slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wijkwerk OCMW Gent We doen meer dan je denkt ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wijkwerk OCMW Gent We doen meer dan je denkt !

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Wijkwerk OCMW Gent We doen meer dan je denkt ! - PowerPoint PPT Presentation


 • 520 Views
 • Uploaded on

Wijkwerk OCMW Gent We doen meer dan je denkt ! . Inhoud. Inleiding Welzijnsbureaus Wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham Dienstverlening wijkwerk Onthaal Leefloon en levensminimum Voorschotten Aanvullende financiële hulp Schuldhulpverlening Administratieve ondersteuning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wijkwerk OCMW Gent We doen meer dan je denkt !' - ayala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Wijkwerk

OCMW Gent

We doen meer dan je denkt !

inhoud
Inhoud
 • Inleiding
  • Welzijnsbureaus
  • Wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham
 • Dienstverlening wijkwerk
  • Onthaal
  • Leefloon en levensminimum
  • Voorschotten
  • Aanvullende financiële hulp
  • Schuldhulpverlening
  • Administratieve ondersteuning
  • Psychosociale begeleiding
  • Doorverwijsfunctie

Wijkwerk OCMW Gent

inhoud1
Inhoud
 • Juridische dienst
 • Psychologische dienst
 • Thema- en projectwerkingen
  • Energiecel
  • Gezondheidszorg
  • Wonen
  • De Baai
  • Vakantiewerking
  • Vreemdelingen
  • Interculturalisering
  • Emancipatorische projectwerking
  • Opleidings- en tewerkstellingscentrum
  • Thuislozenzorg
 • Cijfers wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham
 • Cases

Wijkwerk OCMW Gent

slide4
9 welzijnsbureaus

Verspreid in Gent (drempelverlagend, open structuur, buurtgericht en integrale aanpak)

Werking van interne diensten ter plaatse zoals Juridische dienst, Psychologische dienst, …

DOEL: hulpverlening op maat van de cliënt

WB’s

Wijkwerk OCMW Gent

wijk sluizeken tolhuis ham
Wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham
 • Waar?
  • Welzijnsbureau Gent Noord, Edward Anseeleplein 7 - 9000 Gent
 • Wanneer?
  • Alle werkdagen van 8u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u
  • 1 vrije zitdag + 1 afsprakendag
 • Wie zijn de maatschappelijk werkers?
  • Lies Verliefde
  • Els Martens
  • Evi De Craene
  • Nika Maes
  • Liesbet Van De Gehuchte
  • Lien De Schepper
  • Véronique Thoeye
  • Charlotte Wille
  • Bart Vancaeyzeele

Wijkwerk OCMW Gent

wijk sluizeken tolhuis ham1
Wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham

Wijkwerk OCMW Gent

dienstverlening
Dienstverlening
 • Onthaal
  • Alle werkdagen van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u in het WB Gent Noord
  • Voor iedereen die zich aanmeldt en nog geen maatschappelijk werker heeft
  • Informatie, advies, éénmalige bemiddeling, …
  • Nagaan bevoegdheid (ander OCMW of OCMW Gent + welk welzijnsbureau)
  • Doorverwijzing (interne/externe diensten)
  • Opmaken intake en daarna toewijs maatschappelijk werker

Wijkwerk OCMW Gent

dienstverlening1
Dienstverlening

Wijkwerk OCMW Gent

dienstverlening2
Dienstverlening
 • Leefloon en levensminimum
  • Voorwaarden
   • Leeftijd
   • Verblijf te Gent
   • Inkomen
   • Werkbereidheid (activering)
    • Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI)
     • ‹25 jarigen (verplicht)
     • ›25 jarigen

Wijkwerk OCMW Gent

dienstverlening3
Dienstverlening
  • Bedrag
   • Samenwonende: € 483.86
   • Alleenstaande: € 725.79
   • Personen met gezinslast: € 967.72
 • Aanvullende financiële hulp
  • Medische kosten
  • Huishuurtussenkomst
  • Energietoelage
  • Huurwaarborg, bankwaarborg, zekerheidsstelling
  • Installatiepremie
  • Tussenkomst 1ste leeftijdsmelk
  • Socio-culturele participatie

