fotball i fossum if n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fotball i Fossum IF PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fotball i Fossum IF

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Fotball i Fossum IF - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Fotball i Fossum IF. Vi driver disse idrettene: Alpint Langrenn og skiskyting Hopp Orientering Friidrett Trim Fotball. I tillegg har vi all-idrett opp til ca. 10 år, KlubbFiz som er et ungdomstilbud, Trim-gruppe og FIOL Fotballgruppa er den største enkeltidretten med over 500 medlemmer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fotball i Fossum IF' - avram-baldwin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fossum if
Vi driver disse idrettene:

Alpint

Langrenn og skiskyting

Hopp

Orientering

Friidrett

Trim

Fotball

I tillegg har vi all-idrett opp til ca. 10 år, KlubbFiz som er et ungdomstilbud, Trim-gruppe og FIOL

Fotballgruppa er den største enkeltidretten med over 500 medlemmer.

Fossum IF

Et av Norges største idrettslag med over 2000 medlemmer

fossum if1
Økonomi

Totalt omsetning er ca 5 mill pr. år

Fotballgruppe alene har en omsetning på 1 mill pr. år

Klubben har en sunn økonomi og er gjeldfri.

1 heltidsansatt

Frøydis Stensrud (administrasjon)

Alle andre ansatte er engasjert som trener på forskjellige nivåer.

Foreldre-engasjement er er den drivende kraften i klubben.

Fossum IF
fotball i fossum if1
Fotball i Fossum IF
 • Fossum IF er en breddeklubb
  • Breddefotballen skal gi alle som ønsker det en mulighet til å spille fotball. Den skal og må derfor være inkluderende og gi tilbud til alle som ønsker det.
 • Vi har 3 grupper
  • Barnefotball opp til og med 12 år
  • Ungdomsfotball fra 13 til 19 år
  • Seniorfotball fra 20 år
fossum fotball
Fossum fotball
 • Totalt ca. 425 spillere, fordelt på ca. 40 lag som har deltatt i seriespill 2001.
  • 1 Seniorlag med 25 spillere
  • Ca. 175 spiller ungdomsfotball (13-19 år)
   • 4 jentelag og 9 guttelag
  • Ca. 225 spiller barnefotball ( opp til 12 år)
   • 9 jentelag og 16 guttelag. I tillegg kommer de aller yngste som ikke spiller serie.
organisering
Organisering

Fotballstyret

Lag

Lag

fossum fotball1
Fossum Fotball
 • Meget desentralisert organisasjon.
 • Hovedarbeidet foregår rundt lagene.
 • Fotballstyret har kun en koordinerende oppgave.
 • Behovet for et koordinerende organ øker med spillernes alder.
 • Det er viktig at hvert eneste alderstrinn på gutte og jentesiden er representert i styret.
styrets hovedoppgaver
Styrets hovedoppgaver
 • Målsetninger og langsiktig planarbeide
 • Økonomi
 • Koordinere gjennomføringen av noen felles arrangement
 • Lagpåmelding
 • Dommerrekruttering
 • Fordeling av treningstider og baner
 • Starte opp nye alderstrinn
 • Trenerkoordinator og utvikling av trenere.
 • Ressurs for støtteapparatet.
 • Gir retningslinjer og utøve noe kvalitetssikring
konomi
Økonomi
 • Alle lag er selvfinansierende.
 • En del av treningsavgiften tilfaller felleskassa. Denne dekker en del fellesutgifter:
  • Lønn til Frøydis og trenerkoordinator
  • Vinterbaner
  • Administrasjonskostnader, representasjon, bøter
  • Dommerrekruttering
  • Kostnader fellesarrangement
 • Fotballgruppa har en sunn økonomi.
hovedprinsipper
Hovedprinsipper
 • Vi er en breddeklubb
  • Vi skal gi et kvalitetsmessig godt tilbud:
   • I alle årsklasser
   • Til gutter og jenter
   • Uavhengig av talent
   • Både til de som vil bruke mye tid på fotball og de som vil bruke mindre tid på fotball
hva betyr bredde
Hva betyr ”bredde” ?
 • Barn: Ingen topping, mye lek og moro.
 • Ungdom: Både til de som vil bruke mye tid på fotball og de som vil bruke mindre tid på fotball.
 • For å kunne gi et attraktivt tilbud til ungdom trenger vi også et attraktivt A-lag
barnefotball opp tom 12 r
Barnefotball (opp tom 12 år)
 • 3 hovedprinsipper
  • Likhet
  • Jevnbyrdighet
  • Trivsel
likhetsprinsippet
Likhetsprinsippet
 • Gjelder innad i ett lag
 • Konsekvensene av prinsippet vil være at det internt på laget blir viktig at alle får delta – med likt utgangspunkt. La alle spille like mye og la alle i tur få spille fra start. Dette for at alle barna skal få muligheten til å oppleve et fotballspill både gjennom trening og kamp.
 • Topping av lag skal ikke forekomme i barnefotballen!
jevnbyrdighetsprinsippet
Jevnbyrdighetsprinsippet
 • Gjelder forholdet mellom lagene
 • Bygger på filosofien om at en skal etterstrebe jevnbyrdighet både i trening og kamp, for på den måten å skape spenning, glede og engasjement.
trivsel
Trivsel
 • Trivselsformelen
  • Trygghet + Mestring = Trivsel
 • Trygghet
  • Skape et miljø hvor den enkelte føler seg trygg i forhold til både de andre på laget og de voksne rundt laget.
  • Det er lov å gjøre feil
 • Mestring
  • Lære basisferdigheter
fossums m l for ungdomsfotball
Fossums mål for ungdomsfotball
 • Ungdomsfotball gjelder 13-19 år. F.o.m 13 år spilles 11’er fotball.
 • Mål:
  • Gi et tilbud til alle i aldersgruppen som vil spille fotball.
 • Med alle menes:
  • De som vil satse mye på fotball og som ofte har potensialet til å bli gode fotballspillere.
  • De som ikke prioritere fotball høyest men som ønsker å være med fordi det er moro.
utfordringene
Utfordringene
 • Større forskjeller i spillergruppen
  • Ambisjoner
  • Tekniske ferdigheter
  • Taktiske ferdigheter

