Att p verka opinioner och beslutsfattare
Download
1 / 27

ATT PÅVERKA OPINIONER OCH BESLUTSFATTARE - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

ATT PÅVERKA OPINIONER OCH BESLUTSFATTARE. Rune Kjernald. Vad är lobbying?. Metoder att få beslutsfattare att frivilligt göra som du vill. Skaffa kunskap och fakta! Planera och förbered dig väl! Var medspelare – inte motspelare!. Vad är opinionsbildning?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ATT PÅVERKA OPINIONER OCH BESLUTSFATTARE' - aviv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vad r lobbying
Vad är lobbying?

Metoder att få beslutsfattare att frivilligt göra som du vill.

Skaffa kunskap och fakta!

Planera och förbered dig väl!

Var medspelare – inte motspelare!


Vad är opinionsbildning?

Att påverka åsikter, attityder och värderingar,

ibland för att påverka politiska beslut men också för att förändra attityder.Budskap m lgrupp
Budskap & målgrupp

 • Vad är huvudbudskapet?

  - Vad är problemet?

  - Hur kan man lösa problemet?

  - Hur bidrar vi till lösningen?

 • Anpassa budskapet till målgruppen?

 • Samhällsperspektiv - allmännyttan


Vad vill spf
Vad vill SPF?

 • Externt mot beslutsfattare

 • Budskapet

 • Stora brister i äldreomsorgen är inte acceptabla.

 • Omsorg och vård ska hålla samma kvalitet oavsett ålder.

 • Kanaler: SPF:s hela organisation ska engageras i detta. Detta område bör vara högst prioriterat.


Vad vill spf1
Vad vill SPF

 • Externt mot svenska folket

 • Budskapet:

 • äldre är en positiv resurs

 • äldre utför ett omfattande oavlönat arbete

 • äldre bidrar till samhället mer än de kostar.

 • Kanaler: Alla olika typer av medier, deltagande i den offentliga debatten.


Fr gor som spf arbetar f r
Frågor som SPF arbetar för:

 • Bättre läkemedelsanvändning bland äldre?

 • Hur kan äldres inkomstnivå förbättras rimligt i takt med omgivningens?

 • Hur kan äldre få en bra omsorg och sjukvård?

 • Hur kan äldre få ett bra boende i livets olika faser?

 • Hur kan äldres ensamhet brytas?1. Skriv en rapport

Börja med att skriva en rapport om sakfrågan.

Rapporten är en bas för

politikerkontakter och debattartiklar.


2. Kartlägg aktörer och ställningstaganden

 • Vilka påverkar kommande beslut

 • Vilka beslutar

 • Ju noggrannare nu, desto bättre sen!


3. Upprätta en plan för publicitet och påverkan

Vilka är målen, delmålen?

När ska eventuella utredningar vara klara?

När fattar kommunen/landstinget/regeringen/riksdagen beslut i frågan?Vilka har andra intressen och genomför motkampanjer?

Detaljerad och kronologiskt utformad.


4. Var öppen

Uppge alltid vilka ni representerar och syftet med er kampanj.


5. Utse talesperson

Utse till talesperson den eller de personer i organisationen som är bäst lämpad att föra fram ert budskap.


6. Lyft fram allmänintresset

Lyft fram argumentet som visar på frågans allmänintresse. Politiker fattar inte beslut utifrån intresset hos enskilda företag eller organisationer.


7. Samarbeta med andra organisationer

Skapa allianser med organisationer och intressegrupper som stöder era krav.


8. Sök det gemensamma

 • Anpassa argumentationen till mottagarens värderingar.

 • Fördela arbetet så att individer och parter i kampanjen kommunicerar med de partier de har en personlig relation till eller en intressegemenskap med.


9. Opinionsbilda via media

Den som syns i mediavinner lättare vid förhandlingsbordet

Förstärk er expertroll genom media lokalt

Använd gärna pr-handboken för att få tips på hur ni kommunicerar


10. Organisera folkrörelsekampanjer

Ta initiativ till folkrörelsekampanjer, namninsamlingar och aktioner

Utnyttja sociala medier1. Agera inte kravmaskin

Gör inte uppvaktningar obehagliga för beslutsfattarna genom att ställa hårda krav.

Formulera er i stället som politikernas kontaktyta mot dem ni företräder.


2. Gör inte som ni alltid har gjort

Försök hitta nya grepp och skapa oväntade allianser.


3. Gnäll inte!

Uppvakta inte beslutsfattare bara när ni har ett problem, ha i stället kontinuerlig kontakt och underhåll relationen. Ge positiv respons på bra beslut som fattas.


4. Tro inte att ”han som bestämmer” faktiskt gör det

Att träffa ansvarigt kommunalrådet kan tyckas stort och betydelsefullt, men glöm inte bort politiska tjänstemän och handläggare. Ofta sitter de på sakkunskapen och har stort politiskt inflytande.


5. Börja inte fem i tolv

Börja lobbykampanjen långt innan beslutsprocessen startar och långt innan ni läser om det i tidningen eller får förslaget på remiss. Då kan det vara för sent!


ad