Vi 1 a principia jelent s ge a szintetikus elm let
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

VI.1. A Principia jelentősége: a szintetikus elmélet. A forradalmiság tartalma a szintézis a halmozódó tudás szükségszerűen vezet el az átfogó elmélethez Galilei, Huygens és mások mechanikai részeredményei Kopernikusz, Galilei, Tycho de Brahe, Kepler bolygómozgásra vonatkozó eredményei

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - athena-odom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vi 1 a principia jelent s ge a szintetikus elm let
VI.1. A Principia jelentősége: a szintetikus elmélet

 • A forradalmiság tartalma

  • a szintézis

   • a halmozódó tudás szükségszerűen vezet el az átfogó elmélethez

    • Galilei, Huygens és mások mechanikai részeredményei

    • Kopernikusz, Galilei, Tycho de Brahe, Kepler bolygómozgásra vonatkozó eredményei

   • az égi és a földi fizika egyesítése


Vi 2 a principia jelent s ge a m dszer p ld ja
VI.2. A Principia jelentősége: a módszer példája

 • a módszer

  • a modellalkotás

   • leegyszerűsített fizikai létezők és feltételek

   • összehasonlítás az empirikus adatokkal, törvényekkel és szabályokkal

   • a kiinduló feltételek módosítása: újabb létezők és tulajdonságok hozzáadása

  • a matematika alkalmazása a természetre

  • az axiomatizmus


Vi 3 a a principia jelent s ge a term szetfiloz fiai forradalom a
VI.3.a. A Principia jelentősége:a természetfilozófiai forradalom (a)

 • forradalom a természetfilozófiában

  • az arisztotelészi természetfilozófia elvetése

   • Kopernikusz arisztoteliánus bírálata a ptolemaioszi rendszer felett

   • Tycho de Brahe megfigyelései az ég változásairól (+a „kompromisszumos” modell)

   • Kepler (neo)platonizmusa

   • Bruno teológiai és természetfilozófiai szakítása a középkori világkép központi elemeivel

   • Bacon módszertani meggondolásai az arisztoteliánus dogmák ellen, az empirikus módszer mellett

   • Galilei távcsöves megfigyelései és érvei Arisztotelész ellen (+”miért” helyett „hogyan”)


Vi 3 b a principia jelent s ge a term szetfiloz fiai forradalom b
VI.3.b. A Principia jelentősége:a természetfilozófiai forradalom (b)

 • a mechanikai természetkép elfogadtatása

  • az előzmények (Démokritosz, Epikurosz, Lucretius atomizmusa)

  • Descartes mechanisztikus programja (alak és mozgás)

  • a korszellem (Galilei, Gassendi, Hobbes, Boyle)

  • Newton

   • az égi és a földi világ különbségeinek felszámolása

   • a teleológiai érvelés száműzése (az általános megjegyzésekbe)

   • a mechanicizmus természetfilozófiai-fizikai rendszerré szer-vezése – a világ: egymással kölcsönhatásban lévő (ütköző, taszító, vonzó) testek; matematikailag leírható erők hatására mozognak; csupán néhány alapvető tulajdonsággal rendelke-ző láthatatlan korpuszkulákból (atomokból) állnak (a többi tulajdonság látszólagos); törvényeknek engedelmeskednek

   • példátlanul eredményes leírás, magyarázat és előrejelzés


Vi 3 c a principia jelent s ge a term szetfiloz fiai forradalom c
VI.3.c. A Principia jelentősége:a természetfilozófiai forradalom (c)

 • a tudomány (az oksági leírás) és a hermetikus (okkult, mágikus, alkimista) megközelítés elválasztása

  • eltávolodás az okkult minőségektől a Principia, de nem Newton akarata szerint


Vi 4 a a principia jelent s ge a t rsadalmi forradalom r sze a
VI.4.a. A Principia jelentősége:a társadalmi forradalom része (a)

 • a tudomány fejlődése, eseményei külső (társadalmi, gazdasági, intézményi) tényezők következményei

  • a Principia a kor körülményeinek terméke

   • a (kereskedelmi, katonai) hajózás fejlődése – navigációs stb. igények – csillagászati helymeghatározás, árapály jelenség stb.

   • az ipar (bányászat stb.) fejlődése – szivattyúk, gépek stb. – dinamika, hidrodinamika stb.

   • a társadalmi mozgalmak leképezése (puritanizmus, individualizmus stb.)


