slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

„Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością” - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

„Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością”. 2008/09 - ROK PRZEDSZKOLAKA. Źródło: MEN. Kierunek działań w Gdańskim Okienku Przedszkolnym w SP 15. Główne: 1. Stymulowanie i doskonalenie rozwoju psychomotorycznego poznawczego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością”' - aysha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
„Dzisiejszy człowiek,

który żyje miłością i pięknem,

to dziecko,

które wczoraj żyło radością”

slide3

Kierunek działań w Gdańskim Okienku Przedszkolnym w SP 15

 • Główne:
 • 1.Stymulowanie i doskonalenie rozwoju psychomotorycznego
 • poznawczego
 • emocjonalnego
 • społecznego
 • ruchowego
 • 2. Wyrównanie dysharmonii rozwojowych
 • oraz wyrobienie takich cech, które warunkują funkcjonowanie dziecka w przedszkolu
 • rozbudzenie zainteresowań, właściwa motywacja do pracy, motywacja do rozwiązywania trudnych zadań, większa samodzielność
 • usprawnianie
 • manualne, funkcji wzrokowych i słuchowych, liczenia, rozwijanie mowy opowieściowej, logicznego myślenia, rozwijanie i doskonalenie ogólnej sprawności i koordynacji ciała
slide4

PROGRAM

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli

oraz w oparciu o:

Informacje o dziecku i jego specjalnych potrzebach

(logopedycznych, edukacyjnych, terapeutycznych)

Informacje zwrotne od rodziców

Analizę wytworów prac ucznia

Obserwacje zachowania się dzieci na zajęciach (postępy i słabe obszary)

Możliwości percepcyjno-motorycznych dziecka

slide5

DIAGNOZA

Wstępna diagnoza pedagogiczna

Rozpoznawanie zainteresowań i zdolności dziecka

Indywidualne potrzeby dziecka i rodziny

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza logopedyczna

slide6

WSPARCIE ROZWOJU DZIECKA – ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia psychologiczne

oraz

Zajęcia grupowe z elementami

Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborn

metoda niewerbalna, która poprawia komunikację dziecka z otoczeniem, uaktywniając „ język ciała i ruchu”

Kinezjologii Edukacyjnej wg Paula Dennisona

aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju, wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków), integracja funkcji półkul mózgowych, integracja funkcji poziomów rozwoju mózgu, rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny

slide7

METODY PRACY

 • pedagogika zabawy
 • zabawy interakcyjne
 • zabawy integrująco-synchronizujące funkcje percepcyjno-motoryczne
 • taniec integracyjny
 • aktywność artystyczna, literacka, muzyczna i sportowa
 • metoda pytań i odpowiedzi
 • Ruch rozwijający
 • Kinezjologia edukacyjna
 • zabawy paluszkowe
 • elementy stymulacji polisensorycznej
 • zabawy interaktywne
slide8

EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ – ORGANIZACJA PRACY

 • Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne „ Na wszelki wypadek”
 • Aktywny udział w festynie szkolnym z okazji „Dnia Dziecka”
 • Wycieczka autokarowa do ZOO
 • Przejrzysta dokumentacja
 • Utworzenie kroniki multimedialnej dla rodziców
 • Zaangażowanie, kreatywność, dobry klimat w relacji nauczyciel-rodzic
 • Aktualności z działalności przedszkola na stronie GOP-u
 • Kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczycieli
slide9

EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ – POSTĘPY DZIECI

 • 100% dzieci zrobiło postępy w dyscyplinie pracy, samodzielności, motywacji do pracy
 • Kreatywność, innowacyjność dzieci, umiejętność pracy w zespole/grupie
 • Dobre relacje miedzy dziećmi, wzrost zainteresowania komunikacją
 • 85% dzieci rozpoznaje i nazywa figury geometryczne
 • 100% dzieci zrobiło postępy w samoobsłudze i spożywaniu posiłku
 • 100% dzieci zrobiło postępy w zakresie umiejętności rysowania, odtwarzania wzoru, rysowania pod dyktando, pisanie po śladzie
 • Na lepszym poziomie pamięć bezpośrednia, spostrzeganie wzrokowe i słuchowe
 • Wzrost ogólnej sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej
 • Znaczne postępy w rozumowaniu, wykorzystaniu wiedzy w praktyce
 • Poprawa w rozwoju mowy opowieściowej, zasobie słownictwa
 • W 80% lepsza koncentracja uwagi i uważne słuchanie poleceń nauczyciela
slide11

EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ – WYNIKI ANKIET DLA RODZICÓW

100 %

rodziców jest zadowolonych z oferty zajęć, prowadzenia zajęć , stosunku nauczyciela do dzieci, ma zaufanie do nauczyciela

62,5%

ocenia współpracę z nauczycielami na 6

37,5%

Ocenia współpracę na 5

slide13
Prezentację przygotowała

Krystyna Baryś

Nauczyciel Gdańskiego Okienka Przedszkolnego w SP15

pedagog-terapeuta, socjoterapeuta

w świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej w SP 15