Wijkwerk OCMW Gent

dienstverlening4
Dienstverlening
 • Voorschotten
  • Werkloosheidsvergoeding
  • Ziektevergoeding
  • Pensioen
  • Persoonlijk onderhoudsgeld
 • Schuldhulpverlening
  • Budgetbegeleiding
  • Budgetbeheer
  • Schuldbemiddeling
  • Collectieve schuldbemiddeling
 • Administratieve ondersteuning
 • Psychosociale begeleiding
 • Doorverwijsfunctie

Wijkwerk OCMW Gent

juridische dienst
Juridische dienst
 • Rechtshulp (informatie, advies en doorverwijzing)
 • Bemiddelen en begeleiden bij gerechtelijke procedures
 • Schuldhulpverlening (opmaak verzoekschrift collectieve schuldbemiddeling, collectieve schuldbemiddeling)
 • Zitdagen Gent Noord
  • Vrijdagnamiddag om de 14 dagen
  • Dinsdagnamiddag om de 14 dagen

Wijkwerk OCMW Gent

psychologische dienst
Psychologische dienst
 • Methodisch aansturen:
  • Integrale gezinsbegeleiding
   • Begeleiden van gezinnen met 1 of meer kinderen met problemen op diverse levensdomeinen
   • Welzijnsbureau Gent Noord 3 MA’s halftijds vrijgesteld om gezinnen ikv integrale gezinsbegeleiding te begeleiden, waarvan 1 MA voor Turkssprekende cliënten
  • Project perspectief
   • Begeleiden van mensen met een

(ex-)drugprobleem naar werk

   • Samenwerking met vzw sociale werkplaats De Sleutel
   • Welzijnsbureau Gent Noord 1 MA
  • Jongerenwerking
   • Begeleiden van jongeren tussen 18 en 25 jaar met een plaatsingsverleden of onstabiele woonsituatie

Wijkwerk OCMW Gent

psychologische dienst1
Psychologische dienst
 • Opvoedkundige en psychosociale ondersteuning
 • Psychologische casebespreking in de equipes
 • Zitdagen Gent Noord
  • Maandagvoormiddag elke week

(2 psychologen)

Ook psychologische gesprekken met tolk zijn mogelijk

Wijkwerk OCMW Gent

thema en projectwerking
Thema- enprojectwerking
 • Energiecel
  • Lokale adviescommisie (LAC)
   • Eandis
   • TMVW
  • Energiescans (vzw REGent)
  • Tussenkomst energiezuinige maatregelen
  • Tenlastename energieschulden
  • Aanvragen voor federale stookoliepremie
  • Aanvragen tussenkomst brandstofkosten
 • Dienst gezondheidszorg
  • Medische kaart
  • Ten laste name ziekenhuisfacturen + facturen ambulante verzorging

Wijkwerk OCMW Gent

thema en projectwerking1
Thema- en projectwerking
 • Wonen
  • Informatie, doorverwijzing, bemiddeling bij huurachterstal en uithuiszettingen
  • Sociaal verhuurkantoor (SVK) (68 woningen)
  • Seniorenwoning (117 woningen)
  • Noodwoningen (tijdelijke crisisopvang) (27 woningen)
  • Woonbegeleiding
  • Aanvraag afwijking toewijs sociale woning
 • De Baai
  • Speciale woonvorm
  • Thuis voor oudere chronische daklozen

Wijkwerk OCMW Gent

voorbeelden van acties rond huisvesting in de wijk
Voorbeelden van ACTIES ROND HUISVESTING in de wijk

1) Acties rond 1 adres in de wijk

- Januari 2010: Overleg met alle hulpverleners met (nep)domicilieringen van cliënten op 1 adres.

 • Maart 2010: Overleg met de wijkagent over dit adres en afspraak: altijd controle bij domiciliëring
 • Augustus 2010: Overleg met de huisbaas van dit adres- er zijn opnieuw bewoningen mogelijk: sanitair en bewoning zijn vernieuwd. Huisbaas belooft dat de verwarming in orde zal zijn tegen de winter.
 • September 2010: Beslissing tot structurele opvolging en controle van dit adres door 2 medewerkers van het OCMW:

-om de 3 maanden wordt lijst getrokken van de inschrijvingen

-om de 3 maanden huisbezoek aan de OCMW clienten om de menswaardigheid van de kamers op te volgen.

2) Maart 10: Overleg tussen dienst wonen van de stad en ocmw om

- de probleemadressen in de wijk te inventariseren en na te kijken of er acties huisjesmelkerij geweest of gepland zijn

- samenwerkingsafspraken maken mbt. toeleiding naar de dienst wonen van de stad in de zoektocht naar een goede en betaalbare woning.

