Plungės rajono savivaldybės bendradarbiavimas
Download
1 / 20

Plungės rajono savivaldybė bendradarbiauja su šiomis Baltijos jūros regiono šalimis - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Plungės rajono savivaldybės bendradarbiavimas su Baltijos jūros regiono savivaldybėmis: projektinė patirtis ir siūlymai 2012 09 28. Plungės rajono savivaldybė bendradarbiauja su šiomis Baltijos jūros regiono šalimis. Mendenas, Vokietija. Nuo 1990 m. Bjerkreimas, Norvegija. Nuo 1994 m.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Plungės rajono savivaldybė bendradarbiauja su šiomis Baltijos jūros regiono šalimis' - ayla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Plungės rajono savivaldybės bendradarbiavimas su Baltijos jūros regiono savivaldybėmis: projektinė patirtis ir siūlymai2012 09 28


Plung s rajono savivaldyb bendradarbiauja su iomis baltijos j ros regiono alimis
Plungės rajono savivaldybė bendradarbiauja su šiomis Baltijos jūros regiono šalimis

Mendenas, Vokietija. Nuo 1990 m.

Bjerkreimas, Norvegija. Nuo 1994 m.

Viljandžio apskritis, Estija. Nuo 1994 m.

Tukumas, Latvija. Nuo 1995 m.

Boksholmas, Švedija. Nuo 2001 m.

Golub-Dobžyn, Lenkija. Nuo 2003 m.

2013 m. bus minimi oficialių partnerysčių sutarčių tarp Mendeno ir Plungės 20 metų ir tarp Golub-Dobžyn ir Plungės 10 metų pasirašymo jubiliejai.


Plungės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimas tarptautiniuose bendradarbiavimo projektuose su Baltijos jūros regiono šalimis

1. Tvaraus bendradarbiavimo tinklo tarp Rytų ir Vakarų plėtojimas - programa “Europa piliečiams”;

2. Teritorinis bendradarbiavimas tarp Plungės ir Bauskės – bendros sportinės veiklos ir pagrindas ateičiai - 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa;

3. Veiklus jaunimas – Grundtvig programa;

4. Darbuotojų, dirbančių su specialių poreikių vaikais Bjerkreimo (Norvegija) ir Plungės savivaldybėse, bendradarbiavimo stiprinimas – Norvegijos finansinis mechanizmas;

5. Judėkime kartu – ES 7-oji bendroji programa;

6. 4D CITIES (Keturi miestų vystimosi veiksniai: sveikata, inovacijos, viešoji – privačioji partnerystė ir bendradarbiavimas) – URBACT programa;

7. Sportas – bendras kelias į pagarbą ir toleranciją - Pietų Baltijos programa.


1. tarptautiniuose bendradarbiavimo projektuose su Baltijos jūros regiono šalimisProjektas “Tvaraus bendradarbiavimo tinklo tarp Rytų ir Vakarų plėtojimas” (1)

Įgyvendinamas pagal ES programą “Europa piliečiams”

Projekto trukmė 2011– 2012 metai

Projektu siekiama išvystyti tarpusavyje bendradarbiaujančių žmonių ir organizacijų tinklą, kelti piliečių gerovę, siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę.

Projekto pareiškėjas – Plungės rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai:

 • Tukumo (Latvija) savivaldybė

 • Andrychovo (Lenkija) savivaldybė

 • Blato (Kroatija) savivaldybė

 • Boksholmo (Švedija) savivaldybė

 • Kvikborno (Vokietija) savivaldybė

 • Martano (Italija) savivaldybė


1 projektas tvaraus bendradarbiavimo tinklo tarp ryt ir vakar pl tojimas 2
1. tarptautiniuose bendradarbiavimo projektuose su Baltijos jūros regiono šalimisProjektas “Tvaraus bendradarbiavimo tinklo tarp Rytų ir Vakarų plėtojimas” (2)

Projekto tikslas – sukurti aktyvų ir darnų bendradarbiavimo tinklą, siekiant parodyti, kad bendradarbiavimas Europos lygiu gerina mūsų gyvenimo kokybę.

