovědnost za společnost a životní prostředí,

 • Chování firem ovlivňuje preference spotřebitelů,

 • Vyčlenění z šedé masy firem působících na trhu.


Crm z pohledu neziskov organizace
CRM z pohledu neziskové organizace:

 • Rozšíření možností získat finanční prostředky poskytnutím loga či obchodní značky na konkrétní výrobek.

 • Možnost nabídky různých služeb, např. vypracování marketingového využití této značky.


N vrh cause related licensingu
Návrh cause related licensingu

V tomto návrhu jsme se pokusili naznačit, jak by mohl vypadat program na získání dalších peněžních prostředků pro neziskovou nevládní organizaci. Inspirovali jsme se příkladem ZOO v San Diegu a take kampaní Ostrovy života v ČR.


T ma ekolabeling v r a green marketing

Jako neziskovou společnost jsme si vybrali:

Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR (SONS),

která získává své prostředky ze státního rozpočtu, z místních rozpočtů a z dobrovolných darů právnických i fyzických osob.


Z skan finan n prost edky se rozd l p edev m na
Získané finanční prostředky se rozdělí především na:

 • Výcvik slepeckých psů a jejich bezplatné předání novým majitelům,

 • Zřizování a provoz fonoték a knihoven pro nevidomé,

 • Příspěvky pro sociálně slabší nevidomé,

 • Zprovoznění semaforů se zvukovými signály,

 • Zřízení a provoz chráněných dílen pro nezaměstnané nevidomé,

 • Vzdělávací programy pro nevidomé,

 • Výzkum závažných očních chorob.


V hody pro podniky
Výhody pro podniky: na:

 • Vylepšení image firmy,

 • Výhoda v konkurenčním boji,

 • Propagace na internetových stránkách,

 • Pozitivní ovlivnění zákazníků,

 • Odlišení značky výrobků.


Sons u z jemc bude zji ovat
SONS u zájemců bude zjišťovat: na:

 • kvalitu výrobků,

 • cenu,

 • prodejnost apod.


Sons poskytne
SONS poskytne: na:

 • ochrannou známku,

 • návrh marketingového využití ochranné známky,

 • propagační kampaň dle možností firmy.


T ma ekolabeling v r a green marketing

 • Hlavními partnery by měly být podniky s výrobky časté spotřeby, např. balené potraviny, nápoje, papírové ubrousky, kapesníčky a další hygienické potřeby.

 • Smlouvu s uchazeči o obchodní známku svazu musí schválit speciálně vytvořená komise pro cause related licensing působící při SONS, která se bude skládat z odborníků z různých oborů.

 • Z každého prodaného výrobku partnerapřijde na bankovní účet SONS 0,2 až 0,5 Kč v závislosti na druhu výrobku.


Z v r
Závěr: spotřeby, např. balené potraviny, nápoje, papírové ubrousky, kapesníčky a další hygienické potřeby.

Koncepce sociálně etického marketingu a s ním spojeného green marketingu a cause related marketingu se zdá být velmi nadějnou a hlavně velmi potřebnou při hrozících problémech týkajících se nejen životního prostředí, ale i přímo lidstva samotného. Jako nereálný se jeví předpoklad, že všechny firmy se na tuto koncepci budou orientovat, ale je jen na spotřebitelích, zda je k tomu budou nutit, či nikoliv.


Literatura
Literatura: spotřeby, např. balené potraviny, nápoje, papírové ubrousky, kapesníčky a další hygienické potřeby.

www.bitc.org.uk/programmes/programme_directory/cause_related_marketing/index.html

http://www.cavill.com.au/

http://www.ceu.cz/

http://www.env.cebin.cz/_nav/_index_hp.htmlhttp://www.greenmarketing.com/green_marketing_book/welcome.html

http://www.idnes.cz/ostrovyzivota.cz

http://www.sandiegozoo.org/society/licensing.html

http://www.sons.cz/


D kujeme za pozornost
Děkujeme za pozornost. spotřeby, např. balené potraviny, nápoje, papírové ubrousky, kapesníčky a další hygienické potřeby.