kiedy mieje si dziecko mieje si ca y wiat janusz korczak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Prawa Dziecka. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak. Każde dziecko na świecie wygląda inaczej. Ma inne pomysły, doświadczenia, obyczaje i zdolności. Każde dziecko należy do wielkiej ludzkiej rodziny, wzbogaca ją swoimi zdolnościami. Konwencja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak' - wirt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kiedy mieje si dziecko mieje si ca y wiat janusz korczak

Prawa Dziecka

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

slide2

Każde dziecko na świecie wygląda inaczej.

Ma inne pomysły, doświadczenia, obyczaje i zdolności. Każde dziecko należy do wielkiej ludzkiej rodziny, wzbogaca ją swoimi zdolnościami.

www.sp2.laziska.pl

co to jest konwencja

Konwencja

to umowa między państwami.

Rząd ma obowiązek zagwarantować, że zawarte

w konwencji postanowienia będą przestrzegane.

Co to jest konwencja?

Konwencja ma zapewnić dzieciom wszystko to co jest potrzebne dla ich bezpieczeństwa, zdrowia, rozwoju

i nauki.

slide4

Ratyfikując, czyli przyjmując konwencję Państwo składa obietnicę, że będzie zachowywać jej postanowienia.

Dlaczego potrzebna jest osobna Konwencja Praw Dziecka?

Jest potrzebna, aby podkreślić, że ludzie mają równe prawa, i że każdy człowiek powinien je szanować.

www.sp2.laziska.pl

slide5

Co to znaczy mieć prawo?

Prawo jest pojęciem abstrakcyjnym. To, że masz jakieś prawo oznacza,

że możesz robić pewne rzeczy, a inne osoby mają obowiązek postępować tak, abyś Ty mógł żyć szczęśliwie, zdrowo

i bezpiecznie. Oczywiście inni mają te same prawa, a Ty musisz je szanować. Prawa zapewniają każdemu człowiekowi równe szanse w dążeniu do celu.

Wszystkie dzieci mają te same prawa . Prawa wszystkich są jednakowo ważne.

www.sp2.laziska.pl

slide6

Dlaczego prawa są ważne?

Gdy ludzie wzajemnie szanują swoje prawa budują lepszy i spokojniejszy świat.

www.sp2.laziska.pl

konwencj sformu owano kieruj c si nast puj cymi zasadami

zasadą dobra dziecka

 • zasadą równości
 • zasadą poszanowania praw
 • iodpowiedzialności
 • obojga rodziców
 • zasadą pomocy państwa
Konwencję sformułowano kierując się następującymi zasadami:

www.sp2.laziska.pl

slide8

Niech się wreszcie każdy dowie I rozpowie w świecie całym, Że dziecko to także człowiek, Tyle, że jeszcze mały. 

www.sp2.laziska.pl

slide9

Dlatego ludzie uczeni, Którym za to należą się brawa Chcąc wielu dzieci los odmienić, Spisali dla was mądre prawa. Więc je na co dzień i od święta Spróbujcie dobrze zapamiętać:

www.sp2.laziska.pl

prawo do ycia bez przemocy i poni ania prawo do ycia bez przemocy i poni ania
PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY I PONIŻANIAPRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY I PONIŻANIA

www.sp2.laziska.pl

oznacza e bicie zn canie okrutne i poni aj ce traktowanie s niedopuszczalne i karalne

oznacza, że bicie, znęcanie, okrutnei poniżające traktowanie, są niedopuszczalne i karalne

mam prawo powiedzie nie
MAM PRAWO POWIEDZIEĆ NIE

Rysunek wykonała: Jesika kl.1b

www.sp2.laziska.pl

mam prawo wygrywa i przegrywa
MAM PRAWO WYGRYWAĆ I PRZEGRYWAĆ

Rysunek wykonała: Martyna kl.1b

www.sp2.laziska.pl

mam prawo do szcz cia
MAM PRAWO DO SZCZĘŚCIA

Rysunek wykonała:

