Teema ii ajan yst v
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

TEEMA II AJAN YSTÄVÄ. Fil . tri Jörgen Larsson (Chalmers tekniska högskola) ja kirjailija Fredrik Warberg (Tidsverkstaden- yhdistys ) ovat laatineet teeman yhteistyössä professori Karin C. Ringsberg in Nordic School of Public Health NHV kanssa. Tarkoitus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - austin-baldwin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Teema ii ajan yst v
TEEMA IIAJAN YSTÄVÄ

Fil. tri Jörgen Larsson (Chalmers tekniska högskola) ja kirjailijaFredrik Warberg (Tidsverkstaden-yhdistys) ovatlaatineetteemanyhteistyössäprofessori Karin C. Ringsberg in Nordic Schoolof Public Health NHV kanssa.


Tarkoitus
Tarkoitus

Teeman II tarkoituksena on, ettäosallistujilleannetaantilaisuuslisätätietouttaanterveyden ja elämäntavanyhteydestä ja siitä, mitensuhtaudummeaikaan, sekälöytääkokoperhettähyödyttäviäaikastrategioita.

J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg


Teema ii jakautuu nelj n keskustelunaiheeseen
Teema II jakautuuneljäänkeskustelunaiheeseen

Keskustelunaihe 1: Aikapaine.

Pohdiskelua ja keskusteluaaikaan ja aikapaineeseenliittyvistäkokemuksista.

Keskustelunaihe 2: Aikaprofiili.

Missämäärinkoemme, ettäaikariittää? Mitentyytyväisiäolemmesiihen, mitenjaamme ja käytämmeaikammearjeneritoimintoihin? Jokainenosallistujatäyttääaikaprofiilinvastauksenlöytämiseksi.

Keskustelunaihe 3: Odotuksia ja normeja.

Mitennormitvaikuttavatmeihin ja ajankäyttöömme?

Keskustelunaihe 4: Strategioitaaikahyvinvoinninlisäämiseksi.

Keskusteluasiitä, mitenomaaikahyvinvointihyödyttää lasta ja perhettä. Strategioita ja aloitteitaaikahyvinvointimmelisäämiseksi.

J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg


Taulukko 1 pohjoismaisten vanhempien kokemus arjen aikapaineesta
Taulukko 1. Pohjoismaistenvanhempienkokemusarjenaikapaineesta

Lähde: NordChild 2011

J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg


Teema ii ajan yst v

1 2 3 4 5 6 7

J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg


Keskustelunaiheita harjoitus 1
Keskustelunaiheita – harjoitus 1.

 • Olikojoku, jollaeiollutsuurempaaeroakoetunja halutunvälillä?

 • Miltätilannenäyttimuidenosalta?

J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg


Teht v monisteet 2 a ja b totta vai tarua v itt m t
Tehtävämonisteet 2 a ja b. Totta vai tarua – väittämät

 • 76 % kaikista, joilla on kotona lapsia, sanoo, että arkisin on liian paljontehtävää ja että kaikkea tarvittavaa on vaikea ehtiä tekemään.

 • 31 % kaikista, joilla ei ole kotona lapsia, sanoo, että arkisin on liian paljon tehtävää ja että kaikkea tarvittavaa on vaikea ehtiä tekemään.

 • Henkilöt, joilla on aikapaineita, käyttävät arkipäivää kohti 36 minuuttia vähemmän aikaa nukkumiseen, liikkumiseen ja seurusteluun kuin henkilöt, joilla ei ole aikapaineita.

 • Esikouluikäisten lasten äitien keskimääräinen työaika lisääntyi runsaat 70 % vuosina 1976–2004.

 • Esikouluikäisten lasten isien keskimääräinen työaika lisääntyi runsaat 5 % vuosina 1976–2004.

 • Noin neljäsosa kokoaikaisessa työssä olevista isistä, joilla on 3–4 vuoden ikäisiä lapsia, haluaa lyhyempää työaikaa – myös vaikka palkka alenisi.

 • On kymmenen kertaa yleisempää, että äidit isiin verrattuna tekevät osatyötä lasten takia.

 • Vuoden 2009 aikana Ruotsin sairausvakuutuskassa maksoi n. 2 miljardia Ruotsin kruunua (n. 228 miljoonaa euroa) ”stressireaktiot”-diagnoosista.

 • Vuonna 2010 isät pitivät noin 40 % vanhempainvapaasta.

 • Kun lapset arvioivat, kenelle hän puhuvat mieluiten ollessaan surullisia, ”isä” on 5. sijalla.

J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg


Teema ii ajan yst v

TOTTA väittämät

TOTTA

TARUA

TARUA

TOTTA

TARUA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg


Taulukko 2 pohjoismaisten vanhempien ty ajan jakautuminen 2011
Taulukko väittämät 2. Pohjoismaistenvanhempientyöajanjakautuminen 2011.

