Download
proje zaman y net m 3 critical path method cpm kritik yol metodu kym n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJE ZAMAN YÖNETİMİ - 3 Critical Path Method ( CPM ) Kritik Yol Metodu ( KYM ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJE ZAMAN YÖNETİMİ - 3 Critical Path Method ( CPM ) Kritik Yol Metodu ( KYM )

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ - 3 Critical Path Method ( CPM ) Kritik Yol Metodu ( KYM )

355 Views Download Presentation
Download Presentation

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ - 3 Critical Path Method ( CPM ) Kritik Yol Metodu ( KYM )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROJE ZAMAN YÖNETİMİ - 3Critical Path Method ( CPM )Kritik Yol Metodu ( KYM ) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLETMESİ ANABİLİM DALI

 2. A-o-A ( OK DİAGRAMLI İŞ AĞI ) ÜZERİNDE CPM HESAPLARI İngilizce Kısaltmalar >>> ES : Early Start LS : Late Start EF : Early Finish LF : Late Finish İleriye doğru hesaplama ; X tx Y ty 2 3 1 EFy ESx EFx ESy Geriye doğru hesaplama ; X tx Y ty 2 3 1 LFx LSx LFy LSy

 3. TÜRKÇE KISALTMALAR E : ERKEN , G : GEÇ , A : AÇMA , K : KAPAMA İleriye doğru hesaplama ; X tx Y ty 2 3 1 EKx EKy EAx EAy Geriye doğru hesaplama ; X tx Y ty 1 2 3 GAx GKx GKy GAy

 4. CPM HESAPLAMALARI EA = Erken Açma (ES-early start):Bir işin başlayabileceği en erken zaman. EK = Erken Kapama (EF-early finish): Bir işinin bitebileceği en erken zaman. GK = Geç Kapama (LF-late finish): Bir işin bitebileceği en geç zaman. GA = Geç Açma (LS-late start):Bir işin toplamdaki süreyi etkilemeyecek şekilde başlayabileceği en geç zaman.

 5. TOPLAM BOLLUK (TB) TB = GAy – (EAx + tx) veya TB = GAy – EKx E : ERKEN , G : GEÇ , A : AÇMA , K : KAPAMA X tx Y ty 1 2 3 EAx GAx EKx GKx EKy GKy EAy GAy

 6. SERBEST BOLLUK (SB) • SBX= EAy – (EAx + t) veya • SBX = EAy - EKx E : ERKEN , G : GEÇ , A : AÇMA , K : KAPAMA X tx Y ty 1 2 3 EAx GAx EKx GKx EKy GKy EAy GAy NOT : Bolluğu olan işlere ayrılmış olan kaynaklar (yönetici, ekip, ekipman, malzeme, para ) bolluk süresince Kritik İşlere kaydırılarak onların gecikme riskleri azaltılır.

 7. OK DİAGRAMI ( A-o-A ) ÜZERİNDE CPM HESAPLARI TB= 0 SB= 0 8 8 13 13 5 3 5 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 4 5 8 TB=1 SB=0 TB= 3 SB= 3 3 TB= 0 SB= 0 2 7 4 3 4 1 2 4 6 21 21 0 0 TB= 3 SB= 0 TB= 8 SB= 7 TB= 1 SB= 1 4 4 7 10 18 19

 8. Kritik İş: Projenin zamanında bitmesi için gecikmemesi gereken işlerdir. Kritik bir iş gecikirse, proje bitiş tarihi de gecikir.Tanım gereği, Kritik İşlerde Bolluk yoktur ( TB = SB = 0 )Kritik işlerin –projenin başından sonuna kadar- oluşturdukları kesintisiz yola «Kritik Yol» denir.

 9. TB =GK – (EA + SÜRE) • SB =EK – (EA + SÜRE)

 10. AĞ KISALTMA ( SIKIŞTIRMA ) / ( NETWORK COMPRESSION ) Doğrudan maliyetler YARARLILIK EĞRİSİ : Süreye bağlı maliyet artışını gösterir. Gereksiz sıkıştırma En kısa süre için en düşük sıkıştırma maliyet noktası Sıkıştırılmış Maliyet cc Sıkıştırılmış Maliyet cc En kısa süre için en düşük sıkıştırma maliyet noktası Maliyet eğrisi=maliyet/süre Ekonomik değil Normal noktası Normal noktası İşin doğrudan maliyeti Normal Maliyet cn Normal Maliyet cn tc Sıkıştırılmışsüre tn Normal süre tc Sıkıştırılmışsüre tn Normal süre Süre Süre TEORİK EĞRİ PRATİK EĞRİ

 11. Örnek 1 Bir boru hattı için hafriyat yapılacaktır. Aşağıdaki verilere göre yararlılık veri eğrisini çiziniz. • Normal çalışma süreleri • 8 saat/gün - 5 gün/hafta • Normal ücret • 4 birim/gün • Normal çalışma koşulları • 300 adamxgün kadar yapılacak iş var • 10 adamdan oluşan bir ekibimiz var • Eğer 2 vardiya olursa; • 1.vardiya için ücret: 4 birim / gün • 2.vardiya için ücret: 5 birim / gün • Eğer 3 vardiya olursa; • 1.vardiya için 4 birim / gün • 2.vardiya için 5 birim / gün • 3.vardiya için 6 birim / gün • Bir diğer alternatif 3 vardiyada 30 adam kullanmak, ancak, yetersizlikten dolayı bu alternatif verilen ücretler ile 360 adam-gün sürüyor.

 12. VERİLER: • Normal çalışma süreleri • 8 saat/gün - 5 gün/hafta • Normal ücret • 4 birim/gün • Normal çalışma koşulları • 300 adam x gün iş miktarı • 10 adamdan oluşan bir ekip • Eğer 2 vardiya olursa: • 1.vardiya için ücret: 4 birim / gün • 2.vardiya için ücret: 5 birim / gün • Eğer 3 vardiya olursa: • 1.vardiya için 4 birim / gün • 2.vardiya için 5 birim / gün • 3.vardiya için 6 birim / gün • Normal süre = tn=300/10 = 30 gün • Normal maliyet =cn=10*30*4 = 1200 birim • Eğer 2 vardiya uygulanırsa; • 2 vardiya süresi =300/20 = 15 gün • 2 vardiya maliyeti =10*15*4 = 600 birim =10*15*5 = 750 birim Toplam = 1350 birim • Bir diğer alternatif 3 vardiyada 30 adam kullanmak ancak yetersizlikten dolayı bu alternatif verilen ücretler ile 360 adam x gün sürüyor. ÇÖZÜM: • Eğer 3 vardiya uygulanırsa; • 3 vardiya süresi =300/30 = 10 gün • 3 vardiya maliyeti =10*10*4 = 400 birim • =10*10*5 = 500 birim • =10*10*6 = 600 birim • Toplam = 1500 birim • Diğer alternatif; • Sıkıştırma süresi = 360 / (3*30) = 4 gün • Sıkıştırma maliyeti = 30*4*4 = 480 birim • = 30*4*5 = 600 birim • = 30*4*6 = 720 birim • Toplam = 1800 birim

 13. İlk aşamada işe ayrılmış kaynaklar ile iş, normal maliyet ve sürede bitirilebildi. • Eğer daha hızlı sonuç isteniyorsa, ek kaynaklar ile iş daha kısa sürede ancak daha yüksek maliyet ile bitirilebilir. • Buna ağ sıkıştırma veya kısaltma adı verilir. DOĞRUDAN MALİYET SIKIŞTIRILMIŞ (tc, cc) 1800 1500 1350 NORMAL (tn, cn) 1200 2 VARDİYA 10 ADAM 3 VARDİYA 10 ADAM 1 VARDİYA 10 ADAM 3 VARDİYA 30 ADAM SÜRE 4 10 15 30

 14. AĞ KISALTMA ( SIKIŞTIRMA ) – MALİYET ANALİZLERİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 1 ) TÜM KISALTMALAR KRİTİK YOL ÜZERİNDE YAPILIR 2 ) KISALTMALAR BİRİM MALİYET BAZINDA İRDELENİR 3 ) BİRİM MALİYETİ DÜŞÜK İŞLERE ÖNCELİK VERİLİR 4 ) PROJEYE ÖZEL KISITLAR DA DEĞERLENDİRİLİR

 15. ÖRNEK - 2 • Alt yapı işleri yapan bir taşeron, aldığı bir işi en kısa sürede bitirmek istiyor. Bunun için ne kadar bir maliyet artışına katlanması gerekeceğini bilmek istiyor. Tablodaki verilerden yararlanarak hesaplayınız.

 16. * Bir işin -eldeki kaynaklar çerçevesinde- bitirilebileceği en kısa süre. Bu işler daha fazla hızlandırılamaz ! . . .

 17. TB= 6 SB= 0 5 5 9 15 TB= 6 SB= 6 4 5 TB= 0 SB= 0 2 6 5 5 TB= 1 SB= 1 1 3 TB= 0 SB= 0 4 TB= 0 SB= 0 10 7 3 0 0 3 TB= 0 SB= 0 11 11 21 21 4 3 5 TB= 5 SB= 5 6 TB= 4 SB= 4 8 8 TB= 4 SB= 0 13 17

 18. I. HIZLANDIRMA: TB= 6 SB= 0 4 4 8 14 TB= 6 SB= 6 4 5 TB= 0 SB= 0 2 6 5 4* TB= 1 SB= 1 3 1 TB= 0 SB= 0 4 TB= 0 SB= 0 10 7 TB= 0 SB= 0 3 0 0 3 10 10 20 20 4 3 5 TB= 4 SB= 4 6 TB= 4 SB= 4 7 7 TB= 4 SB= 0 12 16 Maliyeti: 2000 TL

 19. II. HIZLANDIRMA: TB= 5 SB= 0 4 4 8 13 TB= 5 SB= 5 4 5 2 TB= 0 SB= 0 6 4* 5 TB= 0 SB= 0 1 2* TB= 0 SB= 0 10 TB= 0 SB= 0 4 7 3 0 0 3 TB= 0 SB= 0 9 9 19 19 4 3 5 TB= 3 SB= 3 6 TB= 4 SB= 4 6 6 TB= 4 SB= 0 11 15 Maliyeti: 2500 TL

 20. III. HIZLANDIRMA: TB= 4 SB= 0 4 4 8 12 TB= 4 SB= 4 4 5 TB= 0 SB= 0 2 6 4* 4* TB= 0 SB= 0 1 2* TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 4 10 7 2* 0 0 3 TB= 0 SB= 0 8 8 18 18 4 3 5 TB= 3 SB= 3 6 TB= 3 SB= 3 6 6 TB= 3 SB= 0 11 14 Maliyeti: 2000 TL + 3500 TL = 5500 TL

 21. IV. HIZLANDIRMA: TB= 2 SB= 0 4 4 8 10 TB= 2 SB= 2 4 5 TB= 0 SB= 0 2 6 4* 4* TB= 0 SB= 0 1 TB= 0 SB= 0 2* TB= 0 SB= 0 4 8* 7 2* 0 0 3 TB= 0 SB= 0 8 8 16 16 4 3 5 TB= 3 SB= 3 6 TB= 1 SB= 1 6 6 TB= 1 SB= 0 11 12 Maliyeti: 2 x 7500 TL = 15000 TL

 22. I. Hızlandırma: 2 000 TL / 1 Ay • II. Hızlandırma: 2 500 TL / 1 Ay • III. Hızlandırma: 5 500 TL / 2 Ay • IV. Hızlandırma: 15 000 TL / 2 Ay Toplam Maliyet: 25 000 TL / 5 Ay ( ! ) • TAMAM MI , DEVAM MI ? . . . NOT: İş Kalemlerindeki hızlanmaların toplamı 6 Ay olduğu halde, İş Ağındaki hızlanma 5 Ay

 23. ÖRNEK - 3 • Bir inşaat şirketi, süresi bir yıl ve ihale bedeli 170 milyon $ olan bir işe teklif verecektir. • Tabloda veriler verilmiştir. • Siz de inşaat firması gibi gerekli hesaplamaları yaparak, ihaleye katılıp katılmama kararını veriniz.