Projekto įgyvendinimo uždaviniai: skatinti jaunimą ir nevyriausybines organizacijas, politikus, piliečius aktyviai dalyvauti projekto veiklose, įtvirtinant Europos vertybes; rasti naujų formų bendradarbiavimui tarp projekte dalyvaujančių miestų.

Projekto esmė. Projekto įgyvendinimo metu, siekiant paskatinti Europos vertybių ir kultūrų bei kalbų įvairovę, organizuojami bendri renginiai, seminarai, konferencijos, miestų šventės.

Projekto rezultatai. Įgyvendinus projektą, bus pasiekti šie rezultatai: sukurtas darnaus bendradarbiavimo tinklas; atspindėtas ES tautų bendrumas ir vieningumas.

Projekto biudžetas

124 970,6 EUR

100 proc. finansavimas


2. Projektas “Teritorinis bendradarbiavimas tarp Plungės ir Bauskės – bendros sportinės veiklos ir pagrindas ateičiai” (1)

Projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projekto pareiškėjas - Plungės rajono savivaldybės administracija, partneris - Bauskės regiono (Latvija) taryba.

Projekto pagrindinis tikslas – bendromis veiklomis suformuoti gyvybingą sporto bendruomenės tinklą tarp žmonių ir organizacijų, užtikrinant sportines veiklas visoms kartoms ir plėtojant kompetencijas savivaldybės institucijose tam, kad pasirengti teikti geresnes paslaugas šioje srityje.

Projekto rezultatai:

1. Plungės ir Bauskės savivaldybėse sukurta aktyvi sporto bendruomenė, įtraukiant savivaldybių įstaigas, nevyriausybines organizacijos, mokyklas.

2. Sukurta bendra sporto veiklos plėtros metodika.

3. Sudarytos prielaidos tarptautiniams sporto renginiams pasienyje. Parengti techniniai projektai Plungės sporto komplekso statybai ir du techniniai projektai Bauskės sporto bazių rekonstrukcijai.


2. Projektas “Teritorinis bendradarbiavimas tarp Plungės ir Bauskės – bendros sportinės veiklos ir pagrindas ateičiai” (2)

Projekto biudžetas

ES lėšos 170 000,00 Lt

Nacionalinės lėšos 30 000,00 Lt

Bendras projekto biudžetas 200 000,00 Lt

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009 - 2010 metai. birželio 30 d.


3 veiklus jaunimas
3. Veiklus jaunimas ir Bauskės – bendros sportinės veiklos ir pagrindas ateičiai” (2)

Grundtvig mokymosi partnerysčių projektas

Pagrindiniai projekto tikslai orientuoti į tarpkultūrinio dialogo vystymą, Europos kultūrų įvairovės pažinimą, mokymosi aplinkos kokybės įvairinimo, savivaldybių atstovų dalyvavimo gvildenant jaunimui aktualius klausimus, skatinant tarpžinybinį bendradarbiavimą bei priimant svarbius jauniems žmonėms sprendimus, užsienio kalbų lavinimo, informacinių technologijų naudojimo, tradicijų ir papročių puoselėjimą.

Projekto partneriai - Tukumo (Latvija), Kresnos (Bulgarija), Kampinos (Rumunija) savivaldybės, Plungės rajono savivaldybės administracija (Lietuva) bei Novosolnos bendruomenės taryba (Lenkija) ir Pyrgos bendruomenės taryba (Kipras).

Projekto rezultatai - aktyvus jaunų žmonių dalyvavimas veiklose, siekiant suteikti jiems galimybę panaudoti savo įgūdžius, laisvą laiką ir energiją, kuriant geresnę visuomenę.