Oliwia kl.1c

www.sp2.laziska.pl

slide16

PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU

Oznacza, że nikogo nie wolno pozbawić życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki do prawidłowego rozwoju.

www.sp2.laziska.pl

mam prawo do podziwiania przyrody
MAM PRAWO DO PODZIWIANIA PRZYRODY

Rysunek wykonała:

Tosia kl.1a

Rysunek wykonała:

Ola kl.1a

www.sp2.laziska.pl

mam prawo do rozwijania zainteresowa
MAM PRAWO DO ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

Rysunek wykonał:

Oskar kl.2a

Rysunek wykonał:

Paweł kl.1c

www.sp2.laziska.pl

prawo do nauki
PRAWO DO NAUKI

www.sp2.laziska.pl

slide20

Szkoła ma służyć dziecku,

tworząc warunki jego rozwoju fizycznego, intelektualnego

i duchowego.

Szkoła ma obowiązek dbać o zaspokajanie indywidualnychpotrzeb dziecka.

www.sp2.laziska.pl

slide21

Do czego uczeń ma prawo

w szkole

Do pełnego bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.

Do poszanowania godności – niezależnie od sytuacji, w jakiej

się znajdzie.

Do praw i wolności osobistych gwarantowanych przez Konwencję

o Prawach Dziecka.

Do planu nauczania i wymagań dostosowanych do możliwości młodego organizmu.

Do przyjaznego nauczyciela (wychowawcy) nastawionego nie na represje, lecz na pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Do obiektywnej informacji i sprawiedliwej oceny uwzględniającej zarówno stan wiedzy, jak i umiejętności oraz starania.

Do wychowania nie narzucającego żadnego światopoglądu politycznego, społecznego i

religijnego.

Do pomocy w nauce,

do pomocy psychologiczno-

-pedagogicznej.

www.sp2.laziska.pl

mam prawo przynale no ci do stowarzysze
MAM PRAWO PRZYNALEŻNOŚCI DO STOWARZYSZEŃ

Rysunek wykonała: Julia kl.1c

www.sp2.laziska.pl

slide23

Co może zrobić uczeń

kiedy jego prawa są łamane?

 • Najlepiej jest, jeśli konflikt rozwiązywany jest na terenie szkoły. 
 • W szkole uczeń może poprosić o pomoc :
 • Wychowawcę klasy.
 • Innego nauczyciela, którego darzy zaufaniem.
 • Pedagoga szkolnego.
 • Samorząd Uczniowski
 • Dyrektora szkoły.
 • Rodziców. 

www.sp2.laziska.pl

slide24

Co może zrobić uczeń

kiedy jego prawa są łamane?

 • Jeśli problemu nie udało się rozwiązać na terenie szkoły i są to sprawy dla ucznia ważne, warto interweniować dalej.
 •  Poza szkołą uczeń może zwrócić się do :
 • Organizacji pozarządowych – są to różne stowarzyszenia i fundacje, wiele z nich pomaga dzieciom. Do najbardziej znanych należy Komitet Ochrony Praw Dziecka. 
 • Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • /w imieniu ucznia występuje rodzic/
 • lub Kuratorium Oświaty.

www.sp2.laziska.pl

slide26

Oznacza, że nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, chyba że z bardzo ważnych powodów; gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno, dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców

www.sp2.laziska.pl

prawo do prywatno ci
PRAWO DO PRYWATNOŚCI

www.sp2.laziska.pl

slide28

Oznacza, że dziecko może dysponować własnymi rzeczami,

ma prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w jego sprawy osobiste i rodzinne.

www.sp2.laziska.pl

mam prawo do spokojnego odpoczynku
MAM PRAWO DO SPOKOJNEGO ODPOCZYNKU

Rysunek wykonała: Wiktoria kl.1a

www.sp2.laziska.pl

slide31

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. 

www.sp2.laziska.pl

slide32

Tak się tu w wierszu poukładały,Prawa dla dzieci na całym świecie,Byście w potrzebie z nich korzystałyNajlepiej jak umiecie.

www.sp2.laziska.pl