informatieavond havo 5 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFORMATIEAVOND HAVO 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
INFORMATIEAVOND HAVO 5

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

INFORMATIEAVOND HAVO 5 - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

INFORMATIEAVOND HAVO 5. Examen Alexander Bloem Algemene zaken Herman Wolthoff Pauze Vervolgopleidingen Annemarie Antonisse Studiefinanciering Duo. Programma. EXAMEN. Examen. Vakken met alleen een schoolexamen:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INFORMATIEAVOND HAVO 5' - azana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programma
Examen

Alexander Bloem

Algemene zaken

Herman Wolthoff

Pauze

Vervolgopleidingen

Annemarie Antonisse

Studiefinanciering

Duo

Programma
examen1
Examen
 • Vakken met alleen een schoolexamen:

Culturele Kunstzinnige Vorming CKV

Lichamelijke Opvoeding LO

Maatschappijleer MA

Natuur, Leven en Technologie NLT

 • Vakken met schoolexamen en een centraal schriftelijk examen
 • ProfielWerkStuk PWS
 • Maatschappelijke Stage
planning schoolexamens
Planning schoolexamens
 • Schoolexamenweken:

SE 1: november

SE 2: januari

SE 3: april

 • Luistertoetsen MVT: januari
 • Inhalen en herkansen SE 1 op 4 december 2012 en SE 2 op 26 februari 2013.

De leerling moet zelf inschrijven via de portal!

 • Inhalen SE 3: 19 april 2013.
 • Herexamen schoolexamen (MA): september
vakken met alleen schoolexamen
Vakken met alleen schoolexamen

Beoordeling met Voldoende / Goed

 • CKV
 • LO
 • De maatschappelijke stage

Beoordeling met een cijfer (gewogen gemiddelde)

 • MA
 • PWS
vakken met een schoolexamen en een centraal schriftelijk examen
Vakken met een schoolexamen en een centraal schriftelijk examen
 • Beoordeling met een cijfer schoolexamen (gewogen gemiddelde) en een cijfer centraal schriftelijk examen (uitzondering NLT)
 • Eindcijfer is het rekenkundige gemiddelde van SE- en CSE-cijfer
inhalen en herkansen
Inhalen en Herkansen
 • Inhalen gaat voor herkansen
 • SE 1: 1 vak of onderdeel PWS
 • SE 2: 1 vak of onderdeel PWS
 • Wanneer:

Inhalen en herkansen SE 1 op 4 december 2012 en SE 2 op 26 februari 2013

Inhalen SE 3 op 19 april 2013

 • Beoordeling: hoogste cijfer telt
herexamen schoolexamen
Herexamen schoolexamen
 • Kan alleen MA of PWS betreffen
 • Herexamen: één van de twee
 • Examenstof en beoordeling:

MA: vastgesteld door examencommissie

PWS: nieuw PWS

 • Opgave schriftelijk bij de conrector onderwijs
 • Beoordeling: hoogste cijfer telt
toelating tot het centraal schriftelijk examen
Toelating tot het Centraal Schriftelijk Examen
 • Alleentoegang tot CSE:

schoolexamens zijn afgerond.

centraal schriftelijk examen
Centraal Schriftelijk Examen
 • In mei: eerste tijdvak
 • In juni: herexamen / herprofilering in 1 vak
het combinatiecijfer
Hetcombinatiecijfer
 • Alle eindexamenvakken en het PWS worden apart op de cijferlijst vermeld.
 • Het rekenkundig gemiddelde van MA en het PWS telt als één eindcijfer bij de uitslagbepaling mee.
geslaagd
Geslaagd

1. Gemiddelde CSE-cijfers is tenminste 5,5

2.