Projekto biudžetas – 79 414,00 Lt

Projekto trukmė 2010 – 2012 metai


4. Darbuotojų, dirbančių su specialių poreikių vaikais Bjerkreimo (Norvegija) ir Plungės savivaldybėse, bendradarbiavimo stiprinimas”

Projektas įgyvendintas 2010 – 2011 metais.

Paprojektį finansavo Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema “Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio ,regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas”.

Pareiškėjas -Plungės rajono savivaldybės administracija

Partneris - Bjerkreimo savivaldybė (Norvegija)


4. Paprojekčio “Darbuotojų, dirbančių su specialių poreikių vaikais Bjerkreimo (Norvegija) ir Plungės savivaldybėse, bendradarbiavimo stiprinimas” pasiekimai

Įgyvendintos veiklos:

Suorganizuota apskrito stalo diskusija, susitikimas su ekspertais, stažuotės – 3 vnt. (2 Bjerkreimo savivaldybės atstovų stažuotės Plungėje, 1 Plungės rajono savivaldybės atstovų stažuotė Bjerkreimo savivaldybėje). Parengtas bendradarbiavimo veiksmų planas, suorganizuota baigiamoji konferencija.

Pasiekti rezultatai:

Sustiprintas Bjerkreimo ir Plungės rajono savivaldybių bendradarbiavimas, pakelta darbuotojų, dirbančių su specialiųjų poreikių vaikais, kvalifikacija, pasidalinta teorine ir praktine patirtimi. Parengta metodika darbui su specialiųjų poreikių vaikais bendrojo lavinimo mokyklose.

Plungės specialistų stažuotė Bjerkreimo savivaldybėje

Specialistų iš Bjerkreimo stažuotė Plungėje


5 projektas jud kime kartu
5. Projektas „Judėkime kartu“ poreikių vaikais Bjerkreimo (Norvegija) ir Plungės savivaldybėse, bendradarbiavimo stiprinimas” pasiekimai

FINANSUOTAS PAGAL ES SEPTINTĄJĄ BENDRĄJĄ PROGRAMĄ

Projekto partneriai: Corfu (Graikija), Gargždai ir Plungė (Lietuva), Kaliningradas (Rusija), Braganca (Portugalija), Donostia-San Sebastian, Madridas, Girona ir Almendralejo (Ispanija), St. Julien (Malta), Nivelle (Belgija).

Plungės rajono savivaldybei tenkanti projekto vertė 29 297,87 Lt

ES lėšos 27 606,00 Lt

Savivaldybės biudžeto lėšos 1 691,87 Lt

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2009 metai.

Projekto tikslas – paskatinti Europos Sąjungos piliečius įsitraukti į ES mokslines programas darnaus miesto transporto sistemoje.

Projekto įgyvendinimo uždaviniai – siekti, kad ES piliečiai taptų aktyvesni ir savo veikla tiesiogiai prisidėtų ne tik įtakodami valdžios sprendimus, bet ir keisdami savo elgseną, kuri paskatintų miesto planuotojus ir transporto sistemos organizatorius atsisakyti senų idėjų ir iš naujo įvertinti projektus, kurie yra žalingi aplinkai.


6. 4D CITIES (Keturi miestų vystimosi veiksniai: sveikata, inovacijos, viešoji – privačioji partnerystė ir bendradarbiavimas

Antrajame projekto etape prisijungiantys nauji partneriai:

Brainport Eindhoven Regionas (Nyderlandai)

Opole (Lenkija)

Jena miestas (Vokietija)

 • Pareiškėjas Igualada miestas (Ispanija)

  Pradiniame projekto etape dalyvavę partneriai:

  Novara miestas (Italija)

  Leeds miestas (Jungtinė Karalystė)

  Tartu (Estija)

  Plungė (Lietuva)

Preliminarus projekto biudžetas (antrojo etapo paraiška bus pateikta 2012 m. spalio mėn. ) -608.450,00 €

Aktualiausias savivaldybę dominantis projekto tikslas - sveikatos inovacijos ir jų įtaka rajono ekonominiam ir socialiniam augimui.