J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg


Keskustelunaiheita harjoitus 2
Keskustelunaiheita väittämät – harjoitus 2.

 • Mitenuskottelapsenkokevanaikapaineen?

 • Mistäuskotte lasten saavanaikapaineita?

 • Mitenuskottelastennekokevan sen, ettäteillä on aikapaineita?

J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg


Teema ii ajan yst v

Kuinka väittämät on aikahyvinvointisilaita? Voitpohdiskellaasiaatämänaikaprofiilinavulla. Aikaprofiilivoimyöstoimiakiinnostavienkeskustelujenpohjanalähipiirissäsi. Aikahyvinvointi on käsite, jossa on osittainkysesiitä, missälaajuudessakoemmeajanriittävän tai olevanriittämätön, ja osittainsiitä, mitenjaamme ja käytämmeaikammearjenolennaiseen ja miellyttävääntoimintaan. Aikaprofiilisisältää 20 myönteisestimuotoiltuaväittämää, johonvastaat sen mukaan, missämäärinkoetväittämänpitävänpaikkansa.

Eipidälainkaanpaikkaansa

Pitäämelkohuonostipaikkansa

Pitäätäysinpaikkansa

Pitäämelkohyvinpaikkansa

Vastausvaihtoehtojavoidaantulkitaeritavoin, mutta vainomallatulkinnallasi on merkitystä. Joissakinkysymyksissä on kaksiväittämää, ja jottavoitaisiinvalitavastausvaihtoehtoPitäätäysinpaikkansa, on molempienväittämienvastattavakokemustasi.

Tunnenharvoinolevankiireinen, stressattu ja aikapaineen alla

Mielestänitavoitteeniarkisinsuoritettavientehtäviensuhteenovat realistiset

Koen, että ”elämäntahtini” nykyisessäarjessani on kohtuullinen

En koepaineitasiitä, mitä on tehtäväkotona

Omistanlapsilleniniinpaljonaikaakuinhaluankin

Minä ja kumppaninikäytämmeriittävästiaikaasuhteemmehoitamiseen

En ajatteletyötä, kunolenperheenkanssa

Voinkäyttäätehtäviinajan, jokatarvitaanniidenriittävänhyvintekemiseen

En koeaikapainettatyössäni

Tunnenitseniyleensälevänneeksi

Minulla on aikaatoipua, kunolensairas

Olentyytyväinensiihen, mitenjaanaikaniarjessa

Valitsentietoisesti, mihinaktiviteetteihinkäytänaikaa, ja jätänpoisne, joihin en haluakäyttääaikaa

Käytänsopivan monta tuntiaviikossatyöhön (tai muuhunarjentoimintaan)

Minulla on riittävästiaikaaomiinkiinnostuksenkohteisiini

Käytänsopivastiaikaaseurusteluunsosiaalisissaympäristöissä

Koen, ettävointarvittaessavaikuttaaajankäyttööni

En käytäTV:hen, Internetiin, tietokone-/TV-peleihinenempääaikaakuinhaluan

Käytänkehonikunnossapitämiseenniinpaljonaikaakuinmielestänitarvitsen

Minulla on arjessariittävän monta ja säännöllistätilaisuuttarentoutua ja tuntearauhaa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Aikaprofiilini

Nimi:…………………………………………….. Päivämäärä ..........…..…….

Kun olet rastittanut vastauksesi, voit laskea nykyisen aikahyvinvointisi pisteet. Älä vertaile pisteitä muiden kanssa, mutta jos täytät lomakkeen myöhemmin, voit verrata tuloksia aiemmin saamiisi ja nähdä muutoksen. Laske ensin yhteen kunkin sarakkeen rastit ja kerro sitten 0 x vastausten ”ei pidä lainkaan paikkaansa” määrä, 1 x vastausten ”pitää melko huonosti paikkansa” määrä, 3 x vastausten ”pitää melko hyvin paikkansa” määrä ja 4 x vastausten ”pitää täysin paikkansa” määrä. Laske yhteen osasummat, niin saat nykyisen aikahyvinvointisi pisteet. Mieti sen jälkeen, mitä konkreettista voit tehdä tilanteen muuttamiseksi sellaiseksi kuin haluat ja tarvitset. Onnea!

Rastienmäärä

x 1 =

x 3 =

x 4 =

x 0 =

Rastienmäärä x

0, 1, 3 tai 4 =

0

PISTEENI

Aikaprofiili (TidsProfilen) on ruotsalaisenTidsverkstaden-yhdistyksenkehittämä, ja se voidaanladataosoitteestawww.tidsverkstaden.se


Keskustelunaihe harjoitukseen 2
Keskustelunaihe väittämätharjoitukseen 2.

 • Mitämieleennetuleeottaessannekantaaaikaprofiilinväittämiin?

