Download
p rodopis 9 ro n k fyzik ln vlastnosti nerost n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PŘÍRODOPIS - 9. ročník FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI NEROSTŮ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PŘÍRODOPIS - 9. ročník FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI NEROSTŮ

PŘÍRODOPIS - 9. ročník FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI NEROSTŮ

348 Views Download Presentation
Download Presentation

PŘÍRODOPIS - 9. ročník FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI NEROSTŮ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PŘÍRODOPIS - 9. ročníkFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI NEROSTŮ

 2. Název: Fyzikální vlastnosti nerostů • Anotace: Hustota, tvrdost, Mohsova stupnice tvrdosti, štěpnost, lom, pevnost a soudržnost, optické vlastnosti nerostů. • Vypracoval: Mgr. Jana Závodná • Vzdělávací oblast: Člověk a příroda • Metodika práce s materiálem: prezentace slouží k výkladu a procvičování učiva, lze ji využít i při opakování učiva. • Ročník: devátý • Datum vypracování: leden 2012

 3. 1.HUSTOTA (g/cm3) PODÍL HMOTNOSTI NEROSTU A JEJÍHO OBJEMU φ=m V NEJVĚTŠÍ HUSTOTU MAJÍ KOVY (PLATINA 19g/cm3, ZLATO 16-19g/cm3) HUSTOTA ZEMSKÉ KŮRY 2,6-2,7 g/cm3

 4. 2. TVRDOST (t) • SCHOPNOST NEROSTU ODOLÁVAT MECHANICKÉMU PŮSOBENÍ • MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI1-10 SESTAVENÁ V ROCE 1920 • DO NEROSTŮ TVRDOSTI 1-2 MŮŽEME RÝPAT NEHTEM • 3-5 NOŽEM • NEROSTY 6-10 RÝPOU DO SKLA

 5. MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI • MASTEK • SŮL KAMENNÁ • KALCIT • FLUORIT • APATIT • ŽIVEC • KŘEMEN • TOPAZ • KORUND • DIAMANT

 6. 3. ŠTĚPNOST • SCHOPNOST NEROSTŮ ODDĚLOVAT SE PŘI MECHANICKÉM PŮSOBENÍ PODLE ROVNÝCH PLOCH

 7. STUPNICE ŠTĚPNOSTI: VÝBORNÁ - SLÍDA, SÁDROVEC VELMI DOBRÁ - KALCIT, GALENIT DOBRÁ - FLUORIT NEDOKONALÁ - GRANÁT, KŘEMEN

 8. ŠTĚPNOST

 9. 4. LOM • PRI ROZBITÍ NEROSTU JSOU PLOCHY NEROVNÉ (LOMNÉ NEROSTY) • KŘEMEN-LOM LASTURNATÝ

 10. 5. PEVNOST A SOUDRŽNOST • PEVNOST - SCHOPNOST NEROSTU ODOLÁVAT TLAKU NEBO NÁRAZU • SOUDRŽNOST - SCHOPNOST ČÁSTIC ZŮSTÁVAT POHROMADĚ

 11. PODLE SOUDRŽNOSTI ROZLIŠUJEME: a) KŘEHKÉ NEROSTY (ŽIVEC, KALCIT) b) JEMNÉ (TUHA) c) TAŽNÉ A KUJNÉ (KOVY) TUHA-GRAFIT

 12. OPTICKÉ VLASTNOSTI 1. PROPUSTNOST SVĚTLA NEROSTY: a) PRŮHLEDNÉ b) PRŮSVITNÉ c) NEPRŮSVITNÉ

 13. 2. VRYP A BARVA • BAREVNÉ NEROSTY - BÍLÝ VRYP • ZBARVENÉ A BEZBARVÉ - ŠEDOBÍLÝ NEBO BÍLÝ VRYP HEMATIT ( KREVEL) – STŘÍBŘITÁ AŽ ŠEDOČERNÁ BARVA -VRYP ČERVENÝ

 14. Téma: FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI NEROSTŮ-PŘÍRODOPIS-9. ROČNÍK • Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. • Windows XP Professional • PowerPoint • http://web.natur.cuni.cz/~ugmnz/mineral/mineral/fotv/zlato_1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Friedrich_Mohs.jpg • http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/fotv/muskovit_2.jpg • http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/fotv/hematit_1.jpg • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Selpologne.jpg • http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/fotv/kremen_2.jpg • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GraphiteUSGOV.jpg • http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/nerudy/k%C5%99emen.html • http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/pic/stepnost.gif&imgrefurl=http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/vlastnosti.html&h=370&w=500&sz=49&tbnid=flrrh8-I09mIjM:&tbnh=90&tbnw=122&zoom=1&usg=__WautVgnreoKWrChGakbDInFYopM=&docid=FBT_rx9KjF95rM&hl=cs&sa=X&ei=UBx_UOeZJ47Q4QT5toHoCw&ved=0CEsQ9QEwCA&dur=580 • Autor: Mgr. Jana Závodná • ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)