Vi 4 b a principia jelent s ge a t rsadalmi forradalom r sze b
VI.4.b. A Principia jelentősége:a társadalmi forradalom része (b)

 • a Principia diadala a kor választása

  • az óramű világ kétféle felfogása

   • Leibniz

   • Newton


Newton hat sa 1 a fizik ra a
Newton hatása: 1. a fizikára (a)

 • Végül mégis polgárjogot nyer az analízis használata a fizikában

  • Newton fluxióelméletének kiadása

  • Leonhard Euler (1707-1783)munkássága

   • diplomamunkája: Descartes ésNewton nézeteinekösszehasonlítása JohannBernoulli témavezetésével (1723)

   • Mechanica (1736) – a newtonidinamika a matematikai analízisformájában


Newton hat sa 1 a fizik ra b
Newton hatása: 1. a fizikára (b)

 • a Szaturnusz pályaháborgásai-nak kiszámítása (1748)

 • Theoria motus corporum solidorum (1765)

  • haladó mozgások

  • forgó mozgások

   • Euler-szögek

   • precesszió

 • egyéb alkalmazások a mechanika (hidrodinamika, akusztika), optika, csillagászat területén


Newton hat sa 1 a fizik ra c
Newton hatása: 1. a fizikára (c)

 • Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783)

 • Joseph-Louis Lagrange (1736–1813)

 • „analitikus” = „mechanikus”

  • az ész hatékonysága

  • a fizikai probléma redukálása matematikai feladattá


Newton hat sa 1 a fizik ra d
Newton hatása: 1. a fizikára (d)

 • Résztudományok kialakulása

  • Hidrodinamika

   • Daniel Bernoulli (1700-1782)

    • Hydrodynamica (1738)


Newton hat sa 1 a fizik ra e
Newton hatása: 1. a fizikára (e)

 • Égi mechanika

  • Pierre-Simon, marquis de Laplace(1749–1827)

   • Exposition du systéme du monde (1796)

    • a Naprendszer stabilitása, kialakulása

   • Traité de mécanique céleste (1798-1827)

   • Théorie analytique des probabilités(1812)

    • a Laplace-démon


Newton hat sa 1 a fizik ra f
Newton hatása: 1. a fizikára (f)

 • Az elektromos és mágneses jelenségek tudományának fejlődése aMaxwell-egyenletekig

  • Az elektromos jelenségekstabil létrehozása

   • Francis Hau(w)ksbee(1670?-1713)

    • folyadékmodell(fluvium)

  • Az elektromosság vizsgálata

   • Charles François de CisternayDuFay (1698-1739)

    • kétféle elektromosság –kétfolyadék (effluvium) modell (1733)


Newton hat sa 1 a fizik ra g
Newton hatása: 1. a fizikára (g)

 • Pieter vanMusschenbroek(1692-1761)

  • leydeni palack (1746)

 • Benjamin Franklin(1706-1790)

  • egyfolyadék-modell (±)


Newton hat sa 1 a fizik ra h
Newton hatása: 1. a fizikára (h)

 • Charles-Augustine de Coulomb (1736-1806)

  • Newton+torziós mérleg Coulomb-törvény (1777-)

   • Henry Cavendish (1731-1810) gravitációs mérése (1798)

  • mágneses pólusok


Newton hat sa 1 a fizik ra i
Newton hatása: 1. a fizikára (i)

 • Az elektromos és mágneses jelenségek közötti kapcsolat

  • André-MarieAmpère(1775-1836)

   • áramok közöttierőhatások


Newton hat sa 1 a fizik ra j
Newton hatása: 1. a fizikára (j)

 • James Clerk Maxwell (1831-1879)

  • axiomatikus elektrodinamikai elmélet

 • A hőtan fejlődése

  • A hő

   • Joseph Black (1728-1799)

    • fajhő, látens hő, hőmennyiség, kalorimetria,kalorikum (1757-1763)

   • Benjamin Thompson [Rumford gróf](1753-1814)

    • a hő =mozgás


 • Newton hat sa 1 a fizik ra k
  Newton hatása: 1. a fizikára (k)

  • John Dalton (1766-1844)

   • a gázok parciális nyomásának problémája (Dalton-törvény, 1801)  atomhipotézis (1803-1810)

 • Elméleti hőtan

  • Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830)

   • Théorie analytique de la chaleur (1822)

    • a hővezetés differenciálegyenlete


 • Newton hat sa 1 a fizik ra l
  Newton hatása: 1. a fizikára (l)

  • Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832)

   • Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance (1824)

    • reverzibilis körfolyamat kalorikus mechanikai modellje  hatásfok

 • Az anyag atomos szerkezete

  • A fény problémája

   • a fény korpuszkuláris elmélete (Newton)

   • a fény (éter)hullámelmélete (Hooke – 1670, Huygens – 1680, Euler – 1750, Young – 1810, Fresnel – 1820)