J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg


Keskustelunaihe harjoitus 4
Keskustelunaihe väittämät – harjoitus 4.

 • Millainen ”hyvänäidin”" ja ”hyvänisän” on oltavayhteiskunnassanytvallitsevienodotustenja normienmukaan?

 • Mitäteetteyleensäyhdessälastennekanssa?

 • Kuinkapaljonaikaakäytättetoimintaanlapsenkanssa?

J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg


Teema ii ajan yst v

Taulukko väittämät 3. Pohjoismaisten lasten ja heidänvanhempiensayhteisetaktiviteetitikäryhmissä 2–6 vuotta ja 7-17 vuotta.

Lähde: NordChild 2011

J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg


Milt n ytt v t onnistunutta ihmist koskevat odotukset ja normit yhteiskunnassa teht v moniste 4
Miltä väittämätnäyttävät ”onnistunuttaihmistä” koskevatodotukset ja normityhteiskunnassa? Tehtävämoniste4.

 • Työ

 • Kulutus

 • Terveysja vapaa-aika

 • Suhteet

 • Muu

J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg


Keskustelunaiheita harjoitus 4
Keskustelunaiheita väittämät – harjoitus 4.

 • Mistänämänormit tulevat?

 • Missämäärinnormitvaikuttavatmeihin?

 • Mitävoimmetehdä, ettämeihinvaikutettaisiinvähemmän?

J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg


Teema ii ajan yst v

Tehtävämoniste väittämät6 – Strategioitaaikahyvinvoinninlisäämiseksi

1. Vähennäodotuksia/tavoitteita:

2. Parannavoimavarojenkäyttöä:

Käytänköomiaaikavoimavarojani ja muidenaikavoimavarojaälykkäästi?

Mitä alla olevistakohdistavoinharkita/kokeilla?

Onkomuitaasioita, joitavoitkokeilla?

Ovatkoympäristönodotukset ja omatpyrkimyksenikohtuullisiaminullepienenlapsenvanhempana?

Mitä alla olevistakohdistavoinharkita/kokeilla?

Onkomuitaasioita, joitavoitkokeilla?

 • panostaavähemmäntyöhön

 • vähentääkodintyylikkyyttä ja siisteyttäkoskeviatavoitteitani

 • vähentäähiemanomiavapaa-ajanharrastuksia

 • kyseenalaistaalasten vapaa-ajanaktiviteettienmäärän

 • vähentäähiemankulutusta – vähemmänmatkoja, tavaroita, vaatteita ja muutaomaisuutta

 • vähentääpyrkimystäulkoiseenedustavuuteen

 • kyseenalaistaa sen, mitenmonenystävän ja sukulaisenkanssa on kohtuullistaehtiäseurustelemaan

 • olla aloittamattauusiaaikaavaativiaprojekteja

 • kieltäytyäasioista, jotkavievätliikaaaikaa

 • ……………………………………………………………..

 • ……………………………………………………………..

 • ……………………………………………………………..

 • valvoa, mitenkäytänaikaani ja lisätäaikaasellaiseen, jokaon todellatärkeää, sekäpoistaa ”aika-varkaat”

 • (jotkavievätaikaa, mutta eivätannamitään)

 • pitäähuolisiitä, ettäsaatarpeeksijaksamista ja energiaaantaviaasioita

 • jakaakotityöntasapuolisestiperheenkanssa

 • pyytääapuamuilta – suvulta, ystäviltä, naapureiltajne.

 • ostaaaikaasäästäviäpalveluja

 • keskustellatyönantajankanssajoustavastatyöajasta / kotoatyöskentelystä / vanhemman osa-aikatyöstä

 • ……………………………………………………………..

 • ……………………………………………………………..

 • ……………………………………………………………..

 • ……………………………………………………………..

J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg


Teema ii ajan yst v
Tehtävämoniste väittämät 7. Henkilökohtaisetaika-aloitteeniAsioita, joitaaiontehdälisätäkseniitseni ja perheenaikahyvinvointia

 • Aion…………………………………………………………………………………

 • Aion………………………………………………………………………………...

 • Aion…………………………………………………………………………………

 • Aion…………………………………………………………………………………

  On parempitehdäpäätösmuutamastaharvastahenkilökohtaisestaaika-aloitteesta, jotkatoteutuvat, kuinmonesta, joistaeitulemitään. Mutta jos keksititsesi ja perheesiaikahyvinvoinninparantamiseksimoniaasioita, jotkaeivätoleaikaavieviäeivätkärasittavia, voitkirjoittaaneylös.

J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg


Teema ii ajan yst v

Tehtävämoniste väittämät 8. Esimerkkejähenkilökohtaisistaaikaaloitteista– pienistä tai suuristakonkreettisistaasioista, joillavoidaanlisätäomaaaikahyvinvointia.

 • Kyseenalaistanitseänikoskevatvaatimuksettyössä

 • Hidastanvauhtia ja pidänhenkisentauonurassa, kunnes Elsa on 6 vuotta

 • Muistutanitseänisiitä, mitätodellisuudessaolenehtinyttehdätöissä sen sijaan, ettäajattelensitä, mitä en ehdi

 • Jäsennäntehtävälistanitärkeyden ja kiireellisyydenmukaanviikoittain

 • Pidänlounastauonjokapäivä

 • Jätäntietokoneentöihin

 • Ajattelen: Ketääneihyödytä, jos palanloppuun

 • Ajattelen: Eimaailmasiihenkaadu, jos juuriminä en huolehditästäasiasta

 • Jätänaktiivisestipoistapaamiset, joihin en haluamennä

 • Otanesimiehenikanssapuheeksiaikataulunimuuttamisen

 • Puhunviimeistäänmaaliskuussa osa-aikatyöstäesimiehenikanssa

 • Varaanitselleniasioiden ”kiinniottopäiviä”

 • Varaanaikaarutiinityöhön

 • Poistankäytöstäsaapuvanpostinäänimerkin

 • Vastaansähköpostiintiettyinäaikoina

 • En tee työtäpyhinä

 • Teenpäivänviikossatöitäkotoa

 • Aloitan keskustelun siitä, miten voimme elää halvemmin ja tehdä työtä vähemmän

 • En enäähermostu, kun en ehditehdäasioita, joihin en itsevoi tai jaksayrittäävaikuttaa

 • Pohdinaikavarkaitani ja sitä, mitenvoinvähentääniitä

 • Teenluettelonenergiavarkaista ja energiaaantavistatekijöistä

 • Toiminniin, ettäjärjestämmesyksyksi, talveksi ja kevääksikahdenviikonjaksonilmanTV:tä

 • KatsonTV:täenintään 4 tuntiaviikossa

 • Menen arkisinnukkumaanviimeistään klo 22.15

 • Vähennänmeikkausaikaani

 • HalaanNiinaavähintäänkerranpäivässä

 • KysynAleksilta, millainenhänenpäivänsä on ollutminuutinkuluessatapaamisesta ja kuuntelenvastauksen

 • Annan Emman puhualoppuunärsyyntymättä

 • Lähdenpois, kunJoonajärjesteleekeittiötä, enkä tee jälkeenpäinkriittisiähuomautuksia

 • Puhunsiitä, mitäarvostanlapsissa ja Antissa

 • Teenaloitteenkeskusteluunsiitä, mitenvoimmelöytääsopivanelämäntahdin

 • Otanpuheeksi sen, ettäjärjestysvaatimuksiakotonavähennetään

 • Tarjoudunhuolehtimaanpyykistä

 • Ajattelen, että ”tälle voin omistaa enemmän aikaa, kun lapset ovat isompia”

 • Ripustan töihin lapun ”lapset ovat pieniä vain kerran”

 • Pidän vapaapäivän joka neljäs viikko ja vain olen Antin kanssa

 • Varaan iltoja perheen kanssa tehtäviä spontaaneja juttuja varten

 • En ajattele työtä, kun olen lasten kanssa

 • Siirrän myöhemmäksi tai hylkään suunnitelmat keittiöremontista

 • Teen aloitteen perheneuvostosta

 • Puhun Nooran kanssa siitä, miten monta harrastusta viikossa on kohtuullista

 • Ajattelen jotain myönteistä aina kun astun kynnyksen yli kotiin

 • Puhun naapureiden kanssa haku- ja viemisyhteistyöstä

 • En katso TV:tä yksin

 • Pyydän miettimisaikaa ennen kuin vastaan kyllä tai ei – tyyliin ”kiva, että kysyt, tarkistan, voinko”

 • Kehitän työmääräni kohtuullisemmaksi

 • Vähennän niiden asioiden määrää, joihin osallistun

 • Käytän GOOD ENOUGH –mantraa

 • Teen viimeistään 15.3. luettelon asioista, jotka minusta on pakko tehdä, ja vedän yli ne, jotka ovat tarpeettomia

J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg


Keskustelunaiheita harjoitukset 6 7 ja 8
Keskustelunaiheita väittämät – harjoitukset6, 7 ja 8.

 • Mitäjulkisiahenkilökohtaisiaaika-aloitteitaolettevalinneet?

 • Montakoei-julkistahenkilökohtaistaaika-aloitettaolettevalinneet?

 • Onkomuillekertomisenlisäksimuitatapojapitääparannusaloiteelossa?

 • Mitenmuutenvoidaanlisätäedellytyksiäsille, ettähenkilökohtainenaika-aloitetodellaomaksutaaneikäsitäunohdeta?

J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg