Falusi turizmus
Download
1 / 23

Falusi turizmus - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Falusi turizmus. FALUSI TURIZMUS FOGALMA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Falusi turizmus' - audi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Falusi turizmus fogalma
FALUSI TURIZMUS FOGALMA

A falusi turizmus a nem kiemelt gyógy- és üdülőhelyeken, hanem a falusi és tanyai térségekben folytatott vendégfogadás, amely általában a vendéggel azonos épületben (tanyán) való együttlakás (együttélés) mellett valósul meg és magában foglalja a vendég részére rendszeresen nyújtott étkeztetés szolgáltatásait is.


Falusias sz ll shely
Falusias” szálláshely

2006 januártól az önkormányzatok bizonyos városrészeket úgynevezett „falusi jellegű övezetté” nyilváníthatnak, ahol a szállásadók a falusi vendéglátás feltételei szerint végezhetik tevékenységüket.


A hazai falusi turizmus t rt nete i
A hazai falusi turizmus története I.

 • Hazánk falusi turizmusának kezdete a XIX-XX. század fordulójára nyúlik vissza. Ekkor csak a módosabbak tehették meg, hogy nyáron egy-egy felkapott külföldi üdülőhelyre utazzanak, míg a városi polgárságnak az olcsó pihenési, kikapcsolódási lehetőséget nyújtó falusi turizmus jutott.

 • Az I. Világháborút követően megkötött Trianoni békeszerződés értelmébenelvesztettünk olyan turisztikailag is értékes, jelentős vonzerőinket, mint a tengerpart, vagy Erdély. Ekkor kezdett a hazai falusi turizmus előtérbe kerülni.


A hazai falusi turizmus t rt nete ii
A hazai falusi turizmus története II.

 • Sorra jelentek meg falusi turizmust hirdető kiadványok, és alakultak szervezetek.

 • 1928-ban létrejött a „hétvégi üdülés és hazai nyaralásért” jelszavú Országos Magyar Weekend Egyesület.

 • 1934-ben a Magyar Királyi Balatoni Intéző Bizottság szerkesztésében megjelent a Falusi Vendéglátás mestersége című kiadvány.


A hazai falusi turizmus t rt nete iii
A hazai falusi turizmus története III.

 • 1940-ben pedig az Országos Magyar Vendégprogram Szövetség harmadik kiadásban jelenteti meg az Utas könyve című könyvet, mely összefoglaló tájékoztatást ad a falusi nyaralási lehetőségekről. (Csáky, 1993)

 • A II. Világháború után és a szocialista újjáépítés idején alakult a falvak arculata, a falusi turizmus szétzilálódott. Az 1950-60-as években a kisparaszti magángazdaságok eltűntek,a lakosság üdülési szokásai is megváltoztak, a szakszervezeti üdültetés kapott nagy jelentőséget.

 • A falusi vendégfogadás feléledésében nagy szerep jut az 1989-ben megalakult Magyar Falusi-Tanyai Vendégfogadók Szövetségének.


A hazai falusi turizmus t rt nete iv
A hazai falusi turizmus története IV.

 • 1991-ben jött létre az „Egyesület a Falusi Turizmusért”, melynek célja a szakismeretek összegyűjtése, megismertetése, a felmérések támogatása.

 • 1994-ben alakult meg a Falusi Turizmus Országos Szövetsége (FTOSZ), mely 1995-ben már tagja lett az Európai Falusi Turizmus Szövetségének. 2001-től Falusi- és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ)

 • Az 1995-ben alakult Falusi Turizmus Centrum főként szálláshely közvetítéssel, programok ismertetésével foglalkozik.


A falusi turizmus megjelen si form ja
A falusi turizmus megjelenési formája

 • Ökoturizmus

  A természet megismerése, főleg a védett természeti értékek bemutatása pl. erdei iskola

 • Kulturális turizmus:

  Ez a kifejezés nem csak a falusi turizmus része, de annak szempontjából idetartoznak a falu, a vidék tárgyiasult, és nem tárgyiasult értékei, mint hagyományos építészet, kézművesség, vagy a népzene, néptánc, népmese, jeles ünnepek – szakrális hagyományok. Felöleli a hagyományok felelevenítését, fenntartását.

 • Agroturizmus:

  A mezőgazdasággal foglalkozó vidéki népesség e tevékenységének bemutatása, ill. A tájjellegű alapanyagok és ízek felhasználása a vendéglátásban. Egyszóval a mezőgazdasági tevékenység bekapcsolásba a szolgáltatásba. (kenyér útja, veteményezés, állatgondozás)

 • Aktív turizmus:

  Sport, turizmus, kerékpározás, lovas turizmus, hegymászás, horgászat – egyéb vízi és téli sportok


A falusi s agroturizmus orsz gos sz vets ge
A Falusi- és Agroturizmus Országos Szövetsége

 • 1994: Megalakulás (Falusi Turizmus Országos Szövetsége)

 • A falusi turizmus minősítési szabályozásának kidolgozása, képzések

 • 1997: 110/1997. (VI. 25.) Kormányrendelet, kötelező minősítési előírás a falusi magánszálláshelyekre

 • 2001: a 19 megyei szervezet szövetségévé alakul, országos lefedettség, új profil (Falusi- és Agroturizmus Országos Szövetsége), 1800 minősített vendéglátó

 • 2009: 110/1997. (VI. 25.) Kormányrendelet helyett 239/2009. (X .20.) Korm. rendelet),

  célja: a szolgáltatók működési feltételeinek könnyítése, az engedélyezési rendszerek egyszerűsítése, az adminisztrációs terhek csökkentése, a hatósági rendszerek átláthatóbbá tétele, valamint a szolgáltatás-nyújtás teljes liberalizációja az EU tagállamaiban.


A falusi turizmus ism rvei i
A falusi turizmus ismérvei I.

 • városon kívül elhelyezkedő

 • helyi és regionális vonzerőkkel rendelkező

 • gondozott vidéki, falusi környezetet biztosító

 • a belföldi és külföldi vendégek számára szállás

  és/vagy

 • szabadidő-eltöltési szükségletek széles körű

  kielégítése, amely

 • kereskedelmi alapokon nyugszik

 • magában foglalja a szervező helyi

  intézmények és szolgáltatók együttműködését


A falusi turizmus ism rvei ii
A falusi turizmus ismérvei II.

 • fenntartható

 • nem tömegturizmus

 • helyi, kistérségi vonzerőre alapuló

 • családias, emberbarát szemléletű

 • Munkahelyteremtő, lakosságot helyben tartó

 • (pótlólagos) jövedelmet szerző

 • a megszerzett jövedelmet rendszerint

  helyben visszaforgató tevékenység


Nkorm nyzati feladatok
Önkormányzati feladatok

1. Virágosítás

2.Rendszeres takarítás, szemétszedés, faluképet rontó elemek eltávolítása

3. Turisztikai, kulturális programok szervezése és népszerűsítése

4. Zaj- és bűzszint (állatok) minimalizálása

5. Szelektív hulladékgyűjtés


K rnyezetbar t falusi vend gl t tev kenys g nek jellemz i
Környezetbarátfalusi vendéglátó tevékenységének jellemzői

1.Kertjében, gazdaságában bemutatható biogazdálkodást folytat.

2. Szelektív hulladékgyűjtést folytat

3. Környezetbarát tisztítószereket használ

4.Környezetbarát fűtés kialakítása. (napkollektor, szigetelés)

5.Megújuló energia használatának előnyben részesítése.

6.Energia és víztakarékos eszközök, technológiák használata.


Falusi turizmus

7.Allergia ellenes textilanyagok használata.

8.Természetes anyagok használata a berendezésekben és

dekorációban.

9.Magyar termékeket (étel, ital) kínál fogyasztásra.

10.Kulturális programokról tájékozottság.

11.Tájjellegű ételeket, italokat kínál, vagy ha nem étkeztet,

akkoregyüttműködik olyan szolgáltatókkal, akik ezt

megteszik.

12.Ismeri a környék turista útjait, térképpel rendelkezik

ezekről.

13. Kerékpárt kölcsönöz vendégeinek.

14. Lovagoltat és/vagy lovas programot szervez.

15. Kézműves termékeket készít természetes anyagokból.

16. Ismeri a tájjellegű táncokat, dalokat és azokat megtanítja.

17. Gyógynövény és gombagyűjtő utakat szervez.


A vend gl t s szem lyi felt telei

intelligencia

jó kifejezőkészség

megfelelő műveltség, szókincs

kezdeményezőkészség

kreativitás

alkalmazkodóképesség

nyitottság

kapcsolatteremtő képesség

emberismeret, emberszeretet

jó szervezőkészség

gondosság, pontosság, rendszeretet

ápoltság

türelem, nyugalom

kiegyensúlyozottság

áttekintőképesség

udvariasság, jó modor

igényesség a szakmaiság, a minőség iránt

Idegen nyelvek alapszintű ismerete

A vendéglátás személyi feltételei


Min s t si szab lyzat
Minősítési Szabályzat

I. A minősítés általános célkitűzései

1.Országos szinten egységes elvek szerint minőségi kategóriákba sorolni a Szövetség tagszervezeteihez tartozó falusi turizmus szálláshelyeket.

2.Országosan egységes minősítő jellel megjelölni a szálláshelyeket a piac és a vendégek tájékoztatására.

3.Megbízható minőségű szolgáltatások nyújtására ösztönözni a falusi vendéglátókat, tájékozódási és viszonyítási lehetőséget adni a rendszer előírásaival szolgáltatásaik fejlesztéséhez.

4.Növelni a szálláshelyek promóciós, értékesítési esélyeit a hazai és nemzetközi piacon.

5.Garantált minőségű szálláshelyek adatbázisának létrehozása az információs és marketing tevékenység elősegítésére.


Iii alapvet min s t si szempontok
III. Alapvető minősítési szempontok

 • 1.Üdülésre és pihenésre alkalmas települési és lakóhelyi környezet.

 • 2.Üdülésre és pihenésre alkalmas, balesetet okozó körülményektől mentes a szálláshely.

 • 3.A szálláshelynek és környezetének esztétikai minősége, általános higiénéje, rendje, tisztasága.

 • 4.A magánszállásadó szakmai felkészültsége: szervezethez tartozás, képzésen, továbbképzésen részvétel.

 • 5.A szálláshely megfelel a komfortfokozatok szerinti technikai alapkövetelményeknek.

 • 6.A szálláshely egészségügyi helyiségeinek, konyhájának berendezettsége és felszereltsége.

 • 7.A vendégszobák mérete megfelel az ajánlott minimális alapterületnek, berendezésük és felszerelésük a minimális követelményeknek.

 • 8.Az egészségügyi helyiségek használati módja megfelel a komfortfokozat szerinti előírásnak.

 • 9.Konyha és étkezőhely használat biztosított.

 • 10.Pihenőkert van.

 • 11.Parkolási lehetőség adott.


Sszefoglal s i
Összefoglalás I.

A falusi turizmus számos olyan jellegzetes vonással bír, mely joggal állítja ezt a tevékenységet az érdeklődés homlokterébe. Ezek közül a legfontosabbak:

 • A turizmus a világgazdaság egyik leggyorsabban fejlődő ága.

 • Megfigyelhető az iparszerű tömegturizmus fejlődése mellett a természethez, egy-egy táj, régió értékeihez, adottságaihoz, az ott élők kultúrájához, néprajzához, életmódjához szervesen kötődő idegenforgalom fejlődése.

 • A falusi turizmus rendkívül széleskörű tevékenységcsoportot tartalmazó fogalom. Lehetővé teszi az úgynevezett exkluzív turizmus fejlesztését, mely az egyedi igények messzemenő kielégítésére, magas hozzáadott értékű turisztikai szolgáltatások nyújtására épül.

 • A falusi, tanyai vendéglátás jellegéből adódóan „munkaintenzív tevékenység”, így hozzájárul a foglalkoztatási gondok enyhítéséhez is.


Sszefoglal s ii
Összefoglalás II.

 • Anyagi eszközök így üdülés beszűkülése, az olcsó falusi turizmus felé fordul a figyelem

 • A falusi-tanyai vendéglátás fejlesztésével kapcsolatban növekvő jelentőségű szempont, hogy nemcsak lehetővé, hanem szükségessé is teszi a természeti környezet megóvását, ezzel szervesen illeszkedik az Európai Unió vidék- és mezőgazdasági fejlesztési politikáját mindinkább jellemző fenntartható mezőgazdasági fejlődés koncepciójába.

 • A falusi turizmus fejlesztése jelentős mértékben feltételezi, és ösztönzi az infrastruktúra fejlesztését.

 • Megállapítható, hogy a falusi turizmus egyidejűleg rendelkezik számos olyan vonással, melyek különösen alkalmassá teszik arra, hogy több hazai térségben a vidékfejlesztés húzóágazata legyen.


Statisztikai adatok i
Statisztikai adatok I.

1. Kereskedelmi- és magánszálláshelyek kapacitása


Statisztikai adatok ii
Statisztikai adatok II.

2. Vendégek számának alakulása a kereskedelmi-, illetve a magánszálláshelyeken (külön kiemelve a szállodák vendégforgalma)


Statisztikai adatok iii
Statisztikai adatok III.

3. Vendégéjszakák számának alakulása a kereskedelmi-, illetve a magánszálláshelyeken (külön kiemelve a szállodák vendégforgalma)


Forr sok
Források

 • Tasnádi J. et al. : Vendégvárók, „Falusi turizmus távoktatási tankönyv” MTV OPÁL 1994

 • Csáky Cs.: A magyar falusi vendégfogadás újrahonosítása. (előadás anyag) Weiden-Németország, 1993

 • Kenéz Gy-né (szerk.): Minősítési szabályzat és útmutató a falusi turizmus magánszálláshelyek komfortfokozat szerinti besorolásához és minősítéséhez. FTOSZ és a Keszthelyi Akadémia Alapítvány, Bp. 1997

 • www.falusiturizmus.eu (FATOSZ honlapja)