fundusze zwrotne instrumentem wspierania rozwoju n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Malta, luty 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Malta, luty 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Malta, luty 2013

0 Views Download Presentation
Download Presentation

Malta, luty 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FUNDUSZE ZWROTNE – INSTRUMENTEM WSPIERANIA ROZWOJU MŚP PIŁA 12 LUTY 2015 r . Malta, luty 2013

 2. Informacje o FRIPWW S.A.(Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 3. Od 12-tu lat wspieramy przedsiębiorców

 4. 12 LAT WSPIERAMY FIRMYW WIELKOPOLSCE poręczenia JEREMIE JEREMIE I - 41 418 330 PLN 352 PORĘCZEŃ JEREMIE II - 39 640 865 PLN 137 PORECZEŃ JEREMIE III - 52 696 875 PLN 238 PORĘCZEŃ JEREMIE IV - 53 036 598 PLN 231 PORĘCZEŃ JEREMIE V - 39 744 328 PLN 142 PORĘCZEŃ RAZEM 226 536 996 PLN 1100 PORĘCZEŃ

 5. Podstawowe cechy JEREMIE STRUKTURA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ FIRMY RAZEM 3397 100,00 499 139 319 PLN • Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy • Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych • Tworzenie nowych miejsc pracy • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

 6. Podstawowe cechy JEREMIE Informacja dotycząca pomocy dla przedsiębiorców udzielonej przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA – powiat pilski: 2012 rok – 27 poręczeń na kwotę 5 199 740,51 zł dla kredytów na kwotę 8 678 141,64 zł 2013 rok – 22 poręczenia na kwotę 4 913 921,00 zł dla kredytów na kwotę 29 384 151,00 zł ( w tym limit kredytowy na kwotę 18 100 000 zł i 4 500 000 zł) 2014 rok – 35 poręczeń na kwotę 7 215 073,53 zł dla kredytów na kwotę 40 673 466,74 zł ( w tym limit kredytowy na kwotę 9 500 000 zł i 23 600 000 zł) 2015 rok – 3 poręczenia na kwotę 440 000,00 zł dla kredytów na kwotę 2 150 000,00 zł • Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy • Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych • Tworzenie nowych miejsc pracy • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

 7. Podstawowe cechy JEREMIE W sumie 87 poręczeńna kwotę: 17 768 735,04zł dla kredytów na kwotę 80 885 759,38zł, w tym: - 59 poręczeńw ramach inicjatywy JEREMIE, a 28 poręczeńze środków własnych FRIPWW, - 50 kredytów obrotowych, 13 kredytów inwestycyjnych, 8 kredytów nieodnawialnych, 4 pożyczki inwestycyjne, 4 pożyczki, 3 kredyty zaliczki, 4 limity kredytowe i 1 kredyt wielocelowy • Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy • Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych • Tworzenie nowych miejsc pracy • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

 8. Podstawowe cechy JEREMIE Informacje o FRIPWW SA Warunki poręczeń kredytów , pożyczek oraz leasingu STRUKTURA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ FIRMY RAZEM 3254 100,00 458 248 000 PLN • Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy • Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych • Tworzenie nowych miejsc pracy • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

 9. Podstawowe cechy JEREMIE OFERTA PORĘCZENIA FRIPWW DLA FIRM OBEJMUJE : 1. PORECZENIE KRDYTÓW I POŻYCZEK 2. PORĘCZENIE LEASINGU 3. PORĘCZENIE WADIÓW W PRZETARGACH PUBLICZNYCH • Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy • Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych • Tworzenie nowych miejsc pracy • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

 10. Podstawowe cechy JEREMIE Poręczenia kredytów • Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy • Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych • Tworzenie nowych miejsc pracy • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

 11. Podstawowe cechy JEREMIE Poręczenia kredytów – cd. • Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy • Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych • Tworzenie nowych miejsc pracy • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

 12. Podstawowe cechy JEREMIE Dokumentacja do podjęcia decyzji o udzieleniu poręczenia: • Wniosek o udzielenie poręczenia • Załączniki: oświadczenie dla Wnioskodawcy • Dokumentacja finansowa, w tym m.in. Decyzja oraz wynik analizy. UWAGA: wszystkie niezbędne dokumenty Fundusz otrzymuje od banku. • Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy • Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych • Tworzenie nowych miejsc pracy • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

 13. Podstawowe cechy JEREMIE Poręczenia transakcji leasingowych • Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy • Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych • Tworzenie nowych miejsc pracy • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

 14. Podstawowe cechy JEREMIE Poręczenia transakcji leasingowych – cd. • Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy • Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych • Tworzenie nowych miejsc pracy • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

 15. Podstawowe cechy JEREMIE Poręczenia transakcji leasingowych – cd. • Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy • Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych • Tworzenie nowych miejsc pracy • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

 16. Podstawowe cechy JEREMIE Dokumentacja do podjęcia decyzji o udzieleniu poręczenia: • Wniosek o udzielenie poręczenia • Załączniki: oświadczenie dla Wnioskodawcy • Dokumentacja leasingowa, w tym m.in. Decyzja oraz wynik analizy • Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy • Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych • Tworzenie nowych miejsc pracy • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

 17. Podstawowe cechy JEREMIE KORZYŚCI DLA KLIENTÓW: Dla wszystkich: • Realizacja transakcji na korzystniejszych warunkach. • Alternatywa dla tradycyjnych dodatkowych zabezpieczeń, takich jak, np.: przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, hipoteka, wymaganych w przypadku bardziej złożonych transakcji. Dla przedsiębiorców wykorzystujących rzadko spotykane środki trwałe: • Dużo większe możliwości finansowania mniej płynnych przedmiotów w tym niekiedy prototypów. Dla przedsiębiorców wkraczających na rynek: • Możliwość sfinansowania inwestycji firmom z niedługą historią kredytową lub firmą wkraczającym na rynek. • Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy • Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych • Tworzenie nowych miejsc pracy • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

 18. Podstawowe cechy JEREMIE PORĘCZENIA WADIALNE • Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy • Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych • Tworzenie nowych miejsc pracy • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

 19. Podstawowe cechy JEREMIE Poręczenia wadialne – cd. • Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy • Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych • Tworzenie nowych miejsc pracy • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

 20. Podstawowe cechy JEREMIE Poręczenia wadialne – cd. • Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy • Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych • Tworzenie nowych miejsc pracy • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

 21. Podstawowe cechy JEREMIE KORZYŚCI DLA KLIENTÓW: • Brak konieczności wpłaty wadium w postaci gotówki • Możliwość udziału w wielu przetargach jednocześnie • Możliwość złożenia wniosku online • Szybka decyzja – przyznanie pakietu do 5 dni roboczych, poręczenie przetargu w ramach pakietu do 1 dnia roboczego • Otrzymują możliwość wzięcia udziału w przetargach w których wcześniej nie mogli wziąć udziału z uwagi na wymóg wysokiego wadium. • Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy • Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych • Tworzenie nowych miejsc pracy • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

 22. Przykładowe opłaty z tytułu poręczenia JEREMIE II Informacje teleadresowe Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań (+48) 61 67 10 481 (+48) 61 6710 482 (+48) 61 6710 487 fax: (+48) 61 6710 610 fundusz@fripww.pl

 23. Dziękuję za uwagę MICHAŁ CHOJARA Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań www.fripww.pl