 • Newton hat sa 1 a fizik ra m
  Newton hatása: 1. a fizikára (m)

  • Az anyag szerkezete

   • D. Bernoulli

    • kinetikus gázelmélet: p ~ nmv2 és a hőmérséklettel növekszik (1738)

   • Mihail Vasziljevics Lomonoszov (1711-1765)

    • 276 заметок по физике и корпускуларяой философии (1743-1744)

    • Размышлениеопричинетеплотиихолода (1750)

    • Слово о происхождения света (1756)

    • Meditationes de Solido et Fluido (1760)

   • Amedeo Avogadro (1776-1856)

    • molekuláris hipotézis, Avogadro-törvény (1811)


  Newton hat sa 1 a fizik ra n
  Newton hatása: 1. a fizikára (n)

  • Robert Brown (1773-1858)

   • A Brief Account of Microscopical Observations made in the Months of June, July, and August, 1827, on the Particles Contained in the Pollen of Plants; and on the General Existence of Active Molecules in Organic and Inorganic Bodies


  Newton hat sa 2 a fizik n t li term szettudom nyra k mia
  Newton hatása: 2. a fizikán túli természettudományra: kémia

  • A kémia

   • Lomonoszov: A matematikai kémia elemei

    • “I. lemma: 17 §. A testek minden változása mozgás által megy végbe.l. tétel: Következésképpen a vegyületek változása is mozgás által megy végbe.2. tétel: A mozgás tudománya a mechanika, így a vegyületek változásait a mechanika törvényeivel lehet magyarázni.3. tétel: Ezért a vegyületek változásait a mechanika törvényeivel lehet magyarázni.”


  Newton hat sa 2 a fizik n t li term szettudom nyra biol gia a
  Newton hatása: 2. a fizikán túli természettudományra: biológia (a)

  • A iatrofizikai (iatromechanikai) szemlélet

   • Gassendi és Descartes: hidrosztatika, áramlások, nyomásviszonyok

   • mechanikai gépek, determinizmus

   • fizikai eszközök:hőmérő, mikroszkóp, mérleg

   • kvantitatív mérések

    • Santorio (1561-1636)


  Newton hat sa 2 a fizik n t li term szettudom nyra biol gia b
  Newton hatása: 2. a fizikán túli természettudományra: biológia (b)

  • William Harvey (1578-1657)

   • a vérkeringés (1616)

   • Wren – intravénás injekció (1653)

  • Boyle

   • levegő és légzés

  • Giorgio Baglivi (1668-1707)

   • rostelmélet

  • Alfonso Borelli (1608-1679)

   • a vérkeringés hidraulikus rendszer


  Newton hat sa 2 a fizik n t li term szettudom nyra biol gia c
  Newton hatása: 2. a fizikán túli természettudományra: biológia (c)

  • az élőlények mozgása: mechanikai konstrukciók

 • Stephen Hales (1677-1761)

  • a víz hidrosztatikai nyomása és avérnyomás

 • Friedrich Hoffmann (1660-1742)

  • az ember hidraulikus gép – éter →fluidum (1695)

 • vis vitalis (életerő)-elmélet

  • Jöns Jacob Berzelius (1779-1848)

  • Wöhlerig (1824)


 • Newton hat sa 3 a filoz fi ra a
  Newton hatása: 3. a filozófiára (a) biológia (c)

  • Az angol empirizmus

   • John Locke (1632-1704)

    • a tapasztalat középpontba helyezése

  • A francia felvilágosodás

   • Voltaire (François-Marie Arouet 1694-1778)

    • Newton filozófiájának alapelemei (1738)

   • Julien Offrey de LaMettrie (1709-1751)

    • L'homme machine (1748)

     • "Az emberi szervezetet gép módjára kell felfogni, fizikai törvények megtestesüléseként, amelyek mozgó alkatrészek működésében jutnak érvényre, úgyhogy semmi szükség nincs természetfeletti beavatkozások feltételezésére."


  Newton hat sa 3 a filoz fi ra b
  Newton hatása: 3. a filozófiára (b) biológia (c)

  • az Enciklopédia (1751-1772)

  • Paul-Henri d'Holbach (1723-1789)

   • Système de la Nature (1770)

 • Kant (1724-1804)

  • Az ég általános természetrajza és elmélete (1755)

   • Kant-Laplace elmélet

  • A tiszta ész kritikája (1781)

   • a tér és idő mint a priori szemléleti formák


 • Newton hat sa 4 a teol gi ra
  Newton hatása: 4. a teológiára biológia (c)

  • Newton teológiai nézetei

  • A deizmus, ateizmus elterjedése