slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Fyzikální vlastnosti dřeva

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Fyzikální vlastnosti dřeva - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Fyzikální vlastnosti dřeva. Jsou to vlastnosti, které můžeme zjišťovat bez narušení chemického složení a porušení celistvosti materiálu. Tyto vlastnosti mají význam při určování dřevin, posuzování jejich vlastností a jejich následné užití v praxi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fyzikální vlastnosti dřeva' - saskia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fyzik ln vlastnosti d eva
Fyzikální vlastnosti dřeva

Jsou to vlastnosti, které můžeme zjišťovat bez narušení chemického složení a porušení celistvosti materiálu. Tyto vlastnosti mají význam při určování dřevin, posuzování jejich vlastností a jejich následné užití v praxi.

Tyto vlastnosti se dají zhruba rozdělit na vlastnosti:

Zjistitelné našimi smysly - barva, lesk, textura, vůně.

(Tyto vlastnosti se ale dají měřit i přístroji).

Zjistitelné pomocí přístrojů nebo zkoušek - vlhkost, objemová hmotnost, pórovitost, měrné teplo, tepelná vodivost, tepelná roztažnost, zvuková vodivost, zvuková propustnost, rezonanční schopnosti, elektrická vodivost, dielektrické vlastnosti, magnetické vlastnosti ….

(Tyto vlastnosti lze měřit jen pomocí speciálních přístrojů a zařízení).

fyzik ln vlastnosti d eva ii
Fyzikální vlastnosti dřeva II

Obr.1

Obr.2

Obr.3

Obr.4

Obr.5

Obr.6

Obr.7

fyzik ln vlastnosti d eva ii podrobn ji
Fyzikální vlastnosti dřeva II- podrobněji

Fyzikální vlastnosti se rozdělují podle ČSN 49 000 do těchto skupin:

Vlastnosti určující vnější vzhled dřeva - barva, lesk, textura, vůně.

Vlastnosti určující vztah dřeva k vodě - vlhkost, vlhkostní vodivost, navlhavost, nasákavost, propustnost vody dřevem, sesychání, bobtnání, borcení, praskání.

Vlastnosti určující hmotnost dřeva - měrná hmotnost dřevní substance, objemová hmotnost (hustota), pórovitost.

fyzik ln vlastnosti d eva ii podrobn ji1
Fyzikální vlastnosti dřeva II- podrobněji

Vlastnosti určující vztah dřeva k teplu - tepelná vodivost, tepelná roztažnost.

Vlastnosti určující vztah dřeva ke zvuku - zvuková vodivost, prozvučnost, rezonanční schopnosti.

Vlastnosti určující vztah dřeva k elektřině - elektrická vodivost, dielektrické vlastnosti, piezoelektrické vlastnosti, magnetické vlastnosti.

Propustnost dřeva pro - světelné a rentgenové paprsky, ultrafialové paprsky, účinek jaderného záření na dřevo.

vlastnosti ur uj c vn j vzhled d eva barva
Vlastnosti určující vnější vzhled dřeva - barva

Jehličnaté a listnaté dřeviny mají nejen rozdílnou stavbu, ale i rozdílnou barvu. Dřeviny mírného pásma mají obvykle světlejší barvu než tropické dřeviny. Barva u jednotlivých dřevin může sloužit jako pomocný určovací znak. Odstín barvy (u jednotlivých dřevin) kolísá v závislosti na podmínkách růstu. Barvu (změnu barvy) ve velké míře ovlivňuje doba a podmínky expozice u zkoumaného vzorku. U dřeva povrchově upraveného( i transparentní povrchovou úpravou) může docházet ke změně barvy působením chemických látek v nátěrové hmotě. Barva se měří kolorimetry a vyjadřuje se slovně (vobchodní praxi) nebo číslem dle vzorníku.

vlastnosti ur uj c vn j vzhled d eva lesk
Vlastnosti určující vnější vzhled dřeva - lesk

Lesk vzniká odrazem světelných paprsků od dřeva. Některé dřeviny jsou lesklejší (JV) jiné jsou matné (HB). Nejlesklejší jsou dřeviny s viditelnými dřeňovými paprsky. Stejnoměrný lesk se označuje jako hedvábný (BR).

