Criteriumgericht Beoordelen - beroepsbekwame toetsing – VELON 2014 - PowerPoint PPT Presentation

azana
criteriumgericht beoordelen beroepsbekwame toetsing velon 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Criteriumgericht Beoordelen - beroepsbekwame toetsing – VELON 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Criteriumgericht Beoordelen - beroepsbekwame toetsing – VELON 2014

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Criteriumgericht Beoordelen - beroepsbekwame toetsing – VELON 2014
110 Views
Download Presentation

Criteriumgericht Beoordelen - beroepsbekwame toetsing – VELON 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Criteriumgericht Beoordelen - beroepsbekwame toetsing –VELON 2014 HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP

 2. Doel Beroepsbekwame beoordeling • Waar staat de student in zijn professionele ontwikkeling tot startbekwaam docent? • Vaststellen van het actuele hbo- en competentieniveau van de student. • Beargumenteren waarom je vindt wat je vindt als beoordelaar. • Weet wat je vraagt • Efficiënt komen tot de essentie: Komen tot de gewenste verdieping in begeleidingsgesprekken en assessments HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP

 3. kennistoets voortgangstoets kennis casustoets overall toets vaardigheden houding vaardighedentoets reflectieopdracht competenties Toetsvormen binnen HO assessment stagebeoordeling praktijkopdracht afstudeeropdracht intakeassessment portfolio functioneringsgesprek projectopdracht HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP

 4. HBO – niveau • In welke mate laat student zelfstandig handelen zien? • (probleem oplossen) • Waaruit blijkt het integratieve denken & handelen. De koppeling Praktijk – Theorie. • Waaruit blijkt het reflectieve vermogen? Hoe laat de student dit zien? Wordt er transfer gemaakt? • (gestructureerd en volgens een methodiek) • Eigenheid van de student als professional. Waar is dit terug in te zien? • Heeft de student eigen visie op het onderwijs? HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP

 5. Onderzoeksopzet • Doelen: • Beschrijven van de verschillende professionele niveaus van assessoren tijdens de afname van het criteriumgericht interview (CGI). • Deze beschrijving levert een kwaliteitsrubriek op bij drie onderzoeksgroepen • - ongetrainde assessoren; • - getrainde assessoren; • gecertificeerde assessoren. • Legitimatie en rechtvaardiging van de trainingen en certificering van de assessoren. HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP

 6. Aanpak van onderzoek Aan de hand van opgenomen assessment gesprekken (DVD’s) en directe analyse van CGI-gesprekken tijdens bekwaamheidsproeven en de assessmenttrainingenworden de gedragsinterventies die de assessoren maken beschreven. Assessorenprofiel is vastgesteld beoordelingskader (Inspectie en Hobéon) Gebruik van WACKER –methodiek & formulier gedragsobservatie CGI Onderzoekerstriangulatie toegepast: Naast onderzoeker, drie andere gekwalificeerde beoordelaars van assessoren ingeschakeld op dataverwerking en interpretatie. HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP

 7. Waar vind je dat je zelf staat als beoordelaar / begeleider? • Lees de kwaliteitsrubriek criteriumgericht beoordelen door. • Scoor jezelf (vinkje (v) geven) waar je vindt dat je zelf staat als mentor. • Omcirkel die vinkjes waarvan je vindt dat daar jouw ontwikkelpunten liggen. • Kom tot een eigen top drie van ontwikkelpunten/leerdoelen

 8. Discussie • Helpt de kwaliteitsrubriek opleiders bij de bewustwording • Van de eigen beoordelingskwaliteiten? • Ervaar je de rubriek als een zinvol en waardevol instrument? • Is de rubriek te gebruiken als ontwikkelingsgericht instrument voor beroepsbekwaam beoordelen? • Welke kwaliteit (zie niveaus) mogen we verwachten als minimumniveau van opleiders? • ………… HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP

 9. Verwachting is dat de kwaliteit van criteriumgericht beoordelen in het gehele HBO-curriculum bevordert. Dezelfde beoordelingskwaliteiten worden ook bij andere complexe integratieve toetsvormen gebruikt. Denk aan het beoordelen maar ook begeleiden (formatieve beoordeling) van stage- en projectopdrachten. Begeleiden & Beoordelen zijn tenslotte 2 kanten van dezelfde medaille namelijk Opleiden! HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP

 10. Profiel Assessoren Gedragsindicatoren: • creëert een sfeer waarin de student volledig tot zijn recht kan komen; • brengt structuur aan in het assessmentgesprek; • past verschillende vraag- en gesprekstechnieken op het juiste moment toe om: - het competentieniveau van de kandidaat doelgericht te achterhalen; - regie te houden in gesprek; • relateert ervaringen, werkwijze en bewijzen die de kandidaat inbrengt, aan relevante competentiecriteria; herkent producten als bruikbaar bewijs; • komt tot een onderbouwd eindoordeel en brengt dit op overtuigende en constructieve wijze over; geeftontwikkelingsgerichte feedback; • legt het oordeel op toegankelijke wijze vast in een rapportage; • gaat adequaat en klantgericht om met eventuele bezwaren tegen het eindoordeel. HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP

 11. Voor meer informatie en/of toesturen van onderzoeksverslag: Expertiseontwikkeling en Professionalisering van de assessorInge Oudkerk Pooli.oudkerk.pool@hva.nl HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP