Fluid Monitoring Modul EEx d IIB T3 - PowerPoint PPT Presentation

fluid monitoring modul eex d iib t3 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fluid Monitoring Modul EEx d IIB T3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fluid Monitoring Modul EEx d IIB T3

play fullscreen
1 / 12
Fluid Monitoring Modul EEx d IIB T3
164 Views
Download Presentation
ayasha
Download Presentation

Fluid Monitoring Modul EEx d IIB T3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fluid Monitoring Modul EEx d IIB T3

 2. Technical data Type : FMM Ex-Atex Media : mineral oil, natural and synthetic esthers Protection class : Zone 1 - II 2 G – EEx d IIB T3 Power Supply : 230 VAC – 1 fas CONTAMINATION SENSOR Type : CS1000 Contamination code : ISO 4406:1999 ; SAE AS 4059 / >4µm, >6µm, >14µm, >21µm Measuring range : Display from class ISO 7/6/5 (MIN) to class ISO 28/27/26 (MAX) Calibbrated within the range ISO 13/11/10…23/21/18 Accuracy : +/- ½ ISO class in the calibrated class Operating pressure : 300 bar max Permissible mearurement flow rate : 30…300 ml/min Digital interface : RS 485 Analog interface : 4…20 mA Limit switching output : 1 AQUA SENSOR Type : AS1000 Measuring range (saturation level) : 0…100 % relative to the saturation concentration and output the degree of saturation level. Measuring range Temperature : -25…+100 °C Output signal : 4…20 mA Operating pressure : Max 50 bar Overload pressure : Max 630 bar Calibrated accuracy : < +/- 2% FS max

 3. Partikkelsensor CS1000

 4. Partikkelsensor CS1000 • Data: • Måler partikkelnivå i hydraulikk- og smøreoljer • IP67 • Maks. trykk 300 bar • Spenningstilførsel 9...36VDC • Analogt utsignal 4-20mA eller 0-10VDC • Digitalt utsignal RS485 • Bryter / digitalt signal (transistor) • Gratis programvare CoCoS1000

 5. Partikkelsensor CS1000 • Bruksområder: • Lekkasjedeteksjon • Basis i konsept for pålitelighetsgarantier, fastsettelse av vedlikeholdsintervaller o.l. • Varsling ved alvorlig maskinslitasje • Tilstandsbasert overvåking • Hjelp for å unngå uberettigede erstatningskrav

 6. Vann i olje – Aquasensor AS1000

 7. Hydac sensorer 1200 Emulgert eller fritt vann 1000 800 WTK 200 AS 8000 AS 2000 AS 1000 Vanninnhold [ppm] 600 Volumprosent [Vol-%] Rel. fuktighet [%] 400 200 Bundet vann 0 -20 -10 0 10 20 30 40 50 Temperatur [°C] FiltersystemerVann i olje - Aquasensor

 8. AS1000 kontra laboratorieanalyse Karl Fischer Fritt vann 100 %S 60 %S Emulsjon 45 %S Oppløst vann 25 %S Additiver 0 %S Additivinnhold forandrer seg gjennom oljens levetid

 9. Vann i olje - Aquasensor • AS1000 og AS2000 er kapasative sensorer for å måle relativ fuktighet i oljer

 10. Målecelle vannsensor Membran Olje Målecelle Vann Damp trykk

 11. Metningspunkt for oljer