Kompetencer - PowerPoint PPT Presentation

kompetencer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kompetencer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kompetencer

play fullscreen
1 / 4
Kompetencer
130 Views
Download Presentation
ayanna
Download Presentation

Kompetencer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kompetencer • Er meget centrale og nødvendige i forbindelse med innovation. • Da innovation vil have indflydelse på snart sagt alle funktioner • i en virksomhed, skal der anvendes mange forskellige kompetencer • Kompetence består af nedenstående 3 ting: • Viden • Erfaring • Kunnen

  2. Kompetencer Viden: Er alene information, der er lagret og TOLKET i et menneskeligt sind. Viden kan eksempelvis opbygges via undervisning. Erfaring: Den form for viden, man opnår ved at “lagre” og bearbejde resultater af konkrete handlinger, man har deltaget i. Kunnen Er evnen til at omsætte viden og erfaring til praksis på en kvalificeret måde Det, der er centralt I forbindelse med innovation - og en organisation i det hele taget – er gruppens fælles evne til at omsætte fælles kompetence til praksis på en kvalificeret måde.

  3. Centrale kompetencer til INNOVATION Ledelsen skal kunne skabe forståelse for at innovation er nødvendigt i organisationen Alle i virksomheden skal evne at indgå i netværker med kunder, leverandører etc. Alle skal lære og forstå nødvendigheden af at udvikle sig løbende Alle skal evne at arbejde kreativt og derefter analytisk i en samlet proces Alle skal lære at observere og udnytte ideer, processer og tiltag fra andre brancher Alle skal evne at nyttiggøre viden og ideer og dermed skabe nye resultater Alle skal forstå at tage ansvar Alle, men især ledelsen, skal evne at uddelegere ansvar Alle, men især ledelsen, skal evne at skabe trygge rammer for innovation Og husk! Lysten til at ville giver evnen til at kunne

  4. Eksempel på kompetenceskema Nedenstående forefindes et eksempel på kompetenceafklaringsskema, som kan bruges som inspiration i jeres virksomhed. Der skal foretages visse justeringer for at det passer til jer Medarbejderne udfylder selv skemaet Det kan efterfølgende blive anvendt til eksempelvis medarbejderudviklings samtaler, vurdering af deltagelse i innovationsgrupper etc. Excelskema: Kompetenceskema indsættes