Download
radiotherapie een snufje in san antonio een nutshell in nice n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Radiotherapie: ‘Een snufje in San Antonio, een nutshell in Nice’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Radiotherapie: ‘Een snufje in San Antonio, een nutshell in Nice’

Radiotherapie: ‘Een snufje in San Antonio, een nutshell in Nice’

107 Views Download Presentation
Download Presentation

Radiotherapie: ‘Een snufje in San Antonio, een nutshell in Nice’

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Radiotherapie: ‘Een snufje in San Antonio, een nutshell in Nice’ Drs! Carla Wárlám-Rodenhuis UMCU NABON / BOOG symposium 2006

 2. 28th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium 2005 San Antonio, Texas

 3. Breast-conserving treatment with or without radiotherapy for ductal carcinoma in situ (DCIS): ten-year results of EORTC randomized phase III trial 10853 Nina Bijker, Philip Meijnen*, Johannes L. Peterse, Jan Bogaerts, Irène Van Hoorebeeck, Jean-Pierre Julien, Massimiliano Gennaro, Philippe Rouanet, Antoine Avril, Ian S. Fentiman, Harry Bartelink and Emiel J.Th. Rutgers on behalf of the EORTC Breast Cancer Group and EORTC Radiotherapy Group * Department of Surgery, The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, the Netherlands

 4. Study design Complete local excision of DCIS 1986 - 1996 Randomisation N = 1010 No further treatment N = 503 Radiotherapy 50 Gy whole breast N = 507 Julien et al, Lancet 2000; 355: 528-33

 5. Patient characteristics

 6. Median follow-up of 10.5 years • Local recurrence (DCIS and invasive) • Distant metastasis • Overall survival • Contralateral breast cancer • Risk factor analysis

 7. time to overall lr

 8. distant metastasis

 9. overall survival

 10. Risk factor analysis • Clinical factors: • age (40 vs. >40 years) • method of detection • Histology (review of 863 (85%) cases): • 48 (6%) benign proliferative lesions • 40 (5%) invasive lesions • 284 (33%) well differentiated DCIS • 199 (23%) intermediately differentiated DCIS • 292 (34%) poorly differentiated DCIS • Size and margin status (original pathology report): • margins was ‘not reported free’ in 22% • size was reported in 23% } 775 patients

 11. Multivariate analysis

 12. Young patients • Similar rate of poorly differentiated lesions as older patients • Similar rate of excision without free margins as older patients • Local recurrence rate at 10 years • After LE 43% • After LE+RT 23%

 13. time to lr by age

 14. Margins not free • Local recurrence rate at 10 years • After LE 39% • After LE+RT 24%

 15. time to lr by margin status

 16. Events/Patients HR & CI LE+RT LE LE+RT LE Age > 40 62/377 94/357 ≤ 40 4/17 13/24 Method of detection X-ray finding only 41/298 69/272 clinical symptoms 25/96 38/104 Architecture clinging/micropapillary 6/99 14/105 cribriform 27/129 42/140 solid/comedo 33/164 50/135 Margins free 44/298 66/280 not free 20/81 35/82 Histologic type well 13/137 26/147 intermediate 23/99 34/100 poor 30/158 47/134 0.25 0.5 1.0 2.0 4.0 LE+RT LE better better Effect of radiotherapy on local control by subgroup

 17. Conclusions • Radiotherapy reduces the risk of local recurrence with 47% (HR=0.53) • Radiotherapy reduces the risk of local recurrence in all patient subgroups • Similar reductions of DCIS and invasive recurrence

 18. Conclusions • Low risk subgroup: clinging/micropapillary well-differentiated DCIS • High risk subgroup: young women, and/or those with involved excision margins

 19. Zie ook (o.a.): • Wong, J Clin Oncol 2006 24(7):1017-9 • RICHTLIJN: • Radiotherapie is een integraal onderdeel van mammasparende therapie bij DCIS

 20. Gnant, abstract 8, ABCSG 6 en 8 • Gunstige selectie uit studiepopulaties (06 en 08): • Inf. ca. : <3 cm, pN0, HR+, postmenopauzaal • Chir. MST + horm. adj. beh. + of – RT (selectie door arts / patient): geen sign. verschil in lokaal recidief (3.3 en 5.2%) (med. FU: 121 mnd) • Chir. MST + horm. adj. beh. + of – RT (gerandomiseerd): significant verschil in lokaal recidief (0.2 en 3.2%, p0.0008) (med. FU 48 m)

 21. Zie ook: • Fyles, N Engl J Med 2004;351(10):963-70) • RICHTLIJN: Radiotherapie is een integraal onderdeel van mammasparende therapie bij infiltrerend mammacarcinoom.

