informatieavond groep 4 5 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatieavond groep 4/5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatieavond groep 4/5

play fullscreen
1 / 22

Informatieavond groep 4/5

182 Views Download Presentation
Download Presentation

Informatieavond groep 4/5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informatieavond groep 4/5

 2. Doel:aan het eind van de avond weet u meer over de gang van zaken in groep 4/5 Voorstelrondje Voorstellen klassenouder (s) Eerste indruk van de groep Biebouder Communie groep 4 Lijstcontroleren Welkom bij ons in de groep

 3. Dagprogramma:

 4. Groep 4 • vloeiend en vlot: blz. • rekenen: week les • spelling: week les • pauze • fruit eten/voorlezen • spelling afmaken • schrijven: blz. • technisch lezen: les •  vrij lezen • taalactiviteiten: dag 2: • tekenen/handvaardigheid Wat doen we op dinsdag?

 5. Groep 5 • vrij lezen • rekenen: week les • schrijven:blz. •  pauze •  fruit eten/ voorlezen • begr.lezen ABCDE Ik begrijp • spelling: week les • weektaak • vloeiend en vlot: blz. • taal: week dag 1 • aardrijkskunde: thema les • muziek Wat doen we op dinsdag?

 6. Voor groep 4: 4x in de week starten we met vloeiend en vlot: 15 min. Groep 5 gaat danvrijlezen ‘s Middags is het andersom: groep 5: 4 x vloeiend en vlot: 15 min. Groep 4: vrijlezen Begin van de dag:

 7. Nieuwe methode:WIG Automatiseren Instructie hele groep Verlengde instructie of weektaak Er wordt gewerkt in 3 niveaus Rekenen

 8. In de eerste les : aanbieden nieuwe categorie en dictee Tweede les: Of verlengde instructie, of zelfstandig aan het werk met de categorie van de eerste les. luisterwoorden: kip regelwoorden: a/aa, k/kk weetwoorden: ei/ij Spelling

 9. Methodisch leren schrijven Pengreep Zithouding Werkverzorging: al het andere schrijfwerk Schrijven

 10. Werken in 3 niveaus: Groep geel: risicolezer: volgtalleinstructie Groep groen: methodevolger: volgtgedeeltelijkeinstructie Groep blauw: snellerelezer: werktzelfstandig in de Estafetteloper Veel kilometers maken!! Technisch lezen

 11. Kinderen lerenactieflezen: wat doe ik voor, tijdens en na het lezenom een tekstgoedtebegrijpen? Eerste les :Leeshuis klassikale instructie Tweede les: ABCDE … ik begrijp het: groep groen en geel. Groep blauw: leeskaarten Begrijpend lezen

 12. Taaljournaal: naast klassikale lessen ook eigen keuze werk in activiteitenboek We besteden veel aandacht aan woordenschat Thuis veel lezen!! Taal

 13. Kinderen leren woordbetekenissen voor een groot deel doordat ze de woorden horen en zelf gaan gebruiken. Hierbij is de rol van de volwassenen om hen heen heel belangrijk. Wat kunt u doen? benoem veel woorden lees veel voor bekijk platenboeken leg veel woorden uit laat kinderen veel lezen zing liedjes kijk informatieve kinderprogramma’s zoals jeugdjournaal en klokhuis speel informatieve spelletjes op de computer of tablet Woordenschat

 14. Hoe kunt u dat doen? Vraag wat een woord betekent. (En vraag niet: “Ken je dit woord?” Een kind zal dan al snel ja zeggen..) Vraag je kind of hij dit woord al eens eerder heeft gehoord. Kom nog eens op een woord terug als u het weer ergens tegenkomt. Help je kind de verbanden te leggen. ‘Dit is net als toen..’ Weet je nog dat we in een boekje lazen over.., hier zie je een …’ Het kennen van veel woorden is essentieel voor de verdere schoolontwikkeling van een kind. Door het kennen van veel woorden, profiteert het kind optimaal bij de andere vakken. Woordenschat is de basis! Woordenschat

 15. Nieuwe methode: Argus Clou Geschiedenis Aardrijkskunde Natuur en techniek Zaakvakken

 16. Kapstokregels: We zorgen er voor dat het in en om de school veilig is voor iedereen Wees beleefd tegen iedereen en luister naar elkaar Geef iedereen de mogelijkheid om te leren We gaan zorgvuldig met elkaars spullen en de spullen van de school om We zorgen er voor dat onze school er netjes en verzorgd uitziet Conflicten, we lossen ze op. Vreedzame school

 17. Tekenen Handvaardigheid Drama Muziek Creatieve vakken

 18. Maandag spelles, donderdag toestellenles ( studenten) Douchen: niet verplicht, maar wel aanbevolen! Graag een briefje wanneer uw kind niet mee kan gymmen. Geensieraden! Gym

 19. Boekbesprekingen: Een keer in het jaar houden de kinderen een boekbespreking over een zelfgekozen boek. Spreekbeurten: Eén keer per jaar alleen een spreekbeurt – een tweede mag met iemand samen Boekbesprekingen / Spreekbeurten

 20. -Gesprekje over weekend -Helpers (en andere klusjes) -Eten en drinken: niet teveel -Verjaardagen (liever geen kauwgum) -Schooltelevisie -Verschillende excursies en voorstellingen -Computergebruik: spelling, rekenen, internet -Luizen: naiederevakantiewordt er gecontroleerd -Huiswerknaoverleg Algemeen

 21. Hier kunt u belangrijke informatie van onze groep vinden We geven hier ook aan met welke onderdelen van de lessen we bezig zijn. Onze eigen website

 22. Wij hopen er een leuk, gezellig en leerzaam jaar van te maken! Leerkrachten groep 4 en 5 Zijn er nog vragen?