Differensiert tilbud !

 • Foreldre-engasjement er minst like viktig for ungdomsfotball som i barnefotball
hvorfor engasjerer vi oss
Hvorfor engasjerer vi oss ?
 • ”Vi ønsker å gi våre barn og ungdommer er godt fritidstilbud for dermed å bidra til at de holder seg borte fra gata”
 • Fotball er en populær aktivitet blant barn og ungdom
 • Fotball utvikler
  • Egen kropp
  • Personlige ferdigheter
  • Sosiale ferdigheter i samspill med andre
foreldreengasjement
Foreldreengasjement
 • Alle lag er avhengig av at foreldre tar ansvar for driften av laget
 • ”Noen” må også engasjere seg ut over eget lag. (Fotballstyret, prosjekter)
 • Hvis mange bidrar litt får vi det til
hva f r du igjen
Hva får du igjen ?
 • Gjør noe sammen med barna
 • Lærer andres barn å kjenne
 • Blir kjent med andre foreldre
  • Nyttig også i skolesammenheng
 • Det skapes et sosialt nettverk mellom barn og voksne
organisering av lagene
Organisering av lagene
 • Lagledelsen
  • Oppmann
  • Trener(e)
  • Støtteapparat
  • Spillerutvalg
 • Hvis mange bidrar med litt…..
  • Etabler en foreldregruppe
lagledelsens arbeidsoppgaver
Lagledelsens arbeidsoppgaver
 • Planlegging og mål
 • Skaffe/ansette trener(e)
 • Tilrettelegging av sesongen
 • Gjennomføring av sesongen
 • Informasjon
 • Turer og turneringer
 • Økonomi
 • Administrasjon
oktober november
Oktober/november
 • Administrative oppgaver
  • Evaluering av sesongen
  • Regnskapsavslutning
  • Mål
  • Budsjett neste sesong
  • Ny rekruttering til støtteapparatet
trener
Trener
 • Fossum Fotball har ansatt en trenerkoordinator som er en ressursperson for trenerne på alle nivåer.
  • Robert Stensønes,
   • Tlf. 95871140,
   • E-post:rstensones@hotmail.com
 • Barnefotball
  • Foreldretrener
 • Ungdom
  • ”Ansatt” trener
ansatt trener
Ansatt trener
 • Kontrakt
  • Styret har en mal
 • Viktig at noen i lagledelsen følger opp
  • Komme innom på treninger
  • Hvordan fungerer samspillet mellom trener og spillere ?
  • Hvordan fungerer samspillet mellom lagledelse og trener ?
trenerrollen
Trenerrollen
 • Faglig ansvarlig.
  • Lagledelsen setter mål, treneren er ansvarlig for fotballfaglig gjennomføring.
  • Gjennomføring av treningene
 • Kampledelse og laguttak
  • Spillerene skal forholde seg til en person når vi spiller kamper
  • ”Lag uttak”
   • Alle skal spille, deltagelse på treninger, ferdigheter
grove planer for neste sesong
Grove planer for neste sesong
 • Antall lag og eventuell divisjonsplassering
 • Vintertrening/ Oppstartstidspunkt for sesongen.
  • Tilgjengelige baner for vintertrening
  • Behov for inneballer og vinterballer
  • Sesongen starter ca. 1/5
 • Innendørsturneringer
 • Større turer må komme på dagsorden
 • Dugnader
tidsfrister p h sten
Tidsfrister på høsten
 • Budsjett neste sesong
 • Vintertrening
  • Gymsaler
  • Grusbane
  • Kunstgress
 • Lagpåmelding 1/12
  • Antall lag og eventuell divisjon
  • Støtteapparat
  • Navnelister
 • Påmelding til større utenlandsturer
januar
Januar
 • Oppdatering av lisensregisteret
  • Gjelder fra 13 år og eldre
  • Gjøres på Internett på www.fotball.no
  • Viktig for at spilleren skal være forsikret også på vintertrening.
  • Du trenger
   • Navn
   • Adresse
   • Fødselsdato
  • Se egen veiledning.
januar februar
Januar/Februar
 • Utstyr og draktbehov
  • En drakt pr. spiller
   • Gjerne lokal sponsor men denne må godkjennes av styret
   • Spillerene holder normalt strømper og shorts selv.
   • Bruk Fossum’s overtrekk
  • Baller
  • Vester
  • Kjegler
  • Medisinskrin
rutiner for bestilling av utstyr
Rutiner for bestilling av utstyr
 • Egne retningslinjer er utarbeidet av forballstyret. Se under Fotballstyret på www.fossumif.no (fotball)
mars april
Mars/April
 • Forberedelse til sesongstart
  • Kampoppsettet legges ut på Internett i slutten av mars.
  • Se www.fossumif.no (fotball)
 • Lag egen terminliste for sesongen
  • Fast oppmøtested ved bortekamper, for eksempel Eiksmarka bibliotek.
  • Lag kjørelister til bortekamper
 • Treninger
  • Når kampdager er fastsatt, kan treningstider for sesongen legges opp
  • Behov meldes styret.
treningsbaner
Treningsbaner
 • 7’er
  • Grusbanene ved Eiksmarka skole og Briskehaugen barnehage
  • Øvre delen av Eiksmarkafeltet fra ca. 15/5
  • Barketomta fram til ca. 1/5
 • 11’er
  • Grusbanen på Fossum fram til ca. 1/5
  • Nedre del av Eiksmarkafeltet fra ca 15/5
regler prosedyrer
Regler/Prosedyrer
 • Det gjelder en del regler prosedyrer som det er viktig å være klar over.
 • Brudd på reglene kan medføre bøter og tapte poeng.
 • For mer utførlig informasjon se:
  • Lagleders ABC som utdeles til hvert lag sammen med spilleplanen ca. 20. April
  • Informasjonen finnes også på Internett. Se fotballsgruppas side med ”Nyttig informasjon”
  • Ta også kontakt med noe i styret dersom du er i tvil
de viktigst reglene
De viktigst reglene
 • Flytting av kamper
 • Overganger fra annen klubb
 • Bruk av spillere fra andre Fossum lag
 • Gule/røde kort
vi spiller kamp
Vi spiller kamp
 • Banen
 • Dommere
 • Drakter (vester)
 • Spillere
  • Spillerens utstyr
 • Rapportering av resultater
bruk av andre lags spillere
Bruk av andre lags spillere
 • Egne retningslinjer er utarbeidet av forballstyret. Se under Fotballstyret på www.fossumif.no (fotball)
gule og r de kort
Gule og røde kort
 • Benyttes fra 13/14 år.
  • Bare gule kort uten annen konsekvens en at spilleren må forlate banen. Ny spiller kan settes inn. Ingen karantene.
 • Fra og med 15 år
  • Fult regelverk med gule og røde kort.
  • Karantene ved rødt kort og for mange gule.
  • Laget må holde regnskap.
forsikringer og skader
Forsikringer og skader
 • Se informasjon på www.fotball.no hvor du også kan hente skademeldingskjemaet. Se også informasjon under Fotballstyret på www.fossumif.no (fotball)