Tutkimuksen ja neuvonnan
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Tutkimuksen ja neuvonnan yhteiset hankkeet Hannu Seppänen ProAgria Keskusten Liitto. Tulostavoitteet (tutkimus) 2008. Tulostavoitteet (tutkimus) 2009. Tutkimusyhteistyö, johtaminen, talous. Maatilayrityksen menestystekijät (Tieto Tuottamaan 123)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ava-bradshaw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tutkimuksen ja neuvonnan yhteiset hankkeet hannu sepp nen proagria keskusten liitto

Tutkimuksen ja neuvonnan

yhteiset hankkeet

Hannu Seppänen

ProAgria Keskusten Liitto
Tutkimuksen ja neuvonnan yhteiset hankkeet hannu sepp nen proagria keskusten liitto

Tutkimusyhteistyö, johtaminen, talous

 • Maatilayrityksen menestystekijät (Tieto Tuottamaan 123)

 • Menestyvän maatilayrityksen johtaminen (MAJO)

 • Maatilan suunnittelu- ja johtamistöiden työmenekit

 • Muuttuva maaseutuyrittäjyys-Monialaisten tilojen, perusmaatilojen ja

 • maaseudun muiden yritysten yrittäjyys ja resurssienhallinta 200-2006

 • ProAgria MKL ja MTT/Taloustutkimuksen välisen yhteistyön

 • kehittämishanke 2004-2006


Tutkimuksen ja neuvonnan yhteiset hankkeet hannu sepp nen proagria keskusten liitto

Tutkimusyhteistyö, kotieläin

 • Lypsykarja

 • KarjaKompassin perustana olevat tutkimukset

 • Lypsylehmien tuotosvasteiden ja ruokinnan taloudellisuuden mallintaminen

 • koeaineistojen perusteella

 • Suomen kotieläintalouden fosforikierto - tila- ja aluetason käytäntöjen optimointi

 • ”Utareterveys” –tutkimukseen datapoiminta (HY)

 • Pihattotutkimukseen pihattotilojen keskieläinluvut

 • ”Automaattilypsy”-hankkeeseen kannattavuuskirjanpitotiloille lehmäkohtaiset

 • Tuotostiedot robottitilat / tavalliset tilat

 • Emolehmä, sika

 • Sika-nauta hanke 2008 – 2011 / ProAgria E-P, TTS (tukee myös InnoNautahanketta)


Tutkimuksen ja neuvonnan yhteiset hankkeet hannu sepp nen proagria keskusten liitto

Tutkimusyhteistyö, kasvintuotanto

 • MTT:n vetämistä hankkeista, missä olemme / olemme olleet mukana

 • MALARIHA, mallasohran laaturiskien hallinta 2004-06

 • MAASÄÄ, teknologia-alusta ympäristöpalvelun kehittämiseksi 2007-08

 • HYÖTYLANTA, tutkimusohjelma lannan sekä eloperäisten jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämisvaihtoehtojen löytämiseksi 2008-10

 • MTT:n hankkeita, joissa Lohkotietopankin tietoja käytetty

 • Suomen kotieläintalouden fosforikierto – tila- ja aluetason käytäntöjen optimointi

 • KETJUVASTUU, elintarvikeketjun ympäristövastuun raportoinnin kehittäminen

 • CONSENV, kotitalouksien kulutusvalintojen ympäristövaikutukset ja niistä viestiminen

 • ENVIMAT, Suomen talouden materiaalivirtojen ympäristövaikutukset

 • Luomuliitto

 • Havaintotilakoetoiminta


Tutkimuksen ja neuvonnan yhteiset hankkeet hannu sepp nen proagria keskusten liitto

Tutkimusyhteistyö, teknologia

 • Maatilojen bioenergiankäytön kehittäminen ja koordinaatio 2007-2009

 • Valtakunnallinen bioenergian koordinointihanke 2009-2010

 • Sähköisten toimintamallien ja –tapojen kehittäminen

 • ja käyttöönotto viljan sopimustuotannossa 2005-2009

 • eFarmer 2005-2007

 • TTS Manager 2004-2007

 • Agrix –Kasvinviljelykoneiden automaatiojärjestelmä -2005

 • Farmix –Traktorin ja työkoneiden integroitu automaatio -2008

 • Infox –Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen

 • kehittäminen 2005-2007


Tieto tuottamaan sarja
Tieto tuottamaan -sarja

 • ProAgria Keskusten Liiton ja MTT:n yhteinen julkaisusarja

 • Vuodesta 1978 kaikkiaan 127 nimikettä, yli miljoona painettua kirjaa

 • Vuoden 2008 tunnusluvut- uudet tai uusitut nimikkeet: 5- painosmäärä, kpl: 48 500- maatiloista tutustuneita, %: 67 - asiakastyytyväisyys, yleisarvosana: 8


Tutkimuksen ja neuvonnan yhteiset hankkeet hannu sepp nen proagria keskusten liitto

ProAgria ja MTT/Taloustutkimuksen

välisen yhteistyön kehittämishanke

 • Tämän kehittämisprojektin tuloksena on:

 • - vahvistettu neuvonnallisten tietopankkien säännönmukaista, talousperustaista tarkastelua tulosseminaareissa.

 • - luotu pysyvä toimintamalli, miten neuvonnallisten tietopankkien taloudellista informaatiota hyödynnetään käytännön neuvonnassa.

 • - määritetty uusia tapoja, miten neuvonnallisten tietopankkien sisältöä analysoidaan.  

 • Tilakunnon kehitystyössä maatilojen biologisten ja taloudellisten yhteyksien mallittaminen ja optimointi on saatu alkuun.

 • Tutkimustiedon hyödyntämisessä todettiin kolme kriittistä vaihetta:

 • Tutkimussuunnittelussa keskustelu tiedon hyödyntäjien kanssa pitäisi ulottaa käytännön toiminnan tasolle.

 • Tutkimuksen teonaikaiseen tiedonvaihtoon lisää huomiota ja tiedottamista sidosryhmille.

 • Tutkimusten rahoittajien pitäisi luoda edellytykset tiedon leviämistä tukevan materiaalin tuottamiseen osana tutkimusta.


Tutkimuksen ja neuvonnan yhteiset hankkeet hannu sepp nen proagria keskusten liitto

Kehitystarpeita

Toimialatiedon lisääminen

Tietoa suunnittelu- ja ennustejärjestelmiin

Yhteiset palvelut (esim. kysymyksiä - vastauksia palvelut)

Ideahaku: Opetusmaatilojen ja neuvonnallisen havaintokoetoiminnan

(”TilaTesti”) hyödyntäminen tuotantopanosten käytön taloudellisessa

hallinnassa ja ympäristöllisessä optimoinnissa