Inicijuojamas projektas sportas bendras kelias pagarb ir tolerancij
Inicijuojamas projektas inovacijos, viešoji – privačioji partnerystė ir bendradarbiavimas“Sportas – bendras kelias į pagarbą ir toleranciją”

Pareiškėjas Gdansko (Lenkija) savivaldybės sporto ir rekreacijos centras

Partneriai: Roskilde (Danija) koledžas ir Plungės rajono savivaldybės administracija

Projekto tikslas yra sumažinti neigiamą hipokinezės (judėjimo stokos) poveikį ir padidinti kultūrinių skirtumų tolerancijos lygį, išnaudojant tarptautinio bendradarbiavimo privalumus. Projektu siekiami įgyvendinti tikslai: 1) Padidinti vaikų ir paauglių iki 15 metų amžiaus fizinį aktyvumą 2) Skatinti vietos gyventojų fizinį aktyvumą, populiarinant futbolą (šios sporto šakos populiarumą lemia tai, kad neseniai užsibaigė EURO 2012 čempionatas). 3) Gilinti žinias ir supratimą apie sąžiningą žaidimą, toleranciją ir pagarbą pagrindinėms vertybėms.

Tikslai numatomi pasiekti įgyvendinant šiuos uždavinius:

Organizuojant susitikimus, mokymus ir konferencijas, siekiant sukurti ilgalaikius partnerystės ryšius tarp Lenkijos, Lietuvos ir Danijos sporto klubų.

Planuojama surengti 6 tarptautinius futbolo turnyrus (2 Gdanske, 2 Plungėje ir 2 Roskildės mieste).

Projekto tikslinės grupės – vaikai, treneriai ir tėvai.


Kitų rajono institucijų dalyvavimas projektinėje veikloje kartu su Baltijos jūros regiono savivaldybėmis

Plungės rajono savivaldybės VVG inicijuojamas projektas

2012 m. rugsėjo 14 d. pateikta tarptautinio bendradarbiavimo paraiška pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę “Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ „Dviračių turizmas“ kartu su vietos veiklos grupe „Darisim pasi!” iš Latvijos, Kuldiga.

Projekto dydis, tenkantis Plungės r. savivaldybės VVG – 112 936,80 Lt.

Pagrindinis projekto tikslas - skatinant vietos iniciatyvas, bei įvairinant verslo galimybes kaimiškose vietovėse, vystyti dviračių turizmą.

Specialieji tikslai: parengti dviračių turizmo strategiją Plungės rajone, skatinti kaimo ekonomikos augimą, bei teikiamų paslaugų augimą, pritraukiant daugiau turistų į Plungės rajoną.

Planuojamos projekto veiklos tikslams pasiekti:

Sukurta Dviračių turizmo strategija;

Suorganizuota dviračių šventė Plungės rajone;

Suorganizuota gerosios patirties kelionė į Latviją - Kuldigą;

Suorganizuoti mokymai - konferencijos vietos amatininkams, verslininkams, kaimo turizmo atstovams.


Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos įgyvendinamas projektas “Lakes for Future”Cross Border Cooperation for Sustainable Management of Lake Areas in Kurzeme and Lithuania

“Lakes for Future” (Ežerai ateičiai) skirtas vietos gyventojams bei specialistams. Net 12 projekto partnerių siekia darnaus ežerų ir jų baseinų gamtos išteklių valdymo. Tai 8 institucijos iš Latvijos ir 4 Lietuvoje: Klaipėdos universitetas, Biržų regioninio, Tytuvėnų regioninio ir Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos.

Vykdant įvairias projekto veiklas siekiama: išvystyti infrastruktūrą; užtikrinti informacijos keitimąsi tarp suinteresuotų asmenų, sprendimus priimančių ir vietos gyventojų (bus atliekami ežerų moksliniai tyrimai, rengiami gamtotvarkos planai); skatinti visuomenės susidomėjimą gamtosauga (rengiama ežerų stebėsenos programa “Lake Watch”).

  Žemaitijos nacionaliniame parke visos veiklos skirtos Platelių ežero išsaugojimui ir vietos gyventojų įtraukimui į gamtosaugines veiklas. Parke vyks 4 renginiai vietos gyventojams, taip pat perkama monitoringui reikalinga įranga ir rengiama Platelių ežero monitoringo sistema. Bus surengtas dviejų dienų mokomasis seminaras, pristatoma keliaujanti fotografijų paroda, leidžiama informacinė medžiaga. Klaipėdos universitetas atliks įvairius Platelių ežero mokslinius tyrimus.

Projekto vadovaujantysis partneris – Kurzeme Planning Region (Latvija).

Projekto trukmė – 22 mėn. (2012-04-02 iki 2014-02-01).

Projektą finansuoja – Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa pagal 2007-2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą.

Bendras projekto biudžetas – 1 016 092 EUR.


Emaitijos nacionalinio parko direkcijos dalyvavimas lifescape projekte
Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos dalyvavimas projektas LIFEscape projekte

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija kartu su Klaipėdos universitetu bei partneriais iš Lenkijos, Danijos, Švedijos įgyvendina tarptautinį projektą LIFEscape.

Projekto tikslas – paspartinti Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimą Pietų Baltijos regione.

Konvencijos tikslai - skatinti kraštovaizdžių apsaugą, tvarkymą bei planavimą ir organizuoti Europos bendradarbiavimą kraštovaizdžio klausimais.

Įgyvendinant LIFEscape projektą bus siekiama padidinti visuomenės supratimą apie kraštovaizdžio vertybes; parengti naujus ar atnaujinti esamus teritorinio/ strateginio planavimo dokumentus, atsižvelgiant į Konvencijos nuostatas; parengti kolektyvinio kraštovaizdžio planavimo metodiką; paskleisti geros praktikos pavyzdžius; įkurti Pietų Baltijos kraštovaizdžio forumą.

Projektas bus vykdomas 4 vietovėse: Žemaitijos nacionaliniame parke, Elbląg kraštovaizdžio parke (Lenkija), Klingaväl upės slėnyje (RAMSAR, NATURA 2000 teritorija, Švedija), Tude upės deltoje (Danija).

Projekto biudžetas - 1,45 mln. EUR, finansavimo šaltiniai: Pietų Baltijos programa (ES Europos regioninės plėtros fondas), nacionaliniai projekte dalyvaujančių šalių biudžetai. LIFEscape projektas truks iki 2013 m. spalio mėnesio.


Emaitijos nacionalinio parko direkcijos dalyvavimas projekte parks and benefits
Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos dalyvavimas projekte “Parks and Benefits”

Visoje Europoje patys svarbiausi gamtiniai ir kultūriniai ištekliai yra saugomose teritorijose.  Saugomos teritorijos skirtos daugiau nei tik saugoti gamtai – jos taip pat padeda ugdyti  žmonių supratingumą, patirti gamtos pažinimo malonumą, poilsio gamtoje gaivą, vietos tradicijų  svarbą.

Europos darnaus turizmo saugomose teritorijose chartija yra praktinis įrankis, padedantis saugomose teritorijose plėtoti darnų turizmą. Chartijos esmė – tai saugomos teritorijos direkcijos aktyvus bendradarbiavimas su visais suinteresuotais subjektais rengiant darnaus turizmo strategiją, veiksmų planus, taip pat atliekant išsamią situacijos analizę. Visų chartijos projektų ir veiklų tikslas  yra kultūros ir gamtos vertybių apsauga vystant darnų turizmą bei gerinant sąlygas vietos gyventojams, verslininkams bei lankytojams.

Europos chartijos tinklą koordinuoja Europarc federacija, kurios nariais šiuo metu yra daugiau kaip 500 organizacijų iš 38 valstybių. Tai saugomos teritorijos, administruojančios  Europos miškų, ežerų, upių, miškų ir jūrų vertingiausius lopinėlius bei puoselėjančios kultūros paveldą. Bendradarbiavimas – vienas svarbiausių dalykų, siekiant užtikrinti saugomų teritorijų vertę, prasmę bei visos Europos širdies – gamtos apsaugą.

Projekto trukmė: 2008 – 2012 metai

Projekto biudžetas - 2.912.660,30 Eurų

Žemaitijos nacionalinio parko biudžetas 185 364,00 Eurų


Gyvendinam tarptautini bendradarbiavimo projekt i vados ir si lymai 1
Įgyvendinamų tarptautinių bendradarbiavimo projektų išvados ir siūlymai (1)

 • Baltijos jūros regiono šalys turi sąlyginai daugiau kultūrinių, socialinių ir ekonominių panašumų, lyginant su kitomis Europos valstybėmis, todėl iš dalies yra lengviau įgyvendinti įvairias tarptautines veiklas. Tikslinga būtų skatinti ir tolesnį programų tęstinumą.

 • Rengiant ir įgyvendinant tarptautinio bendradarbiavimo projektus vis dar susiduriama su savalaikės ir nacionaline kalba parengtos informacijos stoka. Dažnai svarbiausi programų dokumentai yra užsienio kalba, o mažesnėse savivaldybėse vis dar egzistuoja užsienio kalbos barjeras.

  Siūlymai:

 • Plėtoti šiuo metu įgyvendinamas Baltijos jūros regiono programas, tačiau jas labiau viešinti, pristatant ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose. Skatinant programų žinomumą regionuose labiau įtraukti vietos politikus per Regionų plėtros tarybas, plačiau vykdyti ir viešinti programų monitoringą.

 • Siekiant aktyvesnio savivaldybių dalyvavimo tarptautiniuose Baltijos jūros regiono projektuose turėtų būtų atsižvelgiama į koofinansavimo lėšų klausimą. Lanksčiau vertinti savivaldybėms privalomą koofinansavimo lėšų šaltinį (pvz. LAAIF programos lėšos laikomos nacionaline parama, todėl savivaldybėms ribojamas paskolos paėmimas prisidėjimui prie šios programos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo, o prisidėjimo lėšų dydis pagal CO2 išmetamą kiekį yra pakankamai didelis).


Gyvendinam tarptautini bendradarbiavimo projekt i vados ir si lymai 2
Įgyvendinamų tarptautinių bendradarbiavimo projektų išvados ir siūlymai (2)

 • Sudaryti sąlygas gauti didesnius projektų avansinius mokėjimus, nes projektų vykdytojai dažnai neturi apyvartinių lėšų. Sąlyga - įgyvendinti veiklas savo lėšomis ir tik vėliau susigražinti išleistas lėšas - riboja norinčiųjų dalyvauti projektuose galimybes.

 • Vadinamuose “minkštuose” projektuose išlaikyti nors ir nedidelę infrastruktūrinių veiklų įgyvendinimo galimybę, taip motyvuojant naujus pareiškėjus dalyvauti projektuose.

 • Sukurti nacionalinį Baltijos jūros regiono programų koordinavimo centrą, kuris vykdytų programų priežiūrą ir susistemintai teiktų informaciją savivaldybėms. Į monitoringo rezultatų apžvalgą plačiau įtraukti savivaldybes.

 • Skatinti Baltijos jūros regiono programose bendradarbiavimą tarp savivaldybių ir privačių – verslo partnerių.

 • Skatinti dialogą tarp susijusių projektų/ programų, įgyvendinamų Baltijos jūros regiono šalyse, siekiant įgyvendinamų projektų rezultatų tęstinumo.

 • Išlaikyti galimybę savivaldybėms, sėkmingai įgyvendinusioms projektus, susigrąžinti dalį koofinansavimo lėšų iš VRM.


Ačiū už dėmesį. išvados ir siūlymai (2)

Plungės rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Žaneta Piepalienė

El.paštas: [email protected]


ad