 22. Maartje Hooning, 4035, AVL/ErasmusMC • 4368 10 jaars overlevers van mammaca ! • Behandeld van 1970-1986, 80-90% +RT • Mediane FU 18 jaar, 96% compleet! • Mét of zonder RT: vóór ’80: HR cardiovascular disease1.5 na ’79: ,, ,, ,, ,, 1.3 (CVD=infarct, angina p., decompensatie)

 23. Risico CVD in relatie tot RT doelgebied: • Niet verhoogd na RT mamma • Wel verhoogd na RT linker thoraxwand • Ook verhoogd na RT op parasternale klierketen (links én rechts) • Roken en RT: meer dan additief effect

 24. Zie ook: • Hooning, Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;64 (4): 1081-1091 • Giordano, J Natl Cancer Inst 2005; 97: 419-424

 25. 5th European Breast Cancer Conference, 2006 Nice

 26. Dinsdag: ESTRO dag • Kurtz: de EBCTCG overview: lokale behandeling in relatie tot 15 jaars overleving: • Lancet 2005; 366: 2087-2106 • Voorkómen LRR relevant voor overleving • Per 4 voorkómen LRR’s 1 leven gespaard • Voorbeeld: van 26%7% LRR door toevoegen RT (geldt voor MST) = 19% absolute reductie van LRR, 5.4% absolute reductie van de15 jaars borstkanker mortaliteit

 27. Toepassing computertechnologie bij planning en uitvoering RT: • Helaas onderbelicht op beide congressen! • Op a.s. ASTRO en ESTRO meer? • IGRT (image guided radiotherapy) en IMRT (intensity modulated radiotherapy) zijn immers nieuwe technische mogelijkheden en de toverwoorden van de radiotherapie!

 28. Arriagada, abstract 23 • Al 20 jaar debat over volgorde adjuvante radio- en chemotherapie bij mammaca • Geen evidence voor voordeel van enige volgorde (niet i.h.a., niet voor subgroepen) • (Kan de Nederlandse Sequentie Studie die door ‘heel mammacarcinoom behandelend Nederland’ wordt voorgestaan van start?)

 29. Toledano, abstract 24 • Gerandomiseerde studie: RT na CMF of RT en CMF gelijktijdig: • Lange termijn gevolgen aan de borst: toxiciteit na simultane behandeling groter: t.a.v. fibrose, teleangiectasiën, huidpigmentatie en atrofie • Patiënt merkte na sim. beh. meer verschil tussen behandelde en andere borst, maar was tevredener over cosmesis dan arts

 30. Ioannidis, abstract 204 • J Natl Cancer Inst 2005; 97 (3): 188-194 • Meta-analyse van 9 studies: neoadjuvante versus adjuvante chemotherapie, 3946 pat. • Voor DM en overleving geen verschil • Minder chirurgie in neoadj. beh. armen • Vaker borstsparende chir. na neoadj CT • Significant meer lokoregionale recidieven na neoadjuvante chemotherapie (RR 1.22, C.I.: 1.04 – 1.43)

 31. Yarnold, abstract 206 • Tendens tot ‘partial breast irradiation’ • =Experimenteel • Diverse gerandomiseerde studies lopen: betrouwbare conclusies pas over 10 jaar! • In de VS veel ‘partial breast irradiation’ buiten studieverband, o.a. met de ‘Mammosite’: slechts dun schilletje rond lumpectomieholte wordt adequaat bestraald

 32. Kyndi, abstract 221 • De Deense studies (Overgaard) over GRM + adjuvante systeemtherapie plus of min RT: • Alsnog ER, PR, en HER2 bepaald bij bijna 900 patienten (8+ klieren verwijderd) • Bij HR+ en bij HER2-: met RT: LR, DM en mortaliteit lager • Bij HR- en/of HER2+: met RT: LR lager, maar DM en mortaliteit niet significant lager

 33. Perez, abstract 226 • In de NCCTG-N9831 studie: “geen verhoogde cardiotoxiciteit bij simultane trastuzumab en RT”. • Kanttekeningen: 1. Studie patiënten geselecteerd op goede hartf. 2. Men zag af van parasternale RT 3. Cardiotoxiciteit t.g.v. RT zéér laat, na 5-15 jaar 4. Late cardiotoxiciteit t.g.v. simult. trast. en RT? 5. Bij curatieve behandeling telt late schade mee 6. Sequentiële adj. therapie werkt ook (HERA)

 34. Van Tienhoven, abstract 236 • LABC: locally advanced breast cancer • Definitie? Jaren 80: klinisch T4 of N2 (inoperabel). Nu beschouwt en behandelt men vaak een tumor die klinisch T3 lijkt (> 5 cm) (en >3cm) als LABC • Neoadj. CT: (borstsparende) operabiliteit  • Chirugie: verkleining tumorload, risico op LR • Oksel behandelen: individualiseren: hij stelt voor bij macrosc. oksel-tumorrest OKT en anders RT

 35. Posters over Radiotherapie: • Te veel leuke posters om te bespreken! • Persoonlijke selectie: 134 en 168. • 134: Lonneke van der Poll-Franse: incidentie en behandeling DCIS in de IKZ regio. • Shocking news: RT na MST ook recent (in 2002/3) slechts bij zo’n 80%. • Zelfs slechts bij 75% van de vrouwen < 50 jaar.

 36. Tweede voorkeurs poster CW-R: • 168: Kimman: • Verbeteren kwaliteit en efficiëntie van de follow-up? (eerste 18 maanden) • Studie loopt (in Limburg): twee randomisaties: I.Vergelijking standaard FU met telefonische FU door daartoe opgeleide verpleegkundigen, plus na 1 jaar bezoek aan medisch specialist. II. Al of niet groeps bijeenkomst: informatie / educatie voor patienten en partners • Primair eindpunt: kanker specifieke QoL