 24. Normal sürenin toplam maliyeti= 137 milyon $

 25. TB= 0 SB= 0 8 8 3 3 TB= 0 SB= 0 5 2 4 3 TB= 4 SB= 4 2 1 4 4 TB= 2 SB= 2 TB= 0 SB= 0 2 10 10 0 0 5 6 TB= 0 SB= 0 TB= 3 SB= 3 5 6 TB= 2 SB= 0 3 0 16 16 2 4

 26. I. HIZLANDIRMA: TB= 0 SB= 0 7 7 2 2 TB= 0 SB= 0 5 2 4 TB= 4 SB= 4 2* 2 1 4 4 TB= 1 SB= 1 TB= 0 SB= 0 9 9 0 0 2 5 5 TB= 0 SB= 0 6 TB= 2 SB= 2 6 3 0 TB= 1 SB= 0 15 15 2 3 Maliyeti: 6 milyon $

 27. II. HIZLANDIRMA: TB= 0 SB= 0 6 6 2 2 TB= 0 SB= 0 4* 2 4 2* TB= 4 SB= 4 2 1 4 4 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 8 8 0 0 2 5 5 TB= 0 SB= 0 6 TB= 1 SB= 1 6 3 0 TB= 0 SB= 0 14 14 2 2 Maliyeti: 7.5 milyon $

 28. III. HIZLANDIRMA: TB= 0 SB= 0 6 6 2 2 TB= 0 SB= 0 4* 2 4 2* TB= 2 SB= 2 2 1 4 4 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 8 8 0 0 2 5 5 TB= 0 SB= 0 5* TB= 1 SB= 1 6 3 0 TB= 0 SB= 0 13 13 2 2 Maliyeti: 8 milyon $

 29. IV. HIZLANDIRMA: TB= 0 SB= 0 6 6 2 2 TB= 0 SB= 0 4* 2 4 2* TB= 2 SB= 2 2 1 4 4 TB= 0 SB= 0 TB= 0 SB= 0 8 8 0 0 2 5 5 TB= 0 SB= 0 4* TB= 1 SB= 1 6 3 0 TB= 0 SB= 0 12 12 2 2 Maliyeti: 8 milyon $

 30. Normal süreli proje maliyeti: 137 milyon $ • I. Hızlandırma : 6 milyon $ • II. Hızlandırma : 7.5 milyon $ • III. Hızlandırma : 8 milyon $ • IV. Hızlandırma : 8 milyon $ Hızlanmış Projenin Maliyeti ; 166.5 milyon $ / 12 Ay

 31. Örnek 4: • Bir inşaat şirketinden yapımını üstlendiği işin 5 hafta önce bitirilmesi istenmektedir. Planlama bölümünün çıkardığı veriler tablodadır. İşin normal bitirilme süresini, normal maliyetini, kısaltılmış bitirme süresini, maliyet artışını ve toplam maliyeti bulunuz.

 32. * Kritik işler

 33. * Hızlandırmada kullanılabilecek kritik işler

 34. * Hızlandırmada kullanılabilecek kritik işler

 35. Maliyet Artışları : 1. Hız ; 2 000$ ( 2-3 / 1H ) 2. Hız ; 3 000$ ( 3-5 / 1H ) 3. Hız ; 4 000$ ( 5-7 / 1H ) 4. Hız ; 5 000$ ( 1-2 / 1H ) 5. Hız ; 2 500$ ( 3-4 / 1H ) 5. Hız ; 8 000$ ( 7-9 / 1H ) • Toplam Maliyet Artışı= 24 500$ / 5 Hafta • Normal Maliyet = 148 000$ ( 28 Haftada ) • Toplam Maliyet = 172 500$ ( 23 Haftada )

 36. 4. ÖRNEK Hakkında Değerlendirmeler : Neden Aşağıdaki düşük maliyetli işler kısaltılmamış ? 2 - 4 ( 1500 TL / 1 Hafta ), 3 - 6 ( 2000 TL / 1H ) Çünkü, Bu işler K _ _ _ _ K Değil. Gerçekten de, ilk dört kısaltmada, 1 ) Kritik İşler 2 ) Birim Kısaltma Maliyeti sırası ( en düşük olan 1. ) ama 5. kısaltmada, yeni kritik olmuş ve maliyeti düşük ( 2500 TL ) olan ( 3 - 4 ) işi ile beraber, Hızlandırma Maliyeti yüksek ( 8000TL ) olan ( 7 - 9 ) işi de kullanılmıştır. Siz daha ekonomik bir veya birkaç adım atabilir misiniz ?

 37. BUGÜNLÜK BU KADAR ,HOŞCAKALIN ! . . .