Lesk se může získat - zvýšit:

Leštěním - OR, JM, DB ….

Voskováním - u všech dřevin

Lakováním - u všech dřevin

Lesk se měří vizuálně (dle odzrcadlených číslic), nebo reflektoskopem (leskoměrem).

vlastnosti ur uj c vn j vzhled d eva textura
Vlastnosti určující vnější vzhled dřeva - textura

Textura vzniká jako kombinace stavebních prvků dřeva. Vždy záleží na směru řezu. Nejdůležitějšími prvky ovlivňujícími texturu jsou:

Letokruhy

Dřeňové paprsky

Jádro

Vady - (suky, trhliny, hniloby …)

Některé vady - nepravidelnosti struktury jsou vyhledávány v umělecké výrobě, výrobě pažeb, hudebních nástrojů atd.:

Očkovitost - OR, JM, JV ….

Kořenice - OR,BR,JV,TP

Hniloby, zbarvení houbami - BK

vlastnosti ur uj c vn j vzhled d eva v n
Vlastnosti určující vnější vzhled dřeva - vůně

Vůně vzniká kombinací stavebních prvků dřeva (chemického složení) a vlhkosti dřeva. Závisí na obsahu aromatických látek (silic,pryskyřic, tříslovin) a eventuálním výskytu hnilob. U dřevin mírného pásma je vůně slabší než u některých exotických dřevin. (Dřevo Cedrové, Kafrové, Limbové …)

U některých dřevin vůně a chuť limituje jejich použitelnost pro potravinářské obaly, obaly na nápoje atd.

fyzik ln vlastnosti d eva i kontroln test v sledky
Fyzikální vlastnosti dřeva I- kontrolní test - výsledky
 • K čemu nám slouží optické určování fyzikálních vlastností dřeva?
 • Co nejvíce ovlivňuje barvu dřeviny?
 • U kterých dřevin se tvoří barevně rozlišené jádro?
 • Která část letokruhu je tmavší?
 • Na čem závisí barva dřeňových paprsků?
 • Jaké máme základní řezy kmenem?
fyzik ln vlastnosti d eva i kontroln test ii popis obr zk
Fyzikální vlastnosti dřeva I - kontrolní test II popis obrázků

Obr.16

Obr.17

Obr.18

Obr.20

Obr.21

Obr.19

fyzik ln vlastnosti d eva i kontroln test
Fyzikální vlastnosti dřeva I- kontrolní test
 • K čemu nám slouží optické určování fyzikálních vlastností dřeva?
 • K určování dřevin - mají rozdílný vzhled.
 • Co nejvíce ovlivňuje barvu dřeviny?
 • Druh dřeviny, podmínkách růstu, stáří dřeviny ….
 • U kterých dřevin se tvoří barevně rozlišené jádro?
 • U jádrových dřevin.
 • Která část letokruhu je tmavší?
 • Letní část.
 • Na čem závisí barva dřeňových paprsků?
 • Na druhu dřeviny, podmínkách růstu, stáří dřeviny, směru řezu ….
 • Jaké máme základní řezy kmenem?
 • Příčný, radiální a tangenciální.
fyzik ln vlastnosti d eva i kontroln test ii popis obr zk v sledky
Fyzikální vlastnosti dřeva I - kontrolní test II popis obrázků - výsledky

Lesklá dřevina AK

Matná dřevina -JV

Dřeňové paprsky

Obr.16

Obr.17

Obr.18

Přístroj na určování barev

Vzorník barevných odstínů

Jádro a dřeň u OR

Obr.20

Obr.21

Obr.19

d kuji za pozornost
DĚKUJI ZA POZORNOST

Použité zdroje:

KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 1999, 235 s. ISBN 80-859-2057-3.

http://www.logismarket.cz/anamet/kolorimetr/1786573608-2738703227-p.html -

kolorimetr - Obr.8, 21

http://www.proinex.cz/components/com_virtuemart/shop_image/product/Leskom__r_TQC_s__5057064349378.jpg leskoměr- Obr.13

http://www.atlantisltd.cz/2008/10/26/vzorniky-barev.html - Obr.9,19

HADÁMEK, Luděk. Obr. 1-7, 10-12,14-18, 20

ad