Wijkwerk OCMW Gent

thema en projectwerking2
Thema- en projectwerking
 • Vakantiewerking “De Pagadder”
  • Vakantieopvang voor kinderen van 3–15 j
  • Vakantiekampen
  • Zitdagen voor inschrijving:
   • Zitdagen Gent Noord op 23/04, 30/04 en 07/05/2010 in de namiddag
 • Dienst vreemdelingen
  • Vreemdelingen met een onzeker verblijfsstatuut en nieuwe EUburgers (asielzoekers, mensen met een beroepsprocedure, mensen zonder papieren)
  • Informatieve, administratieve, juridische, sociale ondersteuning (informatie over verblijfsprocedures, gezondheidszorg, begeleide terugkeer)
  • Doorverwijzing naar andere diensten
  • Helpdesk: ondersteuning werkveld en uitdiepen specifieke thema’s

Wijkwerk OCMW Gent

thema en projectwerking3
Thema- en projectwerking
 • Interculturalisering
  • Interculturele begeleiders en medewerkers
  • Tolken (Turks, Russisch, Arabisch-Berbers, Bulgaars, Spaans)
  • Ondersteuning interculturele communicatie op wijkniveau
  • Consultatiemomenten in elk welzijnsbureau:
   • Dinsdagvoormiddag in welzijnsbureau Gent Noord

Wijkwerk OCMW Gent

thema en projectwerking4
Thema- en projectwerking
 • Emancipatorische projectwerking (EP)
  • Basiswerking
  • Bougez bougez
  • Receptiewerking (arbeidszorgproject)
  • Wegwijzerwerking
   • Brochurewerking (begrijpelijk maken van teksten, brochures, folders, … voor en door OCMW-cliënten)
   • dialooggroep
  • IKOOK
  • Opnieuw je eigen centen beheren
  • Onderweg
  • Ervaringsdeskundige

Wijkwerk OCMW Gent

thema en projectwerking5
Thema- en projectwerking
 • Opleidings- en tewerkstellingscentrum
  • Screening
   • juiste man op de juist plaats – profiel
  • Op weg naar werk
   • Trajectbegeleiding (taalniveau 1.2 vereist)
    • Trajectbegeleider Sluizeken-Tolhuis-Ham:

- Ronny Van Den Cruyce

- 3 zitdagen per week

   • diverse projecten (Job-Intra, Via) (taalniveau 1.1 vereist)
  • Opleiding
   • Taalcoaching voor cliënt en begeleider
  • Werk zoeken
   • Jobwerkbank
  • Werk vinden
   • Arbeidszorg
   • Werkervaringsprojecten
   • Sociale tewerkstelling
   • Tewerkstelling artikel 60 in eigen diensten, vzw’s en privébedrijven

Wijkwerk OCMW Gent

thema en projectwerking6
Thema- en projectwerking
 • Laadbrug en Karwijdienst
  • Verhuisdienst
  • Karweien
  • Ontruimingen
  • Tweedehands meubilair

Wijkwerk OCMW Gent

thema en projectwerking7
Thema- en projectwerking
 • Thuislozenzorg
  • Project vindplaatsgerichte werking
   • Moeilijk bereikbare groep (harde kern) toeleiden naar hulpverlening
  • Samenwerkingsprotocol daklozen
   • Prioritaire toewijs sociale woning voor personen die langer dan 6 maanden dakloos zijn (2010: 45 woningen)
   • Verbeteren woonkwaliteit kwetsbare groepen
   • Project woonbegeleiding ex-daklozen

Wijkwerk OCMW Gent

cijfers wijk sluizeken tolhuis ham
Cijfers wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham
 • Aantal dossiers equipe Sluizeken-Tolhuis-Ham op 15/01/2010 (de dossiers van mensen met precaire statuten en thuislozen niet inbegrepen- want zij worden begeleid door dienst vreemdelingen en dienst thuislozenzorg:
  • 421
  • = gemiddeld 60 dossiers per MA
   • 69 (16%) dossiers met GPMI
   • 38 (9%) dossiers BBH
   • 145 (34%) dossiers tolk nodig

Wijkwerk OCMW Gent

cijfers wijk sluizeken tolhuis ham1
Cijfers wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham
 • Aantal leefloon/levensminimum Sluizeken-Tolhuis-Ham op 31/12/2009:
  • 505 (5512 in Gent)
  • Briel: 108
  • Ham: 115
  • Tolhuis: 215
  • Voormuide: 69
   • Leeftijd
    • -25 jaar: 124 (24,5%)
    • 25-64 jaar: 366 (72,4%)
    • 65+ jaar: 15 (3%)

Wijkwerk OCMW Gent

cijfers wijk sluizeken tolhuis ham2
Cijfers wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham
 • Nationaliteit
  • Belg: 187 (37%)
  • Niet-Belg: 318 (63%)
 • Aantal verschillende nationaliteiten: 45
  • Turken: 52
  • Bulgaren: 82
  • Slovaken: 15
  • Joegoslaven: 14
  • Marokkanen:10
  • Russen: 18
  • Ghanezen: 12

Wijkwerk OCMW Gent

cases
Cases
 • Cases
  • 4 groepjes vormen
  • Elke groepje 1 à 2 cases
  • Vragen:
   • Wat kan het OCMW in deze situatie doen voor cliënt?
   • Naar welke interne diensten van het OCMW kunnen we cliënt doorverwijzen?
  • 25 minuutjes brainstormen in kleine groepjes
  • Terugkoppeling in de grote groep

Wijkwerk OCMW Gent

cases1
Cases

Case 1

 • Samira is een 32-jarige alleenstaande moeder van Marokkaanse origine met 2 kinderen ten laste. Zij meldt zich aan bij onze diensten omwille van een grote schuldenlast. Er is geen duidelijk zicht op de totale schuldenlast en een aantal schulden zijn reeds doorgestuurd naar de gerechtsdeurwaarder.
 • Samira ontvangt een ziekteuitkering.
 • Op het ogenblik van de aanvraag verblijft Samira in een psychiatrisch centrum omwille van een drankverslaving. Haar 2 dochters zijn omwille van de opname, door het Comité Bijzondere Jeugdzorg tijdelijk geplaatst in een CKG .
 • De oudste dochter van Samira is 12 jaar, het jongste dochtertje is 2 jaar. Met de vader van het oudste kind heeft Samira reeds jaren geen contact meer. Met de vader van het jongste kind is Samira nog steeds gehuwd, doch ze leeft feitelijk gescheiden van hem. Ze hebben wel nog een relatie en zien elkaar dus regelmatig. Samira kan echter niet op hem rekenen wat de opvoeding van de kinderen betreft. Omwille van de problematiek van zijn vrouw en onder druk van zijn familie, wenst hij echter wel de scheiding aan te vragen.
 • Samira woont in een appartement met 2 slaapkamers

Wijkwerk OCMW Gent

cases2
Cases
 • Case 2

Svetlana en haar man Adamov zijn gevlucht uit Tsjetsjenië en zijn in België sinds 2004. Samen hebben ze twee kinderen in België. Kort na de bevalling van hun dochter, besluit de man zijn gezin te verlaten. De man zorgde al die tijd voor het gezinsinkomen, terwijl Svetlana op de kinderen paste. Svetlana staat er alleen voor en klopt aan bij het OCMW. Svetlana spreekt wat Nederlands maar wil niet gaan werken omdat haar zoon medische problemen heeft en zij er voor haar zoon wil zijn als hij ziek is.

Wijkwerk OCMW Gent

cases3
Cases
 • Case 3

Asan is een Bulgaarse man die geen Nederlands spreekt of begrijpt. Hij komt bij het OCMW om zich in te schrijven voor een sociale woning. Hij meldt dat hij enkele onbetaalde facturen heeft en voor een commissie moet verschijnen. De Dienst wonen, waar hij zich inschreef voor een sociale woning, stuurt Asan door naar het welzijnsbureau. Tijdens het eerste gesprek met de maatschappelijk werkster blijkt dat hij een werkloosheidsvergoeding heeft van +/- 1100 EUR. Hij verblijft in België samen met zijn vrouw en 2 zonen die echter allen illegaal in ons land verblijven. Hij heeft geen zicht op zijn openstaande schulden.

Na enkele gesprekken met Asan en telefoontjes nr schuldeisers, blijkt dat Asan meer dan 20 000 Eur schulden heeft. Asan heeft ook gezondheidsproblemen door een slecht gebit..

Wijkwerk OCMW Gent

cases4
Cases
 • Case 4

Nadia is een 18 jarige jonge vrouw met een 3 maand oude baby. Zij is afkomstig uit Kameroen en is in 2008 naar België gekomen door het overlijden van haar moeder. Zij is bij haar vader en 2 halfbroers gaan inwonen. Er is sprake van mishandeling en misbruik door haar vader en vriend (vader van haar kind). Nadia heeft een korte periode bij haar vriend in Duitsland verbleven. Zij heeft geen inkomsten en haar vader biedt haar geen financiële ondersteuning. Haar vader geeft haar wel onderdak en eten. Tijdens haar eerste jaar in België is ze naar het humaniora gegaan om Nederlands te leren. Haar Nederlands is echter onvoldoende om een tewerkstelling te starten. Haar familie in Kameroen heeft haar verstoten, omdat ze niet bij haar man is (haar vriend, huwelijk is niet erkend in België). Van haar geringe familie in België moet ze ook geen verdere ondersteuning verwachten. Ze geeft aan zo snel mogelijk alleen te willen wonen en zegt voortdurend dat ze niet wist dat het allemaal zo moeilijk zou zijn.

Wijkwerk OCMW Gent

cases5
Cases
 • Case 5

Marcel is een 50 jarige alleenstaande man. Hij is geschorst van de werkloosheid. Tijdens zijn periode schorsing wordt hij ernstig ziek maar Securex houdt zijn dossier in onderzoek, telkens ontbreken er papieren.

Hij is niet meer in staat om alle dokterskosten en onderzoeken te bekostigen.

Wijkwerk OCMW Gent

cases6
Cases
 • Case 6

Joske en Mariette zijn 65 jaar en beide ex-drugverslaafden. Momenteel heeft de verslaving zich verlegd naar overdadig medicatiegebruik. De kinderen grijpen in en overtuigen hun ouders om hulp te vragen aan het OCMW rond hun schulden.

 • Inkomsten:
 • Pensioen: 1300 euro/maand
 • Vaste kosten:
 • - huur: 293,45 euro
 • - Electriciteit: 70 euro
 • - gas: 25 euro
 • - water: 17 euro
 • - belgacom: 100 euro
 • - proximus: 15 euro
 • - medicatie: 350 euro
 • Schulden:
 • - lening bij city-bank: 6600 euro
 • - TMVW: 114 euro
 • - OCMW: 720 euro
 • - Visakaart: 2500 euro
 • - negatief saldo zichtrekening: 2310 euro

Wijkwerk OCMW Gent

cases7
Cases
 • Case 7

Het gezin Indira bestaat uit moeder Aïda, dochter Keisha, dochter Issa en haar partner Riyad.

Moeder Aïda 70 jaar heeft een pensioen maar sukkelt met haar gezondheid en kan niet meer voor zichzelf zorgen.

Dochter Keisha 20 jaar heeft een psychische problematiek waardoor tewerkstelling steeds mislukt maar ze zou graag alleen gaan wonen.

Dochter Issa 22 jaar heeft ook een medische problematiek doch ze werkt vrijwillig in een beschutte werkplaats. Haar partner Riyad is geschorst van de werkloosheid en heeft momenteel geen inkomen. Ook Issa en Riyad zouden graag alleen gaan wonen maar durven hun moeder niet alleen achterlaten.

De twee dochters stappen naar het OCMW voor financiële hulp en advies voor hun moeder.

Wijkwerk OCMW Gent

cases8
Cases
 • Case 8

Ahmed, 30 jaar, komt na 10 jaar uit de gevangenis. De gevangenis zette zijn domicilie bij zijn moeder.

De moeder wil echter niet dat haar zoon bij haar komt wonen. Ze wil zijn adres van haar adres weg doen maar dit wil zeggen dat hij ambtshalve afgevoerd zal worden waardoor zijn verblijfsvergunning op de helling kan komen te staan. Hier is nogal onduidelijkheid over.

Ahmed heeft geen inkomsten, geen woning en kan de wereld buiten de gevangenis niet meer aan en is hervallen in druggebruik. Opname in een psychiatrisch centrum ziet hij niet zitten, hij is nu juist vrij…

Wijkwerk OCMW Gent

nog vragen
Nog vragen?

OCMW Gent

Welzijnsbureau Gent Noord/Macharius Heirnis

E. Anseelplein 7

9000 Gent

Tel: 09 266 94 44

Fax: 09 266 94 41

Website: www.ocmwgent.be

E-mail: lut.kwanten@ocmwgent.be

E-mail: laurence.boudre@ocmwgent.be

Wijkwerk OCMW Gent