 • Als CKV, LO en de maatschappelijke stage met tenminste voldoende zijn beoordeeld;
 • Als MA en het PWS elk tenminste met het eindcijfer 4 zijn beoordeeld.
tips om te slagen
Tips om te slagen

1. Maak goed gebruik van de KWT-uren

2. Houd je huiswerk bij en plan je studie

3. Begin op tijd, neem de tijd en wees op tijd

4. Vraag hulp (mentor)

ziek bij se toetsen en centraal schriftelijk examen
Ziek bij SE-toetsen en Centraal Schriftelijk Examen
 • Voor aanvang examentoets een telefonische melding
 • Achteraf een schriftelijke bevestiging
 • Inhalen schoolexamens op herkansingsmoment (herkansing vervalt)
 • Inhalen centraal schriftelijke examens in tweede en/of derde tijdvak
rekentoets
Rekentoets
 • Verplicht vanaf 2013-2014
 • Uitvoeringstest in 2012-2013
 • Voor leerlingen van voorexamenjaar mag deze gelden in de uitslag van hun examen in 2013-2014.
 • Toch graag deelname van examenkandidaten 2012-2013.
 • Ervaring opdoen voor de school.
 • Ervaring opdoen met grote landelijke toetsafname
en natuurlijk
En natuurlijk …

VEEL SUCCES !!!

onderwijstijd
27 lesuren per week

Instructie - uren

KWT – uren

Onderwijstijd minus instructie-uren

Zelfstandig werken, hulp docent

Aanwezigheid wordt geregistreerd

Onderwijstijd
ziekmelding
Vooraf telefonisch aan de administratie

Achteraf schriftelijke bevestiging aan de administratie gelijktijdig met de betermelding

Ziekmelding
aanwezigheid
Te laat komen: bij herhaling: 8 uur

Dagelijkse registratie aanwezigheid

Reden afwezigheid onbekend? Mail naar huis >

Afhandelen met Marion

Ongeoorloofde absentie betekent lesuren inhalen

Aanwezigheid
planning p rofiel w erk s tuk
Planning ProfielWerkStuk
 • September/oktober: Productie
 • 29 oktober 2012: Inleveren
 • 13 december 2012: Presenteren
leerlingbegeleiding en zorg
Mentoren 1e lijn

Conrector leerlingzaken Herman Wolthoff

Conrector examen Alexander Bloem

Zorgcoördinator: Marsha Olyerhoek

Decaan: Annemarie Antonisse

Leerlingbegeleiding en -zorg
informatie
Schoolgids www.piterjellesmontessori.nl

Portal

PJ E-mailadres leerlingen

E-mailadres ouders

aantonisse@pj.nl

hwolthoff@pj.nl

Informatie
loopbaanori ntatie en begeleiding
Loopbaanoriëntatie en begeleiding
 • Opleidingen/ doorstroomeisen Havo –HBO / WO
 • Informatiedagen/ opendagen
 • Individuele gesprekken / testen
mogelijkheden na de havo
Mogelijkheden na de HAVO
 • HBO
 • Associate degree (Ad), tweejarig HBO
 • Duaal studeren (werken en leren)
 • Avondstudie
 • Tussenjaar
 • Werken/ studeren in het buitenland
 • VWO
van havo naar het vwo
van HAVO naar het VWO
 • Instromen in 5 vwo
 • Gemiddeld een 7.0 of hoger
 • Twee moderne vreemde talen
 • Wiskunde
opleidingen
Opleidingen
 • Opleidingen met aanvullende eisen
 • Decentrale selectie
 • Loting
aanmelden
Aanmelden
 • Via studielink vanaf 1 oktober 2012

(www.studielink.nl)

 • Voor een opleiding met aanvullende eisen

(voor 15 januari 2013 bij instelling)

 • Opleiding decentrale selectie (zie instelling)
 • Opleiding centrale loting (voor 15 mei 2013)
goed om te weten
Goed om te weten…
 • Studenten met dyslexie ect. kunnen aanspraak maken op regelingen als in het VO, www.handicap-studie.nl
belangrijke data
Belangrijke Data
 • Provinciale beroepenvoorlichting in leeuwarden op woe 31 oktober en do 1 november 2012
 • Onderwijsbeurs Groningen op do 4 en vr 5 oktober 2012 (www.onderwijsbeurs.nl)
 • Studiebeurs Zwolle op woe 14 november en do 15 november 2012( www.studiebeurszwolle.nl)
 • Opendagen, proefstuderen, meeloopdagen
gezakt
Gezakt…..
 • Opnieuw
 • VAVO, bij max 3 onvoldoendes

(toestemming! School)

indien mogelijk, alvast studeren

(HBO Leeuwarden)

geen studiefinanciering

informatie1
Informatie
 • Website: http://pjmontessoricollege.dedecaan.net
 • Mail: aantonisse@pj.nl
 • Ma, di en do aanwezig
 • Gesprek op afspraak
geld voor school en studie
geld voor school en studie

scholieren

studenten

tegemoetkoming scholieren1
tegemoetkoming scholieren

voortgezet onderwijs

vanaf 18 jaar

maandelijks bedrag

maandbedragen
maandbedragen

basistoelage

inwonend € 103,77

uitwonend € 241,93

aanvullende toelage € 80,11

inkomen verzorgende ouder en partner: € 34.807 (2010)

aandachtspunten
aandachtspunten

géén studentenreisproduct

2e kwartaal 18 jaar

overbrugging: mbo tot 1 augustus

hbo tot 1 september

wanneer
wanneer?

mbo: kwartaal na 18e jaar

hbo: aanvang studiejaar, jonger dan18 jaar? > 1 oktober

waaruit bestaat de studiefinanciering
waaruit bestaat de studiefinanciering?

basisbeurs

aanvullende beurs

lening

collegegeldkrediet (hbo)

studentenreisproduct

aanvullende beurs
aanvullende beurs

inkomen beide natuurlijke ouders

peiljaar inkomen: 2 jaar terug

aanvullende beurs1
aanvullende beurs

verlegging peiljaar

hardheidsclausule:

- inkomen opvragen

- inkomen buiten beschouwing laten

inkomen buiten beschouwing
inkomen buiten beschouwing

ontheffing/ontzetting uit het gezag

niet erkend

geen contact vanaf 12e jaar

conflict

alimentatie oninbaar

lening
lening

hoogte lening is zelf te bepalen

terugbetalen:

- start twee jaar na beëindiging studie

- inkomensafhankelijk

collegegeldkrediet hbo
collegegeldkrediet (hbo)

wettelijk collegegeld: € 1.835 (2013)

maandelijkse betaling

terugbetalen

studentenreisproduct
studentenreisproduct

week- of weekendabonnement

persoonlijke ov-chipkaart

maandbedragen 2012 beroepsonderwijs
maandbedragen 2012 beroepsonderwijs

thuiswonend uitwonend

basisbeurs € 75,39 € 246,00

aanvullende beurs € 311,23 € 331,16

rentedragende lening € 164,21 € 164,21

totaal € 550,83 € 741,37

maandbedragen 2012 hoger onderwijs
maandbedragen 2012 hoger onderwijs

thuiswonend uitwonend

basisbeurs € 95,61 € 266,23

aanvullende beurs € 224,68 € 244,60

rentedragende lening € 283,86 + € 283,86 +

totaal € 604,15 € 794,69

collegegeldkrediet € 147,58 € 147,58

hoe lang prestatiebeurs
hoe lang prestatiebeurs?
 • mbo niveau 3 en 4:
 • 4 jaar prestatiebeurs + 3 jaar lening
 • hbo: cursusduur + 3 jaar lening
studentenreisproduct1
studentenreisproduct

recht: mbo: financieringsduur

hbo: studieduur + één jaar

prestatiebeurs
prestatiebeurs

beurs wordt betaald als voorlopige lening

studentenreisproduct: voorlopige lening (€ 91,17 per maand)

prestatiebeurs1
prestatiebeurs

presteren:

binnen tien jaar diploma: beurs en studentenreisproduct worden gift

aandachtspunten1
aandachtspunten

bijverdienen: maximaal € 13.362,53 (2012)

uitwonend? op kameradres inschrijven bij de gemeente

aanmelding studie hbo
aanmelding studie hbo

bij voorkeur voor 1 december

aanvullende eisen: voor 15 januari bij instelling

decentrale selectie: let op sluitingsdatum instelling

loting: vóór 15 mei 2013

studiefinanciering en aanmelding studie
studiefinanciering en aanmelding studie

DigiD met sms-functie aanvragen: www.digid.nl

meer informatie
meer informatie

www.duo.nl

servicekantoor Leeuwarden

Oldehoofsterkerkhof 2

8911 AG Leeuwarden

maandag t/m vrijdag:

10.00 - 17.00 uur