utaz s turizmus program n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Utazás § turizmus Program

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Utazás § turizmus Program - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Utazás § turizmus Program. Siófok 2007. december 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK, A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK, A KÖZPONTI PROGRAMOK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, SZERKEZETE. Oláh Katalin Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Kutatásszervezési és fejlesztési osztály.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Utazás § turizmus Program' - mattox


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
utaz s turizmus program
Utazás § turizmus Program

Siófok

2007. december 3.

slide2
AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK, A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK, A KÖZPONTI PROGRAMOK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, SZERKEZETE

Oláh Katalin

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

Kutatásszervezési és fejlesztési osztály

a szakmai s vizsgak vetelm nyek jogszab lyi h ttere
A szakmai és vizsgakövetelmények jogszabályi háttere
 • 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
 • Az oktatási miniszter 1/2006. (II. 17.) OM rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről (módosította a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet)
 • A szociális és munkaügyi miniszter 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelete a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
 • A szociális és munkaügyi miniszter 1/2006. (VII. 5.) SZMM rendelete a szakmai és vizsgakövetelmények formai előírásairól
a szakmai s vizsgak vetelm ny defin ci ja
A szakmai és vizsgakövetelmény definíciója

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 54/B. § szerint:

Szakmai és vizsgakövetelmény (SZVK):

a szakképesítésért felelős miniszter által jogszabályban kiadott központi képzési dokumentum

a szakk pz si t rv ny szvk ra vonatkoz el r sai 1
A szakképzési törvény szvk-ra vonatkozó előírásai 1.
 • A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 10. § (1) szerint:

Az OKJ-ben meghatározott szakképesítéshez - az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer kialakulását és működését biztosító - szakmai és vizsgakövetelményt kell előírni.

A szakmai és vizsgakövetelmény a következőket tartalmazza:

a) a szakképesítés OKJ-ben szereplő azonosító számát, megnevezését és a hozzárendelt FEOR számot,

a szakk pz si t rv ny szvk ra vonatkoz el r sai 2
A szakképzési törvény szvk-ra vonatkozó előírásai 2.
 • b) a képzés megkezdéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (a továbbiakban: kompetencia), illetve az iskolai és szakmai előképzettséget, a pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeket, valamint az előírt gyakorlatot,
 • c) a szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb foglalkozást, tevékenységet, valamint a munkaterület rövid leírását, a rokon szakképesítések felsorolását,
a szakk pz si t rv ny szvk ra vonatkoz el r sai 3
A szakképzési törvény szvk-ra vonatkozó előírásai 3.
 • d) a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális időtartamát (a szakképzési évfolyamok számát, az óraszámot), az elméleti és gyakorlati képzési idő arányát, szakképző iskolában a szakképzési évfolyamok számát, a szakmai alapképzés időtartamát, a gyakorlati képzés eredményességét mérő szintvizsga (a továbbiakban: szintvizsga) szervezésének lehetőségét,
 • e) a szakképesítés, a rész-szakképesítés szakmai követelményeit és az elérhető kreditek mennyiségét, továbbá a képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzéket,
a szakk pz si t rv ny szvk ra vonatkoz el r sai 4
A szakképzési törvény szvk-ra vonatkozó előírásai 4.
 • f) a szakmai vizsgáztatással kapcsolatos követelményeket:

- a szakmai vizsgára bocsátás feltételeit,

- a szakmai vizsga részeit és tantárgyait,

- a vizsgarészek , -tantárgyak alóli felmentés feltételeit,

- a szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjait.

a szvk szerkezete 1
A szvk szerkezete 1.

I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

II. Egyéb adatok

III. Munkaterület

IV. Szakmai követelmények

V. Vizsgáztatási követelmények

VI. Eszköz- és felszerelési jegyzék

VII. Egyebek

az szvk szerkezete 2
Az szvk szerkezete 2.

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 02 1000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Pincér

3. Szakképesítések köre:

3.1 Rész-szakképesítések:

azonosító száma: nincs

megnevezése: nincs

azonosító száma: nincs

megnevezése: nincs

az szvk szerkezete 3
Az szvk szerkezete 3.

3.2 Elágazások:

azonosító száma: nincs

megnevezése: nincs

3.3 Ráépülés:

azonosító száma: 33 811 02 0001 33 01

megnevezése: Mixer

4. Hozzárendelt FEOR szám: 5123

5. Képzés maximális időtartama

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év

Óraszám: 3000

200

az szvk szerkezete 4
Az szvk szerkezete 4.

II. EGYÉB ADATOK

Szakképesítés megnevezése: Pincér

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

vagy

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: -

az szvk szerkezete 5
Az szvk szerkezete 5.

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya: 30%

3. Gyakorlat aránya: 70%

az szvk szerkezete 6
Az szvk szerkezete 6.

II. EGYÉB ADATOK (folytatás)

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van

Időtartama (évben vagy félévben): 1,5 év

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető

Ha szervezhető, mikor: a 12. évfolyamon a 3. lezárt félév végén

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

az szvk szerkezete 7
Az szvk szerkezete 7.

Ráépülés megnevezése: Mixer

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Szakmai előképzettség: 33 811 02 1000 00 00 Pincér

az szvk szerkezete 8
Azszvk szerkezete 8.

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya: 30%

3. Gyakorlat aránya: 70%

az szvk szerkezete 11
Az szvk szerkezete 11.

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

FEOR száma: 5123

FEOR megnevezése: Felszolgáló, vendéglátó-ipari eladó

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

pl.: A különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00

megnevezése: Vendéglős

az szvk szerkezete 12
Az szvk szerkezete 12.

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése

1470-06 Vendéglátási tevékenységek gyakorlása

A szakmai követelménymodul tartalma

Feladatprofil:

Vendégteret nyitásra előkészít

az szvk szerkezete 13
Az szvk szerkezete 13.
 • IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK (folytatás)
 • A szakmai követelménymodul tartalma (folytatás)

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Rendezvény lebonyolítás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Módszerkompetenciák:

Figyelemmegosztás

az szvk szerkezete 14
Az szvk szerkezete 14.

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 • 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
 • Modulzáró vizsga eredményes letétele
 • Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
 • Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
 • Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga
az szvk szerkezete 15
Az szvk szerkezete 15.

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK (folytatás)

A szakmai vizsga részei

x. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1470-06 Vendéglátási tevékenység gyakorlása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Árubeszerzés, készletezés, árutárolás, nyitással, értékesítéssel, zárással kapcsolatos teendők elvégzése, eszközismeret

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

az szvk szerkezete 16
Az szvk szerkezete 16.

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A vállalkozás működtetésének ismertetése, a vendéglátás speciális teendőinek ismertetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 60%

2. feladat: 40%

az szvk szerkezete 17
Az szvk szerkezete 17.

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK (folytatás)

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 33 811 02 1000 00 00 azonosító számú, Pincér megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

stb.

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

az szvk szerkezete 18
Az szvk szerkezete 18.

VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Szíjgyártó és nyerges

VII. EGYÉB TUDNIVALÓK (SZMM-es SZVK-k esetében)

Az iskolának olyan differenciált szakmai programot kell kidolgoznia, amely figyelembe veszi a szakképzési évfolyamra belépők eltérő tanulási útvonalait.

A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy tekintetében - különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében

a szakk pz s alapdokumentumai
A szakképzés alapdokumentumai
 • Országos Képzési Jegyzéket tartalmazó jogszabály
 • A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét tartalmazó jogszabály
 • A minisztériumi közleményként kiadott központi program
 • Helyi szakmai program, mint a pedagógiai program része
a k zponti program defin ci ja a szakk pz sr l sz l 1993 vi lxxvi t rv ny 54 b szerint
A központi program definíciójaA szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 54/B. § szerint:

10. központi program (tanterv): miniszter által kiadott dokumentum a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítésére szolgáló iskolai rendszerű szakképzés megszervezéséhez, valamint további nevelési-oktatási dokumentumok (szakmai program, tankönyv, egyéb tanulmányi segédlet) elkészítéséhez;

a szakk pz si t rv ny kp ra vonatkoz el r sa
A szakképzési törvény KP-ra vonatkozó előírása

„10.§ (2) A szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképző iskolában a pedagógiai program részeként - a szakmai tantárgyak, illetve tananyagegységek (modulok) központi programja (tanterve) előírásai figyelembevételével -szakmai programot, az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézményben a felnőttképzési törvény 16. § (2) bekezdése szerinti képzési programot kell kidolgozni.”

j elemek az okj ben
Új elemek az OKJ-ben
 • 420 szakképesítés
 • 420 db szakmai és vizsgakövetelmény

(195 + 16 jelent meg)

 • 230 db központi program (98 db)
k zlem nyek a szakk pes t sek k zponti programjainak tanterveinek kiad s r l modul ris
Közlemények a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról (moduláris)
 • A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleménye a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról (megjelent a Magyar Közlöny 106. számában 2006. augusztus 28-án)
 • A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye a Postai ügyintéző szakképesítés központi programja (tanterve) kiadásáról (megjelent a Magyar Közlöny 108. számában 2006. augusztus 31-én)
 • A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleménye a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról (megjelent a Magyar Közlöny 110. számában 2007. augusztus 17-én)
a k zponti program fel p t se
A központi program felépítése

1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

1 A képzés szabályozásának jogi háttere

2 A szakképesítés, elágazások OKJ-ben szereplő és egyéb adatai

3 A képzés szervezésének feltételei

4 A tanulók felvételének feltételei

5 A szakképesítés, elágazások munkaterülete

6 A képzés célja

7 A szakképesítés, elágazások szakmai követelménymoduljai

8 A képzés szerkezete

9 A szakképesítés, elágazások vizsgáztatási követelményei

10 Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok

2. A KÖZPONTI PROGRAM TANANYAGEGYSÉGEI

a k zponti program j fogalmai 1
A központi program új fogalmai 1.

Tananyagmodul

Tananyagegység: a szakképesítés központi programjában megadott tananyagrész, amely azonos illetve közvetlenül kapcsolódó képzési célt szolgáló tananyagelemekből képződik.

Tananyagelem: a képzési folyamat tervezési-szervezési – a központi programban tovább nem bontott – része. A tananyagelemek összessége lefedi a szakképesítés megszerzéséhez szükséges teljes szakképzési tananyagot.

Tanulói tevékenységforma (olvasott szöveg feldolgozása, információk elrendezése)

1 2006 ii 17 om rendelet az okj alkalmaz sa 1
1/2006. (II. 17.) OM rendeletAz OKJ alkalmazása 1.

Az iskolai rendszerű szakképzés esetében tanulót a 2006/2007. tanévben a 2006. április 1-jétől hatályos OKJ előírásai szerint a szakképzési évfolyamra beiskolázni akkor lehet, ha az ahhoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények és központi programok (felsőfokú szakképzés esetén képzési programok) kiadásra kerültek, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

1 2006 ii 17 om rendelet az okj alkalmaz sa 2
1/2006. (II. 17.) OM rendeletAz OKJ alkalmazása 2.

Az OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére történő felkészítés

 • a) az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a mindenkori hatályos szakmai és vizsgakövetelmények kiadásától kezdődhet,
 • b) az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamon a szakképesítésért felelős miniszter által jóváhagyott központi programok(tantervek) kiadását követően kezdhető meg.
8 2006 iii 23 om rendelet az okj alkalmaz sa
8/2006. (III. 23.) OM rendeletAz OKJ alkalmazása

Az iskolai rendszerű és az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben a képzés az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 2006. március 31-én hatályos rendelkezései és az ahhoz illeszkedő hatályos szakmai és vizsgakövetelmények, illetőleg az iskolai rendszerű szakképzés esetén a központi programok (tantervek) és az elméleti képzéshez szükséges tananyagok alapján addig az időpontig - de legfeljebb 2008. december 31-ig – indítható, amíg az adott képzésre vonatkozóan az e rendelet előírásaihoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények, valamint az iskolai rendszerű szakképzés esetén a központi programok (tantervek) nem kerültek kiadásra.

k zponti programok megjelen se
Központi programok megjelenése

A jóváhagyott és a többi központi program tervezetek elérhetőek a

www.nive.hu/nft honlapon a központi program/közleményben kiadott központi programok és a tervezetek link alatt pdf. és excel formátumban, szakmacsoportonként

k sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet!

olah.katalin@nive.